7. peatükk

Seitsmes peatükk
TÖÖ TEISTE INIMESTEGA

Praktiline kogemus näitab, et miski ei taga immuunsust joomise vastu nii hästi kui pingeline töö teiste alkohoolikutega. See aitab, kui miski muu ei toimi. Meie kaheteistkümnes soovitus on selline: Andke see sõnum edasi teistele alkohoolikutele! Teie saate aidata seal, kus ükski teine seda ei suuda. Teie suudate saavutada nende usalduse, kui see teistel ebaõnnestub. Pidage meeles, et nad on väga haiged.

Elu omandab uue tähenduse. Näha inimesi tervenemas, näha neid teisi abistamas, näha üksildust kadumas, näha, kuidas su ümber sõlmub sõprus ja omada arvukalt sõpru - see on elamus, millest ei maksaks ilma jääda. Me teame, et te ei taha sellest ilma jääda. Meie elu helgeks pooleks on tihe kontakt uustulnukatega ja üksteisega.

Võib-olla ei tunne te ühtegi alkohoolikut, kes tahaks paraneda. Neid on kerge leida, kui küsite mõne arsti, kirikuõpetaja, preestri või haiglatöötaja käest. Nad on suurima heameelega teile abiks. Ärge hakake peale nagu mõni jutlustaja või reformaator. Kahjuks leidub veel rohkesti eelarvamusi. Teie ettevõtmine nurjub, kui te neid õhutate. Kirikuõpetajad ja arstid on selles osas asjatundjad ja soovi korral võite nendelt palju õppida, kuid oma alkoholismi-kogemuste tõttu võite te teistele alkohoolikutele asendamatult kasulik olla. Niisiis, tehke koostööd; ärge iial kritiseerige Abivalmidus on meie ainuke eesmärk.

Kui leiate mõne Anonüümsete Alkohoolikute kandidaadi, uurige tema kohta kõik välja. Kui ta ei taha joomist jätta, siis ärge tema veenmisele aega raisake. Sellega võite ära rikkuda edasised võimalused. Sama nõu anname ka alkohooliku perekonnaliikmetele. Andes endale aru, et tegemist on haige inimesega, tuleb neil olla kannatlik.

Kui on mingeid märke, et ta tahab joomist maha jätta, siis pidage üks põhjalik jutuajamine inimesega, kes tema vastu enim huvi tunneb - tavaliselt on selleks abikaasa. Tehke endale selgeks, mismoodi see mees käitub, millised on tema probleemid, tema taust, kui tõsine on tema seisund ja millised religioossed kalduvused tal on. Seda informatsiooni vajate te asetumaks ise tema olukorda, mõistmaks, millist lähenemist teie sooviksite, kui osad oleksid vastupidised.

Mõnikord on kasulikum oodata, millal tal uus joomahoog peale tuleb. Perekond võib küll selle vastu olla, ent kui mehe füüsiline seisund ei ole ohtlik, on parem siiski riskida. Ärge hakake temaga tegelema, kui ta on väga purjus, välja arvatud juhul, kui ta käitub inetult ja perekond vajab teie abi. Oodake joomahoo lõpuni või vähemalt selgema perioodini. Siis laske mõnel perekonnaliikmel või sõbral tema käest küsida, kas ta tahaks joomise lõplikult maha jätta ja kas ta oleks selle nimel kõigeks valmis. Kui ta vastab jaatavalt, siis tuleks tema tähelepanu juhtida teie kui tervenenu peale. Talle tuleks rääkida teie kuulumisest sõpruskonda, mille liikmed ühe osana oma paranemisprotsessist püüavad aidata teisi inimesi ja kes rõõmuga vestleksid temaga, kui ta sooviks nendega kohtuda.

Kui ta ei soovi teiega kohtuda, siis ärge hakake talle peale käima. Ka perekond ei tohiks temalt hüsteeriliselt nõuda, et ta midagi ette võtaks, ega ka teist talle liiga palju kõnelda. Neil tuleb oodata tema järgmise joomatuuri lõpuni. Võite jätta selle raamatu kuhugi, kus ta seda vahepeal võib märgata. Mingeid kindlaid reegleid ei saa siin anda. Niisuguste asjade üle otsustamine on perekonna asi. Kuid paluge neid tungivalt mitte üle pingutada, kuna see võib kõik ära rikkuda.

Üldiselt ei peaks perekond ise talle püüdma teie lugu jutustada. Kui võimalik, vältige inimesega kohtumist tema perekonna kaudu. Lähenemine arsti või raviasutuse vahendusel on palju kindlam. Kui mees vajab haiglaravi, siis tuleks ta haiglasse paigutada, kuid mitte vägisi,vä1ja arvatud siis, kui ta on teistele ohtlik. Paluge arstil, kui ta sellega nõus on, mehele öelda, et tema jaoks võib leiduda mingi lahendus.

Kui mehel on juba parem, võib arst teha talle ettepaneku, et te teda külastate. Ehkki te olete perekonnaga kõnelnud, jätke nad siiski sellest esimesest vestlusest välja. Sellisel juhul näeb teie kandidaat, et talle ei avaldata survet. Ta tunneb, et võib teiega suhelda ilma et perekond teda näägutaks. Külastage teda veel enne, kui ta on täielikult toibunud. Depressioonis on ta vahest vastuvõtlikumgi.

Kui võimalik, minge tema juurde üksinda. .Kõigepealt alustage üldist vestlust. Natukese aja pärast suunake jutt mõne joomaperioodi peale. Rääkige talle piisavalt palju oma joomaharjumustest, sümptomitest ja kogemustest, et julgustada teda endast rääkima. Kui ta soovib rääkida, siis laske tal seda teha. Niiviisi saate parema ettekujutuse, mismoodi te peaksite jätkama.

Kui ta ei ole suhtlemisaldis, visandage talle oma alkohooliku minevik kuni selle hetkeni, mil te joomise maha jätsite. Kuid ärge öelge esialgu sõnagi, kuidas see teil õnnestus. Kui mees on tõsises meeleolus, siis peatuge nendel hädadel, mis alkohol teile põhjustas, moraliseerivat või õpetavat tooni tingimata vältides. Kui tema meeleolu on rõõmsam, pajatage talle mõni lustakas lugu oma seiklustest. Pange ta ka ise oma seiklustest rääkima.

Kui ta näeb, et te teate joomarlusest kõike, siis hakake ennast kirjeldama kui alkohoolikut. Rääkige talle, kui läbi te omadega olite ja kuidas te lõpuks teada saite, et te olete haige. Jutustage talle ka oma ponnistustest, et joomist maha jätta. Näidake talle, milline on see mõttevääratus, mis viib joomahoo vallandava esimese napsini. Soovitame teil seda teha nii, nagu me seda esitasime a1koho1ismi käsitlevas peatükis. Alkohoolikuna mõistab ta teid kohe. Ta hakkab kõrvutama teie vaimset ebajärjekindlust enda omaga.

Kui te olete veendunud, et tegemist on tõepoolest alkohoolikuga, peatuge pikemalt selle tõve lootusetusel. Tehke talle oma kogemuse põhjal selgeks, kuidas esimese napsiga seostuv kummaline vaimne seisund takistab tahtejõu normaalset toimimist. Ärge veel käesolevale raamatule viidake, välja arvatud juhul, kui ta on seda näinud ja soovib selle üle arutada. Ja hoiduge tingimata teda alkohoolikuks nimetamast. Laske ta teeb ise oma järeldused. Kui ta ikka veel arvab, et ta suudab oma joomist talitseda, siis kinnitage talle, et tõenäoliselt ta seda suudabki - kui ta ei ole liialt alkohoolik. Kuid rõhutage, et kui ta on juba tõsiselt hädas, siis on vist vähe lootust iseseisvalt paraneda. Jätkake juttu alkoholismist kui haigusest, surmavast tõvest. Rääkige ka sellega kaasnevatest kehalistest ja vaimsetest seisunditest. Juhtige tema tähelepanu peamiselt teie enda kogemusele. Seletage talle, et need, kes kuidagi, ei mõista oma õnnetuse suurust, on hukkuma määratud. Arstidele on õigustatult vastumeelt alkohoolikutest patsientidele kogu lugu ära rääkida, välja arvatud juhul, kui sellest tõelist kasu võiks tulla. Kuid teie võite temaga alkoholismi lootusetusest kõnelda, sest teil on pakkuda lahendus. Peagi tunnistab teie sõber, et tal on olemas paljud kui mitte kõik alkohoolikule iseloomulikud tunnused. Kui ka tema arst on nõus talle ütlema, et ta on alkohoolik, siis seda parem. Isegi kui teie kaitsealune ei ole oma seisundit veel täielikult omaks võtnud, on temas tekkinud suur uudishimu selle vastu, kuidas teie terveks saite. Las ta küsib teilt seda, kui ta soovib. Rääkige talle täpselt. mis teiega juhtus. Rõhutage julgelt ka asja vaimset külge. Kui mees on agnostik või ateist, tehke talle selgeks, et tal ei tarvitse teie Jumala-käsitlusega nõustuda. Ta võib valida mistahes talle meeleparase käsitusviisi, peaasi, et see talle endale õige tunduks. Peamine on tema valmidus uskuda Jõudu. mis on suurem kui ta ise ja et ta elaks vaimsetest põhimõtetest lähtudes.

Sellise inimesega tegeldes on vaimsetest põhimõtetest rääkimisel kohasem kasutada lihtsat keelt. Pole mingit mõtet äratada temas võimalikke eelarvamusi, mis tal võivad olla teatud teoloogiliste mõistete ja tõekspidamiste suhtes, mis teda võib-olla juba varem on segadusse ajanud. Ükskõik millised teie enda veendumused ka ei oleks, niisuguseid teemasid ärge tõstatage.

Teie potentsiaalne kaaslane võib kuuluda mõnesse usulahku. Võimalik, et tema usuharidus ja -teadmised on teie omadest kaugelt üle. Sellisel juhul hakkab ta kahtlema, kuidas saaksite lisada midagi sellele, mida ta juba teab. Kuid ta tahab teada, miks tema veendumustest pole kasu olnud ja miks teie omad näivad toimivat nii tõhusalt. Ta võib olla hea näide tõsiasja kohta, et usust üksi ei piisa. Et olla eluline, peab usuga kaasas käima eneseohverdus ja isetu, konstruktiivne tegevus. Andke talle mõista, et te ei ole tema juures selleks, et talle usualaseid juhiseid jagada. Möönge, et tema teab sellest võib-olla rohkem kui teie, kuid samas pöörake tema tähelepanu asjaolule, et kui sügavad tema usk ja teadmised ka ei oleks, pole ta neid ometi suutnud rakendada, sest vastasel juhul ta ei jooks. Vahest aitab tele lugu tal mõista, mis suhtes ta pole suutnud seda õpetust, mida ta nii hästi tunneb, ellu viia. Me ei esinda ühtegi konkreetset usku ega usulahku. Meie tegeleme ainult üldpõhimõtetega, mis on ühised enamikes usutunnistustes.

Kirjeldage talle tegevuskava, selgitades, kuidas te ise oma käitumisele hinnangu andsite, kuidas te oma minevikku klaarisite ja miks te nüüd püüate teda aidata. Tema jaoks on oluline mõista, et teie katse talle kõike seda edasi anda mängib olulist osa teie enda tervenemises. Õigupoolest aitab tema teid võib-olla rohkemgi kui teie teda. Tehke talle selgeks, et tal ei ole teie ees mingeid kohustusi, et teie ainukeseks lootuseks on, et ka tema püüab teisi alkohoolikuid aidata, kui ta kord oma raskustest jagu saab. Andke mõista, kui tähtis on teiste inimeste heaolu enda omast kõrgemale asetada. Tehke selgeks, et talle ei avaldata survet, et ta ei pruugi teiega enam kohtuda, kui ta seda ei taha. Teil ei maksa ka solvuda, kui ta tahab kohtumise lõpetada, sest on teid aidanud rohkem kui teie teda. Kui teie jutt on olnud arukas, rahulik ja täis inimlikku mõistmist siis võib-olla olete saanud endale ühe sõbra. Võib-olla olete ta alkoholiküsimuse suhtes ärevile ajanud. See tuleb ainult kasuks. Mida lootusetum olukord talle tundub, seda parem. Seda tõenäosem on, et ta järgib teie soovitusi.

Võimalik, et teie kandidaat esitab põhjusi, miks tal ei tarvitse programmi tervikuna järgida. Ta võib hakata mässama kardinaalse suurpuhastuse mõtte vastu, sest see nõuaks kõnelusi teiste inimestega. Ärge hakake sellistele vaadetele vastu väitma. Rääkige, et teie tundsite kunagi samamoodi nagu tema, kuid et te kahtlete, kas te erilist edu oleksite saavutanud, kui te ei oleks tegutsema asunud. Oma esimesel külaskäigul rääkige talle ka Anonüümsete Alkohoolikute sõpruskonnast. Kui ta selle vastu huvi ilmutab, siis laenake talle see raamat. Kui teie sõber ei taha endast pikemalt rääkida, siis ärge tema külalislahkust kurjasti kasutage. Andke talle võimalus järele mõelda. Kui te aga jääte kauemaks, siis laske tal juhtida vestlus mistahes teemale, mis talle meeldib. Mõnikord tahab uus inimene tingimata otsekohe algust teha ja ka teil võib olla kiusatus lasta tal seda teha. Ent vahel on see viga. Kui tal hiljem raskusi tekib, ütleb ta tõenäoliselt, et te kiirustasite teda tagant. Alkohoolikutega saavutate te kõige suuremat edu siis, kui te ei ilmuta mingit ristisõja- või reformikirge. Kunagi ärge rääkige alkohoolikuga kõlbelistest ja vaimsetest kõrgustest alla vaadates; te lihtsalt asetage tema ette uurimiseks vaimsete tööriistade komplekt. Näidake, kuidas neist teile kasu oli. Pakkuge talle sõprust. Öelge talle, et kui ta soovib paraneda, siis olete valmis kõigeks, ainult pankur tema rahaasjades ja halastajaõde tema joomahoogudel, siis peate ta võib-olla rahule jätma, kuni ta meelt muudab. See aga võib juhtuda, kui ta veelgi hullemasse hätta satub.

Kui asi teda siiralt huvitab ja ta soovib teiega uuesti kohtuda, siis paluge tal vahepeal käesolev raamat läbi lugeda. Pärast seda tuleb tal endal otsustada, kas ta soovib jätkata. Ei teie, tema naine ega ta sõbrad ei tohi teda sundida ega tagant torkida. Kui ta tahab Jumalat leida, siis peab see soov tulema tema sisemusest.

Kui ta arvab, et võib ka mingil muul moel hakkama saada, või eelistab teistsugust vaimset lähenemist; siis julgustage teda toimima oma südametunnistuse järgi. Meil ei ole Jumala peale mingit monopoli; meil on lihtsalt lähenemisviis, millest meile abi oli. Kuid osutage sellele, et meil, alkohoolikutel, on palju ühist ja et te sooviksite igal juhul tema vastu sõbralik olla. Piirduge sellega.

Ärge heituge, kui teie potentsiaalne kaaslane otsekohe ei reageeri. Otsige üles mõni teine alkohoolik ja üritage uuesti. Kindlasti leiate kellegi, kes on piisavalt meeleheitel, et teie poolt pakutavast innukalt kinni haarata. Meie arvates on ajaraiskamine ajada taga inimest, kes ei suuda või ei taha teiega koos töötada. Kui te niisuguse inimese rahule jätate, võib ta peagi veenduda, et üksinda ei suuda ta paraneda. Kulutada ühes kohas liiga palju aega tähendab mõnelt teiselt alkohoolikult ära võtta võimalus elada ja õnnelik olla. Ühte meie liiget tabas esimese kuue kandidaadi puhul täielik ebaedu. Ta ütleb sageli, et kui ta oleks jätkanud tööd nende kallal, oleks ta paljud teised, kes tänaseks on tervenenud, võimalusest ilma jätnud.

Oletagem nüüd, et te olete oma teisel külaskäigul selle mehe juurde. Ta on seda raamatut lugenud ja ütleb, et on valmis läbi tegema tervenemisprogrammi Kaksteist Sammu. Kuna teil on see kogemus olemas, siis saate talle palju praktilist nõu anda. Andke talle mõista, et te olete alati kättesaadaval, kui. ta soovib mõnd otsust teha või oma lugu rääkida, kuid ärge talle peale käige, kui ta eelistab kellegi teisega nõu pidada.

Võimalik, et ta on rahatu ja kodutu. Kui nii, siis võiksite aidata tal tööd leida või anda talle pisut rahalist abi. Kuid sellega ei tohi te oma perekonda ega võlausaldajaid ilma jätta neile kuuluvast rahast. Võib-olla soovite kutsuda teda mõneks päevaks enda pole. Ent tehke seda tingimata diskreetselt. Veenduge, et ta on teie perekonnas teretulnud ning et ta ei püüa teie raha, sidemeid ega peavarju kurjasti ära kasutada. Seda lubades teete talle ainult kahju. Sellega võimaldate tal olla ebasiiras. Paranemise asemel võite niiviisi kaasa aidata hoopis tema hävingule.

Ärge vältige kunagi sellist vastutust, kuid tehke enne kindlaks, et te seda enda peale võttes õigesti talitate. Teiste aitamine on teie paranemise nurgakivi. Aeg-ajalt tehtud heategudest ei piisa. Kui vaja, peate hea samariitlase osas olema iga päev. See võib endaga kaasa tuua palju unetuid öid, olulisel määral isiklikest mõnudest loobumist ja häireid töös. See võib tähendada oma rahakoti ja kodu jagamist, meeleheitel naistele ja sugulastele nõu andmist, loendamatuid käike politseisse, kohtusse, sanatooriumidesse, haiglatesse, vanglatesse ja hullumajadesse. Teie telefon võib heliseda mistahes ajal nii ööl kui päeva1. Teie naine võib vahel öelda, et ta on unarusse jäetud. Joobnu võib purustada teie kodus mööbli või madratsi põlema panna. Kui ta on vägivaldne, siis tuleb teil võib-olla temaga rüselda. Mõnikord tuleb kutsuda arst ja tema näpunäidete järgi joobnule rahusteid manustada. Teinekord tuleb teil aga välja kutsuda politsei või kiirabi Vahetevahel esineb selliseid olukordi.

Harva lubame alkohoolikul pikemat aega oma kodus elada. See ei tule talle kasuks ja mõnikord põhjustab see ka meie perekonnas keerulisi olukordi.

Kui ka alkohoolik ise ei reageeri, ei ole mingit põhjust tema perekonda hoolitsuseta jätta. Te peate nende vastu endiselt sõbralik olema. Peate perekonnale pakkuma oma eluviisi. Kui nad peaksid vaimsed põhimõtted omaks võtma ja neid rakendama, siis on palju rohkem lootust, et ka perekonnapea terveks saab. Ja isegi, kui ta jätkab joomist, muutub elu perekonna silmis ikkagi talutavamaks.

Alkohoolikute puhul, kes on selleks võimelised ja tahavad terveneda, ei ole heategevus selle sõna tavalises tähenduses eriti vajalik ega soovitavgi. Mehed, kes enne alkoholist jagu saamist nutavad raha ja peavarju järele, on valel tee! Kui aga olukord nõuab, oleme valmis väga paljuks, et üksteisele neid pakkuda. See võib tunduda ebajärjekindlusena, kuid meie meelest ei ole see nii.

Küsimus ei ole mitte andmises, vaid selles, millal ja kuidas anda. Sellest sõltubki sageli ebaõnnestumine või edu. Kuid hetkest, mil me muudame oma tegevuse teenuste osutamiseks, hakkab alkohoolik pigem meie kui Jumala abi peale lootma. Ta nõuab nii seda kui teist, kinnitades, et enne ta alkoholist jagu ei saa, kui tema materiaalsed vajadused on rahuldatud. Rumalus. Mõned meist on väga valusate hoopide peale selgeks saanud järgmise tõe: olgu tööd või mitte, olgu naine või mitte, me ei lõpeta joomist enne, kui me ei pea sõltuvust Jumalast tähtsamaks kui sõltuvust teistest inimestest.

Kihutage see mõte, et inimene võib teistest sõltumata terveks saada, igaühel peast välja. Ainus tingimus on, et ta usaldaks Jumalat ja korrastaks oma kodu.

Nüüd kodustest probleemidest. Abikaasad võivad olla lahutatud, elada lahus ning nende suhted võivad olla pingestatud. Kui teie potentsiaalne kaaslane on oma perekonnale kõik nii hästi kui võimalik hüvitanud ning on neile põhjalikult seletanud uusi põhimõtteid, mille järgi ta elab, siis peaks ta neid põhimõtteid edaspidi ka oma kodus rakendama hakkama. Seda muidugi juhul, kui tal on õnn kodu omada. Kuigi ka tema perekond võib paljuski süüdi olla, ei peaks see tema mure olema. Ta peab keskenduma oma vaimsele elule. Vaidlusi ja süüotsimist tuleb vältida kui katku. Paljudes kodudes osutub see raskeks, kuid seda tuleb teha, kui tulemusi soovitakse. Kui sellest paar kuud püsivalt kinni pidada, on positiivne mõju mehe perekonnale suur. Ka kõige erinevamad inimesed avastavad, et neil on midagi ühist, mida nad võivad aluseks võtta. Võimalik, et ka perekond hakkab tasapisi nägema oma vigu ja neid tunnistama. Neid vigu võib arutada abivalmiduse ja sõbralikkuse õhkkonnas.

Pärast esimesi käegakatsutavaid tulemusi võib ka perekonnal tekkida soov asjaga kaasa minna. See juhtub loomulikul teel ja omal ajal, muidugi tingimusel, et alkohoolik näitab, et ta võib olla kaine, tähelepanelik ja abivalmis, hoolimata sellest, mida keegi ütleb või teeb. Loomulikult jääb meil kõigil sellest ideaalist sageli palju puudu. Kuid me peame püüdma kahju kohe heastada, sest vastasel korral on karistuseks joomahoog.

Kui abikaasad on lahutatud või elavad lahus, ei tohi nende taasühinemisega ülemäära kiirustada. Mees peab enne kindel olema, et ta on paranenud. Naine peab esmalt täielikult mõistma mehe uut eluviisi. Kui suhteid tahetakse taastada, siis tuleb need rajada paremale pinnale, sest vana osutus kehvaks. See aga tähendab üleüldist uut suhtumist ja vaimu. Mõnikord tuleb kõigile asjaosalistele kasuks, kui abikaasad endiselt lahku jäävad. ilmselt ei saa siin kehtestada mingeid reegleid. Laskem alkohoolikul päev päevalt oma programmi jätkata. Kui aeg uuesti koos elama hakata on küps, siis taipavad seda mõlemad pooled.

Ärge laske ühelgi alkohoolikul öelda, et ta ei saa enne terveks, kui ta perekonda tagasi ei ole saanud. See ei ole sugugi nii. Mõnel juhul ei pöördu naine ühel või teisel põhjusel enam kunagi tema juurde tagasi. Tuletage oma potentsiaalsele kaaslasele meelde, et tema tervenemine ei sõltu teistest inimestest. See sõltub tema suhetest Jumalaga. Me oleme näinud tervenemas ka mehi, kes pole oma perekonda kunagi tagasi saanud. Me oleme näinud vääratamas neid, kelle perekonnad on liiga ruttu tagasi pöördunud. Nii teie kui ka teie uus kaaslane peate päev päeva järel kõndima edasi mööda vaimse arengu teerada. Kui te olete püsivad, siis juhtuvad enneolematud asjad. Tagasi vaadates mõistame me, et see, mis meiega sündis, kui me andsime end Jumala kätesse, oli parem kui kõik see, mida me oleksime osanud tahta. Täitke Kõrgema Jõu käskusid ja te hakkate peagi elama uues ja suurepärases maailmas, ükskõik, milline teie praegune olukord ka ei oleks!

Mehe ja tema perekonnaga tegeldes peaksite hoiduma osalemast nende vaidlustes. Vastasel juhul võite oma abivõimalused ära rikkuda. Kuid toonitage perekonnale, et mees on olnud väga haige ja teda tuleks ka vastavalt kohelda. Peate neid hoiatama ka vimma või armukadeduse eest. Peate rõhutama seda, et mehe iseloomu vead ei saa üleöö kaduda. Tehke neile selgeks, et ta on asunud arengu teele. Kui nad on kärsitud, paluge neil meeles hoida seda kiiduväärset tõika, et mees on kaine.

Kui te olite oma koduste probleemide lahendamises edukas, jutustage ka uustulnuka perekonnale, kuidas see teil õnnestus. Sel viisil võite nad suunata õigele teele, ilma nende suhtes kriitiliseks muutumata. Lugu sellest, kuidas teie ja teie naine oma raskustest üle saite, kaalub üles mistahes kriitika.

Eeldades, et me oleme hingelt terved, võime teha paljusid asju, mis alkohoolikutele ei sobi. On öeldud, et me ei tohi minna kohtadesse, kus pakutakse alkoholi; et meil ei tohi alkoholi kodus olla; et me peame vältima sõpru, kes joovad; et me peame vältima filme, kus esineb joomisstseene; et me ei tohi käia baarides; et meie sõbrad peavad oma pudelid ära peitma, kui me neile külla läheme; et me ei tohi alkoholist mõelda ja meile ei tohi alkoholi üldse meelde tuletada.

Taolistesse olukordadesse satume iga päev. Alkohoolikul, kes ei suuda neid rahulikult võtta, on ikka veel alkohooliku vaim; tema hingelisel seisundil on midagi viga. Ainus koht, kus tal oleks lootust kaine olla, on Gröönimaa jäävä1i, kuid isegi seal võib mõni eskimo viskipudeliga välja ilmuda ja kõik ära rikkuda! Küsige seda ükskõik milliselt naiselt, kes on oma mehe kuhugi kaugele saatnud lootuses, et ta seal alkoholi küüsist pääseb. Oleme veendunud, et kõik katsed alkoholist võitu saada sel teel, et haiget meest kiusatuse eest kaitsta, on määratud nurjumisele. Kui alkohoolik püüab ise end ahvatluse eest kaitsta, siis võib see tal mõnda aega õnnestuda, kuid harilikult lõpeb see veel suurema pauguga kui kunagi varem. Me oleme neid võtteid proovinud. Katsed teha võimatut on alati ebaõnnestunud.

Seega ei ole meie reegliks vältida kohti, kus juuakse, kui meil on küllaldaselt põhjust seal viibida. Siia hulka käivad baarid, ööklubid, tantsupeod, kihluspeod, pulmad ja ka kõige tavalisemad pidustused. Inimesele, kellel on alkoholiga kogemusi, võib see tunduda Saatuse proovilepanekuna, kuid nii see ei ole.

Te märkate, et me lisasime olulise määratluse. Seepärast küsige endalt iga kord: "Kas mul on küllaldane seltskondlik, ärialane või isiklik põhjus sinna minna? Või loodan ma niisuguse koha õhustikust ka endale salarõõme näpsata?" Kui te vastate nendele küsimustele omandavalt, ei ole teil põhjust muretseda. Minge või jätke minemata, kuidas just õigem tundub. Kuid veenduge enne minekut, et teie hingeline seisund on kindel ja et põhjus sinna minekuks on igati põhjendatud. Ärge mõelge, mis te sellest saate. Mõelge hoopis, mida te ise võiksite sellele anda. Kuid kui te olete ebakindel; siis parem töötage selle asemel mõne alkohoolikuga!

Milleks istuda morni näoga kohas, kus juuakse, ja nutta taga vanu häid aegu. Kui tegu on rõõmsa peoga, püüdke tõsta sealolijate meeleolu. Kui see on ärialane koosviibimine, siis minge ja tegelege innukalt oma äriasjadega. Kui te olete koos inimesega, kes tahab baari sööma minna, siis minge igal juhul temaga kaasa. Andke sõpradele mõista, et nad ei pea oma harjumusi teie pärast muutma. Selgitage oma sõpradele õigel ajal ja õiges kohas, miks te alkoholi ei talu. Kui teie selgitused on põhjalikud, ei hakka inimesed teid eriti jooma kutsuma. Omal ajal juues irdusite vähehaaval elust Nüüd olete te taas tagasi selle maailma seltskondlikus elus. Ärge hakake jälle eemale hoidma lihtsalt sellepärast, et teie sõbrad alkoholi joovad.

Teie ülesanne on nüüd olla kohtades, kus teist inimestele kõige enam kasu on, nii et ärge iial kõhelge minemast sinna, kus teist võiks abi olla. Sellise eesmärgi nimel ärge kõhelge minemast ka maailma kõige nurjatumasse kohta. Püsige nende eesmärkidega elu eesliinil ja Jumal kaitseb teie haavamatust.

Paljudel meist on kodus alkoholi: Sageli vajame seda verivärskete tugevas pohmellis kaaslaste abistamiseks. Mõned pakuvad seda endiselt oma sõpradele, kui nood. ei ole alkohoolikud. Kuid mõned arvavad, et me ei tohiks kellelegi alkoholi pakkuda. Nende küsimuste üle ei vaidle me kunagi. Me arvame, et iga perekond peab seda vastavalt oma äranägemisele ise otsustama.

Me peame hoolega kinni sellest, et me ei ilmuta kunagi sallimatust või viha alkoholi tarbimise kui niisuguse vastu. Kogemus näitab, et sellisest hoiakust ei ole kellelegi kasu. Iga uus alkohoolik otsib meie puhul niisugust hoiakut ja tunneb tohutut kergendust, kui leiab, et me pole mingid nõiajahtijad. Sallimatuse vaim võib eemale tõugata alkohoolikuid, kelle elu oleks olnud võimalik päästa, kui poleks olnud sellist rumalust. Ka mõõdukate pruukijate suhtes ei oleks niisugune asi õiglane, sest mitte ükski alkoholipruukija ei taha alkoholi kohta sõnagi kuulda inimeselt, kes seda vihkab.

Me loodame, et kunagi aitavad Anonüümsed Alkohoolikud üldsusel alkoholiprobleemi tõsidust paremini mõista, kuid meist oleks vähe kasu, kui meie hoiak oleks kibestunud ja vaenulik. Joodikud ei poolda seda.

Lõppude lõpuks on meie probleemid meie endi põhjustatud. Pudelid olid ainult sümbolid. Peale selle, me ei sõdi enam kellegi ega millegi vastu Teisiti pole võimalik!