September

September

 

1. SEPTEMBER

Päeva mõte
“Vaadake hoolega, et te uustulnukatele alkohooliku märki külge ei paneks. Las nad teevad omad järeldused. Aga rääkige neile alkoholismi lootusetusest. Jutustage neile, mis teiega täpselt juhtus ja kuidas te paranesite. Rõhutage julgelt asja vaimset külge. Kui nad on agnostikud või ateistid, siis toonitage seda, et nad ei pea teie jumalakäsitlusega nõustuma. Nad võivad valida endale mistahes käsitluse, peaasi, kui see neile endile mõistlik tundub. Peaasi on see, et nad oleksid valmis uskuma endast kõrgemat Võimu ja elama vaimsete põhimõtete järgi.” Kas ma hoidun liialt programmi vaimsetest põhimõtetest rääkimast?

Päeva mõtisklus
“Ma ei hülga sind ega jäta sind kunagi maha.” Läbi sajandite on tuhanded inimesed uskunud Jumala igikestvust, väsimatust ja lakkamatut armastust. Jumalal on armastust. Siis oled sa igavesti kindel Tema armastuses. Jumalal on väge. Siis oled sa igavesti, igas raskuses ja kiusatuses kindel tema jõus. Jumalal on kannatust. Siis on alati olemas Keegi, kes ei tüdine kunagi. Jumalal on mõistmist. Siis mõistad sa alati ja oled mõistetud. Kui sa just ise ei taha, siis ei jäta Jumal sind kunagi maha. Tema on oma jõuga alati ootel.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tunda, et Jumala armastus ei saa kunagi otsa. Ma palun, et võiksin olla kindel Tema katkematus võimus.


2. SEPTEMBER

Päeva mõte
“Visandage uustulnukatele tegevusplaan, seletage neile, kuidas teie tegite eneseuuringut, kuidas te oma mineviku joonde ajasite ja miks te üritate nüüd neid aidata. Neil on tähtis mõista, et teie katse programmi neile edasi anda mängib elutähtsat osa teie oma toibumises. Mida lootusetumalt nad end tunnevad, seda parem. Siis järgivad nad tõenäoliselt rohkem teie nõuandeid. Jutustage neile AA sõpruskonnast ja kui nad huvi ilmutavad, siis laenake neile see raamat.” Kas ma oskan AA lugu teisele alkohoolikule edasi anda?

Päeva mõtisklus
Peaksid katsuma kõrvale astuda ja lasta Jumalal enda kaudu töötada. Peaksid vaatama, et sa Teda oma pingutustega ära ei blokeeri ega takista Tema vaimul enda kaudu töötada. Jumal tahab sinult kuulekat teenistust ja ustavust selle uue elu ideaalidele, mida sa leida püüad. Kui sa oled ustav Jumalale, siis kaitseb Ta sind vigade eest. Tema vaim teeb sinu eest plaane ja kindlustab sind kogu tarviliku vaimse abiga. Sinu osaks saab tõeline võit ja tõeline edu, kui asetad ennast tagaplaanile ja lased Jumalal enda kaudu töötada.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei segaks vahele, kui Jumala vaim minus ja minu kaudu töötab. Ma palun, et võiksin ohjad käest anda.


3. SEPTEMBER

Päeva mõte
Paku uustulnukatele sõprust ja sõpruskonda. Ütle neile, et kui nad tahavad terveks saada, siis teed sa kõik, et neid aidata. Söövita uustulnukate teadvusse mõte, et nad võivad paraneda kellestki sõltumata. Olgu tööd või ärgu olgu, olgu abikaasat või ärgu olgu, nemad ei saa joomist järele jätta senikaua, kuni nad asetavad teisest inimesest sõltumise kõrgemale kui Jumalast sõltumise. Ära lase ühelgi alkohoolikul öelda, et ta ei saa paraneda enne, kui on oma perekonna tagasi saanud. See lihtsalt pole nii. Nende paranemine ei sõltu teistest inimestest. See sõltub nende suhtest Jumalaga. Kas ma tunnen ära kõik uustulnuka ettekäänded?

Päeva mõtisklus
Vaimne elu sõltub Nähtamatust. Et elada vaimset elu, pead Nähtamatut uskuma. Püüa mitte kaotada Jumala vaimu tunnetamist nii eneses kui teistes. Nagu laps ema süles, nii ole ka sina Jumala mõistmise ja armastuse kaitse all. Jumal vabastab sind mure ja hoole, õnnetuse ja masenduse, vaesuse ja viletsuse, nõrkuse ja südamevalu koormast, kui sa lased tal seda teha. Tõsta pilk kõrgemale maistest asjadest ja silmitse nähtamatu Jumala hiilgust. Püüa iga päev näha inimestes rohkem head ja nähtavas rohkem Nähtamatut.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada nähtamatu Jumala läheduses ja toetuda temale. Ma palun, et võiksin jätta oma koormad tema kanda. 


4. SEPTEMBER

Päeva mõte
Me peame hoolega jäjgima, et me ei näitaks organisatsioonina kunagi üles sallimatuse ega vihkamist joomise suhtes. Kogemus näitab, et sellisest suhtumisest pole kellelegi abi. Me ei ole fanaatikud ega sallimatud inimeste suhtes, kes on võimelised normaalselt jooma. Uustulnukatele pakub kergendust avastus, et meil ei käigi siis nõiajaht. Mõõdukal joomisel pole viga midagi – ainult meie, alkohoolikud ei saa seda teha. Ja ühelegi alkohoolikule ei meeldi, kui talle peab alkoholist loengut mõni selline inimene, kes seda ei salli. Meist pole eriti palju kasu, kui me suhtume teistesse kibestunult või vaenulikult. Kas mul jätkub sallivust nende suhtes, kes on võimelised normaalselt jooma?

Päeva mõtisklus
Ära koorma ennast väikeste solvumistega. Ära kunagi vasta emotsionaalsele plahvatusele emotsionaalse plahvatusega. Ürita igas olukorras rahu säilitada. Ära hakka vastu. Palu Jumalalt rahulikku meelt, kui sul on tekkinud tahtmine kätte maksta. Otsi Jumalalt sisemist jõudu, et lahti saada vihavimmast, mis kisub sind allapoole. Kui sind koormavad solvumised, kaotad sa oma sisemise rahu ja tõukad Jumala vaimu endast eemale. Püüa oma sisemuses rahu säilitada.

Päeva palve
Ma palun, võiksin teha asju, mis toovad kaasa rahu. Ma palun, et mul võiks olla lepitusmissioon.


5. SEPTEMBER

Päeva mõte
Üks AA moto on “Esmased asjad kõigepealt.” See tähendab, et me peaksime alati meeles pidama, et alkohol on meie probleem number üks. Me ei tohi kunagi lasta ühelgi teisel probleemil, olgu see siis seotud perekonna, töö, sõprade või millegi muuga, oma mõtteis alkoholiprobleemist kõrgemale tõsta. AA-s käies õpime aegamööda ära tundma asju, mis meid emotsionaalselt rööpast välja löövad. Kui me leiame, et miski meid närvi ajab, peame mõistma, et sellist luksust ei saa meie, alkohoolikud, endale lubada. Iga asi, Mille peale me oma esmatähtsa probleemi ära unustame, on meile ohtlik. Kas kainusel on minu mõtetes esimene koht?

Päeva mõtisklus
Vaimne areng on sinu olemuse seadus. Püüa näha enda ümber aina rohkem ilu ja tõtt, teadmisi ja jõudu. Püüa täna olla tugevam, vapram ja armastavam tänu sellele, mida sa eile ära tegid. Vaimse arengu seadus annab sinu elule mõtte ja eesmärgi. Oota alati tulevikust paremat. Sinus peituva Jumala vaimu jõul võid sa palju head korda saata. Ära kunagi päriselt julgust kaota. Maailm läheb kindlasti paremaks, hoolimata igasugustest tõrgetest nagu sõjah, vihavaen ja ahnus. Ole pigem osa maailma tõbede ravist kui osa haigusest.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin areneda edasi parema elu suunas. Ma palun, et võiksin olla üks osa maailma headest jõududest.


6. SEPTEMBER

Päeva mõte
Üks AA moto on “Ela ise ja lase teistel ka elada.” See tähendab muidugi sallivust nende inimeste suhtes, kes mõtlevad teisiti kui meie, olgu nad siis AA-s või mitte. Me ei saa endale lubada luksust olla teiste inimeste suhtes sallimatud või kriitilised. Me ei püüa suruda oma tahet peale neile, kes meist erinevad. Meie ei ole “pühamad kui sina.” Meie ei oska kõigile küsimustele vastata. Meie ei ole paremad kui teised head inimesed. Me elame nii hästi , kui oskame, ja laseme teistel sedasama teha. Kas ma olen valmis ise elama ja laskma teistel ka elada?

Päeva mõtisklus
“Ja see on igavene elu, et me võime tunda Sind, ainus tõeline Jumal.” Kui sa õpid tundma Jumalat nii hästi, kui saad, siis toob see igavese elu sulle lähemale. Mõnest inimlikust piirangust vabanenuna võid sa edasi areneda igavestes asjades. Võid püüelda selle poole, mis on tõeline ja igikestva väärtusega. Mida rohkem püüad elada nähtamatut maailma tajudes, seda pehmem saab olema sinu üleminek sinna ilma, kui su aeg saabub. Maine elu peaks olema suurelt jaolt ettevalmistus tulevaseks igaveseks eluks.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada iga päev nii, nagu oleks see viimane. Ma palun, et võiksin elada oma elu nii, nagu kestaks see igavesti.


7. SEPTEMBER

Päeva mõte
Üks AA moto on “Tasa ja targu.” See tähendab, et me liigume AA-s tasapisi edasi, nii hästi, kui oskame, ega lase AA-s või väljaspool tekkivail probleemidel end üles kütta. Meie, alkohoolikud, oleme emotsionaalsed inimesed ja oleme üle piiri peaaegu kõiges, mida oleme teinud. Me ie ole paljudes asjades mõõtu pidanud. Me pole osanud midagi vabalt võtta. Usk Kõrgemasse Jõusse aitab meil õppida kergemat ellusuhtumist. Meie ei valitse maailma. Mina olen ainult üks paljudest. Me oleme otsustanud elada normaalset tavalist elu. Õpime oma AA kogemustest, et elada tuleb “tasa ja targu.” Kas ma olen õppinud elu kergemini võtma?

Päeva mõtisklus
“Igavene Jumal on sinu varjupaik ja hoiab sinu all oma igikestvad käsivarred.” Varjavad käed tähendavad Jumala vaimu armastavat kaitset. Inimesed vajavad oma hädades ja raskustes kõige enam varjupaika, kus puhata ja oma koormad maha panna ning muredest kergendust saada. Ütle endale: “ Jumal on midu varjupaik.” Ütle seda senikaua, kuni see tõde sinu hinge imbub. Ütle senikaua, kuni oled kindel, et see on tõsi. Miski ei saa sind rööpast välja lüüa ega hitmutada, kui Jumal on tõesti sinu varjupaik.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin leida iga päev Jumala juurest varjupaika, kuni hirm üle läheb ning saabuvad rahu ja kindlustunne. Ma palun, et võiksin Tema vaimu Sadamas end täiesti kindlalt tunda.


8. SEPTEMBER

Päeva mõte
Üks AA moto “Ainult Jumala armust.” Kui me oleme programmi täielikult omaks võtnud, muutume oma saavutuste suhtes alandlikuks. Me ei pea oma kainust eriliseks auasjaks. Kui näeme teist kannatavat alkohoolokut alkoholismi kütkes, ütleme endale: “Ainult Jumala armust, see seal olen mina.” Me ei unusta ära, missugused inimesed me olime. Mäletame ka neid, kes meist maha jäid. Ja oleme väga tänulikud Jumala armu eest, mis on andnud meile uue võimaluse. Kas ma olen Jumala armu eest tõesti tänulik?

Päeva mõtisklus
Teadmine, et Jumal on su juures kui see Üks, kes sind armastab, teeb kogu su elu teistsuguseks. Jumala armastuse tajumine avab kogu su olemuse Jumalale. See toob imelist kergendust meie igapäevastest muredest ja vaevadest. Kergendus toob kaasa rahu ja rahu toob kaasa rahulolu. Püüa viibida Jumala armus. Siis on sul rahu, mida ei annagi mõista, ning rahulolu, mida ei saa sinult ära võtta. Ole kindel Jumala lakkamatus armastuses ja hoolitsuses sinu ja kõigi Ta laste eest. Vabadus ja meelerahu on nendega, kes viibivad Jumala armus ja keda hoiab Tema armastav hool.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin viibida Jumala armus. Ma palun, et võiksin oma teel tunda Jumala jõudu oma sammused ja Tema armastust oma südames.


9. SEPTEMBER

Päeva mõte
Kui alkohoolikule pakutakse kainet elu AA programmi järgi, kujutlevad nad oma eelseisvat elu ilma alkoholita ja küsivad: “Kas mina pean ka edasi elama nii lolli, igava ja mornina kui need korralikud inimesed, keda ma tunnen? Ma tean, et pean ilma viinata hakkama saama, aga kuidas? Kas teil on pakkuda mingit rahuldavat aseainet?” Kas ma olen leidnud siit enam kui rahuldava aseaine?

Päeva mõtisklus
Jumala jõuga võidad sa elu. Jõud, millega sa võidad, on Jumala arm. Jumala abiga ei saa miski viltu minna. Kas tahad elus parimat saavutada? Siis ela Jumalale nii lähedal kui võimalik, sest tema on kogu elu Valitseja ja Andja. Jumala jõule lootmise eest saad sa kindlasti tasutud. Mõnikord on tasuks uus jõud, mille abil eluga toime tulla, mõnikord valest mõtlemisest ülesaamine, mõnikord inimesed, kes on toodud uue eluviisi juurde. Ükskõik, milline su kordaminek ka poleks, ei ole see mitte tervenisti sinu teene, vaid suuremalt jaolt Jumala armu täideminek.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täielikult Jumala armule loota. Ma palun, et võiksin elada võidukamat elu.


10. SEPTEMBER

Päeva mõte
Siin on vastused küsimusele, kuidas inimene saab elada ilma viinata ja seejuures õnnelik olla: “Need asjad, millega me joomise ära asendame, ei ole pelgalt aseained. Üks selline asi on Anonüümsete Alkohoolikute sõpruskond. Meie seltsis leiad sa leevendust muredele, vaevadele ja tüdimusele. Sinu kujutlusvõime lööb lõkkele. Elu saab viimaks ometi mõtte. Kõige rahuldustpakkuvamad aastad sinu elus on alles ees. Teiste AA-laste hulgast leiad sa endale eluaegseid sõpru. Sind seovad nendega uued imepärased sidemed.” Kas minu elul on nüüd mõte?

Päeva mõtisklus
Kas sa tahad seda täielikku rahuldust, mida pakub Jumala teenimine, ning samas ka kogu seda rahuldust, mida pakub maailm? Ei ole kerge teenida ühekorraga Jumalat ja maailma. Raske on mõlema hüvesid kätte saada. Kui sa teed tööd Jumala heaks, pakub ka maailm sulle suuri hüvesid. Aga mõnikord pead olema valmis ka maailmast lahku lööma. Sa ei saa iga kell maailma poole pöörduda ja oodata elult kõiki neid hüvesid, mida tal on pakkuda. Kui sa püüad tõsimeeli Jumalat teenida, siis saavad sulle osaks teistsugused, suuremad hüved, kui maailmal on pakkuda.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin maailmalt mitte liiga palju tahta. Ma palun, et võiksin olla rahul nende hüvedega, mida pakub Jumala teenimine.


11. SEPTEMBER

Päeva mõte
Ebasiseks vastuseks küsimusele, kuidas saab elada ilma viinata ja seejuures õnnelik olla, ütleme meie: “Sind seovad teiste AA-lastega uued imepärased sidemed, sest te pääsesite üheskoos katastroofi käest ja alustate õlg õla kõrval ühist teekonda parema ja rahuldustpakkuvama elu suunas. Sa saad teada, mida tähendab endast anda selleks, et teised saaksid ellu jääda ja elamist uuesti avastada. Sa saad taas kord õnnelikuks, kasulikuks ja austusväärseks. Kuna meiega on juba niimoodi läinud, siis võib ka sinuga niimoodi minna.” Kas minuga on niimoodi läinud?

Päeva mõtisklus
Jumal ilmutab end inimeste elus nagu jõud, mille abil võita kurja ja kiusatusele vastu panna. Jumala arm on see vägi, mille abil inimene muutub tarbetust, lootusetust indiviidist kasulikuks tavaliseks inimeseks. Jumal ilmutab end ka kui armastus – armastus teiste inimeste vastu, osavõttlikus nende murede suhtes ning tõeline valmisolek neid aidata. Jumala arm ilmutab end ka meelerahus ja rahulikus iseloomus. Meie ellu jagub küllaga jõudu, armastust ja meelerahu, kui me oleme valmis seda Jumala käest iga päev paluma.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin mõista Jumala armu nagu seda jõudu, mida ma saan, armastust, mida ma tunnen, ja rahu, mis mind valdab. Ma palun, et võiksin olla tänulik nende asjade eest, mida olen Jumala armu läbi leidnud.


12. SEPTEMBER

Päeva mõte
“Mis tõmbab uustulnukaid AA-sse ja annab neile lootust? Nad kuulevad lugusid meestelt ja naistelt, kelle kogemused langevad kokku nende endi omadega. Naiste näoilme, too tabamatu “miski” meeste silmis, AA ruumis valitsev ergastav õhkkond – kõik koos annavad uustulnukaile teada, et nad on lõpuks kodusadamasse jõudnud. Praktiline lähenemine nende probleemidele, igasuguse sallimatuse puudumine, sundimatus, ehtne demokraatia ja AA-laste üleloomulik mõistmine on lihtsalt vastupandamatud.” Kas ma olen leidnud AA-s endale kodusadama?

Päeva mõtisklus
“Kui su silm on korras, siis on ka kõik su ihu valguses.” Hinge silm on tahe. Kui sinu tahtmine on täita Jumala tahet, teenida Teda kogu oma eluga, teenida Teda teisi aidates, siis on sinu ihu tõesti valguses. Tähtis on seada oma tahe Jumala tahte lainele, sihtida oma ainus silm Jumala eesmärgile, ja püüelda ei midagi vähemat kui tama tahtmise täitmist. Püüa näha kõigis asjus Tema kuningriigi tulekut, otsida selliseid vaimseid väärtusi nagu ausus ja puhtus, isetus ja armastus, ning soovida tõemeeli vaimset arengut. Siis väljub su elu tühisuse pimedusest võidu valgusse.

Päeva palve
Ma palun, et mu silm võiks olla korras. Ma palun, et võiksin elada oma parima äranägemise valguses. 


13.SEPTEMBER

Päeva mõte
“Mitte keegi pole nii halva kuulsusega ega nii madalale langenud, et teda ei saaks enam AA-s südamlikult vastu võtta, kui ta ise tõsiselt asja kallale asub. Sotsiaalsete klassivahede, väikeste nääklemiste ja armukadeduse üle naerdakse piinlikkustundega. Kuna me oleme ühes paadis põhja läinud, sealt välja tulnud ja ühe Jumala alla ühendatud ning meie süda ja mõistus on pühendunud teiste heaolule, siis ei maksa need asjad, mis teiste jaoks nii palju tähendavad, meie jaoks enam suurt midagi. AA-s on meil tõeline demokraatia ja tõeline vennaskond.” Kas AA on õpetanud mind tõeliselt demokraatlik olema?

Päeva mõtisklus
Kui sa hüüad palves Jumala poole, et ta aitaks sul üle saada nõrkusest, kurbusest, valust, lahkhelidest ja tülidest, siis ei jäta Jumal su palvele kunagi mingil kombel vastamata. Kui sul on vaja jõudu enda tarbeks või mõne teise inimese aitamiseks, siis hüüa palves Jumala poole. Jõud, mida sul vaja on, tuleb sinusse lihtsalt, loomulikult ja võimsalt. Ära palu Jumalat ainult siis, kui sul abi vaja, vaid ka siis, kui tahad Temaga lihtsalt juttu ajada. Palve vaim võib muuta lahkhelide õhkkonna leppimise õhkkonnaks. See tõstab mõtete ja sõnade taset ning loob kaosest korra.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tuua rahu sinna, kus on lahkhelid. Ma palun, et võiksin tuua lepitust sinna, kus on tülid.


14. SEPTEMBER

Päeva mõte
“Kuidas AA kasvab? Mõned meist müüvad AA-d käigupealt. Igal pool tekib pidevalt juurde väikesi kaheseid, kolmeseid ja viieseid rühmi, mis on suuremate keskustega ühenduses. Ringi rändavad AA-lased põikavad teistesse rühmadesse nii sageli kui võimalik. Nii on meil võimalik aidata uusi rühmi, mida tekib juurde üle kogu maa. Iga kuu asutatakse mõni uus rühm. AA levib koguni väljapoole Ühendriike ning muutub tasapisi ülemaailmseks liikumiseks. Niimoodi me kasvamegi.” Kas ma teen kõik endast sõltuva, et levitada AA-d igal pool, kus ma käin?

Päeva mõtisklus
“Me usume Issandat. Päästa Sina meid uskumatusest.” See inimsüdame karje väljendab inimlikku nõrkust. See tähendab hinge siirast soovi edasi areneda. Kui inimene tunnetab Jumala ja Tema jõu olemasolu, siis hakkab ta Temasse üha enam uskuma. Samal ajal saab see inimene üha teadlikumaks sellest, et kui palju tal jääb puudu absoluutsest usaldusest Jumala vastu. Hinge areng on kõigepealt kasvav usk ja siis karje veel enama usu järele, palve võita kogu uskumatust, kogu usalduse puudumist. Me usume, et Jumal kuuleb seda karjet ja vastab meie palvele omal ajal. Ja nii kasvab meie usk päev päevalt aina suuremaks.

Päeva palve
Ma palun, et koos jõuga tuleks minu ellu juurde ka usk. Ma palun, et võiksin Jumalat iga päev enam usaldada.


15. SEPTEMBER

Päeva mõte
“Me kõik mõistame, et teame veel üsna vähe. Jumal annab meile tasapisi aina rohkem teada. Küsi Temalt oma hommikuses mõtiskluses, mida saad täna teha selle inimese heaks, kes on veel haige. Küllap tuleb ka vastus, kui sinu oma kodu on korras. Hoolitse selle eest, et sinu suhe Jumalaga oleks õige, ning sinu ja lugematute teistega hakkavad sündima suured asjad. Jaga heldelt kõike, mida sa AA-s oled saanud. Kuid mõistagi ei saa sa edasi anda midagi niisugust, mida sul endal ei ole. Nii, et õpi AA-s eluaeg edasi!” Kas ma otsin igal pool võimalust AA programmi edasi anda?

Päeva mõtisklus
“Sinu jõud on tasasus ja usaldus.” Usaldus tähendab millessegi uskumist. Me ei saaks elada, kui me teisi ei usaldaks. Kui sa usaldad Jumala armu, võid sa vastu astuda kõigele, mis elu toob. Kui sa usaldad Jumala armastust, siis on sul rahulik meel. Saad puhata usus, et Jumal hoolitseb sinu eest. Püüa puhata Jumala läheduses, Kuni Tema elujõud sinust läbi voolab. Ole vagusi, ja selles vaikuse hakkab kõlama väike vaikne Hääl. See räägib tasakesi inimese mõistusega, mis on häälestatud tema mõjule.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna tasasuses jõudu leida. Ma palun, et võiksin täna olla rahul sellega, et Jumal hoolitseb minu eest.


16. SEPTEMBER

Päeva mõte
Täna alustame AA Kaheteistkümne Sammu lühiülevaatust. Need Kaksteist Sammu kehastavad viit põhimõtet. Esimene samm on liikmeksoleku eeltingimuse samm. Teine, kolmas ja üheteistkümnes samm on programmi vaimsed sammud. Neljas, viies, kuues, seitsmes ja kümnes on eneseuuringu sammud. Kaheksas ja üheksas on heastamissammud. Kaheteistkümnes samm on programmi edasiandmise ehk aitamise samm. Need viis põhimõtet on siis liikmesoleku eeltingimus, hingeline alus, eneseuuring, heastamine ja teiste aitamine. Kas ma olen kõik need sammud enda osaks võtnud?

Päeva mõtisklus
Me ei ela mitte ainult ajas, vaid ka igavikus. Kui me elame koos Jumalaga ja Tema elab koos meiega, siis võime kanda hingelist vilja, mis kestab igavesti. Kui me elame Jumalaga, voolab meie elu nagu vaikne jõgi läbi kuiva maa. See paneb vaimse elu puud ja lilled – armastuse ja teenimise – õitsema ja rohkelt vilja kandma. Vaimne töö on tehtud igaveseks, mitte ainult praeguseks. Isegi siin maa peal saame elada nii, nagu kestaks meie elu tegelikult igavesti.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin teha oma elust jaheda jõe janusel maal. Ma palun, et võiksin anda heldelt kõigile, kes paluvad mu abi.


17. SEPTEMBER

Päeva mõte
Esimene samm on “Tunnistame, et oleme jõuetud alkoholi ees ega suuda enam ise oma eluga toime tulla.” See samm sõnastab AA liikmesoleku eeltingimuse. Me peame tunnistama, et meie elu on sassis. Me peame leppima faktiga, et oleme abitud alkoholi võimu ees. Peame tunnistama, et oleme joomise käest lüüa saanud ja meil on tarvis abi. Peame tunnistama kibedat tõde, et me ei saa juua nagu normaalsed inimesed. Ja nii väärikalt kui võimalik, peame alla andma möödapääsmatule tõsiasjale, et meil tuleb joomine järele jätta. Kas mul on raske tunnistada, et ma olen teistsugune kui normaalsed joojad?

Päeva mõtisklus
“Näita meile teed, Issand, ja lase meil kõndida mööda Sinu radu.” Elada saab õigesti ja valesti. Sina võid seda praktikas järele proovida. Kui elad õigesti, kukub sul kõik hästi välja. Kui elad valesti, kukub kõik halvasti välja. Sa võtad elust just niisama palju, kui ise vastu annad. Kui rikud looduse seadusi, jääd tõenäoliselt haigeks. Kui rikud vaimseid ja moraalseid seadusi, oled tõenäoliselt õnnetu. Kui järgid loodusseadusi ning aususe, puhtuse, isetuse ja armastuse vaimseid seadusi, on sul põhjust oodata, et oled parasjagu terve ja õnnelik.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin katsuda õigesti elada. Ma palun, et võiksin minna mööda rada, mis viib parema elu juurde.


18. SEPTEMBER

Päeva mõte
Teine samm on: “Hakkame uskuma, et mingi meist suurem jõud võiks meile tagasi anda meie vaimse tervise.” Kolmas samm on: “Otsustame anda oma tahte ja elu Jumala – sellisena, nagu me teda mõistame – hoole alla.” Üheteistkümnes samm on: “Püüame palve ja mõtisklust kaudu täiustada oma teadlikku sidet Jumalaga – sellisena, nagu meie Teda mõistame -, paludes ainult arusaamist Tema tahtest ja jõudu seda tahet täita.” AA põhialus on usk meist suuremasse Jõudu. Ärgem võtkem seda kergekäeliselt! Me ei saa programmist täielikult osa, kui meil puudub usk. Kas mina julgen uskuda Jõudu, mis on suurem kui mu enda jõud?

Päeva mõtisklus
“See, kes elab Kõigekõrgema salajases paigas, elab Kõigevägevama varju all.” Viibi iga päev üks hetk seal salajases paigas, osaduses Jumalaga, eemal maailmast, ning ammuta sealt jõudu maailmaga toime tulla. Sinna salajasse paika maised asjad ei pääse, nad ei leia seda isegi üles, sest see jääb materiaalsete asjade vallast väljapoole. Kui viibid selles salajases paigas, siis oled sa Kõigevägemama kaitse all. Jumal on selles vaikses osadusepaigas sinu lähedal. Viibi iga päev mõnda aega ses salakohas!

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vaikuses oma jõudu taastada. Ma palun, et võiksin leida rahu vaikses osaduses Jumalaga.


19. SEPTEMBER

Päeva mõte
Jätkakem Teise, Kolmanda ja Üheteistkümnenda Sammuga. Me peame paluma abi Kõrgemalt Jõult, sest meie ise oleme abitud. Kui me anname joomismure Jumala kätte ja jätamegi sinna, siis oleme teinud oma elu kõige tähtsama otsuse. Sealtpeale usume, et Jumal annab meile jõudu kaine püsida. Me nihkume universumi keskpunktist ära ja anname oma mured üle Võimule, mis jääb meist väljapoole. Palve ja mõtiskluse abil püüame parandada oma teadlikku kontakti Jumalaga. Püüame elada iga päev nii, nagu Jumal seda näha tahab. Kas ma usun, et Jumal annab mulle jõudu kaine püsida?

Päeva mõtesklus
“Neid asju olen ma teile kõnelnud, et teie rõõm võiks olla täielik.” Isegi osaline arusaamine vaimsest elust toob meile palju rõõmu. Sa tunned end maailmas koduselt, kui oled ühenduses universumi Jumaliku Vaimuga. Vaimne kogemus pakub kindlasti rahuldust. Otsi tõelist elu mõtet vaimsete seaduste järgimist. Jumal tahab, et sul vaimselt hästi läheks, ja Tema nõu on sinu ettevõtmisi edendada. Kui sa elad oma elu vaimsete seaduste järgi, siis saad elult vastu omajagu rõõmu ja rahu, edu ja rahulolu.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin leida õnne õigesti talitamisest. Ma palun, et võiksin tunda rahuldust vaimsete seaduste täitmisest.


20. SEPTEMBER

Päeva mõte
Neljas Samm on: “Süüvime enesesse ja viime läbi kartmatu minauuringu.” Viies Samm on: “Tunnistame Jumalale, iseendale ja mõnele teisele inimesele üles oma vead.” Kuues Samm on: “Oleme täiesti valmis, et Jumal kõrvaldaks kõik meie iseloomu puudused.” Seitsmes Samm on: “Palume Teda alandlikult kõrvaldada meie väärastumus.” Kümnes Samm on: “Jätkame eneseuuringut ja kui oleme milleski eksinud, tunnistame seda kohe.” Kui me teeme eneseuuringut, peame olema täiesti ausad iseenda ja teiste inimeste vastu. Kas mina olen läbi viinud ausa eneseuuringu?

Päeva mõtisklus
Jumal on hea. Sa saad sageli ise ka aru, kas mõni asi on Jumalast või mitte. Kui on Jumalast, siis pean see hea olema. Ausus, puhtus, isetus ja armastus on kõik head, isetu abivalmidus on hea, ning kõik need asjad viivad küllusliku elu juurde. Jäta olevik ja tulevik Jumala kätte, teades vaid seda, et Tema on hea. Tulevikku varjav käsi on Jumala käsi. Tema võib luua kaosest korra, kurjast hea ja segadusest rahu. Me usume, et kõik tõeliselt hes tuleb Jumala käest ja Tema jagab meiega oma headust.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin püüelda hea poole. Ma palun, et võiksin katsuda elus parimat valida.


21. SEPTEMBER

Päeva mõte
Jätkakem Neljanda, Viienda, Kuuenda, Seitsmenda ja Kümnenda Sammuga. Eneseuuringut tehes peame võtma asju nii, nagu nad on. Peame lõpetama põgenemise. Peame tegelikkusele näkku vaatama. Peame nägema end sellisena, nagu me päriselt oleme. Peame avalikult oma vigu tunnistama ja üritama neid parandada. Peame katsuma aru saada, kus me oleme ebaausad, ebapuhtad, isekad ja armastuseta. Me ei tee seda mitte üks kord, nii et see meil kohe meelest läheb. Me teeme seda iga päev, senikaua, kuni elame. Meie isiklik läbivaatus ei saa kunagi valmis. Kas ma teen igapäevast eneseuuringut?

Päeva mõtisklus
Meil on oma isikliku elu parandamise juures üks Nähtamatu abiline. Me pole loodud niimoodi, et võiksime Jumalat näha. See oleks meie jaoks liiga lihtne ja Temale kuuletumine ei maksaks siis enam midagi. Selleks on vaja usku, et mõista Nähtamatut Jõudu. Ometi näeme küllaldast tõestust Jumala olemasolule selles tugevuses, mida paljud inimesed oma usu kaudu on saanud. Me viibime ajast ja ruumist karbis ega näe ei omaenda hinge ega Jumalat. Jumal ja inimese hing jäävad mälemad väljapoole aja ja ruumi piiri. Ent Nähtamatu abiline toimib ometi siin ja praegu. Seda on näidanud tuhanded muutunud elud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin julgesti uskuda. Ma palun, et minu nägemist ei piiraks intellektuaalne uhkus.


22. SEPTEMBER

Päeva mõte
Kaheksas Samm on: “teeme nimekirja kõigist inimestest, kellele me oleme kurja teinud, ning soovime seda heastada.” Üheksas Samm on: “Heastame, kui vähegi võimalik, neile inimestele tehtud kahju, välja arvatud juhul, kui teeksime sellega kurja neile või kellelegi teisele.” Omatehtud kahjude hüvitamine on sageli väga reske. See käib meie uhkuse pihta. Aga vastutasu on vägev. Kui me läheme mõne inimese juurde ja palume vabandust, siis on nende reaktsioon alati positiivne. Selleks on vaja julgust, et pea ees vett hüpata, aga tulemus tasub end igati ära. Koorem saab südamelt ära ja vaenlasest saab sageli sõber. Kas ma olen teinud parima, et kõikvõimalikku kahju hüvitada?

Päeva mõtisklus
Vaimne elu peaks pakkuma rõõmu. Usk ilma rõõmuta ei ole päris ehtne usk. Kui sa pole oma usu läbi õnnelikumaks saanud, siis on sul tõenäoliselt midagi viga. Jumala uskumine peaks tooma sulle sügava õnne- ja turvatunde, ükskõik, mis sinu elu pealispinnal ka ei toimuks. Iga uus päev on uus võimalus teenida Jumalat ja parandada oma suhteid teiste inimestega. See peaks sulle rõõmu valmistama. Elu peaks olema külluslik ja aina avarduv. See peaks olema hõõguv ja välja kiirgav.

Päeva palve
Ma palun, et minu silmapiir võiks aina avaramaks paisuda. Ma palun, et võiksin püüelda veel suuremat teenimist ja sõprust.


23. SEPTEMBER

Päeva mõte
Kaheteistkümnes Samm on: “Kogenud neid samme läbides vaimset ärkamist, püüame viia seda sõnumit teiste alkohoolikuteni ning järgida neid põhimõtteid kõigis oma tegemistes.” Pane tähele, et teistele sõnumi andmise tõhusus sõltub sellest, kui kaugele me ise oma vaimse ärkamisega oleme jõudnud. Kui me pole muutunud, siis ei saa meid kasutada ka teiste muutmiseks. Et programmi hoida, selleks peame seda teistele edasi andma. Me ei saa seda endale pidada. Kui me seda edasi ei anna, võime sellest hoopis ilma jääda. Programm ei saa meisse voolata ja siis seisma jääda; see peab meist läbivooluga teiste kätte edasi minema. Kas ma olen valmis seda edasi andma, mida olen AA-s õppinud?

Päeva mõtisklus
“Tõmbu Jumalale lähedale ja Tema tõmbub sinu lähedale.” Kui sa seisad vastamisi probleemiga, mis käib sulle üle jõu, siis pead usus Jumala poole pöörduma. Sa pead kasvatama endas harjumuse igas katsumuses Jumala poole pöörduda. Pöördumine võib olla näiteks rõõmus tänumeel selle üle, et sinu elus on Jumala arm. Või ka palve Jumalale, et Ta annaks sulle jõudu mingi olugorraga toime tulla, ning hilisem avastus, et see jõud on sul õigel hetkel olemas. Sinu paluda pole mitte ainult jõud katsumusele vastu astuda, vaid ka trööst ja rõõm Jumala lähedusest ja seltskonnast.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin iga päev palves Jumala poole pöörduda. Ma palun, et võiksin tunda oma elus Tema lähedust ja jõudu.


24. SEPTEMBER

Päeva mõte
Jätkakem Kaheteistkümnenda Sammuga. Me peame rakendama neid põhimõtteid kõigis oma tegemistes. Sellest Kaheteistkümnenda Sammu osast ei tohi mööda vaadata. See on kogu programmi elluviimine. Me ei rakenda neid põhimõtteid mitte ainult oma joomisprobleemi juures. Me rakendame neid kõigis oma tegemistes. Me ei anna üht osa oma elust Jumala hoolde ega jäta teisi osi endale. Me anname oma elu Jumalale tervenisti ja püüame igas suhtes Tema tahet täita. “Siin peitub meie areng, siin peitub meie paljutõotav tulevik ja üha laienev silmapiir.” Kas ma võtan AA põhimõtted endaga igale poole kaasa?

Päeva mõtisklus
“Issand, kelle juurde me veel läheme, kui mitte Sinu juurde? Sinul on igavese elu sõnad.” Igavese elu sõnad on Jumala sõnad, mis valitsevad su tõelist vaimset olemust. Need on Jumala sõnad, mida sa kuuled oma südames ja mõttes, kui need on Tema vaimule avali. Need on igavese elu sõnad, mis väljendavad seda, mismoodi sa pead tegelikult elama. Nad lausuvad su südame ja mõtte ja hinge vaikuses: “Tee seda, ja sa elad.”

Päeva palve
Ma palun, et võiksin järgida oma südametunnistuse juhatust. Ma palun, et võiksin järgida oma hinge sisemist tungi.


25. SEPTEMBER

Päeva mõte
Vaadelgem mõistet “vaimne kogemus”, nagu seda kirjeldatakse AA sinises raamatus: “Vaimne kogemus on midagi niisugust, mis toob kaasa isiksuse muutumise. Kui usaldame oma elu Jumala hoolde, nagu meie Teda mõistame, siis oleme muutunud. Selle muutuse olemust võime näha paranenud alkohoolikute juures. Isiksuse muutumine ei pruugi toimuda äkilise ja selgepiirilise murrangu kujul. Meil ei ole vaja omandada vahetut ja kõikehõlmavat Jumalatunnetust, millele sedamaid järgneb tohutu pööre eluvaadetes ning tundeelus. Enamjaolt on muutus siiski pikaajaline.” Kas ma näen enda juures pikaajalist ja jätkuvat muutumist?

Päeva mõtisklus
“Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” Et elumuredest hingata, võid pöörduda iga päev palves ja osaduses Jumala poole. Tõeline pingest vabanemine ja meelerahu tulevad universiumi põhiolemusliku headuse sügavast tajumisest. Jumala igikestvad käed on kõige all ja toetavad sind. Ole osaduses Jumalaga, mitte niivõrd selleks, et sinu palved täituksid, kuivõrd selle puhkuse pärast, mis tekib Tema tahtele toetumisest ja Tema eesmärkide nägemisest oma elus. Ole kinde, et Jumala jõud on sulle kättesaadav, tea, et Tema toetab sind, ja oota vaikselt, kuni kogu su olemus täitub Jumala antud tõelise hingamisega.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna teada, et Jumal toetab mind. Ma palun, et võiksin tema hoole all kindlalt ja kaitstult puhata.


26. SEPTEMBER

Päeva mõte
Jätkakem mõiste “vaimne kogemus” vaatlemist: “Kuigi vahetu ja kõikehõlmava Jumalatunnetuse omandamine, millele järgneb tohutu pööre, on küll sagedane, ei ole see mingil juhul reegliks. Enamjaolt on meie vaimsed kogemused siiski valgustuslikult mitmekesised ning kujunevad aeglaselt pikema aja jooksul. Üsna tihti tajuvad uustulnukate sõbrad nendega toimunud muutuse enne kui nad ise. Viimaks taipavad nad, et nende eluhoiakud on põhjalikult teisenenud ja et nad ise oleks vaevalt suutnud taolist muudatust esile kutsuda.” Kas minu elunägemus muutub paremaks?

Päeva mõtisklus
Vaata maailma kui oma Isa koda. Mõtle, et kõik inimesed, keda sa kohtad, on külalised sinu Isa kojas, neid tuleb armastada ja nandega arvestada. Näe ennast oma Isa kojas kui teenrit, kõikide teenrit. Mõtle, et sinust allpool pole enam ühtegi ametimeest. Ole alati valmis tegema teiste abivajajate heaks kõike, mida suudad. Jumala teenimine teeb rõõmu. Kõigekõrgema teenimine pakub suurt rahuldust. Väljenda oma armastust Jumala vastu sellega, et teenid kõiki, kes elavad koos sinuga sinu Isa kojas.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin teenida teisi tänumeeles Jumala vastu. Ma palun, et minu töö võiks olla väike vastutasu Tema armu eest, mida on mulle nii heldelt jagatud.


27. SEPTEMBER

Päeva mõte
Jätkakem mõiste “vaimne kogemus” vaatlemist: “seda, mis leiab tihti aset mõne kuuga, oleks võinud harva saavutada aastatepikkuse enesedistsipliini abil. Mõned erandid välja arvatud, leiavad meie liikmed, et nad on avastanud endas senitundmatu sisemise allika, mille nad peagi samastavad oma ettekujutusega kõrgemast Jõust. Enamus meist on arvamusel, et selle meist kõrgema Jõu tajumine ongi vaimse kogemuse olemus. Meie usklikumad liikmed nimetavad seda Jumalatunnetuseks. Igaljuhul on paranemise eelduseks valmisolek, ausus ja avali mõistus.” Kas ma olen avastanud endas selle sisemise allika, mis võib muuta mu elu?

Päeva mõtisklus
Jumala jõud sinu elus kasvab sedamööda, kuidas kasvab sinu võime mõista Jumala armu. Jumala armu väge piirab ainult igaühe enda tahe ja mõistmine. Jumala imettegevat jõudu piirab igaühe enese hinge vaimse nägemise puudumine. Jumal austab vaba tahet, iga inimese õigust võtta vastu või lükata tagasi Tema imettegev jõud. Ainult hinge siiras soov annab Temale võimaluse oma jõudu meile jagada.

Päeva palve
Ma palun, et minu nägemise piiratus ei hekkaks piirama Jumala jõudu. Ma palun, et võiksin olla täna Tema mõjule vastuvõtlik.


28. SEPTEMBER

Päeva palve
Viimase kahe kuu jooksul oleme uurinud lõike ja samme AA sinisest raamatust. Miks mitte nüüd raamatut ennastki uuesti läbi lugeda? On tähtis, et AA programm saaks meie loomulikuks osaks. Meil peavad selle põhimõtted kohe varnast võtta olema. Sinist raamatut pole võimalik lugeda liiga palju ega liiga tihti. Mida rohkem me seda loeme ja uurime, seda paremini oskame AA moodi mõelda, AA moodi käituda ja AA moodi elada. Meil pole võimalik programmi kohta kunagi küllalt teada. Aga me saame omandada seda nii palju kui võimalik. Kas suure osa sinisest raamatust olen ma põhjalikult selgeks saanud?

Päeva mõtisklus
Meil on vaja eluraskusi ja karistusi vastu võtta sellepärast, et saada osa teiste inimeste tavalisest elust. Paljusid asju, millega peame elus leppima, ei ole vaja mitte niivõrd meile isiklikult, kuivõrd selle kogemuse pärast, et meiegi saaksime osa inimkonna kannatustest ja probleemidest. Meile on vaja kaastunnet ja mõistmist. Me peame osa saama paljudest elukogemustest, et teisi mõista ja neile kaasa tunda. Kui me pole läbi elanud samu kogemusi, ei mõista me teisi inimesi ega nende loomulaadi piisavalt hästi, et neid aidata.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vastu võtta kõike, mida elu mulle osaks laseb saada. Ma palun, et võiksin kasutada seda teiste inimeste aitamiseks.


29. SEPTEMBER

Päeva mõte
Kui me oleme juba niikaugele jõudnud, siis ehk peatuksime ja uuriksime end lähemalt? Meil on nagunii vaja end aeg-ajalt üle vaadata. Kui hea AA-lane ma ikka olen? Kas ma käin korrapäraselt koosolekutel? Kas ma aitan teistel meie ühist koormat kanda? Kui on vaja midagi teha, kas ma pakun end siis vabatahtlikult välja? Kas ma kõnelen koosolekul, kui mulle sõna antakse, olenemata sellest, kui närvis ma olen? Kas ma võtan iga võimalust Kaheteistkümnenda Sammu tegemiseks kui väljakutset? Kas ma annan AA-le heldelt oma aega ja raha? Kas ma püüan levitada AA-d kõikjal, kus ma käin? Kas AA põhimõtted paistavad välja minu igapäevasest elust? Kas ma olen hea AA-lane?

Päeva mõtisklus
Kust ma saan jõudu, et tegutseda tõhusalt ja asju oma vastutusele võtta? Kõrgemalt Võimult, kellelt ma endale igaks päevaks jõudu palun. Lugematute inimeste elu on tõestanud, et vajalikku jõudu antakse meile igaks elupäevaks. Ma pean vastu võtma iga väljakutse, mis mulle päeva jooksul ette satub, ning olema kindel, et Jumal annab mulle jõudu sellega toime tulla. Kui mulle antakse ülesanne, siis antakse ka jõudu selle teostamiseks. Mul ei ole vaja end tagasi hoida.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin võtta iga ülesannet kui väljakutset. Ma tean, et ükski asi ei saa täiesti untsu minna, kui Jumal on minuga.


30. SEPTEMBER

Päeva mõte
AA-s ei ole juhte, on vaid vabatahtlikud, kes vastutavad teatud asjade eest. Kogu AA töö – koosolekute juhtimine, komiteedes teenimine, teiste rühmade ees kõnelemine, Kaheteistkümnenda Sammu töö, kodukandi alkohoolikute hulgas AA levitamine – toimub vabatahtlikult. Kui ma ei paku end vabatahtlikult tegema midagi konkreetset AA heaks, siis pole liikumine enam nii tõhus. Ma pean koormakandmisest ausalt osa võtma. AA eluspüsimine ja kasvamine sõltub kõigist tema liikmetest. Kas ma annan oma osa AA heaks?

Päeva mõtisklus
Kui sa palud Jumalalt jõudu oma vastutust kanda ja oled vaikselt Tema palge ees, siis voolab Tema tervendavast puudutusest sinusse Jumalik Rahu. Kui sa hüüad oma nõrkuses Jumala poole, siis toob Tema puudutus paranemist, annab sulle tagasi julguse ja jõu igast olukorrast võitjana välja tulla. Kui sa poolel teel nõrked või sind eksitab alaväärsustunne, siis looda Jumala vaimu puudutusele, mis toetab sind su teel. Seejärel tõuse üles ja jätka enesekindlalt oma teed. 

Päeva mõte
Ma palun, et võiksin täna avada end Jumala tervendavale puudutusele. Ma palun, et ma ei komistaks ega nõrkeks tee ääres, vaid saaksin palvest jõudu juurde.