August

August

 

1. AUGUST

Päeva mõte
Anonüümsete Alkohoolikute programm on laenanud meditsiinilt, psühhiaatrialt ja religioonilt. AA on võtnud neilt seda, mida on tahtnud, ning kombineerinud neist asjust programmi, mis sobib kõige paremini alkohooliku mõttelaadiga ning aitab alkohoolikul kõige paremini toibuda. Tulemused on olnud vägagi rahuldavad. Me ei püüa AA programmi parandada. Programmi väärtust on tõestanud see, kui edukalt see on aidanud tuhandetel alkohoolikutel toibuda. Seal on olemas kõik, mida on vaja meil, alkohoolikuil, et oma haigusele piiri panna. Kas ma püüan järgida AA programmi nii, nagu see on?

Päeva mõtisklus
Sa peaksid püüdlema ühtsuse poole oma elueesmärkide ja Jumaliku Printsiibi eesmärkide vahel, kes juhib universumit. Maa peal pole teist nii tugevat sidet kui inimhinge ja Jumala liit. See liit on hindamatum kui kõik maised väärtused. Kui sulatad oma südame ja mõistuse kokku Kõrgema Jõu südame ja mõistusega, siis on selle tagajärjeks eesmärkide ühtsus, mida suudavad umbkaudugi mõista ainult need, kes on seda ise kogenud. See eesmärkide ühtsus viib sind kooskõlla Jumala ja kõigi teistega, kes püüavad tema tahet täita.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin viia end Jumala tahte lainele. Ma palun, et võiksin olla kooskõlas sfääride muusikaga.


2. AUGUST

Päeva mõte
Anonüümsed Alkohoolikud ei ole meditsiini, psühhiaatria ega religiooniga riius. Meil on kõigi nende meetodite vastu suur austus. Ja meil on hea meel igasuguse edu üle, mis neil on alkohoolikutega olnud. Tahame nendega alati koostööd teha. Mida rohkem arste, psühhiaatreid, vaimulikke ja rabisid saame endaga koostööle tõmmata, seda parem. Paljud on meie programmi vastu tõsist huvi tundnud ja oleks tore, kui neid oleks veelgi rohkem. Kas ma olen valmis koostööd tegema nendega, kes tunnevad AA vastu siirast huvi?

Päeva mõtisklus
Jumal on alati valmis puistama meie hinge heldel hulgal õnnistusi. Aga nagu igasuguse külvi puhul, nii tuleb ka siin pind ette valmistada, enne kui seeme sisse külvatakse. Meie töö on mulla ettevalmistus. Jumala töö on seemne poetamine. Mulla ettevalmistus tähendab pikaajalist õiget elu, õiguse kasuks otsustamist ja vale vältimist. Aja möödudes küpsed sa iga päevaga aina rohkem Jumala külvitööks, kuni lõpuks jõuab kätte lõikusaeg. Siis jagad sa saaki Jumalaga – ja saagiks on kasulik ning külluslikum elu.

Päeva palve
Ma palun, et minu eluviis oleks päev päevalt korralikult ette valmistatud. Ma palun, et püüaksin olla valmis lõikama seda, mida Jumal on minu südamesse külvanud.


3. AUGUST

Päeva mõte
Meil tuleb meeles pidada, et me pakume AA-s midagi käegakatsutamatut. Me pakume psühholoogilist ja vaimset programmi. Mitte meditsiinilist programmi. Kui kellelgi on vaja meditsiinilist abi, siis kutsume arsti. Kui kellelgi on vaja ravimiretsepti, siis laseme arstil retsepti kirjutada. Kui kellelgi on vaja haiglaravi, siis laseme haiglal tema eest hoolitseda. Meie elutähtis AA töö algab siis, kui inimene on füüsiliselt võimeline sõnumit vastu võtma. Kas ma jätan meditsiiniabi arstide hooleks?

Päeva mõtisklus
Iga hetk sinu päevas, mille sa pühendad uuele eluviisile, on kingitus Jumalale. Hetkede kinkimine. Isegi kui su soov Jumalat teenida on siiras, ei ole ometi lihtne paljusid hetki Talle pühendada: loobuda rõõmuga oma päevaplaanidest, et kedagi hästi teenida või lahket sõna lausuda. Kui sa näed paljudes olukordades Jumala eesmärki, siis on sul lihtsam arvukaid hetki oma päevast Talle anda. Igal olukorral on kaks tõlgendust – sinu ja Jumala oma. Püüa lahendada iga olukorda nii, nagu Jumal oleks seda sinu meelest lahendanud.

Päeva palve
Ma palun, et teeksin oma päeva selliseks, et Jumalal oleks sellest midagi kasu. Ma palun, et ma ei kulutaks kõike isekalt ära.


4. AUGUST

Päeva mõte
Me pakume AA-s niihästi psühholoogilist kui vaimset programmi. Kõigepealt peab inimese mõistus olema valmis seda vastu võtma. Inimesed peavad otsustama, et tahavad joomist järele jätta, ning olema valmis selleks ka midagi ette võtma. Tuleb saavutada nende usaldus. Peame neile näitama, et oleme nende sõbrad ja tahame neid tõesti aidata. Kui oleme nende usalduse võitnud, siis nad kuulavad meid. Siis on AA sõpruskond omamoodi rühmateraapia. Uustulnukatel on vaja teiste alkohoolikute sõpruskonda, kes mõistaksid nende probleeme, kuna neil endal on olnud samasuguseid raskusi. Inimesed peavad õppima oma mõistust ümber koolitama. Nad peavad õppima teistmoodi mõtlema. Kas ma teen oma parima, et anda vaimset abi?

Päeva mõtisklus
“Aga see on igavene elu, et nad tunneksid Sind.” See on igavese elu vool läbi hinge, mõistuse ja keha, mis puhastab, tervendab, taastab ja uuendab. Otsi iga päevaga rohkem teadlikku kontakti Jumalaga. Las olla Jumal päev läbi sinu kõrval. Ole teadlik sellest, et Tema vaim aitab sind. Kõik, mis on tehtud ilma Jumala vaimu abita, on kaduv. Kõik, mis on tehtud Jumala vaimu abiga, on igavene elu.

Päeva palve
Ma palun, et oleksin igavese elu voolus. Ma palun, et Igavene Vaim mind puhastaks ja tervendaks.


5. AUGUST

Päeva mõte
Me pakume AA-s vaimset programmi. AA põhialus on usk endast suuremasse Jõusse. See usk tõmbab meid ära maailma keskpunktist ja laseb meil anda oma probleemid üle mingile jõule väljaspool meid ennast. Me palume sellelt Võimult jõudu kaineks saada ja kaineks jääda. Anname oma joomisprobleemi Jumala kätte ja jätamegi sinna. Lõpetame katsed ise oma elu juhtida ja laseme Jumalal teha seda meie asemel. Kas ma teen oma parima, et anda hingelist abi?

Päeva mõtisklus
Jumal on sinu tervendaja ja sinu tugevus. Sa ei pea paluma, et Ta sinu juurde tuleks. Ta on alati vaimus sinuga. Hädahetkel on Ta alati kohal, et sind aidata. Kui sa tunneksid Jumala armastust ja Tema soovi sind aidata, siis teaksid ka seda, et Temalt pole tarvis abi manguda. Sinu vajadus on Jumala võimalus. Pead õppima toetuma Jumala jõule, kui sul seda vaja on. Kui sa tunned, et sinu võimed ei kanna mingis olukorras välja, siis peaksid mõistma, et see võimetusetunne on Jumala reetmine. Ütle endale: “Ma tean, et Jumal on minuga ning aitab mul mõelda ja öelda ja teha õiget asja.”

Päeva palve
Ma palun, et ma ei tunneks end üheski olukorras võimetuna. Ma palun, et mind julgustaks tunne, et Jumal on minuga.


6. AUGUST

Päeva mõte
Psühholoogid pöörduvad religiooni poole, sest pelgalt enese tundmisest ei piisa. Meil on vaja sinna lisada tugevat usku jõusse, mis asub väljaspool meid ennast ja millele me saame toetuda. Psühholoogilistest raamatutest ja psühhiaatrilisest ravist ei piisa, kui meil pole seda jõudu, mis tuleb Jumala uskumisest. Ning vaimulikud ja rabid pöörduvad psühholoogia poole, sest usku teostatakse mõistuse ja tahtega. Religiooni tuleb mingil määral seletada psühholoogilistes terminites, et tänapäeva inimene sellega rahule jääks. Usk tuleb ehitada suurelt osalt meie oma psühholoogilistele kogemustele. Kas ma olen võtnud nii psühholoogialt kui religioonilt seda, mida vaja, et AA moodi elada?

Päeva mõtisklus
Sul tuleb end iga päev uue vaimuga laadida. Uue vaimuga laadimiseks on sul vaja vaikset osadust, eemaldumist, üksindust, ilma kärata, ilma askeldusteta. Sul on vaja eraldi elamist, sulgumist oma olemuse kõige salajasemasse soppi, eemalolekut oma Loojaga kahekesi. Sellisest osadusest tuled sa välja uue jõuga. Laadimine on parim ettevalmistus tõhusaks tööks. Kui oled vaimselt laetud, siis pole ükski töö sulle raske.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin end iga päev õige vaimuga laadida. Ma palun, et mind valdaks tõeline elurõõm.


7. AUGUST

Päeva mõte
Me pakume AA-s midagi käegakatsutamatut, psühholoogilist ja vaimset programmi. See on imeline programm. Kui õpime pöörduma Kõrgema Võimu poole usus, et see Võim annab meile vajalikku jõudu, siis leiame meelerahu. Kui koolitame ümber oma mõistuse ja õpime teistmoodi mõtlema, siis leiame uusi huvisid, mis teevad elu elamisväärseks. Meie, kes me oleme saavutanud kainuse tänu usule Jumalasse ja vaimsele ümberõppele, oleme tänapäeva imeteod. AA programmi ülesanne on teha tänapäevaseid imesid. Kas ma pean oma elu muutumist tänapäevaseks imeteoks?

Päeva mõtisklus
Sa ei tohiks kunagi kahelda, et Jumala vaim on alati sinuga, ükskõik, kus sa ka ei viibiks, ja hoiab sind õigel rajal. Jumala hoidev vägi ei eksi kunagi, ainult sa ise võid seda valesti mõista. Pead katsuma uskuda Jumala lähedusse ja Tema armu kättesaadavusse. Küsimus ei ole selles, kas Jumal saab sulle tormivarju pakkuda, vaid selles, kas sina seda tormivarju ka otsid või mitte. Iga hirm, mure ja kahtlus on Jumala reetmine. Sa pead riskima Jumalat täielikult usaldada. Harjuta ütlema: “Kõik läheb hästi.” Ütle seda endale senikaua, kuni tunned sügaval sisimas, et asi ongi nii.

Päeva palve
Ma palun, et tunneksin sügaval sisimas, et kõik on hästi. Ma palun, et miski ei kõigutaks seda sügavat veendumust.


8. AUGUST

Päeva mõte
Läheme mõneks ajaks tagasi sinise raamatu, “Anonüümsete Alkohoolikute” juurde ning valime siit-sealt lõike, et need kinnistuksid vähehaaval meie mõtlemisse, päev päevalt, sedamööda, kuidas me edasi liigume. Ei ole aseainet sinise raamatu lugemisele. See on meie “piibel.” Peaksime seda põhjalikult uurima ja omaks võtma. Me ei peaks katsuma seda kuidagi muuta. Sinise raamatu kaante vahel on kogu AA programm. Sellele ei ole aseainet. Peaksime seda sageli uurima. Kas ma olen sinist raamatut ustavalt uurinud?

Päeva mõtisklus
Kogu elu on võnkumine pingutuse ja puhkuse vahel. Sul on iga päev mõlemat vaja. Aga pingutus ei kanna vilja, kui sa pole selleks korralikult ette valmistunud ehk vaikses mõtiskluses puhanud. Igapäevane puhkuse ja mõtiskluse hetk annab sulle vajalikku jõudu, et saaksid anda oma parima. On päevi, kus sul tuleb palju pingutada, ja siis tuleb aeg, kui sul on vaja palju puhata. Ei ole hea liiga pikalt puhkama jääda ega ka liiga pikalt ja raskelt pingutada, ilma vahepeal lõõgastumata. Edukas elu on õige tasakaal nende kahe vahel.

Päeva palve
Ma palun, et oleksin valmis korralikult pingutama. Ma palun, et tunneksin ära ka vajaduse lõõgastuda.


9. AUGUST

Päeva mõte
“Me oleme alkoholi suhtes allergilised. Alkoholi toime kroonilistele alkohoolikutele on allergia ilming. Alkoholi suhtes allergilised inimesed ei saa iial ohutult alkoholi mistahes kujul tarvitada. Kui me ei ole suutelised läbi tegema põhjalikku psüühilist muutust, on meil vähe lootust paranemiseks. Kui psüühiline muudatus on kord aset leidnud, avastame meie, kes me enne näisime hukkumisele mõistetud ja kel oli nii palju probleeme, et nende lahenemise võimatus meid meeleheitele ajas, et me oleme võimelised oma alkoholihimu taltsutama.” Kas minuga on toimunud psüühiline muutus?

Päeva mõtisklus
Palu oma igapäevases palves Jumalalt jõudu muutuda. Kui palud Jumalal ennast muuta, siis pead samal ajal Teda täielikult usaldama. Kui sa Teda täielikult ei usalda, siis võib Jumal vastata su palvele nagu vetelpäästja uppujale, et ise liiga palju rabeleb. Kõigepealt peab vetelpäästja uppuja veel abitumaks tegema, et too oleks täielikult päästja meelevallas. Samamoodi peame meie olema täielikult Jumala meelevallas, enne kui Ta meid päästa saab.

Päeva palve
Ma palun, et oleksin iga päev valmis muutuma. Ma palun, et annaksin end täielikult Jumala meelevalda.


10. AUGUST

Päeva mõte
“Igaühe kohta meist kehtib ülioluline tõik, et me oleme leidnud ühise lahenduse. Meie, kes me oleme leidnud lahenduse oma alkoholiprobleemile, kes me oleme korralikult relvastatud teadmistega iseenda kohta, võime üldjuhul võita teise alkohooliku täieliku usalduse. Meie, kes me hakkame uustulnukale lähenema, oleme kogenud samu raskusi. Tõenäoline on, et me teame, millest räägime. Kogu meie olemus kuulutab uustulnukale, et meie oleme need inimesed, kellel leidub õige vastus.” Kas mina olen see inimene, kellel leidub õige vastus teiste alkoholiprobleemile?

Päeva mõtisklus
Õigelt rajalt eksimise vastu ei ole muud rohtu kui ainult see, et mõtled nii tihti Jumalale, et mitte miski, mitte ükski teine huvi ei saa tõsiselt sinu ja Jumala vahele tulla. Kui oled selles kindel, saad Jumala kõrval püsida. Kui tunned teed, ei saa keegi sind teelt tõugata ega tõsiselt eksiteele meelitada. Jumal on lubanud rahu, kui sa Tema ligi hoiad, aga mitte jõudeolekut. Sa pead maailmas oma tööd edasi tegema. Ta on lubanud südamerahu ja lohutust, aga mitte tavalises mõttes naudingut. Rahu ja lohutus toovad tõelist sisemist õnne.

Päeva palve
Ma palun, et mu jalad kõnniksid õiget rada. Ma palun, et oleksin Jumala poolt.


11. AUGUST

Päeva mõte
“Niikaua, kuni alkohoolik hoidub alkoholist eemale, reageerib ta elule peaaegu samuti nagu teisedki inimesed. Aga esimene naps käivitab kohutava ahelreaktsiooni. Alkohoolikutel pole tavaliselt õrna aimugi, miks nad selle esimese napsi võtsid. Mõnedel joodikutel on vabandused, mis neid endid enamasti rahuldavad, kuid südames ei tea nad tegelikult, miks nad seda teevad. Kurb tõde on see, et teataval hetkel satuvad nad niisugusesse staadiumisse, kus ka kõige tugevam soov joomine lõpetada on täiesti tulutu.” Kas ma olen kindel, et olen ületanud oma taluvuspiiri alkoholi suhtes?

Päeva mõtisklus
Tema, kes Ta tegi kaosest korrapärase maailma ning pani tähed oma rada käima ja taimed õigel ajal vilja kandma, saab luua rahu ja korra ka sinu isiklikust kaosest, kui sa lased Tal seda teha. Jumal valvab sind, et sind õnnistada ja sinu eest hoolitseda. Ta juhatab sind pimedusest valgusesse, rahutusest rahusse, korratusest korda, vigadest ja nurjumistest edusse. Sa kuulud Jumalale, sinu tegemised on Tema tegemised ja Tema võib neid juhtida, kui sa tahad.

Päeva palve
Ma palun, et mind juhitaks korratusest korda. Ma palun, et mind juhitaks nurjumisest edusse.


12. AUGUST

Päeva mõte
“Meil ei jäänud muud üle, kui võtta üles lihtne hingetööriistade komplekt, mille Anonüümsed Alkohoolikud olid meie jalge ette asetanud. Tänu sellele on meil olnud vaimseid elamusi, mis on kardinaalselt muutnud meie suhtumist ellu, kaaslastesse ja Jumala maailmakõiksusse. Täna on meie elu keskseks tõsiasjaks jäägitu veendumus, et Looja on tõeliselt imelisel kombel tulnud meie südametesse ja eludesse. Ta on asunud lahendama meie probleeme, millega me üksi iial hakkama ei oleks saanud.” Kas ma olen lasknud Jumalal oma ellu tulla?

Päeva mõtisklus
Sel hetkel, kui miski on sinu meelest valesti või mõni inimene ei talita nii, nagu sinu meelest peaks, selsamal hetkel algab sinu kohustus ja vastutus palvetada nende vigade parandamise või inimese muutumise eest. Mis on valesti sinu ümbruskonnas või tuttavates inimestes? Mõtle neist asjust ja võta need oma vastutusele. Ära sekku ega topi oma nina vahele, vaid palveta, et sinu mõjul võiks midagi muutuda. Sa näed, kuidas inimese elu aegamööda muutub ja kurjus kaob. Sinust võib saada headuse jõud, ükskõik, kus sa ka ei viibiks.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla Jumala kaastööline. Ma palun, et võiksin oma eeskujuga inimesi aidata.


13. AUGUST

Päeva mõte
“Meile oli jäänud vaid kaks võimalust: kas minna vastu kibedale lõpule, eirates arusaamist oma väljakannatamatust olukorrast kuidas me vähegi oskame, või võtta vastu vaimne abi. Me olime valmis säilitama teatud lihtsa ellusuhtumise. See, mis algul paistis hapra kõrkjana, on nüüdseks osutunud Jumala armastavaks ja võimsaks käeks. Meile on antud uus elu või kui soovite – “elukava,” mis tõepoolest toimib. Igaüks meist on loonud oma isikliku vahekorra Jumalaga.” Kas mina olen loonud oma vahekorra Jumalaga?

Päeva mõtisklus
Võta endale harjumuseks iga päev oma iseloom üle vaadata. Vaatle oma iseloomu igapäevases elus, suhetes lähedaste, sõprade ja tuttavatega ning töökaaslastega. Püüa iga päev näha, millises suunas sa Jumala tahtel muutuma pead. Plaani, kuidas iga viga välja juurida või iga eksimust parandada. Ära jää end teistega võrreldes kunagi rahule. Olgu su peamine eesmärk püüd parema elu poole. Jumal aitab sind nõrkuse kaudu tugevusse, ohtude kaudu turvalisusse, hirmude ja murede kaudu rahusse ja selgusesse.

Päeva palve
Ma palun, et liiguksin tõesti edasi parema elu poole. Ma palun, et ma ei jääks oma praeguse olukorraga kunagi rahule.


14. AUGUST

Päeva mõte
“Kellelegi meist ei meeldi end kehaliselt või vaimselt oma kaaslastest erinevaks pidada. Meile on iseloomulik lugematu arv katseid tõestada, et me võime juua nagu kõik teisedki inimesed. Tuleb purustada pettekujutlus, nagu oleksime me tavalised inimesed. On tõestatud, et mitte ükski tõeline alkohoolik ei suuda enam kunagi selle üle kontrolli saavutada. Mistahes vaadeldaval perioodil muutub meie seisund ikka halvemaks, mitte kunagi paremaks. Alkohoolikust ei ole võimalik teha normaalset alkoholipruukijat.” Kas ma olen veendunud, et ei saa enam kunagi normaalselt juua?

Päeva mõtisklus
Meil peaks olema elu ja seda peaks olema küllaga – vaimset, hingelist, kehalist, külluslikku elu – rõõmsat, võimast elu. Seda me ka saame, kui käime õiget rada. Mitte kõik inimesed ei võta Jumalalt vastu küllusliku elu kingitust, mida meile tasuta pakutakse. Mitte kõik inimesed ei viitsi kätt välja sirutada ja seda vastu võtta. Jumala kingitus, kõige rikkalikum and, mida Tal on pakkuda, on küllusliku elu kallis aare. Inimesed pööravad sageli sellele selja, lükkavad kingi tagasi ega taha sellega üldse tegemist teha. Ärgu käigu see sinu kohta!

Päeva palve
Ma palun, et võtaksin rutuga kingituseks küllusliku vaimse elu. Ma palun, et elaksin head elu oma parimate võimete kohaselt.


15. AUGUST

Päeva mõte
“Kes kord alkohoolik on, see ka alkohoolikuks jääb. Kainuseperioodi järel uuesti jooma hakates oleme me lühikese ajaga sama hullus seisus nagu varemgi. Kui me oleme tunnistanud ennast alkohoolikuks, siis ei ole kohta mingisugustele järeleandmistele ega hiilivale pettekujutlusele, et ühel ilusal päeval muutume me alkoholi suhtes immuunseks. Milline mõtlemislaad valdab alkohoolikut, kes ikka ja jälle kordab esimese napsi meeleheitlikku eksperimenti? Terve mõistuse kõrval leidub tingimata ka mingi totter tühine ettekääne esimese napsi võtmiseks. Me ei mõtle võimalikele kohutavatele tagajärgedele.” Kas ma olen loobunud kõigist ettekäänetest napsi võtta?

Päeva mõtisklus
“Sest kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel.” Kui Jumal leiab üksmeeles kaks või kolm inimest, kes tahavad ainult seda, et Tema tahtmine sünniks, ja tahavad ainult Teda teenida, siis on Tal plaan, mida nendele avaldada. Jumala arm tuleb neile inimestele, kes on üksmeeles ühes kohas koos. Niisugune ühtsus teeb imet. Selliseid inimesi saab Jumal kasutada. Niisuguste pühendunud inimeste kaudu, kes on kokku tulnud ühtsesse rühma, tegutsevad üksmeeles ja ainult ühe eesmärgi nimel, saab sündida ainult head.

Päeva palve
Ma palun, et oleksin osa ühtsest rühmast. Ma palun, et annaksin oma osa eesmärgis, millele rühm on pühendunud.


16. AUGUST

Päeva mõte
“Alkohoolik ei suuda omaenese tarkusele tuginedes joomist mingil juhul lõpetada. Peame tunnistama, et me ei saa ise sinna midagi teha. Niisuguste imelike vaimsete tühikute vastu, kus meil tekib kiusatus juua, ei aita tahtejõust ega omaenese tarkusest. Alkohoolik on vaimselt väga raskesti haige. Tuleb minema pühkida viimnegi kindlusekübe, et me võiksime ise endaga hakkama saada. Vaimne lahendus ja tegevusplaan on ainuke lootus. Ainult vaimsed põhimõtted suudavad lahendada kõik meie probleemid. Oleme täiesti abitud ilma Jumaliku abita. Kaitse joomise vastu peab andma Kõrgem Jõud.” Kas ma olen omaks võtnud vaimse lahenduse ja tegevusplaani?

Päeva mõtisklus
Puhka, kuni sinu soontes ja südames ja mõistuses voolav igavene elu käsib sul end liigutada. Siis tuleb puhkuse järel rõõmus töö. Väsinud peast tehtud tööst ei tule kunagi midagi välja. Jumala vaimu jõud on väsinud kehale ja mõistusele alati saadaval. Tema on sinu arst ja ravija. Otsi puhkust, rahu ja kosutust vaiksest osadusest Jumalaga. Seejärel tõuse värske vaimuga üles ja mine tööle, teades, et tuled omal jõul iga probleemiga toime, kuna Jumala vägi annab sulle jaksu juurde.

Päeva palve
Ma palun, et rahu, mida olen leidnud, teeks mu töö tõhusaks. Ma palun, et vabaneksin tänase päeva jooksul igasugusest pingest.


17. AUGUST

Päeva mõte
“Inimesele, kes peab end ateistiks või agnostikuks, näib selline kogemus võimatu, kuid endist viisi jätkamine tähendaks katastroofi. Olla määratud surema alkoholisurma või elada vaimsetele põhimõtetele rajanevat elu ei ole alati lihtsad alternatiivid. Kuid me peame tõele näkku vaatama, et elule tuleb leida vaimne alus – või muidu… Meie dilemmaks on jõu puudumine. Peame leidma jõu, mis aitaks meil elada, ja see peab olema meist suurem jõud.” Kas ma olen leidnud jõu, mis aitab mul elada?

Päeva mõtisklus
Päikesepaiste on looduse naer. Ela õues päikesepaistes! Päike ja õhk on head ravimid. Loodus on väsinud kehale tubli põetaja. Las ta toimetab sinuga omasoodu. Jumala arm on nagu päikesepaiste. Las Jumalik vaim mähib kogu su olemuse endasse. Usk on see, kui sinu hing hingab sisse Jumala vaimu. See teeb inimeste südamed rõõmsaks. Jumalik vaim tervendab ja kosutab mõistust. Lase tal omasoodu toimetada, ja kõik läheb hästi.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada Jumala vaimu päikesepaistes. Ma palun, et mu mõistus ja hing saaksid sealt energiat.


18. AUGUST

Päeva mõte
“Meie, agnostiku loomusega inimesed, oleme avastanud, et niipea, kui me suutsime kõrvale heita eelarvamused ja väljendada kas või ainult tahet uskuda endast suuremasse Jõusse, hakkasime me saavutama esimesi tulemusi, olgugi et kõigile meist käis üle jõu määratleda või mõista seda Jõudu, mis ongi Jumal. Niipea, kui sa võid öelda, et usud või tahad uskuda, oled sa õigel teel. Sellisele lihtsale nurgakivile võib rajada imetõhusa vaimse ehituse.” Kas ma olen valmis toetuma Jõule, keda ma ei oska täielikult määratleda ega mõista?

Päeva mõtisklus
Me otsime Jumala lähedust ja “kes otsib, see leiab.” Küsimus ei ole mitte niivõrd otsimises kuivõrd sisemises teadlikkuses, et Jumala vaim on sinu südames. Et tunnetada Jumala lähedust, pead sa alluma Tema tahtele nii väikestes kui suurtes asjades. Nii saab Jumala juhatus võimalikuks. Mõni asi lahutab sind Jumalast – võlts sõna, läbikukkumine hirmu tõttu, karm kriitika, jonnakas vihapidamine. Need asjad viivad sinu mõistuse Jumalast kaugele eemale. Armastav sõna, isetu lepitus, lahke ja abivalmis tegu – need toovad Jumala lähemale.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin mõelda ja öelda ja teha seda, mis tooks Jumala mulle lähemale. Ma palun, et võiksin leida Ta siiras palves, lahkes sõnas või isetus teos.


19. AUGUST

Päeva mõte
“Usklikel inimestel on loogiline ettekujutus elu olemusest. On väga erinevaid viise, kuidas igaüks meist läheneb ja tajub seda Jõudu, mis on suurem kui me ise. Kas me mõne konkreetse lähenemisviisiga või käsitlusega nõustume, näib omavat vähe tähtsust. Need on küsimused, mille iga inimene lahendab enda jaoks ise. Aga igal juhul on usk Kõrgemasse Jõusse korda saatnud inimlikult võimatu ime. Nende elu- ja mõttelaadis on toimunud pöördeline muudatus.” Kas minus on toimunud pöördeline muudatus?

Päeva mõtisklus
Jumala teenimine on Tema jumaliku ülevuse tajumine. Kui sa peatud Teda teenima, aitab Jumal tõsta sinu inimlikkuse oma jumalikule kõrgusele. Maa on materiaalne tempel, kus hoitakse Tema jumalikkust. Neile, kes teenivad Jumalat, annab Ta jumalikku jõudu, jumalikku armastust ja jumalikku tervenemist. Sinu ülesandeks on ainult mõistus Temale avada ning pisutki Tema jumalikku vaimu endasse imeda. Kui peatud vaikselt teenimise vaimus, siis tõsta oma hinge silmad ja mõista, et Tema jumalik võim võib kuuluda sulle ja sa võid kogeda Tema armastust ja tervendamist.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin teenida Jumalat, tajudes igavest Vaimu. Ma palun, et võiksin kogeda seda uut jõudu oma elus.


20. AUGUST

Päeva mõte
“Kui sajad inimesed võivad öelda, et Jumala läheduse teadvustamine on praegu kõige olulisem moment nende elus, siis esitavad nad sellega vägeva põhjuse, miks üldse uskuda. Nähes, kuidas teised lahendavad oma probleeme lihtsalt universumi Vaimu peale lootma jäädes, tuleb meilgi lakata Jumala jõus kahtlemast. Meie ideed ei toiminud, kuid Jumala idee toimib. Iga mehe, naise ja lapse hingepõhjas on kõige aluseks olev Jumala-idee. Usk Jõusse, mis on suurem kui me ise, imelised tõendused selle Jõu kohta inimeste eludes on sama vanad tõsiasjad kui inimene ise.” Kas ma olen valmis universumi Vaimu peale lootma?

Päeva mõtisklus
Sa ei tohiks mõelda liiga palju mineviku vihadele, eksimustele ja nurjumistele. Jäta häbi ja süümepiinad ja enese põlgamine selja taha. Arenda Jumala abiga uut eneseaustust. Kui sa ennast ei austa, ei austa sind ka teised. Sa jooksid võidu, komistasid ja kukkusid, kuid oled nüüd uuesti püsti tõusnud ning ruttad edasi finiši ehk parema elu poole. Ära jää uurima seda kohta, kus sa kukkusid, vaid kahetse viivitust – seda lühinägelikkust, mis ei lasknud sul varem tõelist eesmärki näha.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei vaataks tagasi. Ma palun, et ma tõuseks püsti ja hakkaks iga päev uuesti otsast pihta.


21. AUGUST

Päeva mõte
“Kes oled sina ütlema, et Jumalat ei ole olemas? See väljakutse esitatakse meile kõigile. Kas me oleme võimelised eitama, et kogu olemasolevas elus on oma eesmärk ja seaduspära? Või oleme valmis tunnistama, et usk teatud Jumalasse on osa meie sisemusest, samal määral nagu tunne, mis meil sõbra vastu on? Me avastame sügaval oma hinge põhjas suure Tõelisuse. Lõppkokkuvõttes on võimalik Teda ainult sealt leida. Kui me leiame endast selle Tõelisuse, taastub ka meie terve mõistus.” Kas ma olen leidnud suure Tõelisuse?

Päeva mõtisklus
“Vaata, ma teen kõik uueks!” Kui sa muudad oma eluviisi, siis jätad paljud asjad selja taha. Lendu ei tõuse vaid selle vaim, kes on maa küljes kinni. Lase pisut järele nööre, mis sind maa külge seovad. Need on kõigest maised ihad, mis sind kinni hoiavad. Sinu uus vabadus sõltub sinu võimest tõusta maistest asjadest kõrgemale. Kärbitud tiivad võivad uuesti pikaks kasvada. Murtud tiivad võivad koguda enneolematut jõudu ja ilu. Kui tahad, võid ka vabaks pääseda.

Päeva palve
Ma palun, et vabaneksin asjadest, mis mind maa küljes kinni hoiavad. Ma palun, et mu vaim võiks vabalt lendu tõusta.


22. AUGUST

Päeva mõte
“Need inimesed, kes ei parane, ei suuda olemuslikult iseenda vastu ausad olla. Nad pole selles süüdi. Ilmselt on nad sellistena sündinud. Nende iseloom ei võimalda neil omandada ning arendada eluviisi, mis nõuab jäägitut ausust. Nende edušansid on keskmisest madalamad. On ka selliseid inimesi, kes kannatavad tõsiste emotsionaalsete ja vaimsete häirete all, kuid paljud neist paranevad, kui nad suudavad ausad olla.” Kas ma olen iseenda ja teiste vastu täiesti aus?

Päeva mõtisklus
Sa võid ära kasutada oma vigu, nurjumisi, kaotusi ja kannatusi. Asi ei ole niivõrd selles, mis sinuga juhtub, kuivõrd selles, mida sa oma juhtumistega peale hakkad. Võta oma kannatused, raskused ja vaevad ning kasuta neid selleks, et aidata mõnd õnnetut hinge, kes on samade hädadega kimpus. Siis on sinu kannatustest ka midagi kasu ning maailm saab sellevõrra paremaks. See hea, mida sa iga päev teed, elab edasi ka pärast seda, kui mured ja ahastus on läinud ning raskused ja valu kadunud.

Päeva palve
Ma palun, et kasutaksin hästi ära oma vigu ja nurjumisi. Ma palun, et mu valusatest kogemustest oleks midagi kasu.


23. AUGUST

Päeva mõte
“Meie, kes me oleme omaks võtnud AA põhimõtted, oleme seisnud silmitsi vajadusega ette võtta isiklik suurpuhastus. Peame jõudma selgusele asjades, mis on meid ahistanud, ning neist vabanema. Seetõttu alustame oma isiksuse inventuuri. Me loeme kõik ausalt üle. Kõigepealt otsime üles mõrad meie väliskestas, mis meie äpardumise on tinginud. Vihameel on meie vaenlane number üks. Elu, mille osaks on sügav vihameel, muudab inimese ainult tarbetuks ja õnnetuks. Kui me elada tahame, siis peame vihast vabanema.” Kas mina olen vihast ja vimmast vabanenud?

Päeva mõtisklus
Pea meeles eesmärki, mille poole sa püüdled – head elu, mida püüad saavutada. Ära lase pisiasjadel end rajalt kõrvale kallutada. Ära lase igapäevastel väikestel katsumustel ja meelehärmil enda üle võitu saada. Püüa näha sihti ja plaani, kuhu see kõik välja viib. Kui sa mäkke ronides silmitsed ainult kiviseid või raskeid kohti, siis on ronimine hirmus tüütu. Aga kui sa mõtled, et iga samm viib sind lähemale saavutuste tipule, kust avaneb hunnitu vaade maastikule, siis on ronimine talutav ja sa saavutad oma eesmärgi.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin mõista, et eesmärgita elu on tühine. Ma palun, et võiksin leida hea elu, mille poole tasub püüelda.


24. AUGUST

Päeva mõte
“Oma eksimusi märgates panime need kirja. Asetasime need mustaga valgele kirjutatult enese ette. Tunnistasime ausalt oma vigu ja tahtsime neid heaks teha. Me vaatasime oma hirmud põhjalikult üle. Palusime Jumalat, et Ta võtaks meilt meie hirmu, ja hakkasime hirmust jagu saama. Paljud meist pidid seksiga seoses oma suhtumist revideerima. Hakkasime uskuma, et meie seksuaalsed võimed on pärit Jumalast ja seetõttu head, kui neid õigesti kasutada. Seksi ei tule kasutada kergemeelselt ega isekalt, ega ka põlata või jälestada. Kui seksi küsimus muutub väga häirivaks, asume seda innukamalt teisi aitama, see aitab meil mõtteid endalt kõrvale juhtida.” Kas ma tegelen oma seksuaalprobleemidega õigesti?

Päeva mõtisklus
Hoia kinni uskumusest, et Jumala käes on kõik võimalik. Kui see usk tõsiselt omaks võtta, siis saab sellest redel, mida mööda inimhing võib ronida kõige sügavamast meeleheiteaugust kõige kõrgemasse meelerahutippu. Jumalal on võimalik muuta sinu eluviisi. Kui näed teise inimesega Jumala armust toimunud muutust, siis ei saa sa enam kahelda, et inimeste elus on kõik võimalik selle jõu läbi, mis tuleb usust Temasse, kes meid kõiki valitseb.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada oodates. Ma palun, et usuksin sügavalt, et Jumala käes on kõik võimalik.


25. AUGUST

Päeva mõte
“Kuni me pole oma vigu teise inimesega arutanud, ei ole me õppinud piisavalt alandlikkust, söakust ega ausust, et programmi päriselt omandada. Me peame olema kellegagi täiesti ausad, kui tahame siin maailmas õnnelikult elada. Enda suhtes tuleb olla järeleandmatu, kuid teistega alati arvestada. Jätame oma uhkuse kõrvale ja asume asja kallale, valgustades iga oma iseloomu käändu, igat pimedat nurka oma minevikust. Olles selle sammu ilma midagi salgamata sooritanud, võime maailmale silma vaadata.” Kas ma olen arutanud kõiki oma vigu teise inimesega?

Päeva mõtisklus
Ära anna kunagi järele vaimsele väsimusele. Mõnikord segavad maailma mured ja eksitused vahele ning vaim jääb nõrgaks. Niisugustel aegadel tuleb edasi rühkida ning vaim saab peagi jälle tugevaks. Jumala vaim on alati sinuga, et sind täiendada ja uuendada. Keegi ei palu iial Jumala abi asjatult, kui tema palve on siiras. Kehaline väsimus ja kurnatus teevad seda vajalikumaks puhkuse ja osaduse Jumalaga. Kui ajalikud olud sul üle pea kasvavad ja sa neid valitseda ei jaksa, siis ole tasa ja oota, millal vaimuvägi sinusse tagasi voolab.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei räägiks ega tegutseks suure tundemöllu ajal. Ma palun, et võiksin oodata, kuni torm on möödas.


26. AUGUST

Päeva mõte
“Kui me ikka veel ripume millegi küljes, millest me ei taha loobuda, siis palume Jumalat, et ta tugevdaks meie tahet ka sellest lahti lasta. Me ei saa oma elu osadeks jagada ega mõnda jupikest endale hoida. Peame kõik osad Jumalale andma. Peame ütlema: “Mu Looja, ma olen valmis, et sa võtaksid mu koos kõige hea ja halvaga enda hoolde. Ma palun, et sa vabastaksid mu kõigist iseloomuvigadest, mis ei lase mul sulle ja minu kaaslastele kasulik olla.” Kas ma ripun veel millegi küljes, millest ma ei taha loobuda?

Päeva mõtisklus
Loodusseadusi ei saa muuta ja neid tuleb järgida, kui tahad terve olla. Sina pole mingi erand. Allu loodusseadustele, sest muidu saad nende läbi kannatada. Ja samamoodi tuleb vaimuvallas, inimsuhetes alluda eetika seadustele ja Jumala tahtele. Kui rikud aususe, puhtuse, isetuse ja armastuse seadust, siis saad ise selle läbi kannatada. Jumala eetilisi ja vaimseid seadusi ei ole võimalik rikkuda, nagu ka loodusseadusi, ilma et sellele järgneks mingi õnnetus. Kui oled ebaaus, ebapuhas, isekas ja armastuseta, siis ei ela sa vaimsete seaduste kohaselt ning tagajärjed on sinu jaoks kurvad.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin alluda looduse ja Jumala seadustele. Ma palun, et võiksin elada kooskõlas kõigi elu seadustega.


27. AUGUST

Päeva mõte
“Me peame olema valmis heastama teistele inimestele tehtud kahju. Me peame tegema oma vanade vigade heastamiseks kõik, mis võimalik. Kui me oma tegusid heastame, kui me ütleme: “Anna andeks,” siis avaldab see vähemalt teisele inimesele muljet, et me tahame siiralt vanu patte heaks teha. Mõnikord tunnistab inimene, kelle juurde me oleme tulnud, ka oma süüd ja nii sulab aastatepikkune vaenujää ainsa tunniga. Ka kõige südametum võlausaldaja võib meid niisuguse lähenemise korral üllatada. Ühesõnaga, peame olema valmis sooritama õiget tegu, ükskõik milliseid isiklikud tagajärjed sellel võiksid olla.” Kas ma olen siiralt proovinud enda tehtud kahju teistele inimestele heastada?

Päeva mõtisklus
Jumala arm ravib ebakõlasid ja korratust inimsuhetes. Kohe, kui sa annad oma sassiläinud asjad Jumala kätte, hakkab Ta ravima igasugust ebakõla ja korratust. Võid uskuda, et Ta ei tee sulle selle juures rohkem haiget kui arst, kes ravi plaanib ja läbi viib. Võid uskuda, et Jumal teeb kõik vajalikud protseduurid nii valutult kui võimalik. Aga sa pead olema valmis Tema ravile alluma, isegi kui sa ei näe selle mõtet ega eesmärki.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vabatahtlikult alluda mistahes vaimsele distsipliinile, mida vaja on. Ma palun, et võiksin leppida kõigega, mida on vaja teha parema elu nimel.


28. AUGUST

Päeva mõte
“Meil tuleb jätkata isiklikku arvepidamist ja ka kõikide uute vigade parandamist. Meie järgmiseks eesmärgiks on areneda mõistmises ja tagajärjekuses. See ei sünni üleöö; see peaks kestma kogu meie elu. Oleme valvel isekuse, ebaaususe, vihameele ja hirmu suhtes. Kui need meie teele ilmuvad, siis palume me kohe Jumalat, et ta need kõrvaldaks. Me ei tohi loorberitele puhkama jääda. Sellega aga toome endale ainult häda kaela. Me ei ole alkoholismist tervenenud. Oma vaimset seisundit säilitades oleme vaid päev päevalt õnnetust edasi lükanud.” Kas ma kontrollin iga päev oma vaimset seisundit?

Päeva mõtisklus
Õnne ei saa otseselt otsida; see on armastuse ja teenimise kõrvalsaadus. Teenistus on meie olemise seadus. Kui su südames on armastus, on sul alati vaja teisi inimesi teenida. Tugev, rõõmus ja rahuldust pakkuv elu rajaneb armastusel ja teenimisel. Inimesed, kes on vihased või isekad, lähevad omaenda loomuse seaduse vastu. Nad lõikavad end ära Jumalast ja teistest inimestest. Armastuse ja julgustuse, teenimise ja aitamise vaimus tehtud pisiteod triigivad elu konarusi ja aitavad raja siledamaks teha. Kui me seda teeme, siis tuleb meie õnneports sellega ise kaasa.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin omalt poolt armastada ja teenida. Ma palun, et ma ei tüdineks katsetest õigesti talitada.


29. AUGUST

Päeva mõte
“Me ei saa läbi ilma palve ja mõtiskluseta. Ärgates mõelgem eelseisva kahekümne nelja tunni peale. Koostame päevaplaani. Enne tegutsema asumist palume Jumalat, et ta suunaks meie mõtlemist. Meie mõtlemine hakkab aja möödudes ikka enam ja enam toimima inspiratsiooni tasandil, kui alustame Päeva palve ja mõtisklusega. Lõpetame mõtiskelu palvega, et meid terve päeva jooksul juhatataks, milline on meie järgmine samm. Kogu meie palve alus on: Sinu tahtmine sündigu täna minus ja minu kaudu.” Kas mul on siiras soov täna Jumala tahet täita?

Päeva mõtisklus
Hinga sisse headuse ja tõe vaimu. See on aususe, puhtuse, isetuse ja armastuse vaim. See on vabalt saadaval, kui tahame seda kogu südamest vastu võtta. Jumal on andnud meile kaks asja – oma vaimu ja valikuvabaduse –, et me saaksime neid võtta või jätta, nagu ise tahame. Meile on antud vaba tahe. Kui valime isekuse ja ahnuse ja uhkuse tee, siis ei võta me Jumala vaimu vastu. Kui valime armastuse ja teenimise tee, siis võtame Jumala vaimu vastu, see voolab meisse ning teeb kõik uueks.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin valida õige tee. Ma palun, et võiksin seda pidi lõpuni minna.


30. AUGUST

Päeva mõte
“Praktiline kogemus näitab, et miski ei taga immuunsust joomise vastu nii hästi kui pingeline töö teiste alkohoolikutega. Andke see sõnum edasi teistele alkohoolikutele! Teie saate aidata seal, kus ükski teine seda ei suuda. Teie suudate saavutada nende usalduse, kui see teistel ebaõnnestub. Elu omandab uue tähenduse. Näha inimesi tervenemas, näha neid teisi abistamas, näha üksildust kadumas, näha, kuidas su ümber sõlmub sõprus, ja omada arvukalt sõpru – see on elamus, millest ei maksaks ilma jääda.” Kas ma olen alati valmis teisi alkohoolikuid aitama?

Päeva mõtisklus
Üks küllusliku elu saladusi on andmise kunst. Elu paradoks on see, et mida rohkem sa annad, seda rohkem sa saad. Kui kaotad oma elu teisi teenides, siis päästad selle. Sa võid küllaga anda ja seeläbi küllaga elada. Ühes mõttes oled sa rikas – sul on ammendamatu vaim. Ärgu takistagu ükski tige ega isekas mõte sind seda vaimu jagamast. Anna teistele armastust, abi, mõistmist ja kaastunnet. Anna oma isiklikku hõlpu ja mugavust, oma aega, raha ja kõigepealt iseennast. Ja sa elad külluslikku elu.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin elada, et anda. Ma palun, et saaksin teada küllusliku elu saladuse.


31. AUGUST

Päeva mõte
“Külastage uustulnukat veel enne, kui ta on täielikult toibunud. Depressioonis on ta vahest vastuvõtlikumgi. Kui võimalik, minge tema juurde üksinda. Rääkige talle piisavalt palju oma joomaharjumustest, sümptomitest ja kogemustest, et julgustada teda endast rääkima. Kui ta soovib rääkida, siis laske tal seda teha. Kui ta ei ole suhtlemisaldis, siis rääkige nendest hädadest, mida alkohol teile põhjustas, moraliseerivat või õpetavat tooni tingimata vältides. Kui ta näeb, et te teate joomarlusest kõike, siis hakake ennast kirjeldama kui alkohoolikut ja rääkige talle, kuidas te lõpuks teada saite, et olete haige.” Kas ma olen valmis endast uustulnukale rääkima?

Päeva mõtisklus
Ära anna järele kriitikale, süüdistamisele, põlgusele ega teiste hukkamõistmisele, kui sa püüad neid aidata. Teiste aitamise tõhusus sõltub sinu enesevalitsemisest. Sa võid kaasa minna loomuliku tungiga kritiseerida või süüdistada, kui sa oma tundeid kõvasti ohjes ei hoia. Sul peaks olema vaimse elu tugev aluspõhi, mis teeb sind tõeliselt alandlikuks, kui tahad teisi inimesi tõesti aidata. Ole nende vastu leebe ja enda vastu karm. Niimoodi saab sind kõige paremini kasutada selleks, et meeleheitel hinge ülendada. Ja ära otsi isiklikku tunnustust selle eest, mille tegemiseks Jumal sind kasutab.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin vältida hukkamõistu ja kriitikat. Ma palun, et võiksin alati teisi ülendada, mitte alandada.