AA 12 lubadust

AA 12 LUBADUST
 

 1. Me saame tunda uut vabadust ja uut õnne.
 2. Me ei kahetse minevikku ega soovi selle ees silmi sulgeda.
 3. Hakkame mõistma, mida tähendab sõna "meelerahu".
 4. Saame tunda rahu.
 5. Ükskõik kui sügavale me polnud langenud, hakkame me nägema, et meie kogemustest on teistele inimestele kasu.
 6. Otstarbetuse ja enesehaletsuse meeleolud kaovad.
 7. Kaob ka huvi mina-kesksete asjade vastu, see asendub huviga kaasinimeste suhtes.
 8. Omakasupüüdlikkus hajub.
 9. Kogu meie ellusuhtumine ja maailmavaade muutuvad.
 10. Meis kaob hirm inimeste ja majandusliku ebakindluse ees.
 11. Hakkame vaistlikult taipama, kuidas toimida olukordades, mis meid varem nõutuks tegid.
 12. Äkitselt mõistame, et Jumal teeb meie heaks seda, milleks me ise suutelised ei olnud.

"Kas need on suurejoonelised lubadused? Arvame, et mitte. Meie keskel saavad need teoks - mõnikord kiiremini, mõnikord aeglasemalt. Need teostuvad alati, kui me nende nimel pingutame."

AA suur raamat, 6. peatükk