AA -liikmetele - Usaldusisik

Usaldusisik

 

Toemehe tegevus on kaheteistkümne sammu töö kuid samas ka jätkuv vastutus, et aidata uuel tulijal kohaneda eluks ilma alkoholita. AA soovitab toemehe leidmisega mitte viivitada. Toemees ja uustulnuk suhestuvad AA- s üksteisega võrdsel tasandil- nii nagu algusaegadel alustavad liikmed Bill W ja Dr. Bob üksteisega kohtusid. Toibunud alkohoolikud tahavad meeleldi jagada, mida nad on üksteiselt õppinud- teiste alkohoolikute kogemuste varal. Kogemus on näidanud, et tervenenud alkohooliku kainus tugevneb nende kogemuste jagamisel üksteisega.

Iga AA liige on uustulija võimalik tugiisik ja tal tuleks mõista toemehe vastutus ja  kohustused. Tugiisikuks ei pea hakkama selleks, et rühma liikmete arv kasvaks, isikliku rahulolu või oma aujärje saavutamiseks. Enne toemeheks hakkamist on soovitav kindel olla, et oled võimeline ennast siduma sellise ülesandega, oled valmis pingutama selle nimel ja oled võimeline leidmaks tugisuhtele piisavalt oma aega.

Kui sa otsid omale tugiisikut või kui soovid hakata toemeheks, soovitame tutvuksid „Küsimuste ja vastustega toemehe brošüüris“ siin lingil. Küsi ka nõu rühma vanematelt liikmetelt.

-----------------------------------------------------------

 

Enda toemehena välja pakkumine

 

Igal AA liikmel ei ole toemeest olnud. Aga tuhanded ütlevad, et nad poleks elus, kui meie kainuse esimestel kuudel ja aastatel ei oleks olnud olemas erilist sõprust ühe paranenud alkohoolikuga.

AA alguspäevadel ei kuulunud mõiste „toemees“ või „tugiisik“ AA kõnepruuki. Siis hakkasid üksikud Akroni, Ohio ja New Yorki haiglad alkohoolikuid (selle diagnoosiga) patsientidena sisse võtma – juhul, kui kaine AA liige oli nõus haigele mehele või naisele „tugiisikuks“ olema. Tugiisik viis patsiendi haiglasse, külastas teda korrapäraselt, oli kohal, kui patsient haiglast välja kirjutati, viis patsiendi koju ja seejärel AA koosolekule. Koosolekul tutvustas tugiisik uustulnukat teistele õnnelikest mittejoojatest alkohoolikutele. Kõigi esimeste paranemiskuude jooksul seisis tugiisik uustulnuka kõrval, valmis vajadusel alati küsimustele vastama või kuulama.

Tugiisikute süsteem osutus inimeste AA-sse juhatamisel niivõrd tõhusaks, et sellest on saanud tava, mida järgib kogu AA maailm, isegi juhul, kui haiglasse minek ei ole vajalik.

Tugiisikuks saab sageli esimene inimene, kellega abi vajav alkohoolik kokku puutub – või siis esimene paranenud alkohoolik, kellega AA osakonda sattunud abivajaja kohtub – või AA liige, kes on nõus vabatahtlikult võõrutusravilt, haiglast või kinnipidamisasutusest vabanevale alkohoolikule tugiisikuks olema.

AA koosolekutel soovitatakse AA uustulnukatele sageli, et nad endale toemehe otsiksid, ja on uustulnuka enda teha, kelle ta soovi korral endale toemeheks valib.

Toemehe omamine on kasulik näiteks seetõttu, et oleks olemas sõbralik teejuht, kes aitab hakkama saada neil esimestel päevadel, kui AA tundub võõras ja uudne ning te pole veel harjunud ise hakkama saama. Lisaks saab toemees teiega veeta märksa rohkem aega ja osutada teile märksa rohkem isiklikku tähelepanu kui professionaalne nõustaja seda iial teha suudaks. Toemehed astuvad kasvõi öösel teie juurest läbi.

Kui teil pole toemeest, võib mõni järgnev soovitus abiks olla. Pidage meeles, et need põhinevad tuhandete AA liikmete paljude aastate jooksul kogutud kogemustele.

 

A. Üldjuhul on parem, kui mehele on tugiisikuks teine mees ja naisele teine naine. See aitab vältida võimalust, et armastus pead tõstab – niisugune asjade käik võib tugiisiku-uustulnuka suhte kohutavalt keeruliseks muuta või koguni hävitada. Katse ja eksituse meetodil oleme selgeks saanud, et seks ja tugiisiku seisus on väga halb kombinatsioon.

 

B. Meile võivad toemehe soovitused meeldida või mitte (ja toemehed võivad ainult soovitada, nad ei tohi kedagi millekski sundida või siis mingit tegevust takistada), kuid tõsiasi on see, et toemees on kauem kaine olnud, teab lõkse, mida vältida, ja tal võib õigus olla

C. AA toemees ei ole vähimalgi määral professionaalne abistaja või nõustaja. Toemees ei ole see, kelle käest raha laenata ega riideid, tööd või toitu lunida. Toemees ei ole asjatundlik arst, ka pole tal volitusi, et anda usulist, seaduslikku, psühhiaatrilist või koduseid probleeme puudutavat nõu, ehkki hea toemees on tavaliselt valmis selliseid asju eraviisiliselt arutama ja võib sageli soovitada, kust vajalikku professionaalset abi otsida.

Toemees on lihtsalt kaine alkohoolik, kes saab anda abi vaid ühe probleemi lahendamisel – kuidas kaineks jääda. Ja toemehel on kasutada vaid üks tööriist – isiklik kogemus, mitte teaduslik tarkus.

Toemehed on sedasama kogenud ning sageli jagub neil meile rohkem hoolt, lootust, kaastunnet ja kindlust kui meil endil enda jaoks. Kindlasti on neil suuremad kogemused. Enda seisundit meelde tuletades sirutavad nad meile käe nagu võrdsele, mitte ei vaata meile ülalt alla.

On öeldud, et alkohoolikud võivad olla inimesed, kes ei tohiks enda kohta mitte midagi saladuses pidada, eriti kui see on süütundega seotud. Kui olla enda osas avatud, väldib see liigsesse enesekesksusesse ja kammitsetusse kaldumist ning on nimetatud harjumuste ilmnemisel sobivaks vastumürgiks. Hea toemees on keegi, keda me võime usaldada ja kellele kõik südamelt ära rääkida.

 

D. Tuleb kasuks, kui toemees on meie vaimusugulane, kui tal on lisaks kainusele samasugune taust ja huvid. Aga see pole vajalik. Paljudel juhtudel on parimaks toemeheks osutunud täiesti teistsugune inimene. Kõige ebatõenäolisemad toemehe-uustulnuka paarid toimivad teinekord kõige paremini.

 

E. Nagu paljudel teistel, on ka toemeestel tõenäoliselt teatud perekondlikud ja tööalased kohustused. Ehkki toemees võib mõnikord töölt või kodust lahkuda, et tõelisse hätta sattunud uustulnukat abistada, on mõistagi hetki, kui toemees ei ole tõepoolest kättesaadav.

Siinkohal avaneb paljudel meist võimalus oma taastärkavat nutikust kasutada ja toemehele asendus välja mõelda. Kui me tõepoolest abi soovime, ei lase me toemehe haigusel või ükskõik millest põhjustatud hetkelisel kättesaamatusel meid abi saamise teel takistada.

Võime teha katset otsida üles lähim AA koosolek. Võime lugeda AA kirjandust või midagi muud, millest on abi olnud. Võime helistada teistele paranenud alkohoolikutele, kellega oleme kohtunud, isegi kui me neid väga hästi ei tunne. Ja võime helistada lähimasse AA harusse või AA liikmetele mõeldud kogunemispaika – või sinna kohale minna.

Isegi siis, kui leiame ainsaks vestluskaaslaseks kellegi, kellega me pole enne kohtunud, puutume iga AA liikme puhul kindlasti kokku siira huvi ja tahtega teist liiget aidata. Kui oma muredest ausalt räägime, vastatakse meile täieliku empaatiaga. Vahel saame väga vajalikku julgustust paranenud alkohoolikutelt, kellest me muidu suuremat ei hooli. Isegi kui see tunne on vastastikune, kaovad igasugused väiklased ja pealiskaudsed erinevused kohe, kui kainust säilitada püüdev liige palub teiselt paranenud alkohoolikult abi, et mitte juua.

 

F. Mõne meelest on kaval omada rohkem kui ühte toemeest, sest siis on alati vähemalt üks neist kättesaadav. Sellel plaanil on veel üks pluss, kuid see sisaldab ka kerget riski.

Plussiks on see, et kolmel või neljal toemehel on ulatuslikumad kogemused kui ühel inimesel iial olla saaks.

Ühe toemehe asemel mitme omamise risk seisneb kalduvuses, mis paljudel meist kasvas välja ajal, kui veel jõime. Et ennast ja oma joomist kriitika eest kaitsta, rääkisime sageli erinevatele inimestele erinevaid lugusid. Õppisime isegi inimestega teatud mõttes manipuleerima, et inimkeskkond meie joomise heaks kiidaks või seda isegi tagant õhutaks. Me ei pruukinud sellest kalduvusest teadlikud olla ja tavaliselt puudus sellest igasugune pahatahtlikkus. Ent joomise ajal sai sellest meie isiksuse tähtis osa.

Seega on paljud mitme toemehe omajad avastanud, et mängivad ühe toemehe teise vastu välja, rääkides ühele ühte ja teisele teist juttu. See ei toimi alati, eriti põhjusel, et toemehi on raske ninapidi vedada. Nad saavad napsi järele ihkajate trikkidele üsna kiiresti jälile, kuna on ise kõiki samasuguseid võtteid kasutanud. Vahel võime aga jätkata eelmainitud tegevusega seni, kuni üks toemees ütleb midagi teise jutule risti vastupidist. Võimalik, et pressime kelleltki välja midagi, mida tahame kuulda, mitte aga seda, mida vajame. Või vähemasti tõlgendame toemehe sõnu oma äranägemise järgi.

Selline käitumine näib olevat pigem meie haiguse peegeldus kui aus katse paranemisel abi leida. Meie, uustulnukad, saame sellisel juhul kõige rohkem haiget. Nii et võib-olla on mitut toemeest omades targem silmad lahti hoida ja valvel olla, et mitte selliste mängude keskele sattuda, kui peaksime hoopis otsejoones oma eesmärgi ehk paranemise poole liikuma.

 

G. Paranenud alkohoolikutena on toemeestel loomulikult omad ainulaadsed tugevused – ja ka nõrkused. Meie teada pole veel leidunud toemeest (nagu ka üldse inimest), kellel puuduksid omad vead ja nõrgad kohad.

Nii juhtub harva, kuid mõnikord võib toemehe ekslik nõuanne meid valele teele juhtida. Nagu oleme enda pealt õppinud, võib toemees ka parimate kavatsuste juures asja vussi keerata.

Te ilmselt juba aimate, mis on järgmine lause... Toemehe ekslik käitumine ei õigusta napsi võtmist rohkem kui mis tahes muu põhjendus. Joogi kallab teie kõrist alla ikka ainult teie enda käsi.

Toemehe süüdistamise asemel oleme leidnud vähemalt 30 muud viisi, kuidas joomisest hoiduda. Need 30 on mõistagi käesoleva brošüüri teistes peatükkides ära toodud.

 

H. Teil pole mitte mingit kohustust oma toemehele abi eest mis tahes moel tasuda. Ta teeb seda seetõttu, et teiste aitamine aitab meil oma kainust säilitada. Võite abi vastu võtta või tagasi lükata. Kui selle vastu võtate, pole teil mingit tasumiskohustust.

Toemeeste lahkus – ja karmus – ei tule sellest, et nad ootaksid vastutasu või tahaksid „head tööd teha“. Hea toemees saab ise sama palju abi kui see, keda ta toetab. Kui esmakordselt kellelgi toemeheks olete, mõistate, et see on tõsi.

Ühel päeval võib teil tekkida soov kedagi teist samamoodi aidata. See on ainus tänu, mida edasi anda.

 

I. Hea vanema kombel võib tark toemees uustulnuka vajadusel üksi jätta, lasta uustulnukal ise vigu teha, leppida ilma vihastamata ja kõigutamatult sellega, kui uustulnuk hea nõu ära põlgab. Terane toemees teeb kõik, et edevus ja riivatud tunded uustulnuka-toemehe suhteid ei segaks.

Ning parimad toemehed on väga rõõmsad, kui uustulnuk suudab toetatava rollist välja astuda ja sammu edasi teha. Muidugi ei pea me ühest hetkest alates päris üksi hakkama saama. Aga tuleb aeg, kui isegi linnupoeg peab tiivad laiali sirutama ja asuma ise perekonda looma. Head lendu!

tekst raamatus "Elu kainenana. "Peatükk 11

----------------------------------------------------------------------------

Minul on vastutus. Kui kes tahes, millal tahes on valmis abi otsima, tahan, et AA käsi oleks alati saadaval. Seepärast on minul vastutus.