Mis on AA? - Anonüümsus

Anonüümsus

Anonüümsus on meie sõpruskonna keskne mõiste ning kinnitab meie liikmetele, et nende tervenemist hoitakse konfidentsiaalsena. Sageli võib tegev alkohoolik vältida iga abiallikat, mis võiks paljastada ta isiku.

Aastaid oleme AA-s hinnanud kõrgelt toetust, mida on meile pakkunud meie sõbrad ajakirjanduses. Te olete abistanud paljude elude päästmisel. Me palume teie jätkuvat koostööd, et kaitsta meie liikmete anonüümsust avalikkuse ees.

Seetõttu palume, et AA-lasi tutvustades:
- kasutataks ainult eesnimesid,
- ei lubataks ära trükkida fotosid, millelt nende näod võiksid olla äratuntavad.

Anonüümsed Alkohoolikud ei ole seotud mitte ühegi teise organisatsiooniga, kuigi AA 12 sammu on kohandatud ka teiste sõltuvusprobleemide vajadustele vastavaks.

AA on isemajandav - see tähendab, keeldub välisest abist. AA on mitte-professionaalne - see tähendab, et pakub ainult alkohooliku vabatahtlikku toetust teisele alkohoolikule.

Kogu maailmas on positiivselt häälestatud meediateated olnud üheks põhiliseks vahendiks juhtimaks alkohoolikuid meie sõpruskonda. Teie olete aidanud muuta selle võimalikuks ning me täname teid selle eest.

"See, keda sa näed siin ja mida kuuled, jäta see siia!"