Oktoober

Oktoober

 

1. OKTOOBER

Päeva mõte
AA ei oleks enam nii tõhus, kui mina sinna oma panust ei anna. Kui ma midagi tegemata jätan? Kas on asju, mida ma ei tahaks teha? Kas häbi või uhkus hoiab mind tagasi? Häbi on uhkuse erivorm. See on hirm, et sinuga võib midagi juhtuda. See, mis sinuga juhtub, ei ole tegelikult väga tähtis. Mulje, mille sa teistele jätad, ei sõltu niivõrd sellest, mis tööd sa teed, kuivõrd sinu siirusest ja ausatest kavatsustest. Kas ma hoidun eemale, sest kardan halba muljet jätta?

Päeva mõtisklus
Palu Jumalalt tõelist jõudu, mis teeks sind tõhusaks. Ära otsi kusagilt mujalt nii täiuslikku jõuallikat. See on tõeliselt tõhusa elu saladus. Siis kasutataksesind omakorda paljude teiste aitamiseks, et nemadki leiaksid üles oma tõhususe. Ükskõik, millist vaimset abi sul ka vaja ei läheks, ükskõik, millist vaimset abi sa ka teistele ei sooviks, looda ikka Jumala peale. Püüdle selle poole, et sinu elus sünniks Jumala tahtmine ja et sinu oma tahtmine oleks kooskõlas Jumala tahtega. Ebaõnn tuleb sellest, kui loodad liiga palju omaenda jõule.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tunda, et miski pole minu jaoks liiga hea, kui ma Jumalalt abi palun. Ma palun, et võiksin Tema juhtimisel tõhusamalt tegutseda.


2. OKTOOBER

Päeva mõte
Mis teeb AA koosolekul rääkimise mõjusaks? See ei ole mitte ilukõne peene sõnavaliku ja muljetavaldava esitusega. Sageli mõjuvad paar lihtsat südamest tulevat sõna paremini kui lihvituimgi kõne. Meil on alati kiusatus rääkida rohkem, kui meie kogemused lubavad, et teistele head muljet jätta. See ei toimi kunagi. Mis ei tule südamest, ei lähe ka südamesse. Südamesse läheb see, mis tuleb isiklikust kogemusest ja siirast soovist teist inimest aidata. Kas ma räägin selleks, et muljet avaldada või tõsisest soovist aidata?

Päeva mõtisklus
“Sinu tahtmine sündigu” olgu su sagedane palve. Jumala tahtmist peaks soovima rõõmuga. Sa peaksid rõõmsalt seda tahtmist täitma, sest kui sa seda teed, siis läheb kogu su elu joonde ja kõik tuleb pikapeale hästi välja. Kui sa püüad ausalt Jumala tahet täita ja alandlikult tagajärjed vastu võtta, siis ei tee miski sulle tõsiselt viga. Need, kes võtavad oma ellu Jumala tahte, ei pruugi küll pärida maad, kuid pärivad kindlasti tõelise meelerahu.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin oma tahte ära anda. Ma palun, et minu tahe oleks kooskõlas Jumala tahtega.


3. OKTOOBER

Päeva mõte
Kuidas ma räägin uustulnukatega? Kas ma püüan vestlusohje oma käes hoida? Kas ma panen oma korra maksma ja ütlen uutele, mida nad peavad tegema? Kas ma arvustan neid endamisi ja leian, et neil pole programmis erilist edulootust? Kas ma pean neid endast kehvemaks? Või olen ma valmis avama oma hinge, et nemadki hakkaksid endast rääkima? Ja kas ma olen siis hea kuulaja ega katkesta neid, vaid kuulan nad lõpuni ära? Kas ma tunnen sügaval sisimas, et nad on mu õed ja vennad? Kas ma teen kõik, mis minu võimuses, et neid kainuse rajal edasi aidata?

Päeva mõtisklus
“Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek!”
Ainult siis, kui hing sellise rahu saavutab, saab teha tõsist vaimset tööd, ning mõistus ja hing ja keha jaksavad võita ja kõiki koormaid kanda. Rahu on õigluse tulemus. Halvad teod ei too meile rahu, aga kui me elame nii, nagu Jumal tahab, siis tulevad tasasus ja kindlus ise kaasa. Kindlus on see rahu, mis sünnib sügavast veendumusest, et Jumala jõud on meile kättesaadav ja Tema vägi armastab ja kaitseb meid kõige kahju ja halvategemise eest.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin saavutada tõelise meelerahu. Ma palun, et võiksin elada rahus ja tasasuses.


4. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma olen kriitiline teiste AA-laste või uustulnukate suhtes? Kas ma olen kunagi öelnud rühmakaaslaste kohta: “Minu meelest pole nad ausad, minu meelest nad blufivad või võtavad vahel omaette napsu?” Kas ma mõistan, et minu kahtlev ja skeptiline suhtumine teeb neile liikmetele haiget ka siis, kui ma seda otse välja ei ütle, kuna nad tajuvad paratamatult ikkagi minu suhtumist? Kas ma ütlen uute kohta: “See ei saa programmiga hakkama,” või: “See peab küll ainult paar kuud vastu?” Kui ma neisse niimoodi suhtun, siis kahjustan tahtmatult uustulnukate edulootust. Kas minu suhtumine on alati konstruktiivne ja mitte destruktiivne?

Päeva mõtisklus
Et Jumal ja parem elu sind kütkestaks, pead sa hindama vaimseid väärtusi. Imelist mõttevalgustust antakse neile, kes hindavad vaimset. Need, kes hindavad materiaalset, ei näe Jumala ega peenema elu juures midagi meeldivat ega kütkestavat. Aga need, kes hindavad vaimseid väärtusi, leiavad jõudu ja rahu ja vaikust osadusest Nähtamatu Issandaga. Mõte ja tähendus on nende inimeste elul, kes usuvad Jumalat, keda nad ei näe, kuid kelle jõudu nad tunnevad. Nemad on Nähtamatu Issanda lapsed ning kõik inimesed on neile vennad ja õed.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin hinnata vaimseid väärtusi. Ma palun, et võiksin tunda oma elus Jumala ligiolu ja jõudu.


5. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma kannan vimma mõne rühmakaaslase või teise AA rühma vastu? Kas ma suhtun kriitiliselt mõne rühmakaaslase mõtteviisi või tegudesse? Kas mulle tundub, et mõni teine rühm töötab valesti, ja kas ma levitan oma arvamust laiemalt? Või mõistan ma, et kõigil AA liikmetel on midagi pakkuda, sõltumata oma piiratusest, ja et nad saavad ka oma puuduste kiuste AA heaks midagi teha, ükskõik kui vähe? Kas ma usun, et AA-s on kohta igasugustele rühmitustele, kui nad järgivad AA traditsioone, ja et nende töö võib olla tõhus, isegi kui mina nende sisekorraga nõus ei ole? Kas ma olen salliv teiste inimeste ja rühmade suhtes?

Päeva mõtisklus
“Jehoova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti!” 
Kõiki sinu liikumisi, su minemisi ja tulemisi võib juhtida Nähtamatu Vaim. Iga külaskäik teise aitamiseks, iga isetu abistamispüüe võib saada tolle Nähtamatu Vaimu õnnistuse. Õnnistatud võib olla kõik, mis sa teed, iga su vestlus kannatajaga. Sinu kohtumine hädalisega ei pruugi olla juhuslik, vaid Nähtamatu Vaimu poolt ette määratud. Issanda Vaimu juhatusel võid sa olla teiste suhtes salliv, osavõtlik ja mõistev ning väga palju korda saata.

Päeva palve
Ma palun, et mind juhiks Jumala vaim. Ma palun, et Jumal hoiaks minu tulemisi ja minemisi.


6. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas minu suurim soov on olla AA-s kõva kuju? Kas ma tahan olla alati rambivalguses? Kas mulle tundub, et keegi teine ei tule tööga nii hästi toime kui mina? Või kas ma olen valmis mõnikord ka tagumisse ritta istuma ja laskma teistel tegutseda? Iga AA rühma mõjukuse võti on uute liikmete areng ja see, kui nad vanadelt liikmetelt kohustused üle võtavad. Kas ma ei raatsi võimu käest ära anda? Kas ma tahan terve rühma koorma oma õlule võtta? Kui nii, siis pole ma uuemate liikmete vastu aus. Kas ma mõistan, et ükski inimene pole asendamatu? Kas ma tean, et AA töötab edasi ka ilma minuta, kui vaja?

Päeva mõtisklus
Nähtamatu Jumal võib teha meid tõeliselt tänulikuks ja alandlikuks. Kuna me ei saa Jumalat näha, siis peame uskuma Teda ilma nägemata. Aga me näeme selgesti muutust teises inimeses, kui ta palub Jumalalt siiralt jõudu muutuda. Me peaksime hoidma kinni usust Jumalasse ja Tema võimusesse meid muuta. Nähtamatusse Jumalasse uskumise tasuks on kasutoov elu. Jumal ei jäta meile näitamata, mismoodi me peaksime elama, kui me pöördume Tema poole ehtsas tänumeeles ja tõelises alandlikkuses.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin uskuda Jumalat, kes saab mind muuta. Ma palun, et oleksin alati valmis paremaks muutuma.


7. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma loodan liiga palju ühe rühmaliikme peale? Kas ma teen ühest inimesest endale puujumala? Kas ma tõstan selle inimese pjedestaalile? Niimoodi talitades ehitan oma maja liiva peale. Kõik AA liikmed seisavad “savijalgadel.” Nad on joodikust ainult ühe pitsi kaugusel, ükskõik, kui kaua nad poleks ka AA-s olnud. See on tõestust leidnud rohkem kui ühel korral. See pole ühegi liikme suhtes aus, kui tema AA juhiks valitakse ja teised tema programmiseletusi tsiteerivad. Kui too inimene peaks kukkuma, mis siis minust edasi saab? Kas ma saan endale lubada, et minu ideaali kukkumine ka mind uppi lööb?

Päeva mõtisklus
Sa pead alati meeles pidama, et sina oled nõrk, aga Jumal on tugev. Jumal teab sinu nõrkuse kohta kõike. Ta kuuleb iga armupalumist, iga nõrkuse märki, iga abipalvet, iga kurvastust ebaõnne üle, iga tunnetatud ja väljendatud nõtrust. Meie teod lähevad nurja ainult siis, kui loodame liiga palju omaenda jõule. Ära kahetse oma nõrkust! Kui sina oled nõrk, siis on Jumala tugevusel aeg sulle appi tulla. Usalda Jumalat, ja sinu nõrkusest pole lugu. Jumal on alati küllalt tugev, et sind päästa.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin õppida lootma Jumala jõule. Ma palun teadmist, et minu nõrkus on Jumala jaoks võimalus.


8. OKTOOBER

Päeva mõte
On olemas selline asi nagu liigne truudus ühele rühmale. Kas ma tunnen pahameelt, kui tekib uus rühm ja mõned minu rühmakaaslased uuele territooriumile liiguvad? Või annan ma neile oma õnnistuse kaasa? Kas ma külastan uut rühmaalget ja aitan sel edasi areneda? Või jään ma oma koju mossitama? AA kasvab nii, et kogu aeg tekib uusi rühmi juurde. Ma pean mõistma, et suurel rühmal on kasulik väiksemateks jaguneda, isegi kui too suur rühm – see tähendab minu oma – niimoodi väiksemaks jääb. Kas ma olen alati valmis uusi rühmi aitama?

Päeva mõtisklus
Palveta – ja jätka palvetamist senikaua, kuni see toob meelerahu ja osadusetunnet Ühega, kes on alati lähedal ja abivalmis. Jumalale mõtlemine on palsam meie vihadele ja hirmudele. Jumalat paludes paranevad meie haavumised ja vihavimm. Jumalale mõeldes kaovad meie kahtlused ja hirmud. Nende kahtluste ja hirmude asemele voolab meie südamesse niisugune usk ja armastus, mida ükski materiaalne asi ei saa anda, ja niisugune rahu, mida maailm ei saa anda ega ka ära võtta. Jumala juurest saame ka sallivust, et ise elada ja lasta teistel ka elada.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla tõeliselt salliv ja mõistev. Ma palun, et võiksin alati püüelda nende raskesti saavutatavate asjade poole.


9. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma olen valmis mõnikord koosolekul igavust tundma? Kas ma olen valmis kuulama AA põhimõtete pidevat kordamist? Kas ma olen valmis ühte ja sama asja ikka uuesti üle kuulama? Kas ma olen valmis kuulama mõnda pikka üksikasjalikku isiklikku jutustust, kuna sellest võib mõnele uustulnukale abi olla? Kas ma olen valmis vaikselt istuma ja kuulama, kuidas mõned suuremad lobasuud oma mineviku täht-tähelt läbi heietavad? Kas ma olen valmis seda ära kannatama, sest nendel on sellest kasu, kui nad koorma südamelt ära saavad? Minu tunded ei ole siin ülearu tähtsad. Esmatähtis on see, mis on AA-le kasulik, isegi kui see minule alati kõige mugavam ei ole. Kas ma olen õppinud kannatlik olema?

Päeva mõtisklus
Jumal tahab meid kõiki hingesidemetega endale lähemale tõmmata. Tema tahab, et kõik inimesed üksteisele hingesidemetega lähemale tõmbuksid. Jumal, universumi suur Hing, mille hulka kuuluvad meie kõigi väikesed hinged, tahab kindlasti ühtsust enda ja kõigi oma laste vahel. “Hingeühtsus rahusidemetes.” Iga meie elukogemus, rõõm, kurbus, ohutunne, turvalisus, raskus, edu, katsumus ja kergendus on osa meie ühisest pärandist, meie hingesidemetest.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vastu võtta tõelise vennaskonna sidemed. Ma palun, et võiksin liikuda lähemale ühtsusele Jumala ja teiste inimestega.


10. OKTOOBER

Päeva mõte
Kui minu AA rühma tuleb uusi liikmeid, kas ma teen midagi selleks, et nad ennast koduselt tunneksid? Kas ma võtan vaevaks neid kuulata, isegi kui neil on AA-st väga udune ettekujutus? Kas ma teen endale harjumuseks kõigi uute liikmetega ise rääkida või jätan selle sageli kellegi teise hooleks? Ma ei saa neid võib-olla aidata, aga teisest küljest võin ma ju öelda midagi niisugust, mis neid õigele rajale aitab. Kui ma näen mõnda liiget üksipäini istumas, kas ma võtan vaevaks tema vastu kena olla, või jään oma lähemate sõprade seltsi istuma ja jätan tema ukse taha külmetama? Kas iga uus AA-lane on minu vastutusel?

Päeva mõtisklus
Sina oled Jumala teener. Teeni Teda rõõmsalt ja varmalt. Kellelegi ei meeldi teener, kes väldib lisatööd ja kurdab selle üle, kui talle vana töö asemele uus ja ebameeldivam antakse. Isandale tundub siis, et niisugune teener ei teeni teda hästi. Aga kas sina Jumalat sageli samamoodi ei teeni? Vaatle oma päevatööd selles valguses. Püüa teha oma päevatööd nii, nagu Jumal seda sinu arvates näha tahab, ära hoia kõrvale vastutusest ja teiste heaks natuke rohkem pingutamisest.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla hea teener. Ma palun, et võiksin teiste heaks natuke rohkem pingutada.


11. OKTOOBER

Päeva mõte
Kui hea toemees ma olen? Kui ma uusi liikmeid koosolekule toon, kas arvan siis, et mu kohustused sellega lõpevadki? Või võtan ma endale kohustuseks nii kaua nende kõrval olla, kuni nad kas headeks AA-lasteks saavad või endale uue toemehe leiavad? Kui nad koosolekule ei ilmu, kas ma ütlen siis endale: “Noh, mina tõin selle neile kandikul kohale ja kui nad seda ei taha, siis ei saa mina rohkem midagi teha?” Või otsin ma nad üles ja küsin, kas nende puudumisel on ka mingi põhjus või ei taha nad tõesti AA-ga liituda? Kas ma võtan vaevaks välja uurida, ehk saaksin ma nende heaks veel midagi teha? Kas ma olen hea toemees?

Päeva mõtisklus

“Kui keegi ütleb: “Mina armastan Jumalat,” ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.”

Päeva palve
Ma palun, et võiksin näha midagi head igas inimeses, isegi selles, kes mulle ei meeldi, ja et ma võiksin lasta Jumalal tolle inimese headust edasi arendada.


12. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma olen AA-s seniajani “vabapidamisel”? Kas ma ainult võtan ega anna midagi vastu? Kas ma istun koosolekutel alati tagareas ja lasen teistel kogu töö ära teha? Kas ma arvan, et kuna ma olen kaine, siis sellest piisab ja ma võin loorberitele puhkama jääda? Kui nii, siis pole ma programmiga kuigi kaugele jõudnud ega saa sellest kaugeltki nii palju, kui programmil on pakkuda. Ma olen nõrk liige, kui ma ise kaasa ei löö ega aita ühiselt koormat kanda. Ma pean lõpuks pingilt püsti tõusma ja mängu astuma. Ma ei ole lihtsalt pealtvaataja; ma olen meeskonnaliige. Kas ma löön aktiivselt kaasa?

Päeva mõtisklus
Püüa olla tänulik igasuguse nägemuse eest, mis sul on. Püüa teenida Jumalat ja teisi inimesi ustavalt ka väikestes asjades. Anna iga päev oma väike osa Jumala teenimiseks. Ole Jumala sõna täideviija, mitte ainult kuulaja. Püüa oma igapäevases elus Jumala usaldust väärida. Iga päev annab uue võimaluse kuidagi kasulik olla. Isegi kui sul tekib kiusatus laiselda või lasta asjadel isevoolu teed minna või mõnda probleemi vältida, siis tee endale harjumuseks, et võtad probleeme kui väljakutseid ja tegeled nendega, mitte ei hoia eemale.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin iga ülesande ustavalt täide viia. Ma palun, et võiksin igale elumurele otse vastu astuda ja mitte sellest eemale hoida.


13. OKTOOBER

Päeva mõte
AA töö on sajaprotsendiliselt vabatahtlik. Selleks peab iga liige vabatahtlikult oma osa ära tegema. Uustulnukad võivad senikaua seina ääres istuda, kuni on oma närvilisusest ja segadusest üle saanud. Neil on õigus kõigilt abi saada, kuni nad jaksavad juba omil jalul püsti seista. Aga lõpuks tuleb aeg, mil nad peavad suu lahti tegema ning koosolekutel ja Kaheteistkümnenda Sammu töös aktiivselt osalema. Kuni selle ajani ei ole nad AA tegevliikmed. Nad on alles assimileerimisel. Kas mul on tulnud aeg tegutsema hakata?

Päeva mõtisklus
Jumala maapealne kuningriik kasvab aeglaselt, nagu seeme mullas. Need vähesed, kes on summa eesotsas, liiguvad alati kiiremini edasi. Püüdle millegi parema poole, ja sinu elu ei seisa paigal. Sul on õigus otsida igavest ja külluslikku elu. Ära raiska aega möödaläinud ebaõnnestumiste peale! Mõtle, et ebaõnne õppetunnid on pulgad sinu arengu redelil. Rühi edasi oma eesmärgi poole!

Päeva palve
Ma palun, et mul oleks tahtmist areneda. Ma palun, et võiksin eluredeli pulkadel ikka kõrgemale ronida.


14. OKTOOBER

Päeva mõte
Kui suur osa on AA-l minu elus? Kas see on mul lihtsalt üks hobi ja sealjuures üsna pisike? Kas ma käin AA koosolekutel ainult mõnikord ja vahel ei käi üldse? Kas ma mõtlen AA peale üsnagi juhuslikult? Kas ma olen kidakeelne, kui on vaja mainida AA-d mõnele inimesele, kel võiks sellest abi olla? Või on AA-l minu elus suurem osa? Kas see on kogu mu elu alus? Kus oleksin ma praegu ilma AA-ta? Kas kõik, mis mul on ja mida ma teen, on ehitatud minu AA alusmüüri peale? Kas AA on see alusmüür, millele ma ehitan oma elu?

Päeva mõtisklus
Anna Jumala kätte oma ebaõnnestumised, vead ja puudused. Ära mõtle pikalt oma ebaõnnele ega sellele, et sa oled kunagi olnud rohkem elaja kui ingli sarnane. Sinu ja Jumala vahel on vahendaja – sinu kasvav usk –, mis võib su porist üles tõsta ja taeva poole suunata. Sa võid praegugi Jumala vaimuga lepitust leida. Sa võid praegugi tagasi saada oma kooskõla universumi Jumaliku Printsiibiga.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei laseks oma elajalikul poolel mind mu vaimsest saatusest eemale kiskuda. Ma palun, et võiksin üles tõusta ja selja sirgu lüüa.


15. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma olen AA-le sügavalt tänulik selle eest, kuidas ta aitas mul kainust tagasi saada ja avas minu ees terve uue elu? Tänu AA-le on mul võimalik jätkata oma tööd ja kõiki muid inimsuhteid. Mul on võimalik elada täisverelist elu. Oleks võib-olla vale, kui kogu minu tegevus piirduks ainult AA tööga. Tänu sellele on mul võimalik täiel rinnal töötada, mängida ja tegelda igasuguste hobidega. Aga kas ma jätan AA sellepärast maha? Kas ma saan diplomi kätte ja lõpetan AA? Kas ma mõistan, et minu elus poleks midagi väärtuslikku, kui poleks AA-d?

Päeva mõtisklus
Elust on võimalik ainult ühel moel täit rahuldust saada – elades nii, nagu Jumal sinu arvates tahab, et sa elaksid. Ela koos Jumalaga hinge salapaigas ja sul on tunne, et sa oled õigel teel. Sa tunned sügavat rahulolu. Maailm saab endale tähenduse ja sina saad endale koha maailmas ning töö, mis loeb midagi ka igavikulises plaanis. Paljud asjad hakkavad sinu heaks ja koos sinuga tööle, kuni sa tunned, et oled Jumalaga ühel poolel.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tajuda oma töö igavikulist väärtust. Ma palun, et ma ei töötaks mitte ainult tänase päeva jaoks, vaid ka igaviku jaoks.


16. OKTOOBER

Päeva mõte
Kui tõsiselt võtan ma oma kohustusi AA vastu? Kas ma olen võtnud sealt kõik, mida võtta annab, ja jätnud oma kohustused kõrvale? Või tunnen ma pidevat tänuvõlga ja sügavat ustavust terve AA liikumise vastu? Ja kas ma pole mitte ainult tänulik, vaid ka uhke selle üle, et olen nii toreda vennaskonna liige, mis teeb alkohoolikute hulgas säärast imepärast tööd? Ja kas mul on hea meel selle üle, et võtan osa sellest suurest tööst, mida AA teeb, ja tunnen sügavat kohustust seda tööd igal võimalusel jätkata? Kas ma tunnen, et võlgnen AA-le oma ustavuse ja pühendumise?

Päeva mõtisklus
Kui sinu süda on õige, siis on ka sinu maailm õige. Kõik uuendused peavad algama sinust enesest. Asi pole mitte selles, mis sinuga juhtub, vaid selles, kuidas sa sellesse suhtud. Ükskõik, kui piiratud on sinu võimalused, ükskõik, kui vähe saad sa oma rahalist seisu parandada, võid sa ometi pöörduda alati oma sisemise mina poole, ja kui näed, et seal on midagi korrast ära, siis püüda seda parandada. Ja kui kõik uuendused toimuvad seestpoolt väljapoole, siis leiad sa alati, et väline paraneb ühes sellega, kuidas paraneb sisemine. Kui sa ennast parandad, siis muutuvad paremaks ka sinu välised olud. Jõud, mis pääseb valla sinu sisemusest, muudab ka sinu välist elu.

Päeva palve
Ma palun, et minu varjatud jõud võiks välja pääseda. Ma palun, et ma ei hakkaks oma sisemist tungi vangistama.


17. OKTOOBER

Päeva mõte
Mida teen ma täna AA heaks? Kas ma peaksin kellelegi helistama või kedagi vaatama minema? Kas ma peaksin mõne kirja kirjutama? Kas mul on võimalus teha mõnda AA tööd, mida ma olen edasi lükanud või hooletusse jätnud? Kui nii, siis kas teen ma seda täna? Kas ma lõpetan viivitamise ja teen seda, mida pean täna tegema? Homme on võib-olla juba hilja. Kust ma tean, et mul üldse tuleb mingi homme? Kuidas oleks, kui ma nüüd tugitoolist püsti tõuseks ja liigutama hakkaks? Kas ma tunnen, et AA sõltub täna osaliselt minust?

Päeva mõtisklus
Vaata täna üles Jumala poole, mitte alla enda poole. Pööra oma pilk ära ebameeldivalt ümbruselt, ilu puudumiselt, omaenda ja teiste inimeste ebatäiuslikkuselt. Silmitse oma rahutuses Jumala rahu; oma kannatamatuses Jumala kannatust; oma piiratuses Jumala täiuslikkust. Kui vaatad üles Jumala poole, hakkab sinu vaim kasvama. Siis näevad teised sinus midagi niisugust, mida nemadki tahavad. Kui sa oma vaimses elus arened, siis suudad teha palju asju, mis olid enne sinu jaoks liiga rasked.

Päeva palve
Ma palun, et minu pilk oleks sihitud mu enese silmapiirist kõrgemale. Ma palun, et võiksin näha vaimse arengu lõpmatuid võimalusi.


18. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma olen saanud enamjaolt üle oma tundlikkusest, liigkergest haavumisest ning lihtlabasest laiskusest ja enesega rahulolust? Kas ma olen nõus AA jaoks kõik välja panema, ükskõik, kui palju see minu kallihinnalise isiku jaoks maksab? Kas mu oma mugavus on mulle tähtsam kui tarvilike asjade ärategemine? Kas ma olen jõudnud sellesse punkti, kus see, mis minuga juhtub, ei olegi enam nii tähtis? Kas ma tulen toime asjadega, mida on piinlik või ebamugav teha, kui neid on AA heaks just kõige rohkem tarvis? Kas ma olen andnud AA-le osakese iseendast? Kas ma olen valmis endast kõike andma, kui vaja?

Päeva mõtisklus
Alles siis, kui sul midagi nurja läheb, õpid olema tõeliselt alandlik. Alandlikkus tekib sügavast tänutundest Jumalale, et ta on andnud sulle jõudu möödaniku ebaõnnest kõrgemale tõusta. Alandlikkus ei ole vastuolus eneseaustusega. Tõeline isiksus austab nii ennast kui teisi, kuid on seejuures ometi alandlik. Alandlik inimene kannatab ka teiste ebaõnnestumisi ega suhtu kriitiliselt teiste nõrkustesse. Alandlikud inimesed nõuavad palju endalt ja vähe teistelt.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla tõeliselt alandlik ning ometi ennast austada. Ma palun, et võiksin näha endas nii head kui halba.


19. OKTOOBER

Päeva mõte
Kas ma mõistan, et ma ei tea, kui palju aega mulle veel jäänud on? Praegu võib olla hiljem, kui ma arvan. Kas ma teen ära need asjad, mida pean tegema, enne kui minu aeg otsa saab? Muide, mis on minu ülejäänud elu mõte? Kas ma mõistan, kui palju pean oma varasemat raisatud elu tasa tegema? Kas ma tean, et elan laenatud ajast ja mul poleks isegi niipaljukest aega järel, kui poleks olnud AA-d ega Jumala armu? Kas ma kasutan oma allesjäänud aega nii, et AA-l oleks sellest midagi kasu?

Päeva mõtisklus
Me usume, et inimhinge karje ei jää Jumalal kunagi kuulmata. Võib-olla kuuleb Jumal meie karjet ka siis, kui meie Jumala vastust tähele ei pane. Inimlikule appikarjele järgneb alati mingisugune Jumala vastus. Võimalik, et me seda lihtsalt ei taju. Aga me võime olla kindlad selles, et Jumala arm on alati kättesaadav igale inimesele, kes siiralt appi hüüab. Paljude inimeste muutunud elu on selle elav tõestus.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin uskuda, et Jumal vastab mu palvele nii, nagu Tema heaks arvab. Ma palun, et võiksin olla vastusega rahul, ükskõik mis kujul see tuleb.


20. OKTOOBER

Päeva mõte
Paari viimase nädala jooksul oleme esitanud endale igasuguseid küsimusi. Me pole saanud neile kõigile päris niimoodi vastata, nagu oleksime tahtnud. Aga nende küsimuste õigetest vastustest sõltub see, kui kasulik ja tõhus on meie elu, ning mingil määral ka see, kui kasulik ja tõhus on kogu AA liikumine. Lõpuks taanduvad kõik küsimused sellele, et mina olen AA-le ja Jumala armule tänu võlgu. Kas ma teen kõik, mis minu võimuses, et seda võlga tasuda? Katsugem oma südant, tehkem oma otsused ja käitugem vastavalt sellele! Sellest sõltub, kui edukas on meie tegelik elu. Nüüd on meil aeg oma järeldused teoks teha. Mis ma selles suhtes ette võtan?

Päeva mõtisklus
“Meie Issand ja meie Jumal, sündigu meile Sinu tahtmise järgi.” Jumala tahte lihtne omaksvõtmine kõiges, mis meiega juhtub, on küllusliku elu võti. Me peame muudkui palvetama. “Ärgu sündigu minu, vaid Sinu tahtmine.” Võib-olla ei tule asi täpselt nii välja, kuidas sina tahad, aga pikas perspektiivis on see just kõige parem, sest nii on Jumala tahtmine. Kui sa otsustad vastu võtta kõik, mis juhtub, ja näha selles Jumala tahtmist su enese kohta, siis läheb sinu koorem kergemaks. Püüa näha igal pool Jumaliku Kavatsuse täitumist.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin näha oma elus Jumala tahte täideminekut. Ma palun, et võiksin olla rahul kõigega, mida Tema mulle ette näeb.


21. OKTOOBER

Päeva mõte
Nüüd, kus me oleme vaadelnud AA tõeliste tegevliikmete kohustusi, vaadakem ka seda, mida head on meie uus eluviis kaasa toonud. Kõigepealt saan ma endast paremini aru, kui kunagi varem. Ma olen teada saanud, mis mul viga on, ja ma tean päris palju oma toimemehhanismist. Ma ei ole enam kunagi üksi. Ma olen lihtsalt üks paljudest, kes põevad alkoholismi, ning üks paljudest, kes on õppinud sellega toime tulema. Ma ei ole valge vares ega parema jala king vasakus jalas. Ma olen leidnud maailmas oma õige koha. Kas ma hakkan endast aru saama?

Päeva mõtisklus
“Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga!” 
Jumala vaimu koputus, kes tahab tulla su ellu, ei ole mitu sinu enda teene, kuigi see on vastus su südame igatsusele. Hoia kõrv kikkis ja püüa tabada õrna koputust oma südame uksel, kui seal koputab Jumala vaim. Siis ava oma südame uks ja lase Jumala vaimul sisse tulla.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin lasta Jumala vaimul oma südamesse tulla. Ma palun, et võiksin seeläbi täituda püsiva rahuga.


22. OKTOOBER

Päeva mõte
Teiseks olen ma nõus elama kogu ülejäänud elu ilma alkoholita. Olen teinud oma suure otsuse, nüüd ja alatiseks. Olen alistunud paratamatusele, nii väärikalt kui võimalik. Loodan, et mul ei ole enam mingeid salatingimusi. Loodan, et minuga ei saa enam juhtuda midagi niisugust, mis annaks mulle õiguse pitsi võtta. Ei lähedase inimese surm ega ükski suur häda mistahes elualal ei tohiks õigustada minu joomist. Isegi kui ma oleksin üksikul saarel, kaugel ülejäänud maailmast, kuid mitte Jumalast, ei tohiks ma kunagi pidada joomist õigeks asjaks. Minu jaoks on alkoholiga lõpp – ja punkt. Ma olen kaitstud ainult siis, kui ma ei võta esimest pitsi. Kas ma olen selle faktiga täielikult leppinud?

Päeva mõtisklus
Aegamisi, päevast päeva peaksime üles ehitama vankumatut usku Kõrgemasse Jõudu ja sellesse, et too Jõud on võimeline abistama meid just nii palju, nagu meil vaja on. Võtame endale igal hommikul mõne vaikse hetke ja alustame iga päeva uues usus, kuni see sulandub meisse ja sellest saab kindel harjumus. Meil tuleks oma hinge vaiksesse kambrisse pidevalt uut usuvara juurde soetada. Püüame iga päev mõelda kõigest, mis on harmooniline ja hea, ilus ja igikestev.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin ehitada oma hingesse Jumala vaimule eluaseme. Ma palun, et võiksin saavutada viimaks vankumatu usu.


23. OKTOOBER

Päeva mõte
Kolmandaks olen ma õppinud aus olema. Milline kergendus! Pole enam mingit puiklemist ega sikerdamist. Ei mingeid udujutte. Ei mingit teesklemist, et ma olen see, kes ma tegelikult ei ole. Minu kaardid on laual, kogu maailmale näha. “Ma olen see, kes ma olen,” nagu Popeye koomiksis ütles. Tõesti, mul on olnud ilge minevik. Ma palun selle pärast vabandust. Aga seda ei saa enam muuta. See kõik on olnud ja läinud. Aga nüüd on mu elu avatud raamat. Tulge ja vaadake, kui tahate! Ma püüan elada nii hästi, kui annab. Tihti ka komistan, kuid ma ei hakka seda millegagi välja vabandama. Võtan kõike nii, nagu asi on, ega jookse enam eest ära. Olen ma tõesti aus?

Päeva mõtisklus
See võib tunduda paradoksaalne, aga kui me tahame tõeliselt elada, peame uskuma pigem vaimsetesse jõududesse, mida me ei näe, kui materiaalsetesse asjadesse, mida me näeme. Viimaste andmete järgi koosneb universum pigem mõtetest või matemaatilistest valemitest kui mateeriast sellisena, nagu meie seda mõistame. Selleks piisab ainult vaimsetest jõududest, et kahe inimese vahel kooskõla hoida. Need vaimsed jõud on meile tuttavad, sest me näeme nende töö tulemusi, kuigi jõude endid ei näe. Meie sees ja meie kaudu toimivate nähtamatute vaimsete jõudude töö tagajärg on muutunud elu – uuenenud isiksus.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin uskuda Nähtamatut. Ma palun, et tolle Nähtamatu töö nähtavad tagajärjed veenaksid mind.


24. OKTOOBER

Päeva mõte
Neljandaks olen ma pöördunud endast suurema Jõu poole. Tänu Jumalale pole ma enam universumi keskpunkt. Kogu maailm ei keerle enam minu ümber. Ma olen ainult üks paljudest. Minu Isa on taevas ja mina olen ainult üks Tema lastest, kusjuures päris pisike. Aga ma saan kindel olla, et Tema näitab mulle, mida teha, ja annab mulle jõudu seda teostada. Ma olen Teel ja minu taga on kogu universumi jõud, kui ma teen õiget asja. Ma ei pea enam ainuüksi enda peale lootma. Jumala abiga saan kõigega hakkama. Kas minu elu on Jumala kätes?

Päeva mõtisklus
Jumala arm on kindlustus kogu kurja vastu. See pakub uskuvale hingele turvatunnet. Jumala arm tähendab seda, et oled kurjuse keskel kaitstud. Tema armu vägi võib hoida sind maailmast rikkumata. Sa võid saada endale uue elujõu. Kuid seda jõudu saab rakendada ainult lähedases kontaktis Jumala armuga. Et seda ellu rakendada ja sellest kasu saada, pead sa olema iga päev vaikses osaduses Jumalaga, et Tema armu vägi saaks takistamatult sinu hinge tulla.

Päeva palve
Ma palun, et Jumala arm mind kurja eest hoiaks. Ma palun, et püüaksin siitpeale end rohkem maailmast rikkumata hoida.


25. OKTOOBER

Päeva mõte
Viiendaks olen ma õppinud elama üks päev korraga. Olen viimaks taibanud seda suurt tõsiasja, et kõik, mis mul on, on praegu. See pühib minema kõik asjatud kahetsused ning vabastab mu tulevikumõtted hirmust. Minule kuulub praegu. Ma võin teha sellega, mis ma tahan. See on minu oma, nii heas kui halvas. Minu elu koosneb sellest, mida ma teen just praegu, käesoleval hetkel. Kogu mu elu on ainult praeguste jada. Ma võtan selle hetke, mis on mulle Jumala armust antud, ja kasutan seda millekski. Kogu mu õnn ja ebaõnn sõltub sellest, mida ma iga praegusega peale hakkan. Kas ma elan praegu?

Päeva mõtisklus
Me peaksime töötama selle kallal, kuidas saada jagu iseendast, oma isekaist soovidest ja enesekesksusest. See töö ei saa kunagi päris valmis. Me ei saa kunagi täiesti isetuks. Kuid me hakkame tasapisi mõistma, et me ei ole universumi keskpunkt ning kogu maailm ei keerle meie ümber. Ma olen ainult üks rakk teiste inimrakkude tohutus võrgustikus. Ma võin vähemalt püüda oma enesekesksusest iga päevaga aina rohkem võitu saada. “Kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja.”

Päeva palve
Ma palun, et võiksin püüda oma isekusest jagu saada. Ma palun, et võiksin näha oma õiget kohta maailmas.


26. OKTOOBER

Päeva mõte
Kuuendaks on mul tänu Jumalale AA koosolekud, kuhu minna. Kuhu ma muidu ikka läheksin? Kus ma ilma koosolekuteta oleksin? Kust ma leiaksin samasugust kaastunnet, mõistmist, sõpruskonda ja seltsi? Mitte kusagilt maailmast. Ma olen koju jõudnud. Ma olen leidnud endale koha, kuhu ma kuulun. Ma ei konda enam üksipäini mööda ilma ringi. Ma olen leidnud rahu. Millise suurepärase kingituse on AA mulle teinud! Ma pole seda ära teeninud. Aga see on sellegipoolest minu oma. Mul on lõpuks ometi kodu. Ma olen rahul. Kas ma tänan iga päev Jumalat AA vennaskonna eest?

Päeva mõtisklus
Käi koos teise inimese ja Jumalaga terve tee läbi. Ära jäta oma teed poole pealt katki. Ära lükka Jumalat nii kaugele tahaplaanile, et Tal pole sinu elule enam mõju. Käi Temaga terve tee läbi. Tee Jumalast endale hea seltsiline ja pöördu päeva jooksul sageli palves Tema poole. Ära lase teie suhetel liiga kauaks katki jääda. Rühi ikka koos Jumala ja teiste inimestega mööda elurada edasi, ükskõik, kuhu tee viib.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin käia oma teed Jumala seltsis. Ma palun, et mu jalad astuksid seda rada, mis viib ülesmäge.


27. OKTOOBER

Päeva mõte
Seitsmendaks saan ma aidata teisi alkohoolikuid. Minust on maailmas kasu. Minu elul on eesmärk. Ma olen lõpuks ometi midagi väärt. Minu elul on suund ja tähendus. Kogu tarbetusetunne on kadunud. Ma saan teha midagi kasulikku. Jumal on andnud mulle uue eluõiguse, et ma saaksin aidata teisi alkohoolikuid. Ta on lasknud mul läbi elada kõik alkohooliku elu ohud ning toonud mind lõpuks sinna, kus minust maailmale tõesti kasu võib olla. Ta on lasknud mul selle tarvis ellu jääda. See on minu võimalus ja minu saatus. Ma olen midagi väärt! Kas ma annan oma elust võimalikult palju AA-le?

Päeva mõtisklus
Igaühel on oma lahing pidada, oma lahing materiaalse ja vaimse ellusuhtumise vahel. Miski peab meie elu juhtima. On see rikkus, uhkus, isekus, ahnus – või usk, ausus, puhtus, isetus, armastus ja teenimine? Igaühel on valikuvabadus. Me võime valida kas hea või kurja. Mõlemat korraga ei saa. Kas me püüdleme senikaua edasi, kuni võidame oma lahingu? Kui me võidu kätte saame, siis võime uskuda, et isegi Jumal taevas tunneb meie üle head meelt.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin võtta hea ja tõugata ära kurja. Ma palun, et ma ei jääks õigluse lahingus kaotajaks.


28. OKTOOBER

Päeva mõte
Mida head on mu uus eluviis mulle veel andnud? Igaüks meist saab sellele küsimusele mitutpidi vastata. Minu suhted mehe või naisega on nüüd hoopis uuel tasemel. Täielik isekus on kadunud ja selle asemele on tulnud rohkem koostööd. Minu kodu on jälle kodu. Arusaamatuse, süüdistamise, kisklemise ja vihavimma asemele on tulnud mõistmine. Tekkinud on uutmoodi koosolemine, mis ennustab head tulevikku. “On kodusid, kus köeb tuli, leib on laual, lamp põleb ja loetakse palveid. Kuigi inimesed ekslevad ja rahvad kobavad pimeduses, on Jumal ise ometi neis väikestes kodudes tagasi, ja meil on veel lootust.” Kas mina olen koju jõudnud?

Päeva mõtisklus
Me kummardame Jumala tahte alla lootuses, et see, mis juhtub, on lõpuks kõigile asjaosalistele kõige parem. Praegusel hetkel ei pruugi see ehk kõige parem tunduda, kuid meie ei näe nii kaugele, kui Jumal näeb. Meie ei tea, mis Temal plaanis on, meil on vaja ainult uskuda, et kui me Teda usaldame ning näeme kõiges juhtunus Tema tahet ja selle usu vaimus vastu võtame, siis läheb lõpuks kõik kõige paremini.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei tahaks nii kangesti kaugemat plaani näha. Ma palun, et minu jaoks piisaks ühest ainsast sammust.


29. OKTOOBER

Päeva mõte
Minu suhted lastega on suuresti paranenud. Needsamad lapsed, kes nägid mind purjuspäi, kes minu pärast häbi tundsid, needsamad lapsed, kes minust hirmu ja vastikusega ära pöördusid, on näinud mind kainena ja ma olen neile meeldima hakanud, nad on pöördunud usalduse ja kindlustundega minu poole ja mineviku unustanud, nii palju kui võimalik. Nad on andnud mulle võimaluse koos olla, mida varem üldse ei olnud. Nüüd olen ma nende isa või ema. Mitte lihtsalt “see inimene, kellega ema või isa mingil imelikul põhjusel abiellus.” Ma olen nüüd oma kodu liige. Kas ma olen leidnud midagi niisugust, mille olin kaotanud?

Päeva mõtisklus
Meie elulise edu tõeline mõõdupuu on meie elus toimunud vaimne areng. Teised inimesed peaksid nägema meie elus Jumala tahte teostumist. Tema tahe, mida teised on näinud meie igapäevaelus teostumas, on meie tõelise edu mõõdupuu. Me teeme oma parima, et olla iga päev elusaks näiteks sellest, mida Jumala vägi võib inimese elus korda saata ja mida Jumala arm võib teha inimeste südametega.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada nii, et teised võiksid näha minus natukenegi Jumala tahte teostumist. Ma palun, et minu elu võiks olla näide sellest, mida suudab Jumala arm.


30. OKTOOBER

Päeva mõte
Mul on nüüd tõelisi sõpru, keda mul enne üldse ei olnud. Minu joomakaaslasi sai küll vaevalt sõpradeks kutsuda, kuigi purjus peaga olime omateada kõige lähemad sõbrad. Minu arusaam sõprusest on muutunud. Sõbrad ei ole enam need inimesed, keda ma saan oma lõbuks või tuluks ära kasutada. Sõbrad on nüüd need inimesed, kes saavad minust aru ja kellest mina aru saan, keda ma saan aidata ja kes saavad aidata minul paremini elada. Ma olen õppinud, et ma ei pea mitte tagasi hoidma ja ootama, et sõbrad minu juurde tuleksid, vaid ise vabalt ja avatult poolele teele vastu minema ja kohtuma seal nendega, kes on mulle vastu tulnud. Kas sõprusel on minu jaoks nüüd uus tähendus?

Päeva mõtisklus
Kõigel on oma aeg. Me peaksime õppima kannatlikult ootama, kuni õige aeg on käes. Tasa sõuad, kaugele jõuad. Me raiskame oma jõudu selle peale, et püüame kätte saada asju, mille jaoks me veel valmis ei ole, me pole veel ära teeninud õigust neid endale saada. Üks suur õppetund on õppida kannatlikult ootama. Me usume, et kogu meie elu on ettevalmistus millekski paremaks, mis jõuab kätte siis, kui me oleme selle ära teeninud. Me usume, et Jumalal on meie eluga oma plaan ja see plaan läheb täide, kui aeg on küps.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin õppida kannatlikult ootama. Ma palun, et ma ei tahaks midagi enne kätte saada, kui ma olen selle ära teeninud.


31. OKTOOBER

Päeva mõte
Mul on nüüd rohkem hingerahu ja rahulolu. Elu on oma kohale nihkunud. Killumängu tükid on oma õige paiga leidnud. Elu on tervik, kõik ühes tükis. Tujud ja olud ei pilluta mind enam sinna-tänna. Ma ei ole enam kuivanud leht, mida tuul tõstab ja minema puhub. Ma olen leidnud oma koduse paiga, kuhu ma kuulun. Ma olen rahul. Ma ei soovi endale tühje asju, mida ma nagunii ei saa. Mul on “meelerahu leppida asjadega, mida ma ei saa muuta, julgust muuta asju, mida ma saan muuta, ja tarkust nende vahel vahet teha.” Kas ma olen AA-s rahulolu leidnud?

Päeva mõtisklus
Kõigis meis on oma sisemine teadvus, mis kõneleb Jumalast, sisemine hääl, mis räägib meie südamega. See on hääl, mis kõneleb meiega intiimselt, isiklikult, vaikse mõtiskluse ajal. See on meie jalale lambiks ja valguseks me jalgtee peal. Me võime käe pimedusse sirutada ja piltlikult Jumala kätt puudutada. Nagu Suur Raamat ütleb: “Sügaval iga mehe, naise ja lapse sisimas on olemas ürgne arusaam Jumalast. Me leiame Suure Reaalsuse sügavalt enese seest. Ja kui me selle leidnud oleme, siis muudab see kogu meie ellusuhtumist.”

Päeva palve
Ma palun, et võiksin kuulata oma sisemise hääle juhatust. Ma palun, et minu kõrvad ei jääks kurdiks südametunnistuse õhutusele.