Mis on AA? - Mis AA ei ole

Mis AA ei ole ja millega ta ei tegele 

 • Ei paku sotsiaalteenuseid
 • Ei paku meditsiinilisi teenuseid
 • Ei ole karskus-organisatsioon
 • Ei ole religioosne organisatsioon
 • Ei teosta oma liikmete üle loendust
 • Ei kontrolli liikmete eraelu
 • Ei jaga oma liikmete nimesid avalikkusele
 • Ei võta vastu rahalist abi mistahes AA väliselt liikumiselt

 

 

Mida AA ei tee :

 • AA ei tekita alkohoolikutes esmast motivatsiooni terveneda
 • ei värba endale liikmeid
 • ei osale uurimustes ega toeta neid
 • ei pea arvet osalejate hulga ega üksikjuhtumite sisu kohta
 • ei ühine sotsiaalagentuuride „nõukogudega“
 • ei jälgi oma liikmete tegemisi ega ürita neid kontrollida
 • ei pane meditsiinilisi ega psühholoogilisi diagnoose
 • ei tegele kliinilise ravi, hoolekande, hospitaliseerimise, ravimite ega mingit laadi meditsiinilise ja psühhiaatrilise raviga
 • ei tegele usuõpetusega 
 • ei jaga alkoholismi teemal haridust
 • ei paku peavarju, toitu, rõivaid, töökohti, raha ega mingeid muid sotsiaalseid hüvesid
 • ei paku pere- ega kutsealast nõustamist
 • ei võta AA-välistelt allikatelt oma teenuste eest vastu raha ega annetusi
 • ei kirjuta kriminaalhooldajatele, advokaatidele, kohtuametnikele, sotsiaalorganisatsioonidele, tööandjatele jt adresseeritud soovituskirju.