Mis on AA? - AA roll ühiskonnas

AA roll ühiskonnas

Miks peaks inimesed tutvuma alkoholismi ja AA-ga ?

Alkoholism (alkoholismisõltuvus) on haigus ja üks suuremaid tervishoiu probleeme. See haigus on esikolmikus surmade arvult koos vähihaiguse ja südameveresoonkonna haigusega. Ta ei puuduta vaid alkohoolikut, selle tagajärjel kannatatakse kodudes, töökohtades, teedel ja tänavatel ning kõikjal kus alkohoolikud elavad või tegutsevad. Arvatakse, et ühe alkohooliku joomine põhjustab kannatusi vähemal ja suuremal hulgal umbes kahekümnele inimesele.

Kuigi selle lehekülje lugeja ei pruugi ise alkohoolikuks saada, on võimalik, et alkoholism puudutab tema elu ühel või teisel võimalikul viisil.

Mis on alkoholism ?

Alkoholism on selline füüsiline ja psüühiline haigus, kus võime alkoholi kasutamist ohjeldada on kaotatud lõplikult. Kui haiguse ohver ei pääse täielikult eemale alkoholi tarvitamisest, siis tema haigus halveneb süvenevas tempos.

Palju on uuritud, mis on alkoholismi tunnused ja kuidas selle arengut peatada. Sellegipoolest ei teata, mis selle vallandamise vastu aitaks. Keegi ei tea, miks mõnest saab alkohoolik ja teisest mitte. Arstid ja teadlased ei ole alkoholismi põhjustes saavutanud üksmeelset seisukohta.

Mis on AA ?

Anonüümsed Alkohoolikud on sõpruskond, mis ühendab mehi ja naisi, kes jagavad omavahel kogemusi, jõudu ja lootust, et saada oma ühisest probleemist jagu ja aidata ka teistel, kes seda vajavad, alkoholismist terveneda. Liikmeks olemise ainus tingimus on soov joomine lõpetada. AA liikmelisusega ei kaasne mingeid tasusid ega makse; me oleme tänu enda annetustele majanduslikult iseseisev ühendus. AA ei ole seotud ühegi usundi, usulahu, poliitilise ühenduse, organisatsiooni ega institutsiooniga. AA ei soovi üheski vastasseisus osaleda ning jääb kõikidel juhtudel erapooletuks. Liikmeskonna põhieesmärk on kaineks jääda ja aidata teistel alkohoolikutel kainuseni jõuda.

AA sai alguse sellest kui kaks lootusetut alkohoolikut kohtusid 1935 aasta emadepäeval. Üks neist oli New Yorgi börsimaakler, teine Ohio kirurg. Nad mõistsid, et alkohoolik püsib kaine kui jagab oma probleemi veel kannatava alkohoolikuga. Püsimaks kaine, tuli leida enda hulka veel üks alkohoolik, kellele kogemust jagada ja kui see saab kaineks, tuleb leida neljas jne. Selline vajadus dikteeris AA kasvu.

Mida võivad teha AA-laste lähedased ?

Ainult alkohoolikud võivad olla AA liikmed, kuid miski ei keela võtta osa alkohoolikute lähedastel AA avatud koosolekutest. Kogemus näitab, et lähedaste liitumisel AA-ga on positiivne mõju omavahelistele suhetele.

Alkohoolikute lähedastel on ka teine võimalus abi otsimiseks. Nad võivad ühineda alkohoolikute lähedaste  Al-anon rühmadega. Al-anon töötab samade juhiste abil nagu AA, kuid selle liikmed ei ole alkohoolikud, vaid lähedased, töökaaslased, sõbrad ja muud tuttavad.

Noortele, kelle vanematest üks või mõlemad on alkohoolikud, on olemas Alateen rühmad, samuti võib osa võtta AA avatud koosolekutest. Al-anon ja Alateen rühmadesse võib kuuluda olenemata sellest, kas lähedane on AA liige või mitte.

 

 

Alkohoolikute lähedased saavad oma küsimustele vastused  siit :

 

https://alanoneesti.wordpress.com/

http://www.hot.ee/atlaps/

https://acaeesti.wordpress.com/