Mis on AA? - Mis AA on

AA on

  • AA on globaalne, vabatahtlikusel põhinev liikumine, mille liikmed on ühiskonna igast klassist, meeste ja naiste seas. Neil kõigil on ühine nimetaja - alkoholism. AA-s saadakse kokku, et saavutada kainus ja seda hoida. Ainus nõue AA-sse kuulumiseks on soov joomine lõpetada. AA-s ei ole mingit kohustuslikku sissepääsu ega liikmemaksu.
  • Üle maailma on rühmasid ligemale 114 000. Liikmeid on üle 2 miljoni 170 -s eri riigis. Eestis tegutseb 20 eestikeelset rühma.
  • AA ei ole seotud ühegi teise liikumisega. Teistesse alkoholismi probleemiga tegelevatesse liikumistesse järgib AA põhimõtet -  ilma sidemeteta ühistöö. AA liikumine tervikuna ei vasta AA välistele küsimustele. AA ei asetu kellegi vastu ega kellegi poolele.
  • AA rahastamine. Aastate jooksul on tekkinud ja tugevnenud AA omapära teguseda ja hakkama saada ilma igasuguse välise abita - AA liikmete vabatahtlike annetuste toel.
  • Kuidas AA-lased püsivad kainetena? AA programm on kainuse juhis. Liikmed jätavad vaid esimese pitsi joomata -  ühe päeva kaupa. Alkohoolikud hoiavad kainust jagades AA rühmades kogemust, jõudu ja lootust, kasutades toibumisprogrammi.