November

November

 

1. NOVEMBER

Päeva mõte
Mul on lootust. See on see võluasi, mille ma olin ära kaotanud või käest ära pannud. Tulevik ei ole enam tume. Ma isegi ei vaata selle poole, või ehk ainult siis, kui mul on vaja plaane teha. Ma püüan jätta tuleviku tema enda hooleks. Tulevik koosneb paljudest tänastest, mille rida on niisama lühike kui praegune hetk ja niisama pikk kui igavik. Lootust õigustavad paljud täppiläinud praegused hetked, õige olevik. Minuga ei saa sündida midagi, mis poleks Jumala tahtmine. Ma võin loota parimat, niikaua kui mul on see, mis mul on, ja see on hea. Kas mul on lootust?

Päeva mõtisklus
Usk on käskjalg, mis viib meie palved Jumala ette. Palve võib olla nagu viirukisuits, mis tõuseb üha kõrgemale ja kõrgemale. Usu palve on õieti usalduse palve, mis tajub Jumala ligiolu ja kerkib talle vastu. Võib olla kindel, et see palve saab Jumalalt ka mingi vastuse. Me võime tänada Jumalat iga päev palves Tema armu eest, mis on hoidnud meid õigel teel ja lasknud meil head elu alustada. Niisiis peaksime paluma Jumalat usus, usalduses ja tänulikkuses.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla kindel, et minu palved saavad mingil kombel vastatud. Ma palun, et võiksin olla vastusega rahul, ükskõik mis kujul see ka tuleb.


2. NOVEMBER

Päeva mõte
Mul on usku. See on see asi, mille valgel maailm tundub õige. See asi, mis annab kõigele viimaks ometi mingi mõtte. Teadvelolek universumi Jumalikust Printsiibist, mis hoiab kõike koos ja annab sellele ühtsuse, eesmärgi, headuse ja tähenduse. Elu ei ole enam tuhk minu suus ega keele peal kibe. Kõik on üks hunnitu tervik, sest Jumal hoiab seda koos. Usk on hüpe tundmatusse, esimene arglik samm silmapiiri taha, mis pakub meile äraarvamatut hüvitust meelerahu kujul. Kas mul on usku?

Päeva mõtisklus
Ole nagu tühi astja, mida Jumal saaks täita. Kalla endast kogu aeg teistele välja, et Jumal saaks oma vaimu sinu sisse kallata. Mida rohkem sa annad, seda rohkem sa endale saad. Jumal hoolitseb selle eest, et sinu astja oleks täis, kui sa sealt teistele jagad. Aga kui sa püüad kõike isekalt endale hoida, siis katkeb peagi sinu ühendus Jumalaga, su toitva allikaga, ja sinu vesi jääb seisma. Et selgena püsida, selleks peab järvel olema nii sissevool kui väljavool.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin alati seda välja valada, mida ma olen saanud. Ma palun, et võiksin hoida oma oja puhtana ja voolavana.


3. NOVEMBER

Päeva mõte
Mul on ligimesearmastust. See on õiget sorti armastus, mis pole mitte isekas kirg, vaid isetu ja lahke soov teisi inimesi aidata. Teha seda, mis on teise jaoks parim, seada tema heaolu enda soovidest kõrgemale. Panna Jumal esimeseks, teine inimene teiseks ja iseennast viimaseks. Ligimesearmastus on leebe, lahke, mõistev, pika meelega ja teenimistahteline. AA on mulle seda andnud. See, mida ma enda heaks teen, läheb kaotsi; aga see, mida ma teen teiste heaks, pannakse võib-olla igavikus kirja. Kas mul on ligimesearmastust?

Päeva mõtisklus
“Paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile!” Jumala jõud on piiramatu. Ei ole mingit piiri sellele, mida Tema jõud võib inimsüdames korda saata. Aga me peame Jumala jõudu tahtma ja seda Jumala käest paluma. Jumala jõud on meile kättesaamatu, kui me oleme selle suhtes ükskõiksed. Me võime kõndida oma isekat teed, palumata kordagi Jumala abi, ja meile ei anta ka jõudu. Aga kui me usaldame Jumalat, siis võime küsida seda jõudu, mida meil vaja on. Kui me seda tõsiselt Jumala käest palume, siis antakse meile seda küllaga.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tahta Jumala väge. Ma palun, et võiksin vajaminevat jõudu Jumalalt paluda.


4. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma saan teha asju, mida ma varem kunagi ei teinud. Viin nullis ära mu teotahte ja edasipüüdlikkuse. Ma ei saanud kuidagi hoogu sisse, et millegagi pihta hakata. Lasin kõigel loha minna. Purjus peaga olin nii loid, et ei saanud isegi endal juukseid kammitud. Nüüd võin maha istuda ja midagi teha. Ma võin vajalikke kirju kirjutada. Ma võin vajalikku kohta helistada. Ma võin aiatööd teha. Ma võin oma hobidega tegelda. Mul on tahtmine midagi luua, seesama loomistung, mida alkohol täiesti lämmatas. Mul on jälle vabadus midagi saavutada. Kas ma olen oma teotahte tagasi saanud?

Päeva mõtisklus
“Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks!” Me ei leia tõelist õnne, kui me seda otsime. Õnne otsimine ei tee pikas perspektiivis õnnelikuks, vaid vabastab meid ainult pettekujutelmadest. Ära otsi rohket rõõmu meeldivate asjade kaudu. Nii see ei käi. Õnn käib kaasas õigesti elatud eluga. Tõeline õnn tuleb siis, kui elad igas mõttes ning enese ja teiste suhtes nii, nagu arvad, et Jumal sinult ootab.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei peaks meeldivaid asju omaette eesmärgiks. Ma palun, et võiksin olla rahul selle õnnega, mis tuleb õigesti talitamisest.


5. NOVEMBER

Päeva mõte
Mõeldes neile hüvedele, mida on kaasa toonud meie uus eluviis, oleme leidnud, et meil on nüüd uutsorti kodu ning uutmoodi suhe oma mehe või naise ja lastega. Samuti on meil rahu, rahulolu, lootust, usku, ligimesearmastust ja uutsorti edasipüüdlikkust. Mida me oleme kaotanud? Igaüks meist saab sellele küsimusele mitut moodi vastata. Mina olen kaotanud suure osa oma hirmust. Vanasti hoidis see mind oma võimu all; hirm oli minu peremees. See halvas minu püüdlused. See tegi minust introverdi, sissepoole pööratud inimese. Kui selle hirmu asemele tuli usk, siis sain ma terveks. Kas ma olen kaotanud osa oma hirmust?

Päeva mõtisklus
Maailm läheneb rutem Jumalale ja Tema tahtmine sünnib maa peal kiiremini, kui kõik inimesed, kes Teda tunnistavad, annavad end tingimusteta Tema käsutusse. Jumal võib teha igast inimesest oma jumaliku jõu ja armastuse kanali. Maailma lähenemist Jumalale pidurdab Tema järgijate mahajäämine. Kui igaüks elaks iga päev Jumalale ja lubaks Jumalal enda kaudu töötada, siis oleks maailm üsna varsti palju lähemal Jumalale, oma Loojale ja Hoidjale.

Päeva palve
Ma palun, et mind võiks kasutada kanalina Jumaliku Armastuse väljenduseks. Ma palun, et võiksin elada nii, et tuua Jumala vaimu maailmale lähemale.


6. NOVEMBER

Päeva mõte
Hirm ja mure said minust võitu. Minu joomine ainult suurendas neid. Ma muretsesin selle pärast, millega olin purjuspäi hakkama saanud. Kartsin võimalikke tagajärgi. Kartsin kohtuda inimestega, kuna nad võiksid minust midagi teada saada. Hirm hoidis mind kogu aeg süte peal. Ma olin hirmust ja murest põhja kõrbenud. Olin üks suur närvipundar. Kartsin nurjumisi, tulevikku, vanadust, haigusi, pohmakaid, enesetappu. Mul olid vildakad mõtted ja suhtumised. Kui AA käskis mul oma hirmud ja mured Kõrgema Jõu hoolde anda, siis ma seda ka tegin. Nüüd püüan mõelda pigem usule kui hirmule. Kas ma olen asendanud hirmu usuga?

Päeva mõtisklus
Vaimujõud on Jumala tegu. Jumal saab toimida ainult inimeste kaudu. Ükskõik, kui nõrk sa ka ei oleks, kui sa lased Jumalal enda kaudu tegutseda, siis on kõik su mõtted ja sõnad ja teod täis vaimujõudu. See pole mitte sina üksi, kes teiste inimeste elus muutusi esile kutsub! See on ka Jumalik Vaim, kes elab sinus ja töötab sinu kaudu. Jõud on Jumala tegu. Jumal võib kasutada sind kui oma tööriista, et teiste inimeste elus imesid korda saata.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin lasta Jumala jõul täna minu kaudu toimida. Ma palun, et võiksin saada lahti neist tõketest, mis Tema võimu mulle ligi ei lase.


7. NOVEMBER

Päeva mõte
Olen kaotanud suure osa oma vihavimma. Olen leidnud, et teistele tagasi tegemisest pole midagi kasu. Kui me püüame kätte maksta, siis ei tee see meie enesetunnet paremaks, vaid jätab meile ainult pettunud ja petetud tunde. Oma vaenlaste karistamise asemel rikume ainult iseenda meelerahu. Vimmakogumisest pole kasu, see teeb meile endale rohkem haiget kui kellelegi teisele. Viha põhjustab pettumust, sisekonflikte ja neuroosi. Kui me teisi vihkame, siis oleme ka ise vihatud. Kui me teisi solvame, siis solvatakse meid endid. Kui teised inimesed meile ei meeldi, siis ei meeldi meie ise ka teistele. Kättemaksuhimu on võimas mürk meie kehas. Kas ma olen oma vihavimmast lahti saanud?

Päeva mõtisklus
Mitte niivõrd sina ise, kuivõrd Jumala arm sinus aitab teisi inimesi sinu ümber. Kui tahad aidata isegi neid, kes sulle ei meeldi, siis pead mõistma, et miski ei takista sind seda tegemast, miski ei takista Jumala armu sind ära kasutamast. Suurimad takistused on sinu oma uhkus ja isekus. Korista need tee pealt eest, ja Jumala arm voolab läbi sinu teiste inimeste ellu. Siis saab kõiki neid, kes sinuga kokku puutuvad, mingil kombel aidata. Hoia kanal vaba neist asjadest, mis teevad su elu tühiseks ja ebatõhusaks.

Päeva palve
Ma palun, et kõik, kes minuga kokku puutuvad, tunneksid end seetõttu paremini. Ma palun, et ma ei hoiaks oma südames neid asju, mis inimesi minust eemale peletavad.


8. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma olen kaotanud suure osa oma alaväärsuskompleksist. Püüdsin alati elu eest põgeneda. Ma ei tahtnud reaalsusega silmitsi seista. Mind valdas enesehaletsus. Mul oli kogu aeg endast kahju. Püüdsin kõiki kohustusi vältida. Mulle tundus, et ma ei tule oma pere- või töökohustustega toime. Tänu oma alaväärsuskompleksile tõrjusin usinasti kõiki kohustusi kõrvale. Tahtsin vabalt ringi hõljuda. AA näitas mulle, kuidas oma alaväärsustundest üle saada. Tänu AA-le tuli mulle jälle tahtmine vastutust enda peale võtta. Kas mu alaväärsuskompleks on kadunud?

Päeva mõtisklus
“Üht asja ma teen, unustades need asjad, mis on selja taga, ja sirutades käe nende asjade poole, mis on minu ees, rühin edasi eesmärgi poole.” Ma peaksime unustama need asjad, mis on selja taga, ja rühkima edasi millegi parema poole. Me usume, et Jumal on andeks andnud kõik meie kunagised patud, kui me püüame täna ausalt elada nii, nagu Tema seda tahab. Me võime mineviku tahvli puhtaks pühkida. Võime täna alustada puhtast lehest ja minna enesekindlalt edasi tolle eesmärgi poole, mis on meie ette seatud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin mineviku koorma maha panna. Ma palun, et võiksin alustada täna kerge südame ja uue enesekindlusega.


9. NOVEMBER

Päeva mõte
Olen õppinud olema vähem negatiivne ja rohkem positiivne. Varem vaatasin peaaegu kõike negatiivse pilguga. Minu meelest enamik inimesi lihtsalt bluffis. Paistis, et maailmas on väga vähe head, aga see-eest väga palju silmakirjalikkust ja teesklust. Inimesi ei saanud usaldada. Nad võtavad su õnge, kui vähegi saavad. Kõik kirikuskäijad olid osalt silmakirjateenrid. Paistis, et ma ei tohi kõike päris lõpuni uskuda. See oli mu üldine ellusuhtumine. Nüüd olen ma hoopis positiivsem. Usun inimesi ja nende võimeid. Maailmas on palju armastust ja tõtt ja ausust. Ma ei ürita inimestest üle sõita. Elu tundub nüüd elamist väärt ja mul on hea meel elada. Kas ma olen vähem negatiivne ja rohkem positiivne?

Päeva mõtisklus
Mõtle Jumalast kui Suurest Sõbrast ja püüa mõista, kui imeline see sõprus on. Kui sa kingid Jumalale peale imetluse, kuulekuse ja ustavuse ka lähedust, siis saab Temast sinu sõber, samamoodi, nagu sina oled Tema sõber. Siis tunned, et te töötate kahekesi koos. Tema saab sinu jaoks midagi ära teha ja sina saad Tema jaoks midagi ära teha. Sinu palved muutuvad su enese jaoks reaalsemaks, kui sa tunned, et Jumal on sinu sõpruse peale kindel ja sina oled Tema sõpruse peale kindel.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin mõelda Jumalast kui oma Sõbrast. Ma palun, et võiksin tunda, et ma töötan Tema heaks ja Temaga koos.


10. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma pole enam nii enesekeskne. Vanasti käis maailm ümber minu ringi. Mina ise, minu soovid ja vajadused, minu lõbu, minu tahtmise saamine olid mulle tähtsamad kui kogu ülejäänud maailm. Ma ei osanud välja mõelda midagi tähtsamat kui see, mis minu endaga toimus. Püüdsin isekalt õnnelik olla ja tänu sellele olin suurema osa ajast õnnetu. Olen leidnud, et isekas lõbuotsimine ei too kaasa tõelist õnne. Kui ma kogu aeg ainult enda peale mõtlen, siis jätab see elu parima osa mulle kättesaamatuks. AA õpetas mulle hoolima vähem enesest ja rohkem teistest. Kas ma pole enam nii enesekeskne?

Päeva mõtisklus
Kui sinuga juhtub midagi, mis sind endast välja viib ja sinult julguse röövib, siis püüa mõelda, et eluraskused ja mured ei ole mitte selleks välja mõeldud, et sinu hingelise elu arengut pidurdada, vaid selleks, et katsuda sinu jõudu ja suurendada su otsusekindlust edasi minna. Ükskõik, mis sul ka ees ei seisaks, sa pead kas sellest võitu saama või seda ära kasutama. Miski ei tohiks sind pikalt kohutada ning ükski raskus ei tohiks sinust täielikult võitu saada. Jumala jõud on alati kohal ja ootab, et sa selle appi võtaks. Miski ei ole nii vägev, et seda ei saaks võita, või kui mitte võita, siis vähemalt ära kasutada.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin kindel olla, et Jumala abiga ei saa midagi viltu minna. Ma palun, et võiksin elada Tema abiga võidukamat elu.


11. NOVEMBER

Päeva mõte
Kui ma mõtlen kõigile neile, kes enne mind on olnud, siis mõistan, et olen kõigest üksainuke inimene ja seejuures mitte väga tähtis. See, mis minuga juhtub, ei olegi tegelikult nii väga oluline. AA on õpetanud mind olema sõbralikum ja teistele vähemalt poolele teele vastu minema, et sõpru leida, ning siiralt abivalmis. Nüüd, kus ma pole enam nii tundlik, on mul rohkem eneseaustust. Olen leidnud, et ainuke viis endaga hästi läbi saada on teiste vastu tõelist huvi tunda. Kas ma mõistan, et ma polegi tegelikult nii väga oluline?

Päeva mõtisklus
Kui sa oma elule tagasi vaatad, ei olegi väga raske uskuda, et kõigil su läbielamistel oli mingi mõte, mis pidi sind mõneks eluliselt tähtsaks tööks ette valmistama. Kõik sinu elusündmused võivad sama hästi olla ka Jumala plaanitud, et sinust hiljem maailmas mingit kasu oleks. Iga inimese elu on mosaiik. Iga asi, mis sinuga on juhtunud, on justkui üks väike kivike mosaiigis, ja iga väike kivike sobib sinu elu täiuslikku mosaiigimustrisse, mille on kujundanud Jumal.

Päeva palve
Ma palun, et mul ei tekiks tarvidust kogu oma elu kujundust korraga näh. Ma palun, et võiksin usaldada Kujundajat.


12. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma ei kritiseeri enam nii palju teisi inimesi, ei AA-s ega väljaspool AA-d. Varem tegin kogu aeg teisi inimesi maha. Nüüd mõistan, et tegin seda sellepärast, et alateadlikult ennast üles upitada. Kadestasin inimesi, kes elasid normaalset elu. Ma ei saanud aru, miks mina ei saa samasugune olla. Ja seepärast tegin neid maha. Hüüdsin neid äpudeks ja silmakirjateenriteks. Otsisin alati teisest inimesest vigu. Mulle meeldis “ennasttäis normaale” ja “snoobe” pukist maha tirida. Nüüd olen leidnud, et ma ei saa teist inimest oma kriitikaga paremaks teha. AA on mulle seda õpetanud. Kas ma ei kritiseeri enam nii palju teisi inimesi?

Päeva mõtisklus
Pead tunnistama oma abitust, enne kui Jumal sinu abipalvet kuulda võtab. Kõigepealt tuleb häda tunnistada, enne kui võid Jumalalt paluda jõudu selle hädaga toime tulla. Aga kui sa oma häda ära tunned, siis kostab sinu palve üle kogu taevase muusika. Mitte teoloogilised väitlused ei lahenda otsiva hinge probleeme, vaid tolle hinge siiras appihüüd Jumalale ning kindlustunne, et seda hüüet võetakse kuulda ja sellele vastatakse.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin läkitada oma hääletu appikarje tühjusse. Ma palun, et võiksin olla kindel, et kunagi ja kusagil võetakse seda kuulda.


13. NOVEMBER

Päeva mõte
Kes olen mina, et teiste inimeste üle kohut mõista? Kas minu tohutult edukas elu on tõestanud, et mina olen kõigist targem? Hoopis vastupidi. Kuni AA-sse tulekuni oli minu elu täielik soss. Tegin ära kõik vead, mida üldse teha andis. Käisin kõiki valesid radu, mida andis käia. Kui vaadata minu tegude järgi, kas ma olen siis sobiv inimene teiste üle kohut mõistma? Vaevalt küll. AA-s olen õppinud mitte teiste üle otsustama. Ma eksin ju nii sageli. Las teiste üle mõistavad kohut nende oma tegude tagajärjed. See ei ole minu teha. Kas ma ei otsusta enam nii karmilt teiste inimeste üle?

Päeva mõtisklus
Oma mõtiskluste ajal kuuleme taas: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” Ikka ja jälle kuuleme, kuidas Jumal seda meile ütleb. “Tulge minu juurde” igale probleemile lahendust leidma, igast kiusatusest üle saama, iga hirmu talitsema, tulge kõigi oma kehaliste, vaimsete ja hingeliste hädadega, aga kõigepealt “tulge minu juurde” saama jõudu, et elada rahuliku meelega ning olla kasulik ja tõhus.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin minna täna Jumala juurde nende asjade järele, mida mul on elamiseks vaja. Ma palun, et võiksin leida tõelist meelerahu.


14. NOVEMBER

Päeva mõte
Parem, kui inimeste üle kohut mõista, on nende head omadused üles otsida. Kui sa küllalt usinasti ja küllalt kaua otsid, siis peaksid igaühes midagi head leidma. AA-s õppisin, et minu asi on otsida head, mitte arvustada halba. Iga alkohoolik on kohtumõistmise ja kriitikaga harjunud. See pole aidanud veel kellelgi kaineks saada. AA-s ütleme inimestele, et nad võivad muutuda. Püüame neis kõige parema välja tuua. Kiidame nende häid külgi ja läheme halbadest külgedest vaikides mööda. Arvustamine inimesi paremaks ei muuda. Kas ma otsin inimestes head?

Päeva mõtisklus
Jumalal on kindlasti mõttes mingi kava maailma jaoks. Me usume, et Tema tahab maailma näha universaalse inimeste vennaskonnana, mille üle Tema on isa. Ka sinu elu plaan on kindlasti Jumala mõttes olemas. Vaikse mõtiskluse ajal võid küsida Jumalalt juhatust ja paluda Tal avaldada sinu plaan tänaseks päevaks. Siis võid elada oma päeva Tema juhatuse järgi. Paljud inimesed ei tee oma elu selliseks, nagu Jumal on ette näinud, ja seepärast on nad õnnetud. Nende elu kava on kaotsi läinud.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin järgida Jumala kava tänaseks päevaks. Ma palun, et võiksin tajuda Jumalikku Kavatsust selles, mida ma täna teen.


15. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma pole enam nii tundlik ega haavu nii kergesti. Ega võta ennast enam nii tõsiselt. Varem polnud mulle solvumiseks kuigi palju vaja, haavusin iga asja peale ja tundsin, et mind on mängust välja jäetud. Nüüd ei ole see enam nii tähtis, mis minuga juhtub. Üks meie joomise põhjus oli see, et me ei kannatanud midagi välja ja seepärast põgenesime ebameeldivast olukorrast. Nüüd oleme õppinud kõike vapralt taluma ning naeratama, kui vaja. Kui ma olen AA tegevusest üleni haaratud, ei pane ma isiklikke solvumisi enam nii väga tähele. Need pole enam nii tähtsad. Olen õppinud enesehaletsuse üle naerma, sest see on nii lapsik. Kas ma pole enam nii tundlik?

Päeva mõtisklus
Jumala imettegev jõud ilmutab end tänapäeval sama palju kui minevikuski. See saadab praegugi inimeste elus korda imelisi muutusi ja annab sassis mõistusele imelist paranemist. Kui inimene usaldab täielikult Jumalat ning jätab päeva ja tunni valiku Tema hoolde, siis ilmutab Jumala imettegev jõud end ka selle inimese elus. Sestap võime usaldada Jumalat ja uskuda piiritult Tema võimesse meid jälle terveks teha, kunas Ta soovib.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin kindel olla, et minu elu muutmise juures pole midagi sellist, millega Jumal toime ei tule. Ma palun, et mul võiks olla usku Tema imettegevasse jõusse.


16. NOVEMBER

Päeva mõte
Olen saanud lahti enamikust sisemistest vastuoludest. Enne olin kogu aeg iseendaga sõjajalal. Tegin asju, mida ma ei tahtnud teha. Ärkasin üles võõrastes kohtades ja imestasin, kuidas ma sinna sain. Purjuspäi valdas mind hoolimatus ja kaine peaga süümepiinad. Minu elul polnud mingit mõtet. See kubises murtud otsustest ning täitmata lootustest ja plaanidest. Rabelesin, aga kuhugi ei jõudnud. Pole ime, et mul olid närvid läbi. Jooksin peaga vastu seina, nii et silme eest kirju. AA õpetas mulle, kuidas oma asju organiseerida ja lõpetada iseenda vastu sõdimine. Kas ma olen sisemistest vastuoludest lahti saanud?

Päeva mõtisklus
“Kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel.” Jumala vaim tuleb oma järgijate peale, kui need on ühel ajal, ühes kohas ja ühel nõul kokku tulnud. Kui kaks või kolm pühitsetud hinge on kohtumispaigas kokku saanud, siis on seal ka Jumala vaim, et neid aidata ja juhtida. Kus iganes tuleb kokku rühm siiraid inimesi, kes paluvad hardalt Jumala abi, siis on ka Tema võim ja Tema vaim kohal, et neid inspireerida.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla ühel nõul oma rühmakaaslastega. Ma palun, et võiksin tunda pühitsetud rühma jõudu.


17. NOVEMBER

Päeva mõte
Igaühel on kaks poolt, hea ja halb. Me oleme kõik teatud määral kahestunud isiksused. Kui me jõime, siis valitses meie üle halb isiksus. Tegime purjuspäi asju, mida me kaine peaga kunagi teinud ei oleks. Kui kaineks saame, siis oleme teistsugused inimesed. Siis imestame, kuidas me üldse niisuguseid asju teha saime. Aga siis joome end jälle täis ning meie paha pool tuleb uuesti välja. Ja nii me pendeldamegi kahevahet, alati oma teise poolega tülis, alati ärritatud. Selline enese lõhestamine ei ole hea; peame kuidagi üheks tervikuks saama. Teeme seda nii, et pühendame end täiest südamest AA-le ja kainusele. Kas ma olen üheks tervikuks saanud?

Päeva mõtisklus
“Hästi tehtud, sa hea ja ustav teener. Astu sisse oma Issanda rõõmu.” Need sõnad on mõeldud paljudele tavalistele inimestele, kellest maailm neid märkamata mööda läheb. Need sõnad pole lausutud mitte maailmakuulsatele, uhketele ja rikastele inimestele, vaid vaiksetele järgijatele, kes teenivad Jumalat tagasihoidlikult, aga ometi ustavalt, ning kannavad oma risti vapralt ja naeratavad maailmale. “Astu sisse oma Issanda rõõmu.” Astu sellesse täiuslikumasse vaimsesse ellu, mis on täis rõõmu ja rahu.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei ihkaks maailma aplausi. Ma palun, et ma ei tahaks tasu selle eest, mida on minu meelest õige teha.


18. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma olen üle saanud viivitamisest. Lükkasin alati kõik homse peale ja selle tulemusel ei saanud ma midagi tehtud. “Homme on jälle päev,” oli minu moto, mitte “Mis täna tehtud, see homme hooleta.” Alkoholi mõju all tegin grandioosseid plaane. Kui kaineks sain, siis oli mul oma joomahoost ülesaamisega liiga palju tegemist, et millegagi pihta hakata. “Ükspäev teen selle ära” – aga tegemiseni ei jõudnud kunagi. AA-s olen õppinud, et parem on aeg-ajalt vigu teha kui üldse mitte midagi teha. Me õpime katse-eksituse meetodil. Aga tegutsema peame praegu ja mitte seda homseni edasi lükkama. Kas ma olen õppinud praegu tegutsema?

Päeva mõtisklus
“Ära hoia küünalt vaka all. Tõuse ja sära, sest valgus on tulnud ja Jumala hiilgus on tõusnud sinus.” Jumala hiilgus särab sinu iseloomu ilus. See on sinus tõusnud, isegi kui sa sellest ainult osaliselt aru saad. “Sest nüüd me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse.” Jumala hiilgus on liiga pimestav, et surelikud maa peal seda tervenisti näha võiksid. Aga osa tema hiilgusest on sinus tõusnud, kui sa püüad seda valgust oma elus peegeldada.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin püüda olla Jumaliku Valguse peegeldus. Ma palun, et mõned selle kiired võiksid särada minu elus.


19. NOVEMBER

Päeva mõte
Me ei räägi AA-s kuigi palju seksist. Ja ometi on see, kui seks elus õigele kohale asetub, üks neist headest asjadest, mis on meie uue eluviisiga kaasa tulnud. Sinine raamat ütleb, et paljudel meist oli sealjuures tarvis põhjalikke uuendusi. See ütleb ka, et me testisime kõigi oma seksuaalsuhteid – on need isekad või mitte? “Me pidasime alati meeles, et meie seksuaalsed võimed on Jumalast antud ja seega head, neid ei tule kasutada kergemeelselt ega isekalt, ega ka põlata ega jälestada.” Me võime paluda Jumalat, et ta vormiks meie ideaale ja aitaks meil nende järgi elada. Me võime ka sellele vastavalt käituda. Kas minu seksuaalelu on korralikult kontrolli all?

Päeva mõtisklus
“Ma tõstan oma silmad üles kõrgustesse, kust tuleb mulle abi.” Tõsta oma mõtted üles alatutest, madalatest ja räpastest maistest asjadest headuse ja siivsuse ja ilu kõrgustesse. Treeni oma arusaamist, nii et püüad näha kõrgemale. Treeni seda veel ja veel, kuni kauged kõrgused saavad tuttavamaks. Issanda kõrgused, kust tuleb sulle abi, saavad lähemaks ja kallimaks ning võltsid maised väärtused paistavad aina kaugenevat.

Päeva palve
Ma palun, et ma ei hoiaks oma silmi alati maas. Ma palun, et võiksin tõsta oma pilgu kõrgematele asjadele.


20. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma ei püüa enam alkoholismi abil elust põgeneda. Joomine ehitas minu jaoks üles ebareaalse maailma, kus ma püüdsin elada. Aga hommikuvalguses tuli reaalne elu jälle tagasi ning sellele oli aina raskem vastu vaadata, sest mul oli sellega toimetulekuks aina vähem jõuvarusid. Iga põgenemiskatse tegi mu isiksust nõrgemaks. Kõik teavad, et alkohol võtab pidurid maha ja aitab seeläbi reaalsusest pageda. Alkohol surmab need ajurakud, mis juhivad meie kõrgemaid võimeid, ning me kaome purjusoleku ebareaalsesse maailma. AA õpetas mind mitte ära jooksma, vaid reaalsusega silmitsi seisma. Kas ma olen elust põgenemise järele jätnud?

Päeva mõtisklus
Püüa vaikse meditatsiooni ajal loota aina rohkem Jumala armule. Tea, et ükskõik, mida tulevik toob, seal on aina rohkem head. Ära looda ja soovi üksnes materiaalseid asju. Asjade küllus tekitab tüdimust. Pane oma lootused vaimsetele asjadele, et sa saaksid vaimselt areneda. Õpi aina rohkem usaldama Jumala võimu ning selles usalduses saad sa paremini aru vaimsete asjade suuremast väärtusest.

Päeva palve
Ma palun, et materiaalsed asjad mind enda alla ei mataks. Ma palun, et võiksin taibata vaimsete asjade kõrgemat väärtust.


21. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma ei raiska enam raha, vaid püüan seda heaks otstarbeks ära kasutada. Kui ma olin purjus, siis loopisin raha laiali nagu kõik teisedki, justkui oleks mul seda väga palju. Niimoodi tundsin end tähtsana – olin üheks päevaks miljonär. Aga järgmisel hommikul tuli kurb ärkamine, taskud tühjad ja kaasas paar dešifreerimatut tšekki. Kuidas ma võisin nii loll olla? Kuidas on võimalik seda enam tasa teha? Niisugused mõtted viivad tuju nulli. Kui me kained oleme, kulutame oma raske tööga teenitud raha nii, nagu tarvis. Kuigi mõned meist võiksid heldemalt raha AA-le anda, ei loobi me seda vähemalt laiali. Kas ma kasutan oma raha hästi ära?

Päeva mõtisklus
Sa peaksid end maailmas koduselt ja mugavalt tundma. Kuid mõned inimesed saadavad oma elu mööda vaikses meeleheites, mitte ei katsu maailmas koduselt ja rahumeelselt ära elada. Lase oma meelerahu ümbritsejatele välja paista. Las teised näevad, et sinul on siin mõnus olla, ja teavad, et see on tulnud sinu usaldusest Kõrgema Võimu vastu. Allavandumise tuim ja raske tee ei ole mitte Jumala tee. Usk võtab vastutuulelt ära kibeduse ja toob rahu isegi rüselusse.

Päeva palve
Ma palun, et mu eluviis võiks olla mõnusam. Ma palun, et võiksin end oma elus kodusemalt ja rahulikumalt tunda.


22. NOVEMBER

Päeva mõte
Olen oma tüdimusest enamjaolt lahti saanud. Üks kõige raskem asi, millest vastne AA liige peab aru saama, on see, kuidas püsida kaine ilma igavust tundmata. Joomine oli alati sobiv vastus igavatele inimestele või igavatele olukordadele. Aga kui sa oled hakanud juba AA vastu huvi tundma, kui sa oled juba pühendanud sellele oma aega ja entusiasmi, ei tohiks tüdimus sulle enam probleem olla. Sinu ees avaneb uus elu, mis on alati huvitav. Kainus peaks andma sulle nii palju uusi huvisid, et sul pole aegagi igavleda. Kas ma olen vabanenud hirmust tüdimuse ees?

Päeva mõtisklus
“Kui mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke.” Ligimesearmastus tähendab seda, et sa hoolid teistest inimestest nii palju, et tahad nende heaks tõesti midagi teha. Väike naeratus, julgustav või armastav sõna läheb lennates kohale, kuigi paistab esmapilgul nii lihtne, samal ajal kui oraatori vägevad sõnad langevad kurtidele kõrvadele. Kasuta ära juhuslikke hetki oma päevas, et mõne pisikese asjaga teise inimese tuju tõsta. Igavus tuleb sellest, kui mõtled liiga palju iseenda peale.

Päeva palve
Ma palun, et minu päeva võiks valgustada mõni väike tegu teiste heaks. Ma palun, et võiksin püüda täna vabaneda enesekesksusest, mille tõttu ma igavust tunnen.


23. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma ei jäta enam midagi tegemata sellepärast, et ma ei tule sellega täiuslikult toime. Paljud alkohoolikud kasutavad seda, et nad pole võimelised üht või teist asja täiuslikult tegema, kui ettekäänet selleks, et üldse mitte midagi teha. Me teeme näo, et oleme perfektsionistid. Me oskame imehästi teistele öelda, kuidas midagi teha tuleks, aga kui peame seda ise tegema, siis lööme põnnama. Ütleme endale: “Ma võin vigu teha, seepärast jätan parem kogu asja sinnapaika.” AA-s seame endale kõrged eesmärgid, aga see ei tähenda, et me ei prooviks neid täita. See väike tõsiasi, et me ei jõua kunagi täielikult eesmärgile, ei sega meil veel oma parimat anda. Kas ma olen lõpetanud perfektsionismi suitsukatte taha varjumise?

Päeva mõtisklus
“Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud!” Ole vaimult kartmatu! Olgu su vaim vaba ja võitmatu. Ebaõnn ei suuda sind kogu oma jõuga lüüa ega puutuda, kui sa lased oma vaimul maailma ära võita; tõuse maistest segadustest kõrgemale täiusliku rahu ja kindlustunde salakambrisse. Kui sulle esitatakse väljakutse, siis pea meeles, et Jumala abi on alati sinuga ja miski ei saa sind täielikult lüüa.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla enesekindel ja julge. Ma palun, et ma ei kardaks ebaõnne jõudu.


24. NOVEMBER

Päeva mõte
Selle asemel, et perfektsionisti mängida, oleme meie AA-s rahul igasuguse edasiminekuga. Kõige tähtsam on areneda. Me mõistame, et täiuslikkusejanu on ainult võltsi uhkuse tulemus ja katse ennast häbist päästa. AA-s oleme valmis vigu tegema ja komistama, tingimusel, et me alati ettepoole kukume. Meid ei huvita niivõrd see, kes me oleme, vaid see, kelleks me saame. Me oleme teel, mitte eesmärgil. Ja me jääme teekäijateks nii kaua, kui me elame. Ükski AA-lane pole kunagi “pärale jõudnud.” Aga me muutume paremaks. Kas ma arenen?

Päeva mõtisklus
Iga päev toob uue võimaluse teha midagi pisikest, mis aitab maailma paremaks teha ja toob Jumala kuningriigi maale lähemale. Võta iga päeva juhtumisi kui võimalust teha midagi Jumala heaks. Kui tegutsed selles vaimus, saadab õnnistus kõiki su tegusid. Kui pakud täna oma teenistust Jumalale, saad osa Tema tööst. Sul pole vaja suuri asju teha.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna teha midagi edasiviivat, midagi isetut, midagi armastavat. Ma palun, et võiksin olla rahul väikeste asjade tegemisega, peaasi, et need on õiged asjad.


25. NOVEMBER

Päeva mõte
Ma ei ole enam nii kade teiste inimeste, nende omanduste ega annete peale. Kui ma jõin, siis kadestasin salaja neid inimesi, kes said normaalselt juua, keda nende perekond armastas ja austas, kes elasid normaalset elu ja keda nende sõbrad endaga võrdseks pidasid. Kujutasin endale ette, et ma olen sama hea kui nemadki, aga teadsin, et tegelikult ma ei ole. Nüüd pole mul enam tarvis kade olla. Püüan teha nii, et ma ei tahaks seda, mida ma ei vääri. Olen rahul sellega, mille olen oma enam-vähem õige eluviisiga ära teeninud. Jõudu neile, kellel on seda, mida minul ei ole. Mina vähemalt püüan. Kas ma olen kadeduse mürgist lahti saanud?

Päeva mõtisklus
“Mu hing on rahutu, kuni leiab rahu Sinus.” Jõgi voolab edasi, kuni kaob merre. Meie hinged igatsevad puhata Jumala Vaimus. Me igatseme rahu, puhkust, rahuldust, mida me pole kunagi leidnud siin maailmas ega siinsetes ihalustes. Mõned pole oma vajadusest teadlikud ja sulevad oma hinge ukse Jumala vaimule. Nemad ei saa tõelist rahu tunda.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin tunda jumalikku rahutust. Ma palun, et minu hing võiks leida rahu Jumalas.


26. NOVEMBER

Päeva mõte
Mõeldes edasi neile hüvedele, mis on meie uue eluviisi tagajärg, leiame, et oleme vabanenud paljudest hirmudest, vihadest, alaväärsuskompleksidest, negatiivsetest vaatenurkadest, enesekesksusest, teiste kritiseerimisest, ülitundlikkusest, sisemistest vastuoludest, venitamise kombest, distsiplineerimatust seksist, raharaiskamisest, tüdimusest, võltsist täiuslikkusejanust ja teiste kadestamisest. Oleme rõõmsad, et oleme joomisest lahti saanud, ja ühtlasi oleme rõõmsad ka selle üle, et oleme vabanenud neist teistest asjadest. Nüüd võime oma uue eluviisiga edasi minna, nagu AA meid juhatab. Kas ma olen valmis uue eluviisiga edasi minema?

Päeva mõtisklus
“Kellel silmad on näha, see nähku.” Nägija silmale on maailm hea. Palu endale nägevat silma, et näeksid kõiges heas Jumala tahet. Palu endale küllalt usku, et näeksid Jumala hoolitsust selles, kuidas Ta sinuga ümber käib. Püüa näha seda, kuidas Ta on sind kaitstult läbi kogu su senise elu toonud, nii et sinust nüüd maailmale kasu on. Uskumise silmadega näed kõikjal Jumala hoolt ja tahet.

Päeva palve
Ma palun, et mul võiks olla nägev silm. Ma palun, et võiksin näha uskumise silmaga kõikjal Jumala tahet.


27. NOVEMBER

Päeva mõte
AA tee on kainuse, sõpruskonna, teenimise ja usu tee. Võtame kõik need asjad üksipulgi ette ja vaatame, kas meie jalad on ikka kindlalt teel. Esimene ja kõige suurem asi on meie jaoks kainus. Teised asjad seisavad kainuse vundamendi peal. Neid ei saaks meil olla, kui kainust ei oleks. Oleme kõik tulnud AA-sse kaineks saama ja jääme siia selleks, et aidata teistel kaineks saada. Kainus on meie esimene, viimane ja alatine mure. Me ei saa mingit korralikku elu üles ehitada, kui me ei püsi kained. Kas ma olen AA teel?

Päeva mõtisklus
Inimese õnne võti peitub tõelises soovis Jumala tahet täita. Alguses tahame täita omaenda soove. Tahame, et meie soovid saaksid rahuldatud. Ainult võtame ega anna midagi vastu. Ajapikku leiame, et me ei ole õnnelikud, kui me oleme isekad, ja seepärast hakkame teiste inimeste tahtmistele järeleandmisi tegema. Aga ka see ei anna meile täit õnne ning me hakkame mõistma, et ainuke võimalus tõeliselt õnnelik olla on püüda täita Jumala tahet. Oma mõtiskluste ajal küsime juhatust, et saaksime teada, mis nõu Jumalal meiega on.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin allutada oma tahte Jumala tahtele. Ma palun, et mulle antaks täna juhatust teada saada, mis nõu Temal minuga on.


28. NOVEMBER

Päeva mõte
AA tee on kainuse tee. AA-d tuntakse kõikjal kui meetodit, mis on alkohoolikute puhul edukas olnud. Arstid, psühhiaatrid ja vaimulikud on mõningast edu saavutanud. Mõned inimesed on päris ise kaineks saanud. Meie usume, et AA on kõige edukam ja õnnelikum tee kainusele. Ja ometi pole ka AA lõpuni edukas. Mõned ei jõua kainuseni ja mõned libastuvad alkoholismi tagasi, kui on mõnda aega kained olnud. Kas ma olen sügavalt tänulik selle eest, et olen leidnud AA?

Päeva mõtisklus
Tänupüha teema on tänulikkus Jumalale. Esmaasukad tulid kokku, et tänada Jumalat oma saagi eest, mis oli haledalt väike. Kui me vaatame kõigi nende asjade peale, mis meil täna olemas on, kuidas me saame siis Jumalale mitte tänulikud olla? Meie perekond, meie kodu, meie sõbrad, meie AA vennaskond: kõik need asjad on Jumal meile kinkinud. Need on meil olemas “ainult Jumala armust.”

Päeva palve
Ma palun, et võiksin täna olla väga tänulik. Ma palun, et ma ei unustaks seda, kus ma ilma Jumala armuta praegu olla võiksin.


29. NOVEMBER

Päeva mõte
AA tee on kainuse tee, ja ometi on siin ka libastumisi. Miks need libastumised ette tulevad? Miks me kõik AA-d vastu ei võta ja sealtpeale kaineks ei jää? Põhjuseid on palju, aga eranditult on kinnitust leidnud see, et kui me oleme juba alkohoolikuks saanud, ei saa me enam kunagi edukalt juua. Meie teada pole ükski juhus vastupidist tõestanud. Paljud alkohoolikud on püüdnud pärast paaripäevast kuni paariaastast kainuseperioodi uuesti jooma hakata ning meie teada pole veel kellelgi õnnestunud normaalseks joojaks saada. Kas mina võiksin olla selle reegli ainus erand?

Päeva mõtisklus
“Me oleme kokku tulnud Sinu nimes.” Kõigepealt oleme kokku tulnud, kuna meid seob ühine ustavus Jumala ja üksteise vastu. Kui see tingimus on täidetud, siis on Jumal meie juures. Kui Jumal on meie juures ja meiega üks, lausume ühise palve. Tänu sellele saab meie palve ka vastatud, nagu Jumal tahab. Kui meie palvele on vastatud, oleme kokku seotud püsivaks vaimseks vennaskonnaks.

Päeva palve
Ma palun, et võiksin olla ustav Jumalale ja teistele inimestele. Ma palun, et minu tänane elu saaks elatud Tema ja teiste inimeste lähedal.


30. NOVEMBER

Päeva mõte

Meil esineb AA-s libastumisi. On ka öeldud, et need ei ole libastumised, vaid ettekavatsetud joomingud, sest me peame joomise peale mõtlema, enne kui me tegelikult klaasi tõstame. Mõte käib alati enne tegu. On soovitatud, et inimesed peaksid alati mõne AA-lasega ühendust võtma, enne kui nad esimese pitsi võtavad. Kuna nad seda ei tee, siis on võimalik, et nad on nagunii juba otsustanud juua. Ja ometi on need mõtted, mis meile enne joomist pähe tulevad, enamjaolt alateadlikud. Inimesed ei tea tavaliselt isegi, miks nad seda tegid. Seepärast kutsutakse neid juhuseid harilikult libastumisteks. Kas ma olen valvel, et ma valesti ei mõtleks?

Päeva mõtisklus
“Igavene Jumal on sinu varjupaik.” Tema on pelgupaik elumurede eest. Sa võid pääseda teiste vääritimõistmise eest, kui tõmbud tagasi oma mõtiskluspaika. Aga kuhu sa põgened iseenda, oma nurjumistunde, oma nõrkuse, oma puuduste eest? Ainult igavese Jumala, oma varjupaiga juurde, kuna Tema määratu vaim võtab sinu vaimu oma embusse, see kaotab oma väiksuse ja nõrkuse ja läheb taas Tema vaimuga kooskõlla.

Päeva palve
Ma palun, et minu piiratus võiks kaduda Jumala mõõtmatusse armastusse. Ma palun, et minu vaim võiks olla Tema vaimuga kooskõlas.