Juuli

Juuli

 

1. JUULI

Päeva mõte
Kui järgime AA programmi Kahteteist Sammu, siis on meil hea võimalus oma probleemist paremini aru saada. Iga päev kainust toob kaasa uute normaalsete harjumuste kujunemise. Iga kahekümne nelja tunnise perioodi lõppedes leiame, et kainus pole pooltki nii pingutav ja hirmus katsumus, kui meile algul paistis. Kas asi läheb pikapeale aina lihtsamaks?

Päeva mõtisklus
Õpi elu tormides iga päev usaldust ja rahu. Ükskõik, millist kurbust või raskust päev ka ei tooks, Jumala käsk on sinu jaoks ikka üks. Ole tänulik, alandlik, rahulik ja armasta kõiki inimesi. Las jääda iga hing pärast sinuga kohtumist või kõnelemist sellevõrra paremana maha. Selline peaks olema sinu suhtumine igasugustesse inimestesse: armastav soov aidata, nakatav rahu ning Jumalasse uskumise vaim. Sina tead vastust üksindusele ja hirmule – see on nimelt rahulik usk universumi headusse ja sihipärasusse.

Päeva palve
Ma palun, et oleksin elu tormides rahulik. Ma palun, et võiksin anda seda rahu edasi teistele, kes on üksildased ja hirmunud.


2. JUULI

Päeva mõte
Oma AA rühmakaaslastega suheldes on meil hea võimalus leida teiste liikmete siirast sõprust ja mõistmist, kes tõmbavad meid sotsiaalsete ja isiklike kontaktide kaudu ära vanadest kohtadest ja keskkonnast ning aitavad suures osas eemaldada olukordi, mis meile joomamõtteid pähe toovad. Me leiame siin seltskonnas sümpaatiat ja enamike liikmete valmisolekut teha kõik, mis nende võimuses, et meid aidata. Kas ma hindan AA toredat vennaskonda?

Päeva mõtisklus
“Kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki!” Selles lauses soovitatakse tungivalt kõigil, kes otsivad taevariiki maa peal või teises ilmas, muutuda lapsukeste sarnaseks. Vaimseid ja usulisi asju otsides peaksime püüdma muutuda lapselikuks. Otsimisele kulunud aastad võivad isegi vanemas eas anda meile usaldava lapse suhtumise. Lapselikku vaimu on meil vaja mitte lihtsalt lapseliku usalduse pärast, vaid ka elurõõmu, naeruhimu, kriitika puudumise ja jagamissoovi pärast. Charles Dickensi jutus “Jõululaul” muutus koguni vana Scrooge, kui sai endale lapseliku vaimu.

Päeva palve
Ma palun, et muutuksin usus ja lootuses lapse sarnaseks. Ma palun, et võiksin olla sama sõbralik ja usaldav kui laps.


3. JUULI

Päeva mõte
Alguses oli Anonüümsetel Alkohoolikutel ainult kaks liiget. Nüüd on rühmi palju ja liikmeid tuhandeid. Tegelikult on see vaid tilk meres. Ainuüksi Ameerikas on tõenäoliselt kümme miljonit või enamgi inimest, kes vajavad meie abi. Üha rohkem inimesi teeb iga päev AA-s algust. Üksikisikute seisukohalt on algus tehtud siis, kui nad tunnistavad oma jõuetust ja pöörduvad endast Kõrgema Jõu poole, tunnistades, et nende elu on muutunud juhitamatuks. Kõrgem Jõud teeb kõigis asjades head ning aitab meil paljugi saavutada, nii isiklikus arengus kui ka AA rühmade kasvus. Kas ma annan oma osa, et aidata AA-l kasvada?

Päeva mõtisklus
“Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse.” Ainult usu täiuses saavad rõhutud, nõrgad ja väsinud inimesed rahuldust, kosutust ja puhkust. Mõtle, milliseid imelisi vaimseid avastusi on veel teha neil, kes üritavad elada vaimset elu. Suurem osa elust on vaimses mõttes uurimata maa. Ainult pühitsetud ja armastavad inimesed, kes kõnnivad vaimus Jumala käekõrval, saavad teha neid suuri vaimseid avastusi. Mine aga edasi ja kasva õiguses!

Päeva palve
Ma palun, et maailma materiaalsed asjad ei hoiaks mind tagasi. Ma palun, et laseksin Jumalal end edasi juhtida.


4. JUULI

Päeva mõte
Anonüümsetes Alkohoolikutes ei ole mingit isiklikku kasulõikamist. Ei ahnust ega tulu. Ei liikmemaksu ega lõivu. Ainult vabatahtlikud annetused, nii rahalises kui isiklikus mõttes. Kõik, mida me loodame saada, on kainus ja taassünd, et me võiksime elada tavalist auväärset elu ning et teised tunnistaksid meid inimesteks, kes teevad teistele seda, mida tahavad, et neile endile tehtaks. Seda võib saavutada üksteist aidates, kahtteist sammu järgides ja Jumala armu läbi. Kas ma olen valmis AA heaks töötama ilma materiaalset kasu saamata?

Päeva mõtisklus
See, mida nimetatakse religioonis mõnikord pöördumiseks, on sageli pelgalt avastus, et Jumal on sõber, keda tuntakse hädas. See, mida nimetatakse mõnikord religiooniks, on sageli pelgalt Jumala jõu ja abi tunnistamine oma elus. See, mida nimetatakse mõnikord pühaduseks, on sageli ainult kutse, et Jumal oleks meie Sõber. Kui Jumal saab sinu sõbraks, siis saad sina ise teiste sõbraks. Me saame tunda tõelist inimlikku sõprust ja võime oma kogemuse järgi ette kujutada, milline Suur Sõber võiks olla Jumal. Usume, et Tema on väsimatu, isetu, kõikevõitev, imettegev Sõber. Võime käe Suure Sõbra poole sirutada ja Tal piltlikult käest kinni võtta. 

Päeva palve
Ma palun, et võiksin mõelda Jumalast kui Suurest Sõbrast, keda tuntakse hädas. Ma palun, et võiksin Temaga kaasa minna.


5. JUULI

Päeva mõte
Enne AA-sse tulekut oli enamik meist püüdnud meeleheitlikult joomist maha jätta. Meid valdas eksiarvamus, et võime juua samamoodi nagu meie sõbrad. Püüdsime ikka ja jälle võtta ja jätta, kuid ei saanud kummagagi hakkama. Kukkusime alati lakkamatult ja õnnetult jooma. Mehed ja naised, pered, sõbrad ja tööandjad tõstsid käed püsti, algul haavunud segadusest, siis meeleheitest ja lõpuks vastikusest. Me tahtsime järele jätta. Mõistsime, et iga põhjus juua on kõigest segane ettekääne. Kas ma olen loobunud kõigist ettekäänetest juua?

Päeva mõtisklus
Paljud asjad võivad sind närvi ajada ja kergesti rööpast välja viia. Aga pea meeles, et Jumal on kogu aeg sinu juures ja valmis sind aitama, kui sa Teda kutsud. Sa ei saa igavesti vastu seista Jumala tahtele oma elus, samuti ei saa sa igaveseks uppi lüüa plaane, mida Jumal sinu eluga peab, isegi kui sinu tujukus ja nimme kurjategemine Jumala plaane edasi lükkab. Terve maailmatäis mehi ja naisi ei saa muuta alatiseks Jumala seadusi ega Tema nõu universumiga. Elumeri võib tunduda meile hirmus tormine, aga me usume, et meie Kapten hoiab laeva kindlal kursil.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin hoida laeva kindlal kursil. Ma palun, et võiksin oma eluteel vastu võtta Jumala juhatuse.


6. JUULI

Päeva mõte
Püüdsime uurida oma alkoholiprobleemi ja leida oma kummalise sundkäitumise põhjust. Paljud meist tegid läbi spetsiaalseid ravikuure, viibisid haiglas või isegi kinnises raviasutuses. Kergendus oli aga ikka ainult ajutine. Püüdsime igasugu segaste ettekäänetega endale selgeks teha, et teame, miks me joome, kuid jõime sellegipoolest edasi. Lõpuks polnud joomine isegi enam harjumus. Meist olid saanud alkohoolikud, inimesed, kes hävitavad end vastu oma tahtmist. Kas ma olen oma alkohoolsest sundkäitumisest täiesti vaba?

Päeva mõtisklus
“Paluge, siis antakse teile.” Ära luba endal kunagi arvata, et sa ei saa kunagi midagi kasulikku tehtud ega ühtegi kasulikku ülesannet täidetud. Tegelikult saad sa inimsuhetes peaaegu kõike teha, kui oled valmis Jumalalt jõudu juurde paluma. See jõud pole sulle võib-olla kohe kättesaadav, sest sina ei pruugi olla valmis seda kohe vastu võtma. Aga ükskord tuleb see kindlasti, kui oled selleks korralikult ette valmistunud. Sedamööda, kuidas sa vaimselt arened, haarab sind tunne, et Jumala jõud on sulle küllaga kättesaadav, ning siis oled valmis korda saatma palju kasulikku.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin oma usuga Jumalalt jõudu küsida. Ma palun, et seda antaks mulle minu usku mööda.


7. JUULI

Päeva mõte
Meist olid saanud lootusetult haiged inimesed, nii vaimselt, emotsionaalselt kui füüsiliselt. Meid valitses meist suurem jõud – Kesvajaak. Paljud joodikud on öelnud: “Mina nii kaugele ei jõudnud; ma ei kaotanud joomise pärast tööd; mul oli perekond alles; ma ei sattunud isegi vanglasse. Tõsi küll, mõnikord võtsin liiga palju ja tegin end vist vahel lolliks ka, aga arvasin sellegipoolest, et võin oma joomist ohjes hoida. Ma ei uskunud tegelikult, et olen alkohoolik.” Kui ka mina olin selline, kas olen siis nüüd meelt muutnud?

Päeva mõtisklus
Kuigi praegune aeg võib olla valus, näed sa ometi ühel päeval oma valu põhjust. Siis mõistad, et see polnud mitte ainult proovilepanek, vaid ka ettevalmistus sinu elutööks. Usu, et sinu palved ja õhkamised saavad ühel päeval vastuse. Sellise vastuse, mis võib tunduda sinu jaoks valus, kuid on siiski ainuke õige tee. Isekus ja uhkus sunnivad meid sageli tahtma seda, mis ei ole meie jaoks hea. Need omadused tuleb meie loomusest välja põletada. Me peame vabanema tõketest, mis meid tagasi hoiavad, enne kui võime oma palvetele vastust loota.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla valmis prooviaega läbi tegema. Ma palun, et võiksin usaldada tulemuse Jumala hoolde.


8. JUULI

Päeva mõte
AA liikmed võivad sulle öelda, et mõistavad tagasi vaadates selgesti, mismoodi neil endil ammugi kontroll käest kadus, enne kui nad seda lõpuks tunnistasid. Igaüks meist on käinud läbi staadiumist, kus me ei tunnistanud ennast alkohoolikuks. Selleks läheb vaja kõva karistust, et meid veenda, aga üks on kindel: me kõik teame oma kogemusest, et keegi ei jaga karistust heldema käega kui Kesvajaak. Kas ma kõhklen veel, et olen alkohoolik?

Päeva mõtisklus
Maailmas on olemas headuse jõud ja kui sa headuse jõuga koostööd teed, siis saavad sullegi osaks head asjad. Sul on olemas vaba tahe, valikuvõimalus, kas olla õigel või valel poolel. Seda headuse jõudu nimetame Jumala tahteks. Jumalal on maailmaga oma nõu ja sinu eluga samuti. Ta tahab, et sa viiksid kõik oma soovid Tema omadega ühte. Ta saab töötada ainult inimeste kaudu. Kui püüad tahta sedasama, mida Jumal tahab, siis Ta juhatab sind. Sa oled headuse voolus ja sind kannab edasi kõik, mis on õige. Sa oled Jumala poolel.

Päeva palve
Ma palun, et püüaksin tahta sedasama, mida Jumal tahab. Ma palun, et oleksin edaspidigi maailma headuse voolus.


9. JUULI

Päeva mõte
Pettumus ja vaimne segadus on meie aja märk. Paljud meist on vanad ettekujutused kõrvale heitnud, ilma et oleksid uusi asemele saanud. Paljud mehed ja naised roomavad neljakäpuli läbi elu ainult sellepärast, et ei ole nõus toetuma kellegi teise jõule peale iseenda. Paljudele tundub, et nad on vaprad ja iseseisvad, kuid tegelikult tõmbavad nad ise endale õnnetuse kaela. Ärevusest ja alaväärsuskompleksist on saanud tänapäeva suurim katk. AA-s leiame neile tõbedele rohtu. Kas ma olen loobunud ainult iseendale toetumast?

Päeva mõtisklus
Pettumus ja kahtlus rikuvad elu. Kahtlejad on ühtlasi ka pettujad. Kui kahtled, siis oled äraootaval seisukohal. Sa ei liigu kuhugi. Kahtlus mürgitab kõiki tegusid. “No mina ei tea” – ja sa ei teegi midagi. Peaksid minema elule vastu jaatava suhtumisega ja ütlema: “Jah.” Maailmas on headust, meie võime sellele headusele järgneda. Meile on kättesaadav jõud õigesti talitada; seepärast võtame selle jõu ka vastu. Inimeste elus toimuvad imelised muutused; seepärast peame neid imesid Jumala jõu tunnismärkideks.

Päeva palve
Ma palun, et kahtlused mind ei halvaks. Ma palun, et võiksin riskida uskuda ja edasi minna.


10. JUUNI

Päeva mõte
Me ei lasku Anonüümsetes Alkohoolikutes teoloogilistesse väitlustesse, vaid püüame sõnumit andes lihtsalt selgitada, kuidas käib vaimne elu. Kuidas usk Kõrgemasse Jõusse võib aidata sul üle saada üksindusest, hirmust ja ärevusest. Kuidas see aitab sul teiste inimestega läbi saada. Kuidas on võimalik tõusta selle abil kõrgemale valust, kurbusest ja masendusest. Kuidas see aitab sul võita iha hävitavate asjade järele. Kas ma olen saavutanud lihtsa ja tõhusa usu?

Päeva mõtisklus
Oota inimeste elus imelisi muutusi. Ära lase uskmatusel end tagasi hoida. Inimesed võivad muutuda ning sageli on nad ka valmis muutuma ja ootavad muutmist. Muutunud inimesi näeb iga päev. Kas sul on usku, et neid muutusi võimalikuks teha? Tänapäevased imed juhtuvad inimeste elus iga päev. Kõik imed toimuvad isiksuse vallas. Inimloomus võib muutuda ja muutubki. Aga meil peab olema nii palju usku, et saaksime olla kanal, mida mööda Jumala jõud voolab teiste inimeste ellu.

Päeva palve
Ma palun, et mul oleks usku oodata imesid. Ma palun, et Jumal võiks kasutada mind teiste inimeste elu muutmiseks.


11. JUULI

Päeva mõte
Me ei püüa Anonüümsetes Alkohoolikutes kaardistada inimhinge radu ega joonestada üles usu töömehhanismi, nagu mõni planeerib heategevuskampaaniat. Me räägime uustulnukale, et oleme leidnud uue usu Kõrgemasse Jõudu. Rääkimise käigus saame värskemat usku juurde. Me leiame, et usk on alati käeulatuses ja ootab neid, kes tahavad kuulata vaimu südametukseid. Me usume, et universumis on olemas headuse jõud ja kui me end selle jõu külge haagime, siis kantakse meid edasi uude ellu. Kas ma olen headuse voolus?

Päeva mõtisklus
Jumal kaitseb sind kurjuse jõudude eest, kui sa Tema peale kindel oled. Jumala jõu abil võid sa kõigele vastu astuda. Kui Jumal on sulle oma märgi pannud ja omaniku pitseri vajutanud, siis teenib ja kaitseb sind kogu Tema jõud. Pea meeles, et sa oled Isa laps. Mõista, et Isa abi on alati valmis ja kõigile Ta lastele kättesaadav, nii et need tulevad kõigega toime. Jumal teeb kõik, mida on vaja sinu vaimseks heaoluks, kui sa lased Tal omatahtsi elada.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla Jumala peale kindel terve tänase päeva jooksul. Ma palun, et võiksin tunda sügavat turvatunnet, ükskõik, mis minuga ka ei juhtuks.


12. JUULI

Päeva mõte
Tänane kuulub meile. Elagem täna nii, nagu Jumal seda meie meelest tahab. Igal päeval on uus muster, mida me ette ei näe. Aga me saame alustada iga päeva vaikusehetkega, kus me lausume väikese palve ja palume Jumalal meid tänase päeva jooksul aidata. Isiklik kontakt Jumalaga, nii nagu meie Teda mõistame, aitab meil päev päevalt paremini mõista, mida Tema meilt tahab. Päeva lõpul täname Teda kaine päeva eest. Pikk ja tegus päev on ära elatud ning meie oleme tänulikud. Kas ma palun Jumalalt iga päev jõudu ja tänan Teda igal õhtul?

Päeva mõtisklus
Kui sa usud, et Jumala arm on sind päästnud, siis pead uskuma, et Ta kavatseb sind edaspidigi päästa ning hoida sind teel, mida mööda pead minema. Isegi tavaline vetelpäästja ei päästaks sind uppumast ainult selleks, et saata sind veel sügavamasse ja ohtlikumasse vette. Pigem saadab ta su kuivale maale, et sind elustada. Jumal, kes on sinu päästja, teeb kindlasti sedasama ja veel enamgi. Kui Jumal mõne tööga alustab, siis Ta selle ka lõpetab. Ta ei viska sind üle parda, kui sa Tema peale toetud.

Päeva palve
Ma palun, et usuksin, et Jumal hoiab mind õigel teel. Ma palun, et oleksin kindel, et Ta ei lase mind lahti.


13. JUULI

Päeva mõte
Enne, kui alkohoolikud AA-sse tulevad, on nad “pimelennul.” Kuid AA programm saadab neile suundantenni kiire. Niikaua, kui nad seda kiirt mööda lendavad, tuleb kainussignaal läbi. Kui nad libastuvad, on signaal katkendlik. Kui nad kursilt kõrvale kalduvad ja jooma lähevad, kaob signaal hoopis. Kui nad AA suunakiirt enam üles ei leia, varitseb neid oht meeleheite mäetipu vastu puruks lennata. Kas ma lendan suunakiire järgi?

Päeva mõtisklus
Ole ootel. Oota pidevalt häid asju. Usu, et see, mis Jumalal sinu jaoks varuks on, on parem kui miski senikogetu. Kui tahad õnnelikult vanaks saada, siis oota elu lõpuni ja edaspidigi häid asju. Hea elu on kasvav ja laienev, silmapiir avardub pidevalt, sõprade ja tuttavate ring aina suureneb ning võimalusi kasulik olla tuleb üha rohkem.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin oodata täies usus järgmist head asja, mis minu jaoks varuks on. Ma palun, et oleksin elu suhtes alati ootel.


14. JUULI

Päeva mõte
Üks parimaid asju AA programmis on meelerahu ja selgus, mida see meile toob. Joomapäevil meil meelerahu ega selgust ei olnud. Otse vastupidi, meie hinges käis säärane möll ja “vaikne meeleheide,” mida me kõik nii hästi tunneme. Meie joomapäevade möllu põhjustas osaliselt kehaline kannatus: kohutavad pohmellid, külm higi, värinad ja krussis närvid. Aga veelgi enam põhjustas seda vaimne kannatus: üksindus, alaväärsustunne, valetamine, süümepiinad, millest iga alkohoolik aru saab. Kas ma olen saavutanud suurema meelerahu?

Päeva mõtisklus
Püüa otsida Jumala juhatust kõigis isiklikes suhetes, igasuguses läbikäimises teiste inimestega. Jumal aitab sul hoolitseda kõigi su inimsuhete eest, kui oled valmis laskma Temal end juhtida. Rõõmusta, et Jumal saab sind kaitsta ning hoida kiusatuse ja läbikukkumiste eest. Jumal võib kaitsta sind igasugustes olukordades kogu päeva jooksul, kui sa toetud Tema jõule ja lähed aina edasi. Sa peaksid tundma, et jõuad õige eluviisi edukasse faasi. Sa ei peaks kahtlema selles, et parem tulevik ootab veel ees. Mine kartmatult edasi, sest Jumala kaitse all tunned sa end väga turvaliselt.

Päeva palve
Ma palun, et Jumal hoiaks ja kaitseks mind, senikaua kui ma püüan Teda teenida. Ma palun, et võiksin täna kartmatult edasi minna.


15. JUULI

Päeva mõte
Pärast seda, kui olime AA programmi abil kaineks saanud, hakkasime vähehaaval kogema säärast selgust ja meelerahu, mida polnud enne meie meelest üldse olemaski. Selline meelerahu põhineb tundel, et põhiolemuselt on kõik hästi. See ei tähenda, et pealispinnal samuti kõik hästi oleks. Pisiasjad lähevad ikka viltu ja suured asjad teevad meile muret. Aga sügaval südamepõhjas teame ikkagi, et lõpuks läheb kõik korda, kuna me nüüd kainet elu elame. Kas ma olen saavutanud sügava sisemise rahu?

Päeva mõtisklus
Sa ronid üles eluredelist, mis ulatub igavikku. Kas Jumal seaks su jalad ebakindlale redelile? Redeli ülemine ots võib olla kaugel silmapiiri taga, kusagil salajas peidus, aga kui Jumal on palunud sul üles ronida, siis on Ta seadnud redeli ka kindlale alusele. Usk annab sulle jõudu omasoodu eluredelist üles ronida. Peaksid usaldama isikliku turvalisuse Jumala hoolde ja uskuma, et Ta ei lase sul kukkuda. Ta on sinu juures, et anda sulle nii palju jõudu, kui sul edasi ronimiseks tarvis on.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin eluredelist hirmuta üles ronida. Ma palun, et võiksin kogu ülejäänud elu usus ja enesekindluses edasi liikuda.


16. JUULI

Päeva mõte
Me usume, et Jumal on taevas ja Tal on meie eluga oma nõu, mis läheb lõpuks ka täide, kui me ainult püüame elada nii, nagu Tema meie meelest tahab. On öeldud, et me peaksime “kandma maailma nagu lahedat rõivast.” See tähendab, et miski ei tohiks meid tõsiselt endast välja viia, sest meil on sügav ja püsiv usk, et Jumal hoolitseb meie eest kogu aeg. Meie jaoks tähendab see seda, et me ei lähe endast välja, kui asjad on pealtnäha väga viltu, vaid oleme sügavalt kindlad universumi põhiolemuslikus headuses ja sihipärasuses. Kas mul on sügav kindlustunne?

Päeva mõtisklus
Nagu kalju vari keset kõrbe, nii on ka Jumal sinu varjupaik elu hädade eest. Vana kiidulaul ütleb: “Ajastute kalju raiutud minu jaoks, las ma peidan end Sinus.” Jumal võib olla sulle tormivarjuks. Jumala vägi võib kaitsta sind kõigi kiusatuste ja lüüasaamiste eest. Püüa tunnetada Tema jumalikku jõudu, küsi seda, võta vastu ja kasuta. Selle jõuga relvastatult tuled sa kõigega toime. Otsi iga päev turvapaika Jumala juurest, osadusest temaga. Seal ei saa keegi sind sügavalt puudutada ega tõsiselt kahjustada. Jumal on sinu varjupaik.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin leida rahusadama Jumalale mõeldes. Ma palun, et võiksin elada seal Kindlustornis, mis on hästi valvatud.


17. JUULI

Päeva mõte
Uus kaine elu, mida me õpime AA-s elama, kasvab meile aegamisi külge ning me hakkame vähehaaval tundma seda sügavat meelerahu ja selgust, mida polnud enne meie meelest üldse olemas. Võib-olla kahtlesime algul, kas see ka meile osaks saab, aga pärast mõningast AA-s käimist ja teiste õnnelike nägude nägemist teame, et kuidagiviisi juhtub see ka meiega. Tegelikult saab see paratamatult osaks igaühele, kes AA programmi päev päeva järel tõsiselt võtab. Kas ma näen teiste nägudel oma õnne peegeldust?

Päeva mõtisklus
Jumal ei hoia sinu lähedusest kõrvale. Ta ei keela sulle oma tõde. Ta ei hoia oma vaimu sinust eemal. Ta ei hoia tagasi seda jõudu, mida sa vajad. Tema lähedus, Tema tõde, Tema vaim ja Tema jõud on sulle alati vahetult kättesaadavad, kui sa oled täiesti valmis neid vastu võtma. Aga neid võivad takistada isekus, intellektuaalne uhkus, hirm, ahnus ja materialism. Peame püüdma neist takistustest lahti saada ja lasta Jumala vaimul sisse tulla.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin eemaldada kõik takistused, mis mind Jumalast eemal hoiavad. Ma palun, et võiksin lasta Jumal jõul oma ellu tulla.


18. JUULI

Päeva mõte
Rühma ühtsust võivad rikkuda kaks asja – keelepeks ja kriitika. Et nende lõhestavat mõju vältida, selleks peame mõistma, et istume kõik ühes paadis. Oleme nagu inimesed päästepaadis, pärast seda, kui aurik on põhja läinud. Kui tahame pääseda, peame kokku hoidma. See on meie jaoks elu ja surma küsimus. Keelepeks ja kriitika on kindel viis AA rühma laiali ajada. Me kõik oleme AA-s selleks, et ise kained olla ja aidata üksteisel kaineks jääda. Ei keelepeks ega kriitika aita kellelgi kaine olla. Kas ma olen sageli süüdi keelepeksus või kriitikas?

Päeva mõtisklus
Peaksime olema tänulikud kõige eest, millega meid on õnnistatud ja mida me pole ära teeninud. Tänumeel Jumalale kõigi Tema õnnistuste eest teeb meid alandlikuks. Peame meeles, et omal jõul ei saanud me õieti millegagi hakkama ning nüüd peame lootma suures osas Jumala armule, et see aitaks meid ja teisi inimesi. Inimesed ei hooli eriti neist, kes on ennasttäis ja enesega rahul, ega neist, kes peksavad keelt ja kritiseerivad. Ent tõeline alandlikkus avaldab inimestele muljet. Seepärast peaksime alati püüdma olla alandlikud. Tänulikkus Jumalale ja tõeline alandlikkus on see, mis teeb meie töö tõhusaks.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin käia alandlikult Jumala kõrval. Ma palun, et võiksin loota Tema armule, mis mind elust läbi aitab.


19. JUULI

Päeva mõte
Inimeste tagarääkimisel ega kritiseerimisel ei ole AA rühmaruumis kohta. AA-s on iga mees sinu vend ja iga naine sinu õde, kuni nad on AA liikmed. Me ei tohiks ühegi mehe ega naise isiklikke suhteid rühmas taga rääkida. Ja kui me ütleme teise liikme kohta: “Minu meelest käib ta salaja napsi võtmas,” siis on see kõige hullem asi, mida me saame sellele inimesele teha. Kui mõni naine või mees ei ela AA põhimõtete järgi või juhtub libastuma, siis on tema oma asi koosolekul püsti tõusta ja see ära rääkida. Kui nad seda ei tee, siis teevad nad ainult endale halba. Kas ma räägin rühmakaaslasi taga?

Päeva mõtisklus
Jumala jaoks on inimese elu imeline muutumine täiesti loomulik asi. Aga seda loomulikku asja juhivad vaimsed jõud. Inimestega ei juhtu ühtegi nii imelist imet, et seda ei võiks juhtuda iga päev. Aga imed sünnivad ainult nendega, kes on täielikult Jumala juhtida ja toetada. Imepärased muutused inimese loomuses toimuvad väga hõlpsalt, ent ometi ei puutu siin asjasse mingi muu jõud kui ainult Jumala arm. Samas on neid ette valmistanud päevade- ja kuudepikkune igatsus millegi parema järele. Imedega käib alati kaasas tõeline soov võita iseennast ja anda oma elu Jumala hoolde.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin oodata inimeste elus imet. Ma palun, et mind kasutataks teiste inimeste elu muutmisel.


20. JUULI

Päeva mõte
Me peame olema ustavad rühmale ja igale liikmele eraldi. Me ei tohi kunagi rühmakaaslasi süüdistada, ei tagaselja ega otse näkku. Nende asi on meile ise öelda, kui midagi on valesti. Veelgi enam, me peame üritama mitte mõelda halba ühestki liikmest, sest vastasel juhul teeme teadlikult või ebateadlikult teisele inimesele halba. Peame olema üksteisele ustavad, kui tahame, et AA oleks edukas. Kuni me istume päästepaadis ning püüame iseennast ja teisi alkoholismi küüsist päästa, peame olema üksteise vastu tõeliselt ja siiralt abivalmid. Kas ma olen oma rühma ustav liige?

Päeva mõtisklus
Vii täide Jumala juhatust, nii hästi kui saad. Tulemused jäta Tema hoolde. Tee seda kuulekalt ja ustavalt ning ära kahtle selles, et kui juhatuse täideviimine Jumala kätte jätta, siis on ka tulemustega kõik korras. Usu, et Jumala antud juhatus on juba ammu läbi mõeldud, et see annaks sinu puhul ja sinu olukorras soovitud lahenduse. Seepärast järgi Jumala juhatust, vastavalt oma südametunnistusele. Jumal tunneb sinu isiklikku elu ja iseloomu, sinu võimeid ja nõrkusi.

Päeva palve
Ma palun, et elaksin oma südametunnistuse etteütlemise järgi. Ma palun, et jätaksin tulemused Jumala hoolde.


21. JUULI

Päeva mõte
Kui me tunneme vajadust öelda midagi sellist, mis aitaks rühmakaaslase õigele rajale, siis peaksime seda ütlema mõistmise ja sümpaatiaga, mitte kriitiliselt. Kõik peaks olema aus ja avalik. AA programm on imeline, aga me peame seda tõesti järgima. Peame kõik kokku hoidma, muidu läheme põhja. Meil on suurepärane võimalus AA-s olla ja tema headest külgedest osa saada. Aga keelepeks ja kriitika ei ole sallivus ning sallivus on AA põhimõte, mis on rühma ühtsuse jaoks äärmiselt vajalik. Kas ma olen tõeliselt salliv kõigi rühmakaaslaste vastu?

Päeva mõtisklus
“Usk võib mägesid paigast liigutada.” See ütlus tähendab, et usk võib muuta iga olukorda isiklike suhete tasandil. Kui sa Teda usaldad, näitab Jumal sulle, kuidas “mägesid liigutada.” Kui oled küllalt alandlik ja tead, et omal jõul ei tee sa olukorra muutmiseks suurt midagi ära, kui sul on küllalt usku, et paluda Jumalalt vajalikku jõudu, ja kui sa oled küllalt tänulik Tema armu eest, siis võid ka “mägesid liigutada.” Olukord muutub sinu juuresoleku tõttu paremaks.

Päeva palve
Ma palun, et mul oleks küllalt usku, mis teeks mind tõeliselt tõhusaks. Ma palun, et võiksin õppida toetuma vähem endale ja rohkem Jumalale.


22. JUULI

Päeva mõte
AA juures on üks parimaid asju liikmeskonna mitmekesisus. Meid on siin kõigilt elualadelt ja tasemetelt. Kõik inimtüübid ja klassid on AA rühmas esindatud. Kuna oleme üksteisest teatud määral erinevad, saame anda ka tervikusse erineva panuse. Mõned on ühe koha pealt nõrgad, aga teise koha pealt tugevad. AA kasutab kõigi liikmete tugevaid külgi ja jätab nõrkused kõrvale. AA on tugev mitte ainult sellepärast, et meil kõigil on ühine probleem, vaid ka sellepärast, et liikmetel on väga erinevad anded. Igaüks saab anda oma osa. Kas ma tunnistan kõigi rühmakaaslaste häid külgi?

Päeva mõtisklus
“Kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on.” Iga inimese võimuses on teha Jumala vaimujõu abil häid tegusid. See on selle maailma ime, et Jumala vägi tuleb inimsugu õnnistama nii paljude inimeste kaudu, kes tegutsevad Tema armu sütitusel. Kahtlus, masendus ega hirm ei tohiks meid tagasi hoida. Imeline tulevik avaneb igaühele, kes toetub Jumala jõule, ning selles tulevikus on piiramatu vägi teha häid tegusid.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei piiraks ennast kahtlusega. Ma palun, et võiksin olla kindel, et saan tõhusalt head teha.


23. JUULI

Päeva mõte
Meil tuleks meeles pidada, et kõik AA-lased seisavad “savijalgadel.” Me ei tohiks seada ühtegi liiget pjedestaalile kui täiuslikku AA-last. Ei ole aus ühtegi inimest niimoodi välja valida, ja kui see inimene on tark, siis ta niisugust asja ei tahagi. Kui peaks kukkuma see inimene, kelle me AA musterkujuks valime, siis on meil samuti oht kukkuda. Oleme joodikust ainult ühe pitsi kaugusel, ilma ühegi erandita, sõltumata sellest, kui kaua me oleme AA-s viibinud. Mitte keegi pole selle eest kaitstud. Meie ideaal peaks olema AA tervikuna, mitte mõni üksik liige. Kas ma usaldan AA põhimõtteid, mitte mõnda üksikut rühmakaaslast?

Päeva mõtisklus
Sisemine rahu, mis tuleb usust Jumalasse, on tõesti ülem kõigest mõistusest. Seda rahu ei saa keegi sinult ära võtta. Ühelgi inimesel pole võimu sinu sisemist rahu rikkuda. Aga sa pead hoolega vaatama, et sa maailma muresid ja segadust endasse ei laseks. Ära luba sisse hirme ja meeleheidet. Ära ava ust häirivatele asjadele, mis su sisemist rahu rikuvad. Võta endale eesmärgiks, et sa ei laseks täna millelgi oma südamerahu rahu rikkuda.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei laseks millelgi oma meelerahu rikkuda. Ma palun, et mul oleks päev läbi sügav sisemine rahu.


24. JUULI

Päeva mõte
AA on tamm viinaookeani ees. Kui me ühe klaasi võtame, siis teeb see tammi sisse pisikese augu, ja kui selline auk on juba tehtud, murrab terve alkoholiookean sealt läbi. AA põhimõtteid järgides hoiame tammi tugeva ja heas korras. Märkame tammis iga nõrkust ja pragu ning teeme vajalikud parandused, enne kui sellest mingit kahju sünnib. Teisel pool tammi ootab terve alkoholiookean, millal saaks meid jälle meeleheitesse uputada. Kas ma hoian tammi tugeva?

Päeva mõtisklus
Ole Kõrgemale Jõule nii lähedal kui võimalik. Püüa mõelda, tegutseda ja elada nii, nagu oleks sa kogu aeg Jumala kõrval. Endast suurema Jõu lähedus lahendab enamiku maiseid muresid. Püüa hoida Jumalat kõigis oma mõtetes ja tegudes enda ligi. See on isikliku jõu saladus. See on see, mis mõjutab teiste elu paremuse poole. Ela Issanda juures ja rõõmusta Tema armastuses. Ole universumi Jumaliku Vaimu lähedal. Olgu Jumal otse sinu mõtete taga.

Päeva palve
Ma palun, et oleksin Jumala Mõistuse lähedal. Ma palun, et elaksin oma südames ja mõttes Temaga.


25. JUULI

Päeva mõte
Me elame laenatud ajast. Elame täna AA ja Jumala armust. Ja oma järelejäänud elu eest oleme tänu võlgu AA-le ja Jumalale. Peaksime oma laenatud aega nii hästi ära kasutama kui võimalik ning tasuma vähehaaval ka selle elu eest, mille me enne AA-sse tulekut ära raiskasime. Nüüdsest peale pole meie elu enam meie oma. Oleme selle Jumala ja AA käest hoiule saanud. Ja peame tegema kõik, mis meie võimuses, et edendada seda suurt liikumist, mis on andnud meile uue eluõiguse. Kas ma olen oma elu AA käest hoiule saanud?

Päeva mõtisklus
Sa peaksid oma elu Jumala jaoks hästi hoidma. Mõtle sügavalt järele, mida see tähendab. Kas selliselt elult on võimalik liiga palju tahta? Kas hakkad mõistma, kui pühendatud võib olla Jumala käest hoiule saadud elu? Sellises elus võib imesid juhtuda. Kui oled ustav, võid uskuda, et Jumalal on sulle varuks palju head. Jumal võib olla sinu elu Issand, sinu päevade, oleviku ja tuleviku valitseja. Püüa käituda nii, nagu Jumal juhatab, ja jätta kõik tulemused Tema hoolde. Ära hoidu tagasi, vaid mine edasi, Jumala ja parema elu nimel. Ole Tema usaldust väärt.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin oma elu Jumalalt hoiule saada. Ma palun, et ma ei peaks oma elu enam enda omaks.


26. JUULI

Päeva mõte
Kui me oma maise elu lõppu jõuame, ei võta me ühtegi materiaalset asja endaga kaasa. Me ei võta oma külmadesse koolnukätesse ühtegi senti. Saame kaasa võtta ainult seda, mida oleme ära andnud. Kui oleme teisi aidanud, võime selle kaasa võtta; kui oleme andnud oma aega ja raha AA heaks, võime selle kaasa võtta. Mille üle oleme uhked, kui oma elule tagasi vaatame? Mitte selle üle, mida oleme endale saanud, vaid nende väheste heategude üle, mida oleme teistele teinud. See on see, mis lõppkokkuvõttes loeb. Mida ma endaga kaasa võtan, kui ma ära lähen?

Päeva mõtisklus
“Pühitsetud olgu sinu nimi.” Mida see meie jaoks tähendab? Siin tähendab “nimi” vaimu. Nende sõnadega kiidetakse Jumalat selle eest, et Tema vaim on maailmas ja teeb meid paremaks. Peaksime olema eriti tänulikud Jumala vaimu eest, mis annab meile jõudu võita kõike, mis on meie elus halba. Tema vaim on võimas. See aitab meil elada võidukat, külluslikku elu. Seepärast kiidame ja täname Teda Ta vaimu eest meie ja teiste elus.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla tänulik Jumala vaimu eest iseendas. Ma palun, et püüaksin elada kooskõlas sellega.


27. JUULI

Päeva mõte
Laulu parafraseerides: “Meie, alkohoolikud, jutustame viina võimu ja purjusolek kuulutab tema kätetööd! Päev vestab päevale kassiahastust ja öö kuulutab ööle kannatust! AA käsuõpetus on laitmatu, see kosutab joodikut; AA tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks! AA korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; AA programm on selge, see valgustab silmi! Esimese napsu kartus on puhas, see püsib igavesti.” Kas mul on mingeid kahtlusi viina võimu suhtes?

Päeva mõtisklus
“Käi hoolsasti ühes oma Jumalaga.” Jumalaga käimine tähendab Jumala lähedust kõigis sinu igapäevastes tegemistes. See tähendab Jumalalt jõu palumist, et uuele päevale vastu minna. Tähendab päeva jooksul sageli Tema poole pöördumist ning iseenda ja teiste eest palumist. Tähendab õhtul Tema tänamist selle eest, millega sind on päeva jooksul õnnistatud. Miski ei saa sind tõsiselt endast välja viia, kui sa “käid ühes Jumalaga.” Võid uskuda, et Tema on vaimus sinu kõrval, aitab ja juhatab sind su teel.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin käia hoolsasti ühes Jumalaga. Ma palun, et võiksin pöörduda sageli Tema kui lähedase sõbra poole.


28. JUULI

Päeva mõte
Laulu parafraasi jätkates: “Kaheteistkümne sammu seadlused on tõde, need on puha õiged; need on ihaldatavamad kui viski ja kui palju selget viskit, ja need on magusamad kui vein! Ka alkohoolikule on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga! Meie alkoholism – kes seda mõistab? Salajastest pattudest mõista meid vabaks! Ka ülbete pattude eest hoia oma sulaseid; ärgu need valitsegu meid! Siis oleme laitmatud ja oleme vabad paljudest üleastumistest!” Kas ma olen otsustanud, et alkohol ei valitse mind enam kunagi?

Päeva mõtisklus
Jumal võib olla sinu kaitsekilp. Siis ei saa ükski maailma mure sulle halba teha. Sinu ning teiste inimeste põlguse ja teotuse vahel seisab helkiva kilbina sinu usk Jumalasse. Siis pole millelgi võimu sinu sisemist rahu rikkuda. Selle kilbiga saavutad ruttu sisemise rahu, niihästi enda ümber kui oma südames. Sisemise rahuga pole sul tarvis pahaks panna inimest, kes sulle tüli teeb. Selle asemel võid võita oma südames pahameele, mida see teine inimene on tekitanud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin püüelda sisemise rahu poole. Ma palun, et ma ei läheks tõsiselt endast välja, ükskõik, mis minu ümber ka ei juhtuks.


29. JUULI

Päeva mõte
Igas nädalas on kaks päeva, mille üle me ei peaks muretsema ja millest tuleks eemal hoida hirm ja halvad eelaimused. Üks päev on eilne, kõige oma vigade ja murede, eksimuste ja komistuste, valude ja vaevadega. Eilne on igaveseks meie kontrolli alt väljas. Ka kogu maailma raha ei too eilset tagasi. Me ei saa ühtegi tegu olematuks teha. Me ei saa kustutada ühtegi sõna, mida oleme lausunud. Eilne on läinud ja seda ei saa enam tagasi kutsuda. Kas ma muretsen ikka veel sellepärast, mis eile juhtus?

Päeva mõtisklus
“Jumal ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda et te suudaksite kanda.” Kui sul on küllalt usku ja usaldust Jumala vastu, siis annab Ta sulle kogu vajamineva jõu, et igast kiusatusest jagu saada. Miski pole sulle liiga raske kanda. Sa saad iga olukorraga hakkama. “Olge julged, mina olen maailma ära võitnud!” Sa saad Jumala abiga igast kiusatusest võitu. Nii et ära karda midagi!

Päeva palve
Ma palun, et võiksin igale olukorrale ilma hirmuta vastu minna. Ma palun, et mulle poleks miski liiga raske kanda.


30. JUULI

Päeva mõte
Teine päev, mille üle me ei peaks muretsema, on homne, kõigi võimalike õnnetuste, koormate, suurte lubaduste ja võib-olla ka kehvade saavutustega. Ka homne pole veel meie otsese kontrolli all. Homme tõuseb päike, kas selgelt särades või pilvehalli taga, aga tõuseb ikkagi. Kuni päikesetõusuni pole meil homses mingit sõnaõigust, sest see on alles sündimata. Kas ma muretsen ikka veel liiga palju homse pärast?

Päeva mõtisklus
“Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta.” Usk ei ole nägemine, vaid uskumine. Aegade algusest peale on alati olnud neid, kes kuuletusid taevasele nägemusele ja uskusid Jumalat teda nägemata. Ja nende usk sai tasutud. Nii saab ka sinu oma. Sinuga sünnib paljugi head. Sa ei näe Jumalat, kuid näed usu tagajärgi inimeste elus, misläbi kaotused muutuvad võiduks. Jumala arm on kättesaadav kõigile, kel on usku – kes ei näe, kuid usuvad. Usuga võib elu olla võidukas ja õnnelik.

Päeva palve
Ma palun, et mul oleks küllalt usku, et uskuda ilma nägemata. Ma palun, et oleksin rahul oma usu tulemustega.


31. JUULI

Päeva mõte
See jätab järele ainult ühe päeva – tänase. Ühe päeva taplustega tuleb igaüks toime. Alles siis, kui meie sinuga lisame tänasele veel kahe kohutava igaviku koorma, murdume raskuse all. See ei ole mitte tänase päeva kogemus, mis meid hulluks ajab. See on süümepiin või kibestumus millegi pärast, mis juhtus eile, või kabuhirm millegi ees, mis võib tulla homme. Seepärast teeme oma parima, et elada ainult üks päev korraga. Kas ma elan üks päev korraga?

Päeva mõtisklus
Kingi Jumalale tänulik süda. Püüa näha igapäevaelus põhjust tänulikkuseks. Kui elu tundub raske ja mured kasvavad üle pea, siis otsi põhjust tänutundeks. Peaaegu alati leidub midagi, mille eest võib tänulik olla. Tänu on tegelikult magus viirukisuits, mis kõigi päevaste askelduste jooksul üles Jumala juurde kerkib. Otsi usinasti midagi, mille üle rõõmus ja tänulik olla. Aja jooksul omandad sa harjumuse tänada Jumalat pidevalt kõigi õnnistuste eest. Iga päev meenub sulle mõni uus põhjus rõõmus ja tänulik olla ning sa tänad Jumalat siiralt.

Päeva palve
Ma palun tõeliselt tänulikku südant. Ma palun, et mulle meenuksid kogu aeg põhjused siiralt tänulik olla.