Aprill

Aprill

 

1. APRILL

Päeva mõte
Kas ma olen üritanud AA-sse tulekust saadik ausam olla? Kas ma ei pea enam oma mehele või naisele valetama? Kas ma katsun õigel ajal süüa ja tööl oma palka välja teenida? Kas ma püüan aus olla? Kas ma olen vaadanud end sellisena, nagu ma tegelikult olen, ja tunnistanud endale, et üksipäini pole minust mingit kasu ja ma pean lootma Jumalale, et tema aitaks mul õigesti talitada? Kas ma hakkan aru saama, mida tähendab elada ning maailmale ausalt ja ilma hirmuta otsa vaadata?

Päeva mõtisklus
Jumal on kõikjal meie ümber. Tema vaim täidab kogu universumi. Ja ometi ei lase me sageli Tema vaimu enda sisse. Üritame ilma Tema abita läbi saada ja keerame oma elu puntrasse. Ilma Jumala abita ei õnnestu meil midagi väärtuslikku ära teha. Sellest sõltuvad kõik meie inimsuhted. Kui laseme Jumala vaimul oma elu juhtida, siis õpime teistega läbi saama ja inimesi aitama.

Päeva palve
Ma palun, et laseksin Jumalal oma elu juhtida. Ma palun, et ma ei keeraks enam ise juhtides oma elu puntrasse.


2. APRILL

Päeva mõte
Kas ma olen hakanud AA-sse tulekust saadik oma perekonda ja sõpru rohkem armastama? Kas ma külastan oma vanemaid? Kas pean oma abikaasast rohkem lugu kui enne? Kas olen tänulik oma perekonnale, et nad on mind nii kaua kannatanud? Kas olen jõudnud lastega tõelise üksteisemõistmiseni? Kas tunnen, et AA-s leitud sõbrad on tõelised sõbrad? Kas usun, et nad on alati valmis mind aitama, ja kas tahan ise ka neid võimalust mööda aidata? Kas teised inimesed lähevad mulle nüüd päriselt korda?

Päeva mõtisklus
Imettegev jõud ei peitu niivõrd selles, mida sa teed, kuivõrd selles, kes sa oled. Jumala abiga võid sa olla headtegev jõud. Jumal on siin, et sind aidata ja õnnistada ning et sulle seltsiks olla. Sa võid Jumalaga koos töötada. Kui Jumala arm on sind muutnud, vahetad sa ühe hingerüü teise ja parema vastu. Aja möödudes heidad ka uue kõrvale ning paned selga veelgi peenema. Ja nii, rollist rolli, saad sa tasapisi ümber muudetud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin alati väljakutsed vastu võtta. Ma palun, et iga vastuvõetud väljakutse aitaks mul areneda paremaks inimeseks.


3. APRILL

Päeva mõte
Joomise ajal olin ma täiesti isekas, mõtlesin kõigepealt ja tagatipuks ikka endale. Terve maailm käis minu ümber ringi. Kui ma hommikul pohmellis peaga üles ärkasin, siis oli mu ainus mõte see, kui jubedalt ma end tunnen ja mismoodi oma enesetunnet paremaks teha. Ja ainuke mõte, mis mulle pähe tuli, oli peale juua. Lõpetada oli võimatu. Ma ei näinud kaugemale iseendast ja oma vajadusest uue napsi järele. Kas ma näen nüüd oma isekusest kaugemale?

Päeva mõtisklus
Pea meeles, et õilsuse esimene tunnus on teenimine. Omal kombel on Jumal maailma suurim teenija, sest Tema ootab alati, et me Teda kõigiks headeks ettevõtmisteks appi kutsuksime. Tema jõud on meile alati kättesaadav, kuid me peame seda vabatahtlikult Temalt paluma. See on tasuta kink, kuid meie peame seda siiralt soovima. Teeniv elu on parim elu, mida meil on võimalik elada. Oleme siin maa peal selleks, et teisi teenida. See on meie tõelise väärtuse algus ja ots.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin kõigis heades asjades Jumalaga koostööd teha. Ma palun, et võiksin teenida Jumalat ja teisi inimesi ning elada seeläbi kasulikku ja õnnelikku elu.


4. APRILL

Päeva mõte
AA-sse tulles leidsin eest mehi ja naisi, kes olid käinud läbi sealtsamast, kust minagi. Kuid nüüd mõtlesid nad rohkem sellest, kuidas aidata teisi, ja mitte niivõrd iseendast. Nad olid palju isetumad, kui mina olin kunagi olnud. Koosolekutel käies ja nendega seltsides läks mu mõte pisut vähem enda peale ja pisut rohkem teiste peale. Sain samuti teada, et ma ei pea ainuüksi omal jõul puntrast välja tulema. Mulle oli kättesaadav minu oma jõust suurem jõud. Kas ma loodan nüüd vähem enese peale ja rohkem Jumala peale?

Päeva mõtisklus
Sa ei saa teisi aidata, kui sa ei mõista seda inimest, keda sa aidata tahad. Et mõista teiste probleeme ja kiusatusi, pead olema ise neist läbi käinud. Pead tegema kõik endast sõltuva, et teisi mõista. Pead uurima nende tausta, nende eelistusi ja vastumeelsusi, nende reaktsioone ja eelarvamusi. Kui näed nende nõrkusi, siis ära sea inimest nendega silmitsi. Jaga teisega omaenda nõrkusi, patte ja kiusatusi ning lase tal oma süü ise üles leida.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla kanal, mille kaudu Jumala jõud saaks teiste inimeste ellu tulla. Ma palun, et püüaksin teisi mõista.


5. APRILL

Päeva mõte
Inimesed küsivad sageli, miks AA programm nii hästi töötab. Üks vastus on see, et AA töötab sellepärast, et see tõmbab inimese maailma keskpunktist ära. Ja õpetab teda lootma rohkem teiste vennaskonna ja Jumala jõu peale. Enese unustamine vennaskonnas, palves ja teistega töötamises on see, mis AA programmi tööle paneb. Kas need asjad hoiavad mind kainena?

Päeva mõtisklus
Jumal on suurim tõlk, kes tõlgib ühe inimese isiksust teise keelde. Isegi kõige lähedasemate inimeste loomuses on palju sellist, mis on teise jaoks suletud raamat. Ja alles siis, kui Jumal nende elu valitsema tuleb, saavad kummagi saladused teisele nähtavaks. Inimesed on nii erinevad. Ainult Jumal mõistab täiuslikult kummagi keelt ja võib nende vahel tõlgiks olla. Siin peituvad muutumise imed ja elu tõeline tõlgendus.

Päeva palve
Ma palun, et mul võiks olla õige suhe Jumalaga. Ma palun, et Jumal tõlgiks mulle teiste inimeste isiksusi, nii et ma mõistaksin neid ja saaksin neid aidata.


6. APRILL

Päeva mõte
Kõigil alkohoolikutel on isiksusega probleeme. Nad joovad selleks, et elust põgeneda, et võidelda üksilduse või alaväärsustundega, või mingi sisemise emotsionaalse vastuolu pärast, mis ei lase neil eluga kohaneda. Alkohoolikud ei saa joomist järele jätta, kui nad ei leia moodust, kuidas oma isiksuse probleeme lahendada. Seepärast ei polegi “kuivast seadusest” midagi kasu. Seepärast vande andmine tavaliselt ei aita. Kas kuivalolek või vande andmine on kunagi minu isiksuse probleeme lahendanud?

Päeva mõtisklus
Jumal kiirgab su ellu oma vaimu soojust. Avane kui lill sellele jumalikule kiirgusele. Lase lahti maised mured ja vaevad. Lase käest lahti materiaalsed asjad, ava oma pihud, ning rahu ja selge meele hoovus voolab sinusse. Loobu kõigest materiaalsest ja saa see uuesti Jumalalt tagasi. Ära hoia maistest aaretest nii kõvasti kinni, et sinu kätel poleks mahti Jumala kätest kinni haarata, kui Ta need armastades sinu poole sirutab.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin avatult Jumala õnnistuse vastu võtta. Ma palun, et võiksin olla valmis materiaalsetest asjadest lahti laskma ja neid Jumalalt tagasi saama.


7. APRILL

Päeva mõte
AA-s leiavad alkohoolikud mooduse, kuidas oma isiksuslikke probleeme lahendada. Selleks on neil tarvis tagasi saada kolm asja. Esiteks saavad nad tagasi isikliku väärikuse. Nad võtavad end kokku. Nad hakkavad ausaks iseenda ja teiste vastu. Nad vaatavad endale ja oma probleemidele ausalt näkku, mitte ei lase jalga. Nad teevad eneseuuringut, et näha, kus nad parasjagu seisavad. Ja siis vaatavad nad tõele näkku, mitte ei hakka ennast välja vabandama. Kas ma olen oma väärikuse tagasi saanud?

Päeva mõtisklus
Kui häda tuleb, siis ära küsi: “Miks see minuga juhtus?” Jäta ennast pildilt välja. Mõtle teistele inimestele ja nende muredele, ning sa unustad enda oma. Eemaldu vähehaaval iseendast ja sa saad tunda, millist lohutust pakub teiste isetu teenimine. Mõne aja pärast pole sellest enam lugu, mis sinuga juhtub. See pole enam nii tähtis, või kui, siis ainult selleks, et aidata oma kogemusega teisi, kes on samasuguses hädas.

Päeva palve
Ma palun, et muutuksin isetumaks. Ma palun, et ma ei laseks vanal isekusel oma ellu tagasi hiilida ja sel ennast rööpast välja lüüa.


8. APRILL

Päeva mõte
Teiseks saavad alkohoolikud tagasi usu endast kõrgemasse Võimu. Nad tunnistavad, et on üksinda abitud, ja kutsuvad appi Kõrgema Võimu. Nad allutavad oma elu Jumalale, nii nagu nemad Teda mõistavad. Nad annavad oma joomisprobleemi Jumala kätte ja jätavadki sinna. Nad saavad tagasi usu Kõrgemasse Võimu, mis võib neid aidata. Kas ma olen oma usu tagasi saanud?

Päeva mõtisklus
Sa pead Jumala eest välja astuma. Mõne meelest on Jumala uskujad veidrikud. Sa pead olema valmis isegi selleks, et sind usu pärast lolliks peetakse. Pead olema valmis kõrvale astuma ja laskma maailma moodidel ja kommetel mööda minna, kui Jumala kavatsustel sellest kasu on. Ole kuulus selliste tunnusmärkide järgi, mis iseloomustavad Jumala uskujat. Need on ausus, puhtus, isetus, armastus, tänulikkus ja alandlikkus.

Päeva palve
Ma palun, et oleksin valmis tunnistama teiste ees oma usku Jumalasse. Ma palun, et uskmatute skeptitsism ja küünilisus ei lükkaks mind teelt kõrvale.


9. APRILL

Päeva mõte
Kolmandaks saavad alkohoolikud tagasi õiged suhted teiste inimestega. Nad mõtlevad vähem endale ja rohkem teistele. Nad püüavad aidata teisi alkohoolikuid. Nad leiavad uusi sõpru, nii et nad ei ole enam üksildased. Nad püüavad elada teenides, mitte isekalt. Kõik nende suhted teiste inimestega paranevad. Nad lahendavad oma isiksuse probleeme nii, et saavad tagasi oma väärikuse ja usu Kõrgemasse Võimu ning õpivad vennaskonnas teisi teenima. Kas mu joomisprobleem laheneb koos isiksuse probleemiga?

Päeva mõtisklus
Kõik sinu masenduste ja hirmude allikad ei tee sulle tegelikult kahju. Need on vaid viirastused. Seepärast tõuse üles maa köidikuist, masendusest, usaldamatusest, hirmust ja kõigest muust, mis segab sinu uut elu. Tõuse ilusse, rõõmu, rahusse ja töösse, mis saab innustust armastusest. Tõuse surmast ellu. Sul pole vaja isegi surma karta. Kõik mineviku patud on andeks antud, kui sa elad ja armastad ja töötad koos Jumalaga. Ära lase millelgi oma uut elu segada. Püüa sellest uuest eluviisist üha rohkem teada saada.

Päeva palve
Ma palun, et laseksin Jumalal elada enda sees, kui ma Tema heaks tööd teen. Ma palun, et võiksin minna välja päikese kätte ja töötada koos Jumalaga.


10. APRILL

Päeva mõte
AA-sse tulles tulin ma uude maailma. Kainesse maailma. Kainuse, rahu, selge meele ja õnne maailma. Aga ma tean, et kui kas või ühe napsi võtan, siis satun otseteed vanasse maailma tagasi. Alkohoolsesse maailma. Purjusoleku, tülide ja õnnetuse maailma. Alkohoolne maailm ei ole alkohooliku jaoks kuigi meeldiv paik. Ei ole sugugi lõbus vaadata maailma läbi viinaklaasi põhja pärast seda, kui oled alkohoolikuks saanud. Kas ma tahan tagasi alkohoolsesse maailma?

Päeva mõtisklus
Uhkus seisab südame uksel valves ega lase Jumala armastust sisse. Jumal saab elada ainult alandlike ja kuulekate juures. Jumala tahtele kuuletumine on võti, mis avab ukse Jumala kuningriiki. Kui kuuletud Jumalale, nii hästi kui oskad, siis tunned paratamatult mõne aja pärast Jumala armastust ja vastad sellele. Kuulekuse rohmakad kiviastmed viivad üles sinna, kuhu on laotud armastusest ja rõõmust mosaiikpõrand. Seal, kus on Jumala vaim, on ka sinu kodu. Seal on sinu taevas.

Päeva palve
Ma palun, et Jumal teeks oma kodu minu alandlikku ja kuulekasse südamesse. Ma palun, et võiksin järgida tema juhatust nii hästi, kui oskan.


11. APRILL

Päeva mõte
Alkohoolses maailmas viib üks pits teiseni ja sa ei saa enne joomist jätta, kuni oled halvatud. Järgmisel päeval algab kõik otsast peale. Viimaks lõpetad sa haiglas või vanglas. Kaotad töö. Su kodu laguneb. Sa oled alati plindris. Oled karusellil ega saa sealt maha. Oled oravarattas ega saa välja. Kas ma olen veendunud, et alkohoolne maailm ei ole minu jaoks meeldiv paik?

Päeva mõtisklus
Pean olema nõus enesedistsipliiniga. Pean vaatama, et ma ei annaks ühtegi võidetud punkti tagasi. Ma ei luba endal pahameele, viha, hirmu, uhkuse, iha või keelepeksuni laskuda. Isegi kui distsipliin eraldab mind mõnedest inimestest, kel distsipliin puudub, ajan ma siiski oma rida edasi. Mul võivad olla teistsugused kombed ja teistsugune elustandard kui mõnel muul inimesel. Mul võivad olla teistsugused tegutsemisajendid kui kellelgi muul. Aga ma üritan elada nii, nagu Jumal seda minu meelest tahab, ükskõik, mida teised ka selle peale kostavad.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla elav eeskuju paremast eluviisist. Ma palun, et võiksin ajada oma rida, takistuste kiuste.


12. APRILL

Päeva mõte
Kaine maailm on alkohoolikule mõnus elupaik. Kui oled alkohoolsest udust välja pääsenud, siis leiad, et maailm näeb päris kena välja. Leiad AA-s tõelisi sõpru. Saad tööd. Tunned end hommikuti hästi. Sööd korralikult hommikust ja teed kodus või väljas päev otsa tublisti tööd. Ja sinu pere armastab sind ja võtab sind hästi vastu, sest sa oled kaine. Kas ma olen veendunud, et kaine maailm on alkohooliku jaoks mõnus elupaik?

Päeva mõtisklus
Mis meie jaoks häda, on Jumala jaoks võimalus. Kõigepealt peame oma häda ära tundma. Sageli on see abitus mõne nõrkuse või haiguse ees, kus meil tuleb tunnistada, et meil on abi vaja. Edasi tuleb usk, et Jumala vaimu jõud saab meid hädas aidata. Aga enne, kui ükski häda aidatud saab, peab meie usk väljenduse leidma. Väljendatud usk on kõik, mida Jumalal tarvis, et oma väge meie elus nähtavale tuua. Usk on võti, mis avab Jumala abivahendite varaaida ukse.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin kõigepealt oma häda tunnistada. Ma palun, et võiksin seejärel uskuda, et Jumal aitab mind mu hädas, nii nagu minu jaoks kõige parem on.


13. APRILL

Päeva mõte
Nüüd, kus ma olen leidnud Jumala armust ja AA abiga tee uude maailma, kas ma võtan siis esimese napsi, kui tean, et see ainuke naps muudab kogu mu maailma? Kas ma vajun meelega tagasi alkohoolse maailma kannatustesse? Või hoian kinni kaine maailma õnnest? Kas siin saab üldse kahtepidi vastata? Kas ma hoian Jumala abiga AA-st mõlema käega kinni?

Päeva mõtisklus
Püüan teha nii, et maailm saaks minu kohalolekust paremaks ja õnnelikumaks. Püüan aidata teistel inimestel leida eluviisi, mis on Jumalale meelepärane. Püüan olla headuse poolel, õigluse voolus, kus kõik asjad töötavad headuse nimel. Täidan oma kohust järjekindlalt ja ustavalt, ennast säästmata. Olen kõigi inimestega lahke. Püüan näha teiste inimeste raskusi ja aidata neil neid parandada. Palun alati, et Jumal oleks tõlgiks minu ja teiste vahel.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada palve vaimus. Ma palun, et võiksin olla kindel, et Jumal annab mulle vajalikku jõudu maailma natuke paremaks teha.


14. APRILL

Päeva mõte
Üks politseikapten jutustas kunagi mõnedest juhtumitest, mis tal olid politseitöös ette tulnud. Iga kord oli tragöödia põhjuseks purjus pea. Ta jutustas publikule mehest, kes läks purjuspäi naisega tülli ja peksis selle surnuks. Siis läks mees välja ja jõi edasi. Politseikapten rääkis ka mehest, kes sattus vanas kivimurrus purjuspäi liiga serva lähedale ja kukkus viiekümne meetri kõrguselt surnuks. Kui ma neid jutte loen või kuulen, kas mõtlen siis meie motole: “Ainult Jumala armust?”

Päeva mõtisklus
Pean hoidma tasakaalu, nii et vaimsed asjad on mu elu keskpunktis. Jumal annab mulle tasakaalu, kui ma seda palun. Tasakaal annab mulle jõudu teiste inimeste eluga toime tulla. See tasakaal tuleb aina rohkem ilmsiks minu oma elus. Peaksin hoidma materiaalsed asjad nende õiges kohas ja vaimsed asjad oma elu keskpunktis. Siis olen rahulik ka keset argielu segadusi.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada nii, et Jumal oleks mu elu keskpunktis. Ma palun, et võiksin hoida sisemist rahu oma olemuse keskel.


15. APRILL

Päeva mõte
Selliseid hirmsaid asju oleks võinud meie kõigiga juhtuda. Me ei tea kunagi, milliseid õnnetusi meil oleks võinud purjuspäi ette tulla. Harilikult mõtlesime: “Minuga seda ei juhtu.” Aga igaüks meist oleks võinud piisava auru all kellegi ära tappa või ise surma saada. Kuid joomist ei seganud see hirm meil kunagi. Kas ma usun, et AA pakub meile midagi hirmust tõhusamat?

Päeva mõtisklus
Pean olema elumuutustes rahulik ja kõigutamatu. Pean laskuma tagasi vaiksesse osadusse Jumalaga, et rahu tagasi saada, kui see on kas või hetkekski kaduma läinud. Selle rahuga on võimalik saavutada rohkem kui terve teguderohke päevaga. Olen iga hinna eest rahulik. Närvis olles ei lahenda ma midagi. Peaksin hoiduma asjadest, mis mu tunded möllama löövad. Peaksin kindlalt püsti püsima ja mitte laskma tundemöllul end uppi lüüa. Peaksin otsima asju, mis on rahulikud ja head ja ehtsad, ning nendest kinni hoidma.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei vaidleks ega võitleks, vaid ütleksin lihtsalt rahulikult ära, mis minu meelest õige on. Ma palun, et võiksin püsida selles rahuseisundis, mis tuleb usust, et Jumalal on maailmaga oma plaan.


16. APRILL

Päeva mõte
AA-s on meil kindlustus. Meie usk Jumalasse on omamoodi kindlustus nende õnnetuste vastu, mis võivad meiega juhtuda, kui me veel jooma läheme. Kui anname oma joomisprobleemi Jumala kätte, saame omamoodi kindlustuspoliisi joomise laastavate tagajärgede vastu, nagu meie kodu on kindlustatud tulekahju vastu. Kas ma maksan korrapäraselt AA kindlustusmakse?

Päeva mõtisklus
Pean üritama armastada kogu inimkonda. Armastus tuleb sellest, kui iga mees või naine on sinu jaoks vend või õde, sest nad on Jumala lapsed. Nii mõeldes hoolin ma neist nii palju, et tahan neid tõepoolest aidata. Praktikas rakendan säärast armastust teisi teenides. Armastus ei tähenda karmi kohtumõistmist, pahameelt, õelat keelepeksu ega hävitavat kriitikat. See tähendab kannatlikkust, mõistmist, osavõtlikkust ja abivalmidust.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin mõista, et Jumal armastab mind, kuna Tema on meie kõikide Isa. Ma palun, et võiksin omakorda armastada kõiki Tema lapsi.


17. APRILL

Päeva mõte
Iga kord, kui läheme AA koosolekule, iga kord, kui loeme meelerahupalvet, iga kord, kui võtame enne hommikusööki vaikse hetke, maksame oma kindlustusmaksu esimese napsi vastu. Ja iga kord, kui aitame teist alkohoolikut, teeme õige suure sissemakse oma joomakindlustusse. Hoolitseme selle eest, et meie poliis ei kaotaks kehtivust. Kas ma kogun endale rahu, selge meele ja õnne varu, mis aitab mul elu lõpuni muretult ära elada?

Päeva mõtisklus
Saan usku oma kogemustest, kuidas Jumala jõud minu elus töötab. Tunnen oma isiklikes suhetes järjekindlalt ära Jumala vaimu, näen aina rohkem tunnismärke Jumala juhatusest, saan osa lugematuist juhtumeist, kus pealtnäha juhuslik kokkusattumus või imeline juhus näitab tegelikult, et Jumalal on minu eluga oma plaan. Kõik need asjad loovad vähehaaval imetlust, alandlikkust ja tänulikkust Jumala vastu. Neist kasvab omakorda välja kindlam ja püsivam usk Jumalasse ja Tema plaanidesse.

Päeva palve
Ma palun, et mu usk saaks iga päevaga tugevamaks. Ma palun, et leiaksin oma elule kinnitust neist headest asjadest, mis on minu ellu tulnud.


18. APRILL

Päeva mõte
Kui ma oma joomakarjäärile tagasi vaatan, kas olen siis õppinud, et elult saab võtta ainult seda, mida ise sinna sisse paned? Kui ma panin oma ellu joomise, kas võtsin sealt siis hulganisti halba? Haiglaid ja deliiriume? Areste purjuspäi sõitmise pärast? Töökaotusi? Kodust ja perekonnast ilmajäämisi? Kui ma joomise oma ellu panin, kas sain sealt siis vastu peaaegu ainult halba?

Päeva mõtisklus
Peaksin püüdlema selle poole, et minu sõbralikkus ja abivalmidus mõjutavad kõiki, kes minu lähedale satuvad. Peaksin püüdma näha igaühes midagi armastamisväärset. Peaksin neid avasüli vastu võtma, kinkima neile väikesi teeneid ja mõistmisi ning neid aitama, kui nad abi paluvad. Ma ei tohi kedagi minema saata ilma hea sõnata, ilma et neile jääks tunne, et ma neist tõesti hoolin. Võib-olla andis Jumal mõnele meeleheitel inimesele mõtte minu juurde tulla. Ma ei tohi Jumalat sellega alt vedada, et ma seda inimest eemale tõrjun. Nad ei tahaks võib-olla minuga suhelda, kui nad poleks kindlad, et neid soojalt vastu võetakse.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin soojalt vastu võtta kõik, kes minu käest abi paluma tulevad. Ma palun, et võiksin jätta neile sellise tunde, et ma tõesti neist hoolin.


19. APRILL

Päeva mõte
Sellest ajast peale, kui ma kainuse oma ellu panin, olen sealt võtnud hulganisti head. Oskan seda kirjeldada kui teatavat vaikset rahuldust. Mul on hea olla. Olen ilmaeluga rahul, olen õigel pool aeda. Kuni ma kainust oma ellu panen, võtan sealt peaaegu ainult head. Rahuldustunne, mida pakub kaine elu, koosneb paljudest pisiasjadest. Sul on tahtmist teha seda, mida sa joomise ajal teha ei tahtnud. Kas ma saan rahuldust kainest elust?

Päeva mõtisklus
Sul on võrratu tee – otse ülesmäge. Imelisi avastusi on vaimumaailmas. Õrna intiimsust on vaikses osaduses Jumalaga. On teise inimese hämmastavat, peaaegu arusaamatut mõistmist. Kui rühid ülesmäge, annab Kõrgem Võim sulle kogu tarviliku jõu. Sul pole võimalik Temalt liiga palju jõudu nõuda. Tema annab sulle kogu vajamineva jõu, peaasi, et sa ainult ülesmäge rühid.

Päeva palve
Ma palun, et ülesmäge liikudes avaneks mu ees kaunis silmapiir. Ma palun, et võiksin liikuda edasi külluslikuma elu poole.


20. APRILL

Päeva mõte
Rahuldustunne, mida pakub kaine elu, koosneb paljudest pisiasjadest – aga kokku teevad need su elu küllalt heaks ja õnnelikuks. Sa võtad elult seda, mida ise sinna paned. Nii et mina ütleks AA-sse tulevatele inimestele: “Ärge muretsege sellepärast, milline on elu ilma viinata. Hoidke kainusest kinni ja teiega juhtub palju head. Te tunnete vaikset rahulolu ja rahu ja selget meelt ning tänutunnet Jumala armu eest.” Kas minu elu on nüüd tõesti elamist väärt?

Päeva mõtisklus
On kaks teed: üks üles ja teine alla. Meile on antud vaba voli nende vahel valida. Kuni selle piirini oleme ise oma hinge valitsejad. Võime valida kas hea või halva. Kui oleme valinud vale raja, läheme muudkui allapoole, kuni surmani. Aga kui valime õige raja, siis läheme muudkui ülespoole, kuni ülestõusmiseni. Valel rajal ei ole meil jõudu head teha, sest me ei võta nõuks seda küsida. Aga õigel rajal oleme headuse poolel ja meie taga on kogu Jumala vaimu vägi.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla headuse voolus. Ma palun, et võiksin olla õigel poolel, kogu universumi headuse poolel.


21. APRILL

Päeva mõte
Kui oleme juba mõnda aega AA-s olnud, siis saame aru, et kui me tahame kaineks jääda, siis peame olema alandlikud. Need inimesed, kes on AA-s kainuse saavutanud, on kõik alandlikud. Kui ma jään korraks mõtlema, et ilma Jumala armuta oleks ma praegu purjus, siis tuleb alandlikkus iseenesest. Tänutunne Jumala armu eest teeb mind alandlikuks. Kui mõtlen sellele, milline inimene ma alles üürikese aja eest olin, millise inimese ma endast maha jätsin, siis pole mul ju millegi üle uhke olla. Kas ma olen tänulik ja alandlik?

Päeva mõtisklus
Ma pean tõusma üles patu- ja isekusesurmast ning alustama uut ja väärikat elu. Kõik vanad patud ja kiusatused tuleb hauda panna, et uus eksistents saaks tuhast tõusta. Eilne on möödas. Kõik mu patud on andeks antud, kui püüan täna ausalt Jumala tahet täita. Tänane on käes, täna on ülestõusmise ja uuenduse aeg. Ma pean täna, kohe praegu hakkama ehitama uut elu, kus on täielik usk ja usaldus Jumala vastu ja otsustavus teha kõigis asjus Tema tahtmist.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin teha omalt poolt maailma mõnusamaks elupaigaks. Ma palun, et võiksin teha kõik, mis minu võimuses, et headust maale pisut lähemale tuua.


22. APRILL

Päeva mõte
Inimesed usuvad AA-d, kui näevad selle mõju. Elus näide on see, mis neid veenab. See, mida võib raamatust lugeda ja teiste käest kuulda, ei tundu inimestele alati veenev. Aga kui nad näevad, kuidas teine inimene muutub otse nende silma all joodikust kaineks kasulikuks kodanikuks, siis nad usuvad, sest nad näevad. Tegelikult on olemas ainult üks asi, mis tõestab, et AA tõepoolest töötab. Kas ma olen näinud, kuidas AA-sse tulnud inimesed muutuvad?

Päeva mõtisklus
Jumalik kontroll ja tingimusteta kuuletumine Jumalale on ainukesed tingimused, mida on vaja vaimseks eluks. Jumalik kontroll tähendab absoluutset usku ja usaldust Jumala vastu, usku, et Jumal on universumi Jumalik Printsiip, et Tema on see Mõistus ja Armastus, mis valitseb kogu universumit. Tingimusteta kuuletumine Jumalale tähendab seda, et tuleb elada iga päev nii, nagu Jumal seda sinu meelest tahab, tuleb küsida igas olukorras järjekindlalt Jumala nõu ning olla valmis õigel ajal õiget asja tegema.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla alati Jumaliku Kontrolli all ja Jumalale alati tingimusteta kuuletuda. Ma palun, et võiksin olla alati valmis Teda teenima.


23. APRILL

Päeva mõte
AA-sse tuleb ühtepuhku mehi ja naisi, kes on alkoholi käest lüüa saanud, arstide poolt lootusetuna maha kantud ning ise ka tunnistanud, et nad ei suuda joomist maha jätta. Kui ma näen, kuidas need mehed ja naised kaineks saavad ning mitmeks kuuks ja aastaks kaineks jäävad, siis tean, et AA mõjub. See muutus, mis AA-sse tulnutega minu silma all toimub, ei veena mind mitte ainult AA mõjus, vaid ka selles, et siin peab olema mängus meist kõrgem Võim, mis aitab meil seda muutust ette võtta. Kas ma olen veendunud, et Kõrgem Võim võib aidata mul muutuda?

Päeva mõtisklus
Koostöö Jumalaga on meie elu suurim vajadus. Kõik muu tuleb iseenesest järele. Koostöö Jumalaga on Tema ligiduse tajumise tagajärg. Juhatus ei saa tulemata jääda, kui me elame üha enam Jumala juures, kui meie teadvus läheb üha enam universumi suure Teadvusega ühele lainele. Meil peab olema palju vaikseid hetki, kus me niivõrd ei palu, et Jumal meile teed näitaks ja meid juhataks, vaid tunnetame ja mõistame Tema lähedust. Uus vaimne areng tuleb iseenesest koostööst Jumalaga.

Päeva palve
Ma palun, et Jumal annaks mulle jõudu ja näitaks suunda, kuhu ma pean Tema tahtel kasvama. Ma palun, et see kõik tuleks iseenesest minu koostööst Temaga.


24. APRILL

Päeva mõte
On tõestatud, et meie, alkohoolikud, ei saa kaineks omaenda tahtejõu varal. Sellised katsed on meil ikka ja jälle nurja läinud. Seepärast usun ma, et on olemas Kõrgem Võim, mis mind aitab. Ma kujutan seda võimu ette Jumala armuna. Ja palun igal hommikul Jumalalt jõudu täna kaine olla. Ma tean, et see Võim on olemas, sest ta ei jäta mind kunagi aitamata. Kas ma usun, et AA töötab Jumala armust?

Päeva mõtisklus
Kui ma olen “vaimust sündinud,” siis on see minu eluhingus. Minu sees on elude elu, mis ei lase mul iial hukkuda. See on elu, mis on läbi aegade kaitsnud Jumala lapsi kõigis ohtudes, saatuselöökides ja muredes. Ma pean vaatama, et ma kunagi ei kahtleks ega muretseks, vaid läheksin sinna, kuhu vaimuelu teed näitab. Väga sageli käib Jumal ilma minu teadmata mu ees, et teed valmistada, mõnd südant pehmendada või halvakspanu kõrvale tõrjuda. Sedamööda, kuidas vaimuelu kasvab, muutuvad loomulikud soovid vähemtähtsaks.

Päeva palve
Ma palun, et mu elu keskenduks rohkem Jumalale kui mulle endale. Ma palun, et minu tahet juhatataks Tema tahte täitmise poole.


25. APRILL

Päeva mõte
Ma ei usu AA mõjusse mitte sellepärast, et ma seda raamatust lugesin või teistelt kuulsin. Usun sellepärast, et näen, kuidas inimesed kaineks saavad ja jäävad. Elus näide on see, mis mind veenab. Kui näen inimesi muutumas, siis pean paratamatult uskuma, et AA mõjub. Võiksime kuulata päevade kaupa jutte AA-st ja ikkagi mitte uskuda, aga kui näeme seda töötamas, siis lihtsalt peame uskuma. Oma silm on kuningas. Kas ma näen iga päev, kuidas AA töötab?

Päeva mõtisklus
Püüa öelda: “Jumal õnnistagu teda” igaühe kohta, kellel on sinuga lahkhelid. Ütle seda ka nende kohta, kes on oma süül hätta sattunud. Seda öeldes soovi, et õnnistust neile vihmana kaela sajaks. Õnnistamine jäta Jumala hooleks. Samuti jäta Jumala hooleks vajalikud parandus- või kasvatustööd. Sinu asi on neile ainult õnnistust soovida. Jäta Jumala töö Jumalale. Ise tegele nende ülesannetega, mida Tema sulle annab. Jumala õnnistus lammutab ühtlasi ka kõiki sinu raskusi ja ehitab üles kõiki su kordaminekuid.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin kasutada Jumala headust nii, et see oleks teistele õnnistuseks. Ma palun, et võiksin ise vastu võtta Jumala õnnistust nii, et see annaks mulle kooskõla, ilu, rõõmu ja õnne.


26. APRILL

Päeva mõte
AA programm on alistumise, vabanemise ja tegutsemise programm. Kui me jõime, siis alistusime endast suuremale võimule ehk viinale. Meie oma tahtest pole viina võimu vastu mingit abi. Üks pits, ja põhjas me olemegi. AA-s lõpetame viina võimule alistumise. Selle asemel alistume Võimule, mis on samuti meist suurem ja mida me nimetame Jumalaks. Kas ma olen sellele Kõrgemale Võimule alistunud?

Päeva mõtisklus
Jumal ei ole sulle ette näinud lakkamatut tegutsemist. Vahel on vaja jõuvarude taastamiseks aeg maha võtta. Kui tunned pisimatki hirmuvärinat, siis jäta kõik tööd katki ning puhka Jumala ees, kuni oled jälle tugev. Samamoodi talita igasuguse väsimustunde korral. Su kehal on vaja puhata ja vaimujõul uueneda. Püha Paulus on öelnud: “Ma suudan kõik Temas, kes mind teeb vägevaks.” See ei tähenda, et sa pead kõik ära tegema ja siis ootama, millal Jumal sulle jõudu annab. See tähendab, et sa pead ära tegema need asjad, mida Jumal sinult ootab, ja siis võid kindel olla, et Tema taastab su jõuvarud.

Päeva palve
Ma palun, et Jumala vaim oleks alati minu peremees. Ma palun, et võiksin õppida puhkama ja kuulama, nagu ka töötama.


27. APRILL

Päeva mõte
Jumalale alistudes vabaneme viina võimu alt. See ei hoia meid enam kinni. Vabaneme ka neist asjust, mis meid alla surusid: uhkusest, isekusest ja hirmust. Ja siis oleme vabad kasvama uude ellu, mis on võrratult parem kui vana. Vabanemine annab meile selget meelt ja rahu maailmaga. Kas ma olen vabanenud alkoholi võimu alt?

Päeva mõtisklus
Me näeme Jumalat vaimusilmas. Tajume, et Ta on meie kõrval. Tunneme Tema lähedust. Jumalaga ei astuta ühendusse mitte meelte abil. Nägemist asendab vaimne teadlikkus. Kuna me Jumalat näha ei saa, siis peame tajuma Teda vaimse taju abil. Jumal ühendab füüsilise ja vaimse meie vaimusilma abil. Paljud inimesed, kes pole Jumalat näinud, on ometi loonud Temast selge mõttekujundi. Me oleme ajast ja ruumist kastis, kuid teame, et teispool kastiseina peab olema ka midagi muud: piiramatu ruum, igavene aeg ja Jumal.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla teadlik Jumala lähedusest. Ma palun, et Jumal annaks mulle vaimusilma.


28. APRILL

Päeva mõte
Meil on nii hea meel viinast lahti saada, et tahame selles asjas kohe midagi ette võtta. Me hakkame tegutsema. Käime regulaarselt koosolekutel. Läheme välja ja katsume teisi alkohoolikuid aidata. Anname sõnumit, kui vähegi juhust on. Tegutseme tänutundest Jumalale. AA programm on lihtne. Alistu Jumalale, vabane viinast ja hakka tegutsema. Kui seda teed ja edasi tegutsed, siis oled elu lõpuni paigas. Kas ma olen tegutsema hakanud?

Päeva mõtisklus
Jumala igavene üritus on ilmselt hingede püüdmine. Sina peaksid Temaga sellel teel kaasas käima. Läbi okaspõõsaste, üle kõnnumaade ja lagendike, üles mägede kõrgustesse ja alla orgudesse. Jumal juhib sind edasi. Aga Tema juhtimise juurde kuulub ka alati sinu abistav käsi. Tore on minna sinna, kuhu Juht ees läheb. Sa otsid kadunud lambaid. Tood häid sõnumeid sinna, kus neid enne kuuldud ei ole. Sa ei pruugi teada, millist hinge sa aitad, kuid tulemused võid rahulikult Jumala kätte usaldada. Mine lihtsalt Ta igavesele hingede otsingule kaasa.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin järgneda Jumalale Tema igavesel hingede otsingul. Ma palun, et võiksin pakkuda Jumalale oma abistavat kätt.


29. APRILL

Päeva mõte
AA programm on usu, lootuse ja armastuse programm. See on lootuse programm, sest kui uued liikmed AA-sse tulevad, siis saavad nad kõigepealt kohe lootust. Kuulevad vanemate olijate suust, kuidas need on samasugusest põrgust läbi käinud ja AA kaudu väljapääsu leidnud. Ja kui nemad sellega hakkama saavad, siis annab see uutele lootust, et nemad saavad ka. Kas minu lootus on ikka tugev?

Päeva mõtisklus
Jumala kuningriigi seadus on täiuslik kord, täiuslik kooskõla, täiuslik varustus, täiuslik armastus, täiuslik ausus, täiuslik kuulekus. Jumala kuningriigis ei ole lahkhelisid, vaid ainult üht-teist, mis on Jumala lastes veel võitmata. Eluraskused tulevad ebakõladest inimese hinges. Inimestel ei jätku jõudu, sest neil ei jätku kooskõla Jumala ja üksteisega. Nad arvavad, et Jumal ei tule oma töödega toime, sest nende elus pole Tema jõudu tunda. Jumal tuleb alati toime. Inimesed ei tule, sest nad ei ole Temaga kooskõlas.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla Jumala ja teiste inimestega kooskõlas. Ma palun, et selle kooskõla tagajärjeks oleks tugevus ja edu.


30. APRILL

Päeva mõte
AA programm on usu programm, sest me leiame, et meil peab olema usku endast suuremasse Võimu, kui tahame kaineks saada. Oleme abitud alkoholi ees, aga kui me oma joomaprobleemi Jumala kätte anname ja usume, et Tema annab meile kogu vajamineva jõu, siis saame joomaprobleemist jagu. Usk universumi Jumalikku Printsiipi, mida meie nimetame Jumalaks, on AA programmi oluline osa. Kas minu usk on ikka tugev?

Päeva mõtisklus
Me kõik oleme Jumala lapsed ja seega on meis kõigis ka eeldusi vaimselt areneda. Noor inimene on otsekui kevadine aastaaeg. Viljakandmise aeg ei ole veel käes, kuid õitsemine tõotab vilju. Igaühes meist on Jumalik säde. Igaühes on osake Jumala vaimust, mida võib vaimsete harjutuste abil suuremaks kasvatada. Tea, et sinu elu on täis rõõmsaid tõotusi. Sulle saavad osaks määratud õnnistused, rõõmud ja imed, kui sa ainult Jumala armastuse päikesepaistel kasvad.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin arendada jumalikku sädet iseendas. Ma palun, et võiksin seeläbi täita tõotust külluslikumast elust.