Detsember

Detsember

 

1. DETSEMBER

Päeva mõte
Mõtted, mis meile enne libastumist pähe tulevad, on sageli alateadlikud. Küsitav on, kas meie alateadvus terve elu jooksul päriselt alkohoolsest mõtlemisest vabaneb. Mõned meist näevad näiteks unes joomist, isegi pärast mitu aastat AA-s kaine olekut. Joomise ajal andis alkohoolne mõtlemine meie alateadvusele kõva trenni ning on kahtlane, kas see kunagi üldse niisugustest mõtetest vabaneb. Aga kui me treenime oma ülateadvust hoolega joomise vastu, siis oleme kained ja alateadvus ei pääse meid nii sageli tüütama. Kas ma treenin oma ülateadvust?

Päeva mõtisklus
Kui me tunneme osavõtlikkust ja kaastunnet kõigi nende vastu, kes on langenud kiusatusse – olukorda, kuhu me kõik mõnikord satume –, siis ühtlasi vastutame nende ees. Osavõtlikkuse hulka käib alati vastutus. Haletsusest pole kasu, sest see ei paku hädalisele abi. Aga sinna, kuhu läheb meie osavõtlikkus, läheb ka meie vastutus. Kui meid liigutab kaastunne, siis peaksime minema hädasolija juurde ja tema haavad kinni siduma, nii hästi, kui oskame.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla osavõtlik nende suhtes, kes on langenud kiusatusse. Ma palun, et mul võiks olla kaastunnet teiste inimeste katsumuste vastu.


2. DETSEMBER

Päeva mõte
Mõtted, mis meile enne libastumist pähe tulevad, on osaliselt alateadlikud. Aga ometi on tõenäoline, et vähemalt osa neist mõtetest jõuab ka meie ülateadvusse. Meile turgatab juhuslikult pähe mõni joomisega seotud mõtteuid. See on otsustav hetk. Mida ma teen, kas soojendan seda mõtet kas või üheainsa minuti, või viskan selle kohe peast välja? Kui ma lasen sel paigale jääda, siis võib see kasvada üle unistamiseks. Ma hakkan nägema vaimusilmas külma õlleklaasi või Manhattani kokteili. Kui ma luban sel unistusel edasi areneda, siis võib sellele järgneda kuitahes ebateadlik otsus võtta üks naps. Ja siis seisab mul ees libastumine. Kas ma lasen endal unistada?

Päeva mõtisklus
Paljudel meist on mingi nägemus sellest, millisena Jumal meid näha tahab. Me peame sellele nägemusele truuks jääma, ükskõik, milline see ka poleks, ja püüdma selle järgi elada, nagu meie meelest õige on. Me kõik usume, et Jumalal on sellest oma nägemus, millised me olema peaksime. Kõigis inimestes on olemas see hea inimene, keda Jumal meis näeb, see inimene, kes me võiksime olla ja kellena Jumal meid näha tahaks. Aga paljud inimesed ei suuda seda lubadust täita ja Jumalal on kindlasti palju pettumusi.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin püüda olla selline inimene, kellena Jumal mind näha tahab. Ma palun, et võiksin täita Jumala nägemust sellest, kes ma olla võiks.


3. DETSEMBER

Päeva mõte
Iga libastumise eel käib mingi alkohoolne mõte, ükskõik, kui teadlik või ebateadlik see ka poleks. Meie peame terve eluaeg alati sääraste mõtete suhtes valvel olema. Tõtt öelda treenibki AA meid peamiselt selleks, kuidas olla valmis neid mõtteid kohe ära tundma ja silmapilk eemale tõrjuma. Libastumine tekib siis, kui me laseme neil mõtetel edasi areneda, isegi enne seda, kui me tegelikult kätt liigutame ja klaasi suule tõstame. AA programm seisneb põhiliselt vaimses treeningus. Kui hästi on minu vaim ette valmistatud?

Päeva mõtisklus
Ära vaeva oma pead mõistatustega, mida sa lahendada ei oska! Lahendust ei näidata sulle võib-olla enne, kui sa oled siit elust lahkunud. Lähedaste kaotus, elu ebavõrdsus, moonutatud ja sandistatud inimesed ning paljud teisedki asjad jäävad sulle seniks segaseks, kuni sa jõuad sealpoolsesse ellu. “Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda.” Sina saad ainult samm-sammult, aste-astmelt jätkata oma teed suurema tarkuse ja mõistmise suunas.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla rahul teadmisega, et praegused hämarad asjad saavad mulle ühel päeval selgeks. Ma palun, et võiksin uskuda, et ma neid ühel päeval selgesti näen.


4. DETSEMBER

Päeva mõte
Kui me lubame mõnel alkohoolsel mõttel kuitahes kauaks oma pähe pesitsema jääda, siis varitseb meid oht libastuda. Seepärast peame kõik need mõtted kohe peast pühkima, me ei lase neid sisse ja asendame nad kohe konstruktiivsete mõtetega. Pea meeles, et alkohol on sulle mürk. Pea meeles, et sinul pole võimalik normaalselt juua. Pea meeles, et üks naps viib teiseni ja lõpuks jääd sa purju. Tuleta meelde, mis sinuga minevikus joomise tagajärjel juhtus. Mõtle kõigi nende joomata-jätmise põhjuste peale, mida sa oled AA-s õppinud. Pane oma pea konstruktiivseid mõtteid täis. Kas ma hoian oma mõtted konstruktiivsed?

Päeva mõtisklus
Püüa alati kõrvale lükata need maailma hinnangud, mis tunduvad valed, ja katsu otsustada ainult nende hinnangute järgi, mis tunduvad sinule õiged. Ära otsi maailma kiitust ja tähelepanu. Ole üks neist, keda küll mõnikord pilgatakse, kuid kellel on selline meelerahu, mida pilkajad kunagi tundma ei saa. Ole üks neist, kes tajuvad universumi Jumalikku Printsiipi, kuigi Teda sageli sellepärast kõrvale lükatakse, et Teda näha ei ole.

Päeva palve
Ma palun, et ma maailma hinnanguid liiga palju tähele ei paneks. Ma palun, et võiksin hinnata asju selle järgi, mis minule õige tundub.


5. DETSEMBER

Päeva mõte
Hoolimata sellest, mida kõike me oleme AA-s õppinud, tuleb vana mõtlemine ikka vahel tagasi, mõnikord ülevoolava jõuga, ja teinekord mõni meist libastub. Me unustame meelega Kõrgemat Jõudu appi kutsuda. Pühime peast kõik, mida AA on meile õpetanud, ja võtame napsi. Lõpuks jääme purju. Oleme ajutiselt sealsamas tagasi, kust me pihta hakkasime. Need, kes on vahel libastunud, kinnitavad kui ühest suust, et see polnud üldsegi lõbus. Nad ütlevad, et AA oli joomisest kogu mõnu ära võtnud. Nad teadsid, et teevad valesti. Vana vaimne konflikt tuli täie jõuga tagasi. Nad olid iseendale vastikud. Kas ma olen veendunud, et ma ei saa joomisest enam midagi?

Päeva mõtisklus
Anna midagi neile, kes on hädas ja kelle mõtted on segi, anna neile oma kaastunnet, oma palveid, oma aega, oma armastust, oma mõtteid, oma olemust. Seejärel anna oma enesekindlust, nagu Jumala arm on sulle seda andnud. Anna midagi iseendast ja oma armastavast kaastundest. Anna oma parim neile, kes seda vajavad ja selle vastu võtavad. Anna vastavalt vajadusele, mitte vastavalt teenetele. Pea meeles, et nõuandmine ei saa kunagi asendada endast andmist.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin anda nii, nagu mulle on antud. Ma palun, et võiksin anda õige vastuse neile, kes on segaduses.


6. DETSEMBER

Päeva mõte
Inimestel, kes on libastunud, on enda pärast häbi – mõnikord nii häbi, et nad kardavad AA-sse tagasi minna. Neile tuleb jälle peale vana alaväärsuskompleks ja nad kinnitavad endale, et nad on mökud, et nad on oma AA-sõpru alt vedanud, et nad on lootusetud ega tule sellega kunagi toime. See meeleseisund on vast hullemgi kui päris alguses. Libastumine on neid tõenäoliselt natuke nõrgemaks teinud. Aga nende AA-treening ei lähe kunagi päriselt kaotsi. Nad teavad alati, et võivad tagasi minna, kui tahavad. Nad teavad, et Jumala abi on neile ikkagi kättesaadav, kui nad seda uuesti paluvad. Kas ma usun, et see ei saa kunagi päriselt kaotsi minna, mida ma olen AA-s õppinud?

Päeva mõtisklus
Keegi ei pääse täielikult kiusatuse eest. Sa pead seda ootama ja selleks valmis olema, kui see tuleb. Ükski meist ei ole täiesti kaitstud. Sa pead kaitsma end igapäevase palve ja mõtiskluse abil. Seepärast me neid igapäevaseid mõtisklusi peamegi. Sa pead kiusatuse ära tundma, kui ta tuleb. Esimene samm kiusatuse võitmise suunas on alati selge äratundmine, et see on kiusatus, ja mitte selle peale mõtlemine. Tõuka see endast ära, viska see peast välja, niipea kui ta tuleb! Ära mõtle välja mingeid ettekäändeid, et sellele järele anda. Palu kohe Kõrgemalt Võimult abi.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin valmis olla igaks kiusatuseks, mis mulle peale tuleb. Ma palun, et võiksin selle selgesti ära tunda ja seda Jumala abiga vältida.


7. DETSEMBER

Päeva mõtisklus
Kui inimesed pärast libastumist AA-sse tagasi tulevad, siis on neil suur kiusatus selle kohta mitte sõnagi lausuda. Ükski AA liige ei tohiks sundida neid ennast avama. See sõltub täielikult neist endist. Kui neil on AA-s tugev põhi all, siis leiavad nad, et nende endi asi on järgmisel koosolekul sõna võtta ja oma libastumisest rääkida. Sellest kohustusest ei ole pääsu, kui nad on läbinisti ausad ja tahavad südamest jälle AA elu elada. Kui see on tehtud, siis tuleb vana enesekindlus uuesti tagasi. Nad on taas kodus. Ja teised ei tohiks nende libastumist enam mainida. Nad on jälle head AA-lased. Kas ma olen salliv teiste inimeste vigade suhtes?

Päeva mõte
Tugevus, uus elu ja vaimujõud tulevad hinge ühendusest Jumalaga. Leib küll toidab keha, aga me ei ela ainuüksi leivast. Tõelise elu toit ja ülalpidamine on püüd täita Jumala tahet. Meie sööme hingetoitu. Kui me seda ei söö, siis nälgime hingeliselt. Maailm kõneleb küll alatoitunud kehadest. Aga alatoitunud hinged? Jõud ja rahu tulevad hingetoidu söömisest.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei püüaks elada ainuüksi leivast. Ma palun, et minu hing võiks elada Jumala tahte täitmisest, nii nagu mina seda mõistan.


8. DETSEMBER

Päeva mõte
Meie kainuse ajaline pikkus ei ole nii tähtis kui selle kvaliteet. Inimene, kes on palju aastaid AA-s olnud, ei pruugi olla nii heas vaimses seisundis kui inimene, kes on siin käinud ainult paar kuud. See pakub suurt rahuldust, kui me oleme kaua aega AA-s olnud, ja me mainime seda sageli. Mõnikord aitab see uuemaid liikmeid, sest siis nad võivad endale öelda: “Kui nemad sellega hakkama said, siis saan mina ka.” Ja ometi peavad vanemad liikmed mõistma, et nad on elu lõpuni vaid ühe pitsi kaugusel joodikust. Milline on minu kainuse kvaliteet?

Päeva mõtisklus
“Kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on.” Me võime teha suuremaid tegusid, kui meil on uue eluviisiga rohkem kogemusi. Me saame Nähtamatu Jumala käest nii palju jõudu, kui vaja. Me saame Tema armu ja Tema vaimu, et saaksime iga päev tõhusalt tegutseda. Kõikjal meie ümber on võimalusi maailma paremaks teha. Me saame teha suuremaid tegusid. Aga me ei tööta üksi. Kõigi heade asjade taga on Jumala jõud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin leida maailmas õige koha. Ma palun, et Jumala arm teeks minu teod tõhusamaks.


9. DETSEMBER

Päeva mõte
AA tee on vennaskonna tee. Me oleme vennaskonna kohta palju lugenud ja ometi on see nii tähtis osa AA programmist, et me vist ei saagi sellest liiga palju mõelda. Inimesed ei ole määratud üksi elama. Erakuelu ei ole normaalne ega loomulik. Me kõik peame vahel üksi olema, kuid ei saa elada päriselt ilma teiste seltskonnata. Meie loomus nõuab seda. Sellest sõltub suures osas meie elu. AA vennaskond on meie meelest maailma parim. Kas ma hindan seda, mida AA vennaskond minu jaoks tegelikult tähendab?

Päeva mõtisklus
Me kõik otsime midagi, kuid paljud ei tea, mida nad elust tahavad. Nad otsivad midagi, sest nad on rahutud ja rahuldamata, kuid ei mõista sealjuures, et usk Jumalasse võib anda nende elule sihi ja eesmärgi. Paljud meist otsivad vähemalt alateadlikult endast suuremat Jõudu, sest see annaks meie olemasolule mõtte. Kui sa oled selle Kõrgema Jõu leidnud, siis saab ta sinu abil ka teisi õigele teele juhatada, näidates neile, et nende elumõtte otsing jõuab lõpule siis, kui nad Jumala uskumisest ja usaldamisest vastuse leiavad.

Päeva palve
Ma palun, et minu hing võiks vabaneda rahutusest seeläbi, et leiab rahu Jumalas. Ma palun, et võiksin leida meelerahu, mõeldes Jumalale ja sellele eesmärgile, mis Tema on minu elule seadnud.


10. DETSEMBER

Päeva mõte
Meie joomaseltskond oli aseaine millegi parema puudumisel. Tollal me ei mõistnud, milline võiks olla tõeline seltskond. Joomaseltskond oli saatuslik viga. See ei püsi kindlal alusel. Enamjaolt on see päris pinnapealne. See püsib peamiselt soovil oma sõpru enda huvides ära kasutada, ja teiste ärakasutamine on võlts alus. Joomaseltskonda on lauludes ja lugudes palju kiidetud. “Lauluõli” on seltskonna kooshoidmise vahendina kuulsaks saanud. Aga me mõistame, et alkohol tuimestab meie kõrgemaid ajukeskusi ja niisugune seltskond ei jõua kuidagi kõige kõrgemale tasemele. See on parimal juhul ainult aseaine. Kas ma näen oma joomaseltskonda õiges valguses?

Päeva mõtisklus
Sea endale ülesandeks iga päev aina enam Kõrgemast Jõust teadlikuks saada. Me peame püüdma parandada oma teadlikku kontakti Jumalaga. Seda saab teha palve, vaikushetkede ja osaduse abil. Sageli pruugib sul ainult vaikselt Jumala ees istuda ja lasta Temal sinu mõtetes kõnelda. Püüa Jumala mõtteid järele mõelda. Kui juhatus tuleb, siis ei või sa enam kõhelda, vaid pead välja minema ja seda juhatust oma igapäevastes tegemistes järgima ning tegema seda, mis on sinu meelest õige.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vaiki olla ja teada, et Jumal on minuga. Ma palun, et võiksin avada oma mõtted Jumaliku Meele juhatusele.


11. DETSEMBER

Päeva mõte
Arstid peavad AA vennaskonda rühmateraapiaks. See on väga kitsas käsitlus, võrreldes sellega, kui sügav on tegelikult AA vennaskond. Seda võib küll vaadelda kui kainekssaamise ja kainepüsimise meetodit ning see on ka õige, kuid ainult teatud määral. Ja mitte kuigi suurel määral. Rühmateraapia on suunatud abile, mida üksikisik sealt saab. See on põhiolemuselt isekas. See tähendab teiste alkohoolikute seltskonna kasutamist ainult selle jaoks, et ise kaine püsida. Aga see on alles tõelise AA vennaskonna algus. Kas ma tunnetan sügavalt tõelist AA vennaskonda?

Päeva mõtisklus
Enamik meist on pidanud läbi elama raskeid aegu, ebaõnnestumisi, meie elu öist aega, kui meie osaks olid rassimine ja hool, mure ja süümepiinad, kui me tunnetasime sügavalt elu tragöödiat. Aga igapäevase alistumisega Kõrgemale Jõule tulevad kaasa rahu ja rõõm, mis uuendavad kõike. Nüüd võime võtta iga päeva kui rõõmsat koidukingitust Jumalalt, mida saab Tema ja teiste inimeste heaks ära kasutada. Mineviku öö on möödas, tänane päev on meie päralt.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin võtta tänast päeva kui Jumala kingitust. Ma palun, et võiksin tänada Jumalat selle päeva eest ja olla selle üle rõõmus.


12. DETSEMBER

Päeva mõte
Vaimulikud räägivad kiriku vaimsest vennaskonnast. See on AA-le palju lähemal kui paljalt rühmateraapia. Niisugune vennaskond püsib ühisel usul Jumalasse ja ühisel püüdlusel elada vaimset elu. Püüame seda ka AA-s teha. Püüame ühtlasi jõuda tõeliste probleemideni üksteise elus. Püüame üksteisele avaneda. Meil on tõeline soov üksteist teenida. Püüame jõuda sügavale oma liikmete isiklikku ellu. Kas ma hindan AA sügavalt isiklikku vennaskonda?

Päeva mõtisklus
Arm ja hirm ei saa koos elada. Nad ei saa juba loomu poolest kõrvuti eksisteerida. Hirm on väga tugev jõud. Ja seepärast juurib hirm nõrga ja vankuva armastuse peagi välja. Ent tugev armastus, Jumalat usaldav armastus võidab lõpuks hirmu. Ainus kindel viis, kuidas hirmust lahti saada, on võtta aina rohkem Jumala armastust oma hinge ja südamesse.

Päeva palve
Ma palun, et armastus ajaks hirmu minu elust välja. Ma palun, et minu hirm pageks minema Jumala armastuse jõu eest.


13. DETSEMBER

Päeva mõte
Nüüd jõuame AA vennaskonna juurde. See on osalt rühmateraapia. See on osalt vaimne vennaskond. Aga peale selle veel midagi. AA põhineb ühisel haigusel, ühisel veal, ühisel probleemil. See tungib sügavale meie isiklikku ellu ja meie isiklikesse hädadesse. See nõuab, et me oma kõige sisimad mõtted ja kõige salajasemad probleemid üksteisele avaksime. Kõik tõkked on meie vahelt minema pühitud. Peavad olema. Siis püüame aidata üksteisel terveks saada. AA vennaskond põhineb siiral soovil teist inimest aidata. AA-s võime kindlad olla kaastunde, mõistmise ja tõelise abi peale. Need asjad teevad AA vennaskonnast parima, mida meie teame. Kas ma hindan tõeliselt AA vennaskonna sügavust?

Päeva mõtisklus
Kõrgem Jõud võib juhatada meid õigete otsuste juurde, kui me neid palume. Me usume, et paljud üksikasjad meie elus on Jumala plaanitud ning sinna hulka on plaanitud ka rikkalikult andestavat armastust nende vigade eest, mida me teinud oleme. Palume täna seda, et meile näidataks õiget teed. Võime valida endale hea, ja kui me selle valime, siis tunneme, et kogu universumi jõud on meie selja taga. Võime saavutada tõelise kooskõla selle eesmärgiga, mille Jumal on meie elule seadnud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna õigesti valida. Ma palun, et mulle näidataks täna, kuidas õigesti elada.


14. DETSEMBER

Päeva mõte
AA tee on teenimise tee. Ilma selleta AA ei töötaks. Me oleme olnud täiskarsklased ja karskust vihanud. Me oleme vandunud teatud aeg kaine olla ja oodanud kannatamatult, millal aeg täis saab. Oleme püüdnud ennast igat moodi aidata. Aga alles siis, kui me hakkame aitama teisi inimesi, tunneme tõelist kergendust. Aksioom on selline, et AA programmi tuleb edasi anda, et seda endale pidada. Üks jõgi voolab Surnumerre ja jääb seal seisma. Teine jõgi voolab selgesse tiiki ja sealt jälle välja. Kõigepealt saame ja seejärel anname. Kui me ei anna, siis ei saa ka midagi endale. Kas ma olen loobunud igasugusest soovist AA-d ainult endale hoida?

Päeva mõtisklus
Püüa näha hingeelu nagu vaikset kohta, kuhu maailma kära ei ulatu. Mõtle oma vaimsest kodust nagu kohast, mis on tulvil hingerahu ja rahulolu. Mine sellesse vaiksesse mõtiskluskohta otsima jõudu, mis aitaks sul läbi tänaste kohustuste ja probleemide tulla. Tule ikka siia tagasi värskendust otsima, kui sa oled välise maailma lärmist väsinud. Sellest vaikusest ja osadusest on pärit meie jõud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin hoida seda puhkekohta, kus ma saan olla osaduses Jumalaga. Ma palun, et võiksin leida värskendust Igavese üle mõtisklemisest.


15. DETSEMBER

Päeva mõte
Teiste teenimine teeb maailma paremaks. Tsivilisatsioon lakkaks olemast, kui kõik inimesed oleksid alati ainult enda eest väljas. Meil, alkohoolikutel, on imeline võimalus maailma heaolule kaasa aidata. Meil on ühine probleem. Me leiame ühise vastuse. Me oleme ainulaadselt hästi varustatud, et teisi sama probleemiga inimesi aidata. Maailm oleks imetore koht, kui igaüks võtaks käsile oma suurima probleemi, leiaks sellele vastuse ja kulutaks kogu ülejäänud elu jooksul oma vaba aja selle peale, et teisi samasuguse probleemiga inimesi aidata. Peagi oleks meil õiget sorti maailm käes! Kas ma hindan oma ainulaadset võimalust teisi teenida?

Päeva mõtisklus
Täna saad sa elada teadlikus kontaktis Jumalaga, mis toetab kõiki sinu häid mõtteid, sõnu ja tegusid. Kui miski heidab sinu elule varju ja sa oled tujust ära, siis pea meeles, et see pole mitte Jumala vaimu eemaletõmbumine, vaid ainult sinu enda ajutine tahtmatus Tema ligiolekut näha. Vaiksed hallid päevad on need päevad, kus sa pead tegema seda, mida pead tegema, aga pea meeles, et teadlikkus Jumala lähedusest tuleb tagasi ja on jälle sinuga, kui hallid päevad mööda saavad.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin üksluised päevad julgelt vastu võtta. Ma palun, et võiksin uskuda, et kirkad päevad tulevad jälle tagasi.


16. DETSEMBER

Päeva mõte
AA tee on usu tee. Me ei saa programmist täit kasu, kui me ei anna oma elu endast suurema Võimu hoolde ega usu, et see Võim annab meile kogu jõu, mis meil vaja läheb. Paremat teed meil ei ole. Me võime ilma selleta kaineks saada. Me võime ilma selleta mõnda aega kained olla. Aga kui me tahame tõeliselt elada, siis peame valima Jumala uskumise tee. See on meie jaoks õige rada. Peame seda mööda minema. Kas ma olen valinud usu tee?

Päeva mõtisklus
Elu ei ole õnneotsimine. Õnn on õigesti elatud elu ja õigete tegude kõrvalsaadus. Ära otsi õnne, vaid otsi õiget elu, ja õnn tuleb sulle ise kaasa. Elu on mõnikord kohustuslik marss läbi pimedate üksluiste päevade. Aga õnn tuleb jälle, nagu Jumala naeratus, kui Ta sinu ustavuse ära tunneb. Tõeline õnn on alati hästi elatud elu kõrvalsaadus.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei otsiks õnne, vaid võimalust õigesti talitada. Ma palun, et ma ei otsiks niivõrd meeldivaid asju, kuivõrd selliseid, mis toovad kaasa tõelise õnne.


17. DETSEMBER

Päeva mõte
Usu tee ei ole loomulikult piiratud AA-ga. See on õige tee kõigile, kes tahavad tõeliselt elada. Aga paljud inimesed võivad minna läbi elu ilma erilise usuta. Paljud teevadki seda, omaenda kurvastuseks. Maailm on usupuudust täis. Paljud on kaotanud kindlustunde universumi mõtte suhtes. Paljud kahtlevad, kas sel üldse mingit mõtet on. Paljud on niisama ripakil. Paljude jaoks pole elul mingit eesmärki. Nad on võõrad omal maal. Nad pole kodus. Aga meie jaoks siin AA-s on usu tee ka elu tee. Meie möödunud elu on tõestanud, et me ei saanud ilma selleta elada. Kas ma arvan, et võiksin ilma usuta õnnelikult elada?

Päeva mõtisklus
“Tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.” Jumal ei sekku loodusseaduste toimimisse. Looduse seadused on muutmatud, muidu ei saaks me nende peale kindlad olla. Vähemalt loodusseaduste osas ei tee Jumal headel ja halbadel inimestel mingit vahet. Haigus ja surm võivad tabada kõiki. Aga vaimsed seadused on samuti loodud täitmiseks. Meie valikust hea ja kurja vahel sõltub see, kas me tõuseme oma elus üles tõelise edu ja võidu suunas või laskume alla kaotusse.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin valida täna vaimse elu tee. Ma palun, et võiksin elada täna usu, lootuse ja armastusega.


18. DETSEMBER

Päeva mõte
Kui meil ei ole usu võtit, millega elu mõtte lukku lahti keerata, oleme kadunud. Me ei vali usku mitte sellepärast, et see on meie jaoks üks võimalik tee, vaid selle pärast, et see on ainus võimalik. Paljude elu on nurjunud ja nurjub edaspidigi. Sest me ei saa ilma usuta võidukalt elada; me oleme merel ilma rooli ja ankruta ning triivime elumere lainetel. Oleme koduta rändajad. Meie hing on rahutu, kuni leiab rahu Jumalas. Ilma usuta on meie elu seosetute sündmuste mõttetu jada, täiesti arusaamatu segadus. Kas ma olen usus rahu leidnud?

Päeva mõtisklus
Ääretu universum meie ümber, kaasa arvatud see imeline maakera, kus me elame, oli võib-olla kunagi ainult mõte Jumala peas. Mida lähemale jõuavad astronoomid ja füüsikud kõigi asjade sisima ülesehituseni, seda rohkem läheneb universum matemaatilisele valemile, milleks on mõte. Universum võib olla Suure Mõtleja mõte. Me peame püüdma Jumala mõtteid järele mõelda. Me peame püüdma Jumalikult Mõistuselt selle kohta juhatust saada, mis eesmärk Tal maailmaga on ja mis osa meie võime selle eesmärgi täitmisel mängida.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei muretseks oma inimliku mõistuse piiratuse üle. Ma palun, et võiksin elada nii, nagu oleks minu mõistus Jumaliku Mõistuse peegeldus.


19. DETSEMBER

Päeva mõte
Skeptikud ja agnostikud ütlevad, et meil on võimatu elule vastust leida. Paljud on proovinud ja see pole õnnestunud. Aga palju enamad on intellektuaalse uhkuse kõrvale jätnud ja endalt küsinud: mis õigust on minul öelda, et Jumalat ei ole olemas? Mis õigust on minul öelda, et elul ei ole eesmärki? Ateist kuulutab: “Maailm sai alguse nullist ja tormab sihitult tühjusse.” Teised elavad hetkele ja ei mõtlegi selle peale, miks nad siin on või kuhu nad lähevad. Nad võiksid sama hästi olla ka merikarbid ookeani põhjas, keda nende ükskõiksuse kõva kest kaitseb. Nad ei lähe kuhugi ja neid ei huvita miski. Kas mind huvitab, kuhu ma lähen?

Päeva mõtisklus
Me võime võtta materiaalset maailma nagu savi, millest kunstnik vormib oma tööga midagi ilusat või inetut. Meil pole vaja materiaalseid asju karta, need pole moraalses mõttes ei head ega halvad. Paistab, et pole olemas mingit aktiivset kurjuse jõudu – peale inimeste endi. Ainult inimestel saavad olla halvad kavatsused – vimm, pahatahtlikkus, vihkamine ja kättemaksuhimu – või head kavatsused – armastus ja heatahtlikkus. Nemad saavad oma elust nagu savist vormida midagi inetut või ilusat.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vormida oma elust midagi head. Ma palun, et võiksin töötada nagu hea käsitööline nende materjalidega, mis mulle on antud.


20. DETSEMBER

Päeva mõte
Meie usk peaks kontrollima kogu meie elu. Meie, alkohoolikud, elasime jagatud elu. Pidime leidma võimaluse, kuidas seda terveks teha. Kui me jõime, koosnes meie elu paljudest laialipuistatud ja seostamatuist kildudest. Me peame oma elu üles korjama ja uuesti kokku panema. Teeme seda nii, et saame tagasi usu universumi Jumalikku Printsiipi, mis hoiab koos meid endid ja tervet universumit ning annab sellele mõtte ja eesmärgi. Allutame oma korratu elu sellele Jõule, läheme Jumaliku Vaimuga kooskõlla ja meie elu saab jälle terveks. Kas minu elu on jälle terveks saanud?

Päeva mõtisklus
Väldi hirmu nagu katku! Isegi kõige tillem hirm katkub usu sidemeid, mis sind Jumala küljes hoiavad. Ükskõik, kui vähe need ka ei narmendaks, ühel päeval kuluvad need läbi ja katkevad esimese pettumuse või vapustuse peale. Kui poleks olnud väikesi hirme, siis oleksid usu sidemed kindlalt vastu pidanud. Väldi depressiooni, mis on hirmuga liidus. Pea meeles, et kogu hirm on truudusetus Jumala vastu. See on Tema kaitsest ja hoolitsusest lahtiütlemine.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna Jumalat nii palju usaldada, et ma midagi üleliia ei kardaks. Ma palun, et võiksin olla kindel, et Jumal pikas perspektiivis minu eest hoolitseb.


21. DETSEMBER

Päeva mõte
Kas ma pole enam sisemiselt lüüasaanud ega iseendaga sõjajalal? Kas ma olen end vabalt AA-le ja Kõrgemale Jõule andnud? Kas ma olen sisemisest haigusest üle saanud? Kas ma ekslen veel vaimselt ringi või olen õigel kursil? Ma tulen kõigega toime, kui tean, et olen õigel teel. Kui ma selles kindel olen, siis peaksin oma elu AA hooleks andma. Olen õppinud, kuidas programm töötab. Kas ma järgin nüüd seda kõigega, mis mul on, kõigega, mida saan anda, kogu oma jõuga, kogu oma eluga? Kas ma lasen AA põhimõtteil end elu lõpuni juhtida?

Päeva mõtisklus
Järgne Jumala juhatuse survele oma vaikse mõtiskluse ajal. Kõigis oma otsustes, mida täna teha tuleb, anna oma südametunnistuse kergele survele järele. Mine või jäta minemata nii, nagu see surve osutab. Võta tänaseid sündmusi kui osa Jumala plaanist ja korraldusest. Ta võib juhatada sind õige otsuse juurde. Oota vaikselt, kuni sul tuleb sisemine tung, juhatus, selline tunne, et asi on õige, ehk Jumala vaimu surve sinu tahtele.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna järgida Jumala juhatuse sisemist survet. Ma palun, et võiksin järgida oma südametunnistust ja teha seda, mis tundub täna õige.


22. DETSEMBER

Päeva mõte
Kui me oma joomakarjäärile tagasi vaatame, peame mõistma, et meie elu oli korrast ära sellepärast, et me ise olime sisemiselt korrast ära. Häda oli meis, mitte elus endas. Elu ise oli üsnagi hea, kuid meie vaatasime seda vale nurga alt. Meie vaatasime elu läbi viinaklaasi põhja ja pilt läks kõveraks. Me ei näinud kogu maailma ilu ja headust ja mõttekust, sest meie nägemine oli hägune. Me olime majas, kus akende ees olid ühelt poolt läbipaistvad klaasid. Teised nägid meid, aga meie neid ei näinud, me ei näinud, mida elu nende jaoks tähendab ja mida see meie endi jaoks peaks tähendama. Siis olime pimedad, nüüd oleme nägijad. Kas ma näen nüüd elu nii, nagu see tegelikult on?

Päeva mõtisklus
Ära karda kurja, sest Jumala jõud saab kurjast võitu. Kuri jaksab tõsist kahju teha ainult neile, kes ei anna end Kõrgema Jõu kaitse alla. See ei ole tundeküsimus, see on meie kogemuses kinnitust leidnud fakt. Ütle endale kindla sõnaga, et ükski kuri ei saa sulle tõsist kahju teha, niikaua kui sa Kõrgema Jõu peale loodad. Ole kindel, et Jumala arm kaitseb sind.

Päeva palve
Ma palun, et hirm kurja ees ei tallaks mind jalge alla. Ma palun, et võiksin püüda täna end Jumala armu kaitse alla anda.


23. DETSEMBER

Päeva mõte
Oleme tõepoolest unenäomaailma selja taha jätnud. See oli ainult silmapete. See oli meie enda tehtud maailm, mitte tõeline. Meil on oma mineviku pärast kahju, jah, kuid me oleme sellest ka palju õppinud. Praegu mõistame seda kui kogemust, väärtuslikku kogemust, sest see andis meile vajalikke teadmisi selleks, et näha maailma nii, nagu see päriselt on. Meist said alkohoolikud selle tarvis, et leida AA programmi. Mingil muul moel poleks me seda kätte saanud. Tegelikult oli asi seda väärt. Kas ma pean oma minevikku väärtuslikuks kogemuseks?

Päeva mõtisklus
Jaga kõikjal oma teel rahu, mitte lahkhelisid. Püüa olla igas olukorras rohi, mitte probleemi osa. Katsu pigem kurja eirata kui temaga aktiivselt võitlusse astuda. Püüa alati üles ehitada, mitte maha lõhkuda. Näita teistele oma eeskujuga, et õnn tuleb õigesti elamisest. Sinu eeskuju jõud on suurem kui su sõnade oma.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna tuua igasse olukorda midagi head. Ma palun, et võiksin täna mõelda ja rääkida ja tegutseda konstruktiivselt.


24. DETSEMBER

Päeva mõte
Meile on uus elu antud ainult sellepärast, et me sattusime olema alkohoolikud. Me pole seda uut elu kindlasti mitte ära teeninud. Meie minevikus pole kuigi palju sellist, mis annaks meile õiguse elada nii, nagu elame praegu. Paljud inimesed elavad lapsest peale hästi, ei tõmba endale suuri pahandusi kaela, on eluga hästi kohanenud, ja ometi pole nad leidnud seda, mida oleme leidnud meie, joodikud. Meil on olnud õnn leida Anonüümsed Alkohoolikud ja koos sellega ka uus elu. Me oleme terves maailmas nende väheste õnnelike hulgas, kes on õppinud uutmoodi elama. Kas ma olen sügavalt tänulik uue elu eest, mida olen AA-s õppinud?

Päeva mõtisklus
Me tunneme sügavat tänulikkust Kõrgema Jõu vastu kõige selle eest, millega Ta on meid õnnistanud ja mida me pole ära teeninud. Täname Jumalat ja mõtleme seda tõsiselt. Seejärel tuleb teiste inimeste teenimine, tänuks selle eest, mida meie oleme saanud. See tähendab mingil määral eneseohverdust ja oma tegemiste pantipanekut. Aga meie teeme seda rõõmuga. Tänulikkus, teenimine ja seejärel ohverdamine on need sammud, mis viivad hea AA töö juurde. Need avavad meile ukse uude ellu.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin rõõmuga teisi teenida, tundes sügavat tänumeelt selle eest, mida mina olen saanud. Ma palun, et tunneksin alati sügavat tänuvõlga.


25. DETSEMBER

Päeva mõte
Täna ütlevad paljud alkohoolikud: “Täna on mul head jõulud.” Nad vaatavad tagasi neile jõuludele, mis ei olnud mitte niisugused, nagu need praegu. Nad tänavad Jumalat kainuse ja taasleitud elu eest. Nad mõtlevad sellele, kuidas nende elu muutus, kui nad AA-sse tulid. Nad mõtlevad sellele, et võib-olla lasi Jumal neil sellepärast kõik nende joomakarjääri ohud üle elada, kus surm ka sageli suu ääres oli, et Ta saaks neid oma suures AA töös ära kasutada. Kas mul on täna õnnelikud jõulud?

Päeva mõtisklus
Taevane kuningriik on ka alamate, patuste ja patukahetsejate jaoks. “Ja nad tõid temale ande, kulda, viirukit ja mürri.” Too ja anneta oma kuld – oma raha ja materiaalne omand. Too oma viiruk – oma elu pühendamine heale eesmärgile. Too oma mürr – oma kaastunne ja mõistmine ja abi. Pane need kõik Jumala jalge ette ja lase Tal neid täiel määral kasutada.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla tänasel esimesel jõulupühal tõeliselt tänulik. Ma palun, et võiksin tuua oma annid ja panna need altarile.


26. DETSEMBER

Päeva mõte
Mul on hea meel kuuluda AA-sse, sellesse suurde vennaskonda, mis levib üle Ühendriikide ja kogu maailma. Ma olen ainult üks paljudest AA-lastest, aga ma olen AA-lane. Olen tänulik, et saan elada just praegu ja aidata AA-l kasvada, et ma saan sellele õla alla panna ja liikumist käigus hoida. Mul on hea meel, et ma saan kasulik olla, et mul on põhjust elada, et minu elul on eesmärk. Ma tahan kaotada oma elu selles suures ürituses ja leida selle taas. Kas ma olen tänulik selle eest, et olen AA-lane?

Päeva mõtisklus
Need mõtisklused õpetavad meile, kuidas end lõdvaks lasta. Me saame vähemalt natukegi teisi inimesi teenida. Ja me saame selle käigus õnnelikud olla. Me ei peaks muretsema liiga palju nende inimeste pärast, keda me ei saa aidata. Me võime teha endale harjumuseks jätta oma tegude tagajärjed Kõrgema Jõu hooleks. Me võime minna läbi elu ja anda oma parimat, kuid seda ilma kiirustamise või pingeta. Me võime tunda rõõmu kõigist headest asjadest ja sellest, kui ilus on elu, kuid samal ajal toetuda sügavalt Jumala peale.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin anda oma elu sellele tänuväärsele üritusele. Ma palun, et võiksin tunda rahuldust hästi tehtud tööst.


27. DETSEMBER

Päeva mõte
Mul on vaja AA põhimõtteid, et arendada enda sisse maetud elu, seda head elu, mille ma olin käest ära kaotanud ja siin vennaskonnas jälle üles leidsin. Mu sisemine elu areneb aeglaselt, aga kindlalt, paljude tagasilöökidega, paljude vigadega, paljude nurjumistega, aga ikkagi areneb. Niikaua, kui ma kindlalt AA küljes püsin, areneb mu elu edasi, ja ma ei tea veel, mis sellest saab, aga ma tean, et sellest tuleb hea elu. Ja see on kõik, mida ma teada tahan. Sellest tuleb hea elu. Kas ma tänan Jumalat AA eest?

Päeva mõtisklus
Ehita oma elu kindel vundament tõelisest tänulikkusest selle eest, millega Jumal on sind õnnistanud, ja tõelisest alandlikkusest sellepärast, et sa ei ole neid õnnistusi väärt. Ehita oma elu karkass enesedistsipliinist; ära lase endal kunagi isekaks või laisaks või enesega rahulolevaks muutuda. Ehita oma elu seinad teiste teenimisest, aita neil elus õiget teed leida. Ehita oma elu katus palvetest ja vaiksetest hetkedest, kui sa ootad kõrgemalt Jumala juhatust. Ja oma elu ümber kasvata rohtaed meelerahust ja kindlast usust.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin ehitada oma elu üles AA põhimõtetele. Ma palun, et sellest tuleks hea ehitis, kui mu töö on lõppenud.


28. DETSEMBER

Päeva mõte
AA võib olla organisatsiooni poolest inimlik, aga eesmärgi poolest on see jumalik. Selle eesmärk on suunata mind Jumala ja hea elu poole. Minu jalad on seatud õigele rajale. Ma tunnen seda oma sügavas sisimas. Ma lähen õiges suunas. Tuleviku võib rahulikult Jumala hooleks jätta. Ükskõik, mida tulevik toob, see ei saa olla mulle liiga raske kanda. Minuga on Jumalik Jõud, mis toob mind kõigest läbi, mis võib minuga juhtuda. Kas ma olen suunatud Jumala ja hea elu poole?

Päeva mõtisklus
Kuigi nähtamatu, on Issand alati nende kõrval, kes Teda usuvad ja usaldavad ja Tema peale loodavad, et Ta annaks neile jõudu elu väljakutsetega toime tulla. Kuigi surelike pilgu eest varjul, on Kõrgem Jõud alati meile kättesaadav, kui me seda alandlikult palume. Tunne, et Jumal on meiega, ei tohiks sõltuda ühestki mööduvast tujust; me peaksime püüdma olla alati teadlikud sellest, et Tema jõud ja armastus on meie elu tagaplaanil olemas.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tunda, et Jumal ei ole mitte liiga kaugel, et tema abi peale loota. Ma palun, et võiksin olla kindel Tema valmisolekus anda mulle seda jõudu, mida mul vaja läheb.


29. DETSEMBER

Päeva mõte
Kui ma saan osa liikumise privileegidest, saan osa ka kohustustest, võtan enda kanda osa ühisest koormast, ja mitte torisedes, vaid rõõmuga. Ma olen sügavalt tänulik nende privileegide eest, mis on mulle selles suures liikumises olles osaks saanud. Nad panevad minu peale tänukohustuse, millest ma kõrvale ei põikle. Kannan rõõmuga oma osa koormast. Kandmise rõõmu tõttu polegi see enam koorem, vaid võimalus. Kas ma võtan kõik võimalused rõõmuga vastu?

Päeva mõtisklus
Töö ja palve on need kaks jõudu, mis teevad maailma vähehaaval paremaks. Me peame töötama, et ennast ja teisi parandada. Usk ilma tegudeta on surnud usk. Aga kogu töö inimestega peaks põhinema palvel. Kui me lausume väikese palve enne, kui hakkame kõnelema või püüame aidata, siis on meist rohkem kasu. Palve annab tööle jõudu. Palve põhineb usul, et Jumal töötab meiega kaasa ja meie läbi. Me usume, et inimsuhetes pole miski võimatu, kui me loodame Jumala abile.

Päeva palve
Ma palun, et minu elu võiks olla tasakaalus palve ja töö vahel. Ma palun, et ma ei töötaks ilma palveta ega palvetaks ilma tööta.


30. DETSEMBER

Päeva mõte
Niipalju, kui minu kohustuste täitmine nurja läheb, läheb ka AA töö nurja. Niipalju, kui see minul õnnestub, õnnestub ka AA-l. Iga minu ebaõnnestumine annab AA tööle vastava tagasilöögi. Iga minu õnnestumine aitab AA-d vastavalt edasi. Ma ei oota, et mind teisi teenima värvataks, vaid pakun end vabatahtlikult appi. Minu meelest on iga võimalus AA jaoks tööd teha väljakutse ning teen oma parima, et iga väljakutset vastu võtta ja täita oma ülesannet nii hästi, kui suudan. Kas ma võtan iga väljakutse rõõmuga vastu?

Päeva mõtisklus
Inimesed on kõige sügavamas mõttes hädavaresed, kui nad püüavad elada ilma Jumala toetava jõuta. Paljud inimesed püüavad olla isemajandavad ja otsida isekaid rõõme ning leiavad, et see ei tule hästi välja. Ükskõik, kui suurt materiaalset rikkust nad ka ei koguks, ükskõik, kui suurt kuulsust ja materiaalset võimu, ükskord tuleb tavaliselt ikka illusioonide purunemise ja tühisuse aeg. Surm on silma ees ja nad ei saa ühtegi materiaalset asja endaga kaasa võtta, kui nad ära lähevad. Mis kasu on sellest, kui ma olen võitnud kogu maailma, aga kaotanud omaenda hinge?

Päeva palve
Ma palun, et ma ei jõuaks tühjalt oma elu lõppu. Ma palun, et võiksin elada nii, et ma ei kardaks surra.


31. DETSEMBER

Päeva mõte
Minu kohalkäimine on ustav, minu andmine on helde, minu kriitika on lahke, minu ettepanekud on loovad, minu suhtumine on armastav. Ma annan AA-le oma huvi, oma teotahte, oma pühendumise ja kõigepealt iseenese. Meie Isa palvest on saanud igapäevane osa minu AA-mõtetest: “Meie Isa, kes oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi; sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal; meie igapäevane leib anna meile tänapäev; ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast.” Kas ma olen iseennast ära andnud?

Päeva mõtisklus
Kui me möödunud aastale tagasi vaatame, siis on see olnud nii palju hea aasta, kui palju me oleme sinna sisse pannud oma häid mõtteid, häid sõnu ja häid tegusid. Ükski meie mõte, sõna või tegu ei pruugi raisku minna. Nii heast kui halvast kogemusest võib kasu olla. Mõnes mõttes ei ole minevik jäädavalt kadunud. Selle tagajärg, olgu halb või hea, on praegusel hetkel meiega. Me saame õppida ainult kogemusest ja ükski meie kogemus ei lähe täielikult raisku. Võime alandlikult tänada Jumalat nende heade asjade eest, mis möödunud aastal olid.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin head asjad uude aastasse kaasa võtta. Ma palun, et võiksin jätkata oma teed usu, palve ja lootusega.