Märts

Märts

 

1. MÄRTS

Päeva mõte
Kui ma leian, et mõtlen napsivõtmise peale, siis ütlen endale: “Ära kraba seda probleemi endale tagasi. Sina andsid ta Jumala kätte ja sina ei saa sinna enam midagi teha.” Ja ma unustan oma napsu. Üks AA programmi kõige tähtsamaid osi on see, et me anname oma joomisprobleemi ausalt ja täielikult Jumala kätte ega kraba probleemi endale tagasi. Kui me anname selle päriseks Jumalale ning teeme seejärel Temaga koostööd, siis püsime kained. Kas ma olen otsustanud joomisprobleemi mitte enam endale tagasi võtta?

Päeva mõtisklus
Pidev pingutus on vajalik, kui tahan vaimselt kasvada ja oma hingeelu arendada. Ma pean vaimsetest seadustest kinni pidama järjekindlalt, püsivalt, armastavalt, kannatlikult ja lootusrikkalt. Neist kinni pidades muutub iga raskustemägi madalaks, kehvakese hinge konarmaad lähevad siledaks ja kõik minu tuttavad saavad teada, et Jumal on kõigi minu radade Issand. Jumala vaimule ligipääsemine tähendab elu ja tervenduse ja tugevuse leidmist.

Päeva palve
Ma palun, et Jumala vaim oleks minu hingele kõik. Ma palun, et Jumala vaim kasvaks minu sees.


2. MÄRTS

Päeva mõte
Oma jooma-aastate jooksul tõestasime endale ja kõigile teistele, et me ei saa omaenda tahtejõu abil joomist maha jätta. Osutusime alkoholi võimu ees jõuetuks. Järelikult oli endast kõrgema Jõu poole pöördumine ainuke võimalus joomist maha jätta. Me nimetame seda Jõudu Jumalaks. See hetk, kui sa tõesti programmi kätte saad, tuleb siis, kui sa laskud põlvili ja alistud Jumalale, nii nagu sina Teda mõistad. Alistumine tähendab oma elu Jumala kätte andmist. Kas ma olen Jumalale lubanud, et püüan elada nii, nagu Tema seda tahab?

Päeva mõtisklus
Vaimujõudu annavad palves Jumalaga suhtlemine ja vaiksed mõtisklused. Pean püüdma pidevalt vaimus Jumalaga suhelda. See on otseselt minu ja Jumala vaheline asi. Need, kes püüavad leida seda suhet kiriku vahendusel, ei saa alati tunda Jumalaga vaimus suhtlemise imet ja rõõmu. Elu, rõõm, rahu ja tervenemine tuleb sellest suhtest. Paljud inimesed ei taipa, milline jõud võib neile tulla otsesest vaimus suhtlemisest.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tunda, et Jumala jõud on minu päralt. Ma palun, et võiksin selle jõu abil kõigega toime tulla.


3. MÄRTS

Päeva mõte
Pärast seda, kui me oleme alla andnud, on joomisprobleem meie käest Jumala kätte läinud. Nüüd peame vaatama, et me kunagi seda probleemi endale tagasi ei krabaks. Jätame selle Jumala kätte. Alati, kui ma tunnen kiusatust napsi võtta, pean endale ütlema: “Ma ei saa seda teha. Ma leppisin Jumalaga kokku, et ma ei joo. Ma tean, et Jumal ei taha, et ma jooks, ja seepärast ma ei joogi.” Samal ajal palun ma Jumalalt jõudu, mida mul on vaja, et meie kokkuleppest kinni pidada. Kas ma kavatsen kinni pidada oma kokkuleppest Jumalaga?

Päeva mõtisklus
Püüan uues elus areneda. Mõtlen sageli vaimsetele asjadele ja arenen eneselegi teadmata edasi. Mida lähemale ma uuele elule jõuan, seda selgemini näen oma kõlbmatust. Nurjumistunne on kindel märk, et kasvan uuele elule. Ainult heitlemine on see, mis teeb haiget. Laiskuses – nii füüsilises, vaimses kui hingelises – ei ole mingit nurjumis- ega ebamugavustunnet. Heideldes ja pingutades saan ma tunda mitte ainult oma tugevust, vaid ka nõrkust, kuni ma hakkan tõepoolest uut elu elama. Aga heitluses võin ma alati kindel olla, et Jumala jõud tuleb mulle appi.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin näha oma uue elu arengu märke. Ma palun, et üritaksin alati edasi areneda.


4. MÄRTS

Päeva mõte
See, kui me oleme andnud oma elu Jumalale ja jätnud oma joomisprobleemi Tema kätte, ei tähenda veel, et meil ei tekiks kunagi kiusatust juua. Järelikult peame varuma jõudu selleks hetkeks, kui kiusatus tekib. Vaiksel hetkel loeme ja palvetame ja viime oma mõtted tänaseks päevaks õigesse meeleollu. Päeva õige algus aitab suuresti kaine olla. Sedamööda, kuidas päevad lähevad ja meie kaine eluga ära harjume, muutub see aina kergemaks. Meil hakkab tekkima sügav tänutunne Jumala vastu, et Ta meid tolle vana elu käest päästis. Ja me hakkame rõõmu tundma rahust ja selgest meelest ja vaiksest õnnest. Kas ma üritan elada nii, nagu Jumal seda tahab?

Päeva mõtisklus
Isekuse kõrvaldamine on õnne võti ja seda võib saavutada ainult Jumala abiga. Alguses on meil üks sädemeke Jumala Vaimu ja suur hulk isekust. Kui me edasi areneme ja teiste inimestega kokku puutume, siis tuleb meil valida kahe tee vahel. Võime muutuda aina isekamaks ja praktiliselt kustutada Jumaliku Sädeme enda sees, või muutuda isetumaks ja arendada oma vaimsust, kuni sellest saab kõige tähtsam asi meie elus.

Päeva mõte
Ma palun, et võiksin muutuda üha isetumaks, ausamaks, puhtamaks ja armastavamaks. Ma palun, et võiksin valida iga päev õige tee.


5. MÄRTS

Päeva mõte
Mõnikord püüame liiga kõvasti programmile pihta saada. Targem on maha rahuneda ja see lihtsalt vastu võtta. See antakse meile, ilma et peaksime omalt poolt pingutama, kui me enam ei püüa seda liiga usinasti kätte saada. Kainus võib olla ka prii kink Jumalalt, mida ta annab meile oma armust, kui Ta teab, et me oleme selle jaoks valmis. Aga meie peame valmis olema. Peame end lõdvaks laskma, maha rahunema ning kingituse tänulikult ja alandlikult vastu võtma. Peame andma end Jumala kätte. Peame Jumalale ütlema: “Siin ma olen ja siin on kõik minu mured. Ma olen asjad untsu keeranud ja ei saa sinna enam midagi parata. Võta mind ja kõik mu mured oma kätte ja tee minuga kõike, mida tahad.” Kas ma usun, et Jumala arm võib teha minu eest seda, millega ma ise kunagi hakkama ei saa?

Päeva mõtisklus
Hirm on maailma needus. Hirme on meil palju. Hirm on kõikjal. Ma pean võitlema hirmu nagu katkuga. Pean selle oma elust minema kihutama. Südames, kus elab Jumal, ei ole hirmule ruumi. Hirm ei saa eksisteerida seal, kus on tõeline armastus või kus elab usk. Seega ei tohi ma karta. Hirm on kurjast, aga “täiuslik armastus ajab kartuse välja.” Hirm hävitab lootuse ja lootus on vajalik kogu inimkonnale.

Päeva palve
Ma palun, et mul ei oleks hirmu. Ma palun, et võiksin kogu hirmu oma elust välja kihutada.


6. MÄRTS

Päeva mõte
AA-s peame alistuma, alla andma, tunnistama, et oleme abitud. Anname oma elu Jumalale ja palume Temalt abi. Kui Tema teab, et me oleme valmis, siis annab Ta meile oma armust priiks kingiks kainuse. Ja meie ei saa seda endale kiituseks lugeda, et me joomise järele jätsime, sest me ei teinud seda mitte oma tahtejõu abil. Siin pole kohta uhkusele ega kelkimisele. Võime ainult Jumalat tänada, kuna tema tegi meie eest seda, millega me ise iial hakkama ei saaks. Kas ma usun, et Jumal on andnud mulle priiks kingiks jõudu kaine olla?

Päeva mõtisklus
Ma pean töötama Jumala heaks, koos Jumalaga ja Jumala abiga. Kui ma aitan luua tõelist inimeste sõpruskonda, siis töötan sellega Jumala heaks. Töötan ühtlasi koos Jumalaga, sest Jumala tööviis on just selline, ja Tema on minuga, kui ma säärast tööd teen. Ent ilma Jumala abita ei tule mu töö hästi välja. Kui lõpuks asja üle järele mõelda, siis toimuvad tõelised muudatused inimese isiksuses ikkagi ainult Jumala armust. Ma pean toetuma Jumala jõule ja kõik, mida ma saavutan, tuleb Tema kaasabil.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin töötada Jumala heaks ja koos Jumalaga. Ma palun, et mind võidaks kasutada Jumala abiga inimeste muutmiseks.


7. MÄRTS

Päeva mõte
On kaks tähtsat asja, mida me peame tegema, kui tahame kaineks saada ja kaineks jääda. Esiteks tunnistame, et oleme jõuetud alkoholi ees, ja siis peame oma alkoholiprobleemi Jumala kätte andma ning uskuma, et Tema kannab meie asemel selle eest hoolt. See tähendab, et me palume Temalt igal hommikul jõudu tänase päeva kaine olla ja igal õhtul täname Teda. See tähendab, et me jätame probleemi tõepoolest Jumala kätte, mitte ei kraba seda endale tagasi. Teiseks, kui oleme oma joomisprobleemi Jumalale andnud, peame Temaga koostööd tegema ja ise ka midagi ette võtma. Kas ma teen neid kahte asja?

Päeva mõtisklus
Ma pean ennast ette valmistama ja tegema iga päev kõik, mis minu võimuses, et ise vaimselt areneda ja ka teisi arenema aidata. Jumal paneb mind proovile, treenib mind ja vormib mind oma tahte järgi. Kui ma ei ole korralikult treenitud, ei pea ma proovile vastu, kui see tuleb. Üle kõige pean ma soovima, et mulle sünniks Jumala tahtmise järgi. Ma ei saa tahta seda, milleks ma veel valmis ei ole. Selline ettevalmistus koosneb igapäevasest vaiksest osadusest Jumalaga ja tasapisi vajaliku jõu kogumisest.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin püüda päriselt kõigis oma tegemistes Jumala tahet täita. Ma palun, et võiksin teha kõik, mis minu võimuses, et aidata teistel nende jaoks Jumala tahet leida.


8. MÄRTS

Päeva mõte
Peame käima regulaarselt AA koosolekutel. Peame õppima teistmoodi mõtlema. Peame muutma oma alkohoolse mõtlemise kaineks mõtlemiseks. Peame oma mõistuse ümber harima. Peame püüdma aidata teisi alkohoolikuid. Peame tegema koostööd Jumalaga, kulutades vähemalt sama palju aega ja jõudu AA programmi peale, kui me kulutasime joomise peale. Peame järgima AA programmi oma parimate võimete kohaselt. Kas ma olen andnud oma alkoholiprobleemi Jumala hoolde ja teen Temaga koostööd?

Päeva mõtisklus
Rõõm tõelisest vennaskonnast saab täiel määral minu osaks. Ma löön tõelise vennaskonna rõõmust pillerkaari. Kui ma olen praegu vennaskonna osaks, saan sealt vastu imelist rõõmu. Vaimse mõtlemisega inimeste vennaskonnas kehastuvad Jumala kavatsused selle maailma suhtes. Selle mõistmine annab mulle uut elurõõmu. Kui ma võtan osa kogu inimkonna rõõmust ja vaevadest, siis toob see mulle suurt õnnistust. Võin tõepoolest elada mitte maist elu, vaid taevast elu, siinsamas ja just praegu.

Päeva palve
Ma palun, et mind aitaks ja raviks tõeline vaimne vennaskond. Ma palun, et võiksin tunda Tema ligiolekut Tema laste vaimses vennaskonnas.


9. MÄRTS

Päeva mõte
Kui meil oleks absoluutne usk, et Jumala võim meid joomise eest hoiab, ja kui me oleks oma joomisprobleemi täielikult Jumalale üle andnud, ilma mingite varutingimusteta, siis ei peaks me ise enam midagi ette võtma. Oleksime ühe korraga joomisest lahti. Aga kuna meie usk kipub nõrk olema, siis peame oma usku tugevdama ja üles ehitama. Teeme seda mitmel viisil. Üks viis on käia koosolekutel ja kuulata, kuidas teised on leidnud endale kogu tarviliku jõu joomisest üle saada. Kas teiste alkohoolikute isiklikud tunnistused tugevdavad minu usku?

Päeva mõtisklus
Minu elu kvaliteet on see, mis määrab mu elu väärtuse. Et inimese elu väärtuse üle otsustada, peame üles seadma teatud mõõdupuu. Kõige väärtuslikum elu on aus, puhas, isetu ja armastav. Kõigi inimeste elu tuleks hinnata selle mõõdupuu järgi, kui tahame määrata nende väärtust maailma jaoks. Selle mõõdupuu järgi polnud enamik n.ö. ajaloolisi kangelasi kuigi suured inimesed. “Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks?”

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla aus, puhas, isetu ja armastav. Ma palun, et võiksin elada selle mõõdupuu järgi hea kvaliteediga elu.


10. MÄRTS

Päeva mõte
Samuti tugevdame oma usku nii, et töötame teiste alkohoolikutega ja leiame, et me ei saa nende abistamiseks teha midagi muud, kui ainult jutustada neile oma lugu, kuidas me ise oleme väljapääsu leidnud. Kui teine inimene sellest abi saab, siis juhtub see tänu Jumala armule ja mitte tänu sellele, mida meie teeme või ütleme. Meie oma usk muutub tugevamaks, kui me näeme, kuidas teine alkohoolik Jumala poole pöördudes kaineks saab. Ja lõpuks tugevdame oma usku igal hommikul väikeste vaikusehetkedega. Kas ma palun vaikusehetkel Jumalalt jõudu tänasel päeval kaine olla?

Päeva mõtisklus
Minu viis meelt on mu suhtlemisvahendid materiaalse maailmaga. Need on ühenduslülid minu füüsilise elu ja mind ümbritsevate materiaalsete ilmingute vahel. Aga ma pean läbi lõikama kõik ühendused materiaalse maailmaga, kui tahan universumi Suure Vaimuga osaduses olla. Pean vaigistama oma mõistust ja paluma kõigil meeltel vaikida, enne kui saan häälestada end taevaste sfääride muusikale.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin häälestada oma hinge universumi Vaimuga ühele lainele. Ma palun, et võiksin usu ja osaduse kaudu saada Temalt seda jõudu, mida mul vaja on.


11. MÄRTS

Päeva mõte
Igal hommikul neid vaikseid hetki pidades õpime lootma Jumala abile kogu päeva jooksul, eriti siis, kui meil peaks tekkima kiusatus napsi võtta. Ja igal õhtul võime Teda ausalt tänada selle jõu eest, mida Ta on meile andnud. Nii saab meie usk vaiksete palvehetkede kaudu jõudu juurde. Rühmakaaslasi kuulates, teiste alkohoolikutega töötades, vaiksete mõtiskluste ajal muutub meie usk Jumalasse tasapisi tugevamaks. Kas ma olen andnud oma joomisprobleemi täielikult Jumala kätte, ilma mingite varutingimusteta?

Päeva mõtisklus
Paistab nii, et kui Jumal tahab inimestele näidata, milline Ta on, siis teeb Ta valmis ühe väga ilusa iseloomu. Kujuta ette, et isiksus on Jumala iseloomujoonte väljendus. Ole nii tubli Jumaliku iseloomu väljendus, kui vähegi saad. Kui inimese iseloomu ilu meile muljet avaldab, siis jätab ta meisse sellise jälje, mis omakorda peegeldub kõigis meie tegemistes. Otsi siis iseloomu ilu nendes, kes sind ümbritsevad!

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vaadata suuri hingi, kuni nende iseloomu ilu saab minu hinge osaks. Ma palun, et võiksin peegeldada nende iseloomu omaenda elus.


12. MÄRTS

Päeva mõte
Kadunud poeg “reisis kaugele maale, ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult.” Meie, alkohoolikud, teeme sedasama. Pillame oma vara kõlvatu elu peale. “Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles: “Ma tõusen ja lähen oma isa juurde.”“ Seda sa AA-s teedki. Sa mõtled enda üle järele. Sinu alkohoolne “ise” ei ole sinu tõeline “ise.” Su tõeline “ise” on sinu mõistlik, kaine, auväärne “ise.” Seepärast meie, alkohoolikud, siin AA-s nii õnnelikud olemegi. Kas ma olen enda üle järele mõelnud?

Päeva mõtisklus
Lihtsus on hea elu võti. Vali alati lihtsad asjad. Elu võib kätte keeruliseks minna, kui sel juhtuda lased. Sa võid uppuda raskustesse, kui lubad neil liiga palju aega enda kätte haarata. Iga raskust saab kas lahendada või eirata ja millegi paremaga asendada. Armasta tagasihoidlikke elulisi asju. Austa lihtsaid asju. Sinu isiklik mõõdupuu ei pea kunagi olema maailma rikkuse ja võimu mõõdupuu.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin armastada elus lihtsaid asju. Ma palun, et võiksin hoida oma elu vaba keerukustest.


13. MÄRTS

Päeva mõte
Me oleme lahti saanud oma võltsist joovast “isest” ja leidnud oma tõelise kaine “ise.” Ja me pöördume abi saamiseks Jumala, oma Isa poole, nii nagu kadunud poeg asus teele ja läks oma isa juurde. Jutu lõpus ütleb kadunud poja isa: “Sest see mu poeg oli surnud, ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud ja on leitud!” Meie, alkohoolikud, kes me oleme AA-s kainuse leidnud, olime kindlasti surnud ja oleme jälle ellu virgunud. Me olime kadunud ja oleme leitud. Kas mina olen ellu virgunud?

Päeva mõtisklus
Hinga õrnalt sisse Jumala vaimu, seda vaimu, mis laseb sul teha häid tegusid, kui isekus talle takistuseks ette ei tule. Või lase pigem Jumalal läbi sinu häid tegusid teha. Sinust võib saada kanal, mille kaudu Jumala vaim voolab teiste inimeste ellu. Sinu tegude määra võib piirata ainult su oma vaimne areng. Olgu su vaim kooskõlas Jumala vaimuga, ja siis ei ole mingeid piire sellel, mida sina saad inimsuhete vallas korda saata.

Päeva palve
Ma palun, et minust saaks Jumala vaimule kanal. Ma palun, et Jumala vaim võiks voolata läbi minu teiste inimeste ellu.


14. MÄRTS

Päeva mõte
Kas ma saan terveks? Kui ma mõtlen selle all: “Kas ma saan kunagi jälle normaalselt juua?” siis on vastus “ei.” Aga kui ma mõtlen: “Kas ma saan kaineks jääda?” siis on vastus kindlasti “jah.” Ma saan terveks, kui annan oma joomisprobleemi endast suuremale Võimule, sellele universumi Jumalikule Printsiibile, mida me nimetame Jumalaks, ja palun igal hommikul sellelt Võimult jõudu järgmised kakskümmend neli tundi kaine olla. Ma tean tuhandete inimeste kogemustest, et kui ma tahan ausalt terveks saada, siis ma ka terveks saan. Kas ma järgin ustavalt AA programmi?

Päeva mõtisklus
Jätka kindlalt kõike, mida Jumala juhatus sind tegema saadab. Sinu meelest heade ja õigete asjade järjekindel teokstegemine viib sind sinna, kus sa tahaksid olla. Kui sa Jumala juhatusele tagasi vaatad, siis näed, et Tema juhatus on olnud väga järkjärguline ja alles sedamööda, kuidas sina Tema soove täide viid, niipalju kui sina neid mõistad, saab Jumal sulle selgemat ja kindlamat juhatust anda. Sulle on juhatuseks see, kui Jumal puudutab elavat ja vastuvõtlikku mõistust.

Päeva palve
Ma palun, et teeksin järjekindlalt asju, mis tunduvad mulle õiged. Ma palun, et võiksin viia täide kogu Jumala juhatuse, niipalju kui mina seda mõistan.


15. MÄRTS

Päeva mõte
Meie, alkohoolikud, olime karussellil, mis käis aina ringi ja ringi, ja me ei saanud sealt kuidagi maha. See karussell on omamoodi maapealne põrgu. AA-s sain ma karussellilt maha, kui õppisin kaine olema. Palun igal hommikul oma Kõrgemat Võimu, et ta aitaks mul kaine olla. Ja ma saan sellelt Võimult jõudu teha seda, mida ma omal jõul iial teha ei jaksaks. Ma ei kõhkle selle Võimu olemasolus. Me ei räägi vaakumisse, kui me palvetame. See Võim on olemas, kui me tahame seda kasutada. Kas ma olen päriseks joomise karussellilt maha astunud?

Päeva mõtisklus
Pean meeles pidama, et vaimsetes asjades olen ma ainult instrument. Minu asi ei ole otsustada, kus või millal toimida. Jumal kavandab kõiki vaimseid asju. Minu asi on end Jumala töö tegemiseks vormi viia. Pean kõrvaldama kõik takistused oma vaimse tegevuse eest. Võin olla kindel, et Jumal annab mulle nii palju jõudu, kui mul on vaja kõigist takistavatest vigadest ülesaamiseks. Pean ennast vormis hoidma, et Jumal saaks mind kasutada oma vaimu kanalina.

Päeva palve
Ma palun, et minu isekus ei takistaks mu edasiminekut vaimsetes asjades. Ma palun, et oleksin hea instrument, millega Jumal saaks töötada.


16. MÄRTS

Päeva mõte
Enne, kui me otsustame joomise maha jätta, on enamikul meist sein püsti ees olnud. Me mõistame, et oleme lüüa saanud, et peame lõpetama. Aga me ei tea, kuhupoole pöörata, et abi otsida. Selles seinas ei paista olema ühtegi ust. AA avab ukse, mis viib kainusele. AA julgustab meid ausalt tunnistama, et me oleme alkohoolikud, ja mõistma, et me ei saa isegi ühte pitsi võtta, ta näitab meile, kustpoolt abi otsida, ning avab seeläbi sirges seinas ukse. Kas ma olen selle ukse kaudu kainusse läinud?

Päeva mõtisklus
Ma pean olema sihiteadlik, et teha oma osa Jumala töös. Ma ei tohi lasta materiaalsetel asjadel segada minu tööd isiklike suhete parandamisel. Lihtne on lasta end materiaalsetest asjadest segada, nii et ma kaotan oma sihikindluse. Minul ei ole aega igasuguseid maailma muresid kaasa muretseda. Ma pean keskenduma ja spetsialiseeruma sellele, mida ma kõige paremini oskan.

Päeva palve
Ma palun, et materiaalsed asjad ei eksitaks mind. Ma palun, et võiksin keskenduda sellele, mida ma kõige paremini oskan.


17. MÄRTS

Päeva mõte
AA aitab meil kainuses kinni olla. AA hoiab meid kaine regulaarsete koosolekute abil, et me saaksime suhelda teiste alkohoolikutega, kes on sama ukse kaudu seinast läbi tulnud, julgustab meid jutustama omaenda kurbadest kogemustest seoses alkoholiga ja näitab meile, kuidas teisi alkohoolikuid aidata. Meie uhke ja isekas ellusuhtumine muutub alandlikuks ja tänulikuks. Kas ma tahan astuda sellest uksest tagasi oma vanasse abitusse, lootusetusse, purjus ellu?

Päeva mõtisklus
Tõmbu tagasi vaiksesse osadusse Jumalaga. Puhka selles vaikuses ja rahus. Kui hing leiab oma puhkepaiga Jumalas, alles siis algab tõeline elu. Alles siis, kui oled rahulik ja selge meelega, saad head tööd teha. Tundepursked teevad su tarbetuks. Igavene elu on rahu ja kui sa rahusse astud, siis elad nagu igavene olend. Rahu põhineb täielikul usaldusel Jumala vastu. Miski siin ilmas ei saa sind lahutada Jumala armastusest.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin kanda maailma nagu lahedat rõivast. Ma palun, et võiksin hoida oma olemuse keskel meelerahu.


18. MÄRTS

Päeva mõte
Kui meie, alkohoolikud, esimest korda AA-sse tuleme ja seisame silmitsi faktiga, et peame elama kogu ülejäänud elu ilma viinata, siis tundub see meile sageli võimatu. Seepärast käsib AA meil unustada tuleviku ja elada ainult üks päev korraga. Tegelikult on meie päralt vaid tänane päev. Meil ei ole minevikku ega tulevikku. Nagu öeldakse: “Eilne on läinud, unusta ära; homset ei tule, ära muretse; tänane on käes, hakka tegutsema.” Meie päralt on ainult olevik. Minevik on igaveseks läinud ja tulevikku ei tule kunagi. Kui homne kohale jõuab, siis on see juba täna. Kas ma elan üks päev korraga?

Päeva mõtisklus
Järjekindlus on vajalik, kui tahad vaimsetes asjades edasi minna. Järjekindla palvega, järjekindla, püsiva ja lihtsa usaldusega võidad sa kätte vaimsed aarded. Järjekindla praktikaga saavutad sa lõpuks rõõmu, rahu, enesekindluse, turvatunde, tervise, õnne ja selge meele. Vaimuvallas ei ole midagi liiga suurt, mida sa ei suudaks saavutada, kui sa end järjekindlalt selle tarvis ette valmistad.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin sooritada järjekindlalt iga päev oma vaimseid harjutusi. Ma palun, et võiksin püüelda rahu ja selge meele poole.


19. MÄRTS

Päeva mõte
Kui me jõime, siis häbenesime oma minevikku. Süümepiinad on kohutav mõtteline karistus: häbi selle pärast, mida me oleme öelnud ja teinud, hirm inimestega kokku puutuda, kuna mine tea, mida nad meist mõtlevad, hirm näha purjus peaga tehtud tegude tagajärgi. AA-s unustame oma mineviku. Kas ma usun, et Jumal on andestanud mulle kõik, mida ma olen minevikus teinud, sõltumata sellest, kui must see oli, peaasi et ma püüan täna õigesti talitada?

Päeva mõtisklus
Jumala vaim on kogu päeva sinu ümber. Sul pole ühtegi mõtet, plaani, tõuget ega tunnet, mida Tema ei teaks. Sa ei saa Tema eest midagi varjata. Ära kohanda oma käitumist ainult maailma käitumisega, ära sõltu teiste kiitusest ega laitusest. Jumal näeb salajasse, kuid tasub sulle avalikult. Kui sa oled Jumaliku Vaimuga kooskõlas ja teed oma parima, et elada nii, nagu Jumal seda sinu meelest tahab, siis oled sa rahus.

Päeva palve
Ma palun, et tunnetaksin alati Jumala ligiolekut. Ma palun, et võiksin tajuda Tema lähedust pidevalt kogu päeva jooksul.


20. MÄRTS

Päeva mõte
Kui me jõime, siis muretsesime tuleviku pärast. Mure on kohutav mõtteline karistus. Mis minust saab? Kus ma lõpetan? Rentslis või viinaravilas? Me näeme ennast libisemas, aina sügavamale langemas, ja mõtleme, milline see lõpp küll tulla võib. Mõnikord röövib tulevikule mõtlemine meilt viimasegi julguseraasu, nii et me hakkame mängima enesetapumõttega. Kas ma olen lõpetanud AA-s tuleviku pärast muretsemise?

Päeva mõtisklus
Ainuüksi materiaalsel tasandil toimimine viib mind Jumalast eemale. Ma pean toimima ka vaimsel tasandil. Nii vaimsel kui materiaalsel tasandil korraga toimimine teeb elu selliseks, nagu ta peab olema. Kogu materiaalne tegevus üksi on iseenesest väärtusetu. Aga kõik tegemised, olgu näivalt tühised või näivalt suure tähtsusega, on tegelikult ühepalju väärt, kui neid suunab Jumala juhatus. Ma pean üritama kuuletuda Jumalale, nagu üks ustav ja usin teener peab minu meelest käske täitma.

Päeva palve
Ma palun, et Jumala vaim voolaks minu juurde paljude kanalite kaudu. Ma palun, et võiksin toimida niihästi vaimsel kui materiaalsel tasandil.


21. MÄRTS

Päeva mõte
AA-s unustame tuleviku. Me teame oma kogemustest, et aja möödudes hoolitseb tulevik iseenda eest. Kõik tuleb hästi välja, kui me ainult kained oleme. Meil on vaja mõelda ainult tänasele päevale. Kui me hommikul üles tõuseme ja näeme, et päike paistab aknast sisse, siis täname Jumalat, et Ta on andnud meile rõõmuks veel ühe päeva, sest me oleme kained, ühe sellise päeva, kus meil tuleb ehk võimalus kedagi aidata. Kas ma tean, et tänane päev on kõik, mis mul on, ja Jumala abiga saan täna kaine olla?

Päeva mõtisklus
Kõik on põhiolemuselt hästi. See ei tähenda, et pealispinnal kõik hästi oleks. Aga see tähendab, et Jumal on taevas ja Tal on maailmaga oma plaan, mis läheb lõpuks täide, kui küllalt palju inimesi Tema teed käib. “Kannab maailma nagu lahedat rõivast” tähendab seda, et inimest ei löö rööpast välja see, kui mõni asi on pealtnäha valesti, sest tal on sügav ja kindel usk universumi olemuslikku headusse ja sihipärasusse.

Päeva palve
Ma palun, et Jumal oleks minuga mu rännakul läbi maailma. Ma palun, et teaksin, et seda rännakut kavandab Jumal.


22. MÄRTS

Päeva mõte
Me kõik otsime jõudu joomisest üle saada. Kui meie, alkohoolikud, AA-sse tuleme, siis on meie esimene küsimus: “Kust ma võtan jõudu joomist maha jätta?” Algul paistab meile, et vajalikku jõudu pole meil kunagi kusagilt võtta. Me näeme vanemaid liikmeid, kes on leidnud selle jõu, mida meie otsime, kuid me ei tea, missuguse protsessi abil nad selle kätte said. Vajalik jõud võib aga tulla mitut moodi. Kas ma olen leidnud kogu jõu, mida mul vaja?

Päeva mõtisklus
Sul ei saa olla vaimset vajadust, mida Jumal ei suudaks täita. Sinu põhiolemuslik vajadus on vaimne vajadus jõu järele, millega head elu elada. Parimat vaimset varustust saad sa siis, kui tahad seda teistele edasi anda. Sa saad peaasjalikult ära andes. Jumal annab sulle jõudu, kui sa seda teisele inimesele edasi jagad. Jõud tähendab paremat tervist; parem tervis tähendab rohkem head tööd, rohkem head tööd tähendab rohkem abisaajaid. Ja nii ta läheb, kõik vaimsed vajadused saavad pidevalt rahuldatud.

Päeva palve
Ma palun, et Jumal rahuldaks kõiki mu vaimseid vajadusi. Ma palun, et võiksin saadud jõudu kasutada teiste aitamiseks.


23. MÄRTS

Päeva mõte
Jõud tuleb sõpruskonnast, mille sa AA-sse tulles eest leiad. Juba nende meeste ja naiste seltsis olemine, kes on väljapääsu leidnud, annab sulle turvatunnet. Sa kuulad kõnelejaid, räägid rühmakaaslastega ning imed endasse kindlustunde ja lootuse atmosfääri, mida sa koosolekuruumist leiad. Kas ma saan jõudu teiste AA liikmete seltsis olemisest?

Päeva mõtisklus
Jumal on sinuga, et sind õnnistada ja aidata. Tema vaim on kõikjal sinu ümber. Ära kõhkle oma usus ega palvetes. Issand võib kõik. Ütle seda endale sageli ja kindlalt. Ütle seda senikaua, kuni su süda laulab rõõmust turvalisuse ja isikliku jõu pärast, mida see sinule tähendab. Ütle seda senikaua, kuni lausumise enese jõud ajab minema ja teeb tühjaks kõik sinu vastu suunatud kurja. Kasuta seda kui lahinguhüüdu! Issand võib kõik. Siis saad sa võitu kõigist oma pattudest ja kiusatustest ja hakkad elama võidukat elu.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada külluslikku elu Jumalalt saadud jõuga. Ma palun, et minu elu võiks olla võidukas.


24. MÄRTS

Päeva mõte
Jõud tuleb sellest, kui räägid ausalt oma joomisega seotud kogemustest. Religioonis nimetatakse seda pihtimiseks. Meie nimetame seda tunnistamiseks või jagamiseks. Sa tunnistad isiklikult, jagad oma minevikukogemusi, räägid pahandustest, haiglatest, vanglatest, kodu lagunemisest, raharaiskamisest, võlgadest ja kõigist neist rumalustest, mis sa joomise ajal tegid. Isiklik tunnistamine toob päevavalgele need asjad, mida sa olid varjanud, laseb need lahti ning sina saad kergendust ja jõudu. Kas ma saan jõudu oma isiklikust tunnistamisest?

Päeva mõtisklus
Me ei saa universumist täielikult aru. Lihtne tõsiasi on see, et me ei oska määratleda isegi aega ja ruumi. Mõlemad on piiramatud, hoolimata kõigist meie katsetest neid piirata. Me elame ajast ja ruumist kastis, mille me oleme omaenda mõistusega valmis ehitanud, ning sellest sõltuvad kõik meie n.ö. teadmised universumist. Lihtne tõsiasi on seegi, et me ei saa kunagi kõiki asju teada ja me pole loodudki kõike teadma. Suuremat osa meie elust tuleb lihtsalt usuga võtta.

Päeva palve
Ma palun, et mu usk põhineks sellel, kuidas ma olen kogenud Jumala jõudu oma elus. Ma palun, et teaksin seda ühte asja paremini kui midagi muud siin universumis.


25. MÄRTS

Päeva mõte
Jõud tuleb sellest, kui hakkad uskuma Kõrgemat Võimu, mis saab sind aidata. Sa ei oska seda Kõrgemat Võimu määratleda, kuid näed, kuidas see teisi alkohoolikuid aitab. Kuuled, kuidas nad sellest räägivad, ja hakkad ise ka asjast aru saama. Üritad igal hommikul vaiksel hetkel palvetada ja hakkad end tugevamana tundma, justkui oleks su palveid kuulda võetud. Ja nii sa hakkadki vähehaaval uskuma, et siin ilmas peab olema veel mingi Võim väljaspool sind, mis on tugevam kui sina ja mille käest sa saad abi küsida. Kas ma saan jõudu usust Kõrgemasse Võimu?

Päeva mõtisklus
Vaimse arengu saavutamiseks tuleb elada iga päev järjekindlalt nii, nagu Jumal seda sinu meelest tahab. Ühtesoodu langevad tilgad kulutavad ära kivi, ja nii kulutab ka sinu igapäevane järjekindlus ära kõik raskused ja toob sulle vaimset edu. Ära seda igapäevast püsivat järjekindlust kunagi katki jäta. Mine julgelt ja kartmatult edasi. Jumal aitab ja toetab sind, kui sa püüad Tema tahet täita.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin iga päev järjekindlalt vaimseid kogemusi hankida. Ma palun, et sellest võiks saada minu eluaegne töö.


26. MÄRTS

Päeva mõte
Jõud tuleb ka teiste alkohoolikutega töötamisest. Kui sa üritad uustulnukat programmis järje peale aidata, siis ehitad samal ajal üles omaenda jõudu. Sa näed teist inimest samasuguses olukorras, kus sa ise praegu olla võiksid, ja see teeb sinu otsuse kaine olla tugevamaks kui kunagi varem. Sageli aitad sa iseennast rohkem kui teist inimest, aga kui sul õnnestub aidata uustulnukal kaineks saada, siis oled sa ka teise inimese aitamise kogemuse võrra tugevam. Kas ma saan jõudu teistega töötamisest?

Päeva mõtisklus
Usk on sild sinu ja Jumala vahel. See on sild, mille Jumal on seadnud. Kui kõik oleks meile näha ja teada, siis ei maksaks õigesti talitamine kuigi palju. Seepärast on Jumal nii seadnud, et me ei näe ega tea otseselt. Aga me kogeme Tema vaimu jõudu oma usu kaudu. See on sild meie ja Tema vahel, millest võime üle minna või jätta minemata, nagu ise tahame. Ilma vaba tahteta ei saaks olla mingit kõlblust. Me peame ise oma valiku tegema. Peame riskima uskuda.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin otsustada üle usu silla minna. Ma palun, et seda silda ületades saaksin vaimujõudu, mida mul vaja on.


27. MÄRTS

Päeva mõte
Sa saad jõudu joomisest vabaneda teiste alkohoolikute sõpruskonnast, kes on juba väljapääsu leidnud. Sa saad jõudu oma minevikukogemuste ausast jagamisest. Sa saad jõudu, kui hakkad uskuma, et Kõrgem Võim, universumi Jumalik Printsiip võib sind aidata. Sa saad jõudu teiste alkohoolikutega töötamisest. Neil neljal viisil on tuhanded alkohoolikud leidnud kogu tarviliku jõu joomisest vabanemiseks. Kas ma olen valmis seda jõudu vastu võtma ja selle nimel töötama?

Päeva mõtisklus
Jumala Vaimu Jõud on suurim jõud universumis. Meie võit üksteise üle, suured kuningad ja vallutajad, rikkuse võit, rahamaailma juhid – kõik see tähendab lõppude lõpuks väga vähe. Aga see, kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja. Materiaalsed asjad ei ole püsivad. Aga Jumala vaim on igavene. Kõik, mis siin maailmas tõeliselt väärt on, on Jumala vaimujõu tulemus.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin avada end Jumala vaimujõule. Ma palun, et see vaim parandaks minu suhteid teiste inimestega.


28. MÄRTS

Päeva mõte
Kui sa tuled AA koosolekule, siis ei tule sa mitte lihtsalt koosolekule, vaid uude ellu. Mulle avaldab alati muljet see muutus, mida ma inimestes näen, kui nad on mõnda aega AA-s olnud. Mõnikord teen ma eneseuuringut, et näha, kas ma olen muutunud ja kui olen, siis mis suunas. Enne AA-sse tulekut olin ma väga isekas. Tahtsin igal pool oma tahtmist saada. Ma vist ei kasvanudki suureks. Kui mõni asi viltu läks, siis mossitasin nagu hellitatud laps ning läksin sageli kodunt välja ja võtsin nina täis. Kas ma tahan ikka veel saada ja mitte midagi anda?

Päeva mõtisklus
On kaks asja, mis meil peavad olema, kui me tahame oma eluviisi muuta. Üks on usk, kindlustunne nähtamatutes asjades, universumi põhiolemuslikus headuses ja sihipärasuses. Teine on kuulekus: see tähendab, et me elame oma usu järgi, elame iga päev nii, nagu Jumal seda meie meelest tahab, tänulikult, alandlikult, ausalt, puhtalt, isetult ja armastavalt. Usk ja kuulekus – need kaks annavad meile kogu jõu, mida meil on vaja patu ja kiusatuse võitmiseks ning uue ja külluslikuma elu elamiseks.

Päeva palve
Ma palun, et mul oleks rohkem usku ja kuulekust. Ma palun, et võisin elada nende abil külluslikumat elu.


29. MÄRTS

Päeva mõte
Enne AA-sse tulekut olin ma väga ebaaus. Valetasin pidevalt oma abikaasale, kus ma olin olnud ja mida teinud. Võtsin töölt vabu päevi ja teesklesin, et olen haige, või tõin ette mõne muu ebaausa põhjenduse. Nagu teiste vastu, nii olin ebaaus ka enda vastu. Ma ei tahtnud näha ennast sellisena, nagu ma tegelikult olen, ega tunnistanud oma vigu. Teesklesin endamisi, et olen sama hea kui iga teinegi inimene, kuigi kahtlustasin, et ega ikka ei ole küll. Kas ma olen nüüd tõeliselt aus?

Päeva mõtisklus
Pean elama maailmas ja ometi elama ka omaette Jumala seltsis. Võin minna oma salajastest osadusehetkedest Jumala juurest maailma tööd tegema. Et saada tarvilikku vaimujõudu, pean elama oma siseelu maailmast lahus. Pean kandma maailma nagu lahedat rõivast. Miski siin ilmas ei tohiks mind rööpast välja lüüa, kui ma elan oma siseelu Jumala juures. Kogu edukas elamine tärkab sellest sisemisest elust.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada oma siseelu Jumala seltsis. Ma palun, et miski ei vallutaks ega hävitaks seda sisemist rahupaika.


30. MÄRTS

Päeva mõte
Enne AA-sse tulekut ei osanud ma armastada. Sellest ajast peale, kui ma ära kooli läksin, ei pööranud ma enam tähelepanu oma emale ja isale. Olin omapead ega vaevunudki nendega ühendust võtma. Pärast abiellumist ei pidanud ma oma abikaasast üldse lugu. Nii mõnigi kord läksin üksipäini välja lõbutsema. Pöörasin liiga vähe tähelepanu meie lastele ega püüdnudki neid mõista või neile oma kiindumust välja näidata. Minu vähesed sõbrad olid ainult joomakaaslased, mitte tõelised sõbrad. Kas ma olen saanud üle sellest, et ei armasta kedagi peale iseenda?

Päeva mõtisklus
Ole rahulik, ole truu, ole tasane. Ära lase millelgi ümberringi toimuval oma tundeid möllama lüüa. Ole sisimas sügavalt kindel universumi headuses ja sihipärasuses. Ole truu oma kõrgeimatele ideaalidele. Ära luba endal vanade reaktsioonide juurde tagasi libiseda. Jää oma vaimsete relvade juurde. Ole alati rahulik. Ära räägi vastu ega kaitse ennast üleliia süüdistuste eest, olgu need valed või õiged. Võta sõimu vastu samamoodi, nagu võtad kiitust. Ainult Jumal võib hinnata sinu tõelist olemust.

Päeva palve
Ma palun, et teiste hinnang mind rivist välja ei lööks. Ma palun, et laseksin Jumalal olla mu tõelise olemuse hindaja.


31. MÄRTS

Päeva mõte
Kas ma olen AA-sse tulekust saadik hakanud liikuma omakasupüüdmatuse poole? Kas ma ei taha enam igal pool oma tahtmist saada? Kui midagi viltu läheb ja ma ei saa, mis ma tahan, kas ma siis enam ei mossita? Kas ma üritan mitte enda peale raha raisata? Ja kas see teeb mind õnnelikuks, kui ma näen, et mu pere ja kodu saavad minult piisavalt tähelepanu? Kas ma püüan nüüd rohkem anda ja mitte ainult saada?

Päeva mõtisklus
Iga päev on edasiminek, kindel edasiliikumine, kui sina seda päeva niimoodi elad. Sina seda võib-olla ei näe, aga Jumal näeb küll. Jumal ei hinda selle järgi, kuidas asi välja paistab. Tema hindab südame järgi. Nähku Ta sinu südames lihtsat soovi teha alati Tema tahtmist. Kuigi sulle võib tunduda, et sinu töö on rikutud või rüvetatud, näeb Jumal selles sinu andi Temale. Kui inimene järsust mäest üles ronib, siis tajub ta rohkem oma komistavate jalgade nõtrust kui suurejoonelist vaadet või koguni ülespoole liikumist.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin teha järjekindlalt häid asju. Ma palun, et võiksin iga päev edasi liikuda oma komistavate jalgade kiuste.