AA -liikmetele - Kirjandus

AA Kirjandus

Soovituslikku AA kirjandust võib tellida Eesti AA Teenindusbüroost.
Samuti on AA trükised saadaval mitmetes AA rühmades.

AA ÜLDTEENINDUSKONVERENTSI POOLT HEAKS KIIDETUD KIRJANDUS EESTI KEELES:

Raamatud

  • ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD

Võib öelda, et AA Ühendus sellisel kujul ja sellise nimega, nagu me seda teame, tekkis selle teose väljaandmise tulemusena. See raamat on peamiste AA ideede algallikas, mis põhineb esimeste AA-laste kogemusel. 11 peatükki on kirja pandud AA kaasasutaja Billi poolt. Esimene trükk 1939. aastal ilmus väga paksul paberil ja nii hakkasid AA-lased nimetama teda „Suureks raamatuks“.
1995 a. väljaanne, 288 lk., pehmekaaneline. Hind 3 €

  • KAKSTEIST SAMMU JA KAKSTEIST TRADITSIOONI

Selles raamatus, mille kokkukirjutajaks oli samuti Bill, peamiseid AA põhimõtted vaadeldakse veelgi detailsemalt. Samas nimetakse seda raamatut „12 ja 12“. See ilmus 13 aastat hiljem pärast Suure raamatu väljaandmist. „12 ja 12“ sisaldab traditsioonide tekste - rühmade tegutsemispõhimõtted, mis tekkisid proovimise ja eksimuse meetodil pärast Suure raamatu ilmumist.
2010 a. väljaanne, 168 lk., kõvakaaneline. Hind 6 €

  • IGAPÄEVASED MÕTISKLUSED

Igal kuupäevaliselt nummerdatud leheküljel on tsitaat mõnest AA väljaannest. Igale tsitaadile järgneb tsitaadiga seotud isiklik mõtisklus mõnelt AA liikmelt. Kogu AA Sõpruskonnale esitatud palve tõi vastuseks enamkui 1300 kirjutist. Väljavalitud AA liikmed ei ole ametilt kirjutajad ning ei räägi mõistagi Sõpruskonna, vaid iseenda nimel – üks AA liige kirjutab teisele AA liikmele.
2011 a. väljaanne, 384 lk., kõvakaaneline. Hind 7 €

  • ELU KAINENA

Igaüks võib kaineks hakata. Me kõik oleme seda korduvalt teinud. Nipp on aga selles, kuidas kaineks jääda ja kainena elada. Käesolev raamat räägibki mõnest meetodist, mida me oleme kasutanud, et elada ilma joomata. Neid meetodeid võivad vabalt kasutada kõik, hoolimata sellest, kas Anonüümsed Alkohoolikud neid huvitab või mitte.
2012 a. Väljaanne, 160 lk, kõvakaaneline. Hind 7 €

 

Brošüürid ja voldikud

  • KAS AA ON SINU JAOKS?

12 küsimust, millele ainult Sina saad vastata. Voldik. Hind 0,2 €

  • SEE ON AA

Sissejuhatus AA tervenemisprogrammi. 24 lk. Hind 1 €

  • KUI SA OLED PROFESSIONAAL...

Kuidas AA teeb koostööd professionaalsete töötajatega. 8 lk. Hind 0,2 €

  • KÜSIMUSED JA VASTUSED TUGISUHTE KOHTA

Tugiisikud AA-s: kuidas see toimib. 36 lk. Hind 1 €