AA -liikmetele - Rühma tegevus

Rühmategevus

AA traditsioonide algupärane versioon sisaldas lauset: "Kes tahes kaks või kolm alkohoolikut, kes kogunevad kokku kainuse pärast, võivad kutsuda end AA-rühmaks eeldusel, et nende rühm ei ole seotud mingi muu rühmitusega.

AA 12 traditsiooni annavad aluse rühma tegevusele.

Iga Eesti AA teeninduses registreeritud rühmal on õigus saata üks kõne- ja hääleõiguslik esindaja AA kesktoimetuse aastakoosolekule.