Mis on AA? - 12 traditsiooni

Kaksteist traditsiooni

1. Meie ühine hüvang peaks olema esikohal; isiklik paranemine sõltub AA ühtsusest.

2. Meie rühma jaoks on ainult üks kõrgeim autoriteet — armastav Jumal sellisena, nagu Ta ilmutab end meie rühma teadvuses. Meie liidrid on vaid usaldusväärsed teenijad — nad ei käsuta.

3. Ainus nõue AA liikmeks olemisele on soov joomine lõpetada.

4. Iga rühm peaks olema iseseisev, välja arvatud küsimustes, mis puudutavad teisi rühmi või AA-d tervikuna.

5. Igal rühmal on vaid üks esmane eesmärk – viia sõnum veel kannatava alkohoolikuni.

6. AA rühm ei tohiks kunagi toetada või rahastada või loovutada AA nime ühelegi temaga seotud organisatsioonile või kõrvalisele asutusele, et raha, omandi või mõjuvõimu küsimused ei juhiks meid peaeesmärgist kõrvale.

7. Iga AA rühm peaks olema täielikult isemajandav ja keelduma välisest toetusest.

8. AA peaks alati jääma mitteprofessionaalseks, kuid võib kasutada palgalisi spetsialiste.

9. AA ei tohiks kunagi organiseeruda, kuid me võime luua nõukogusid või toimkondi, kes vastutavad otseselt nende ees, keda teenivad.

10. AA-l puudub arvamus kõrvaliste asjade kohta; seega ei tohiks AA nime kaasata avalikesse vaidlustesse.

11. Meie suhted avalikkusega rajanevad pigem külgetõmbavusel kui reklaamil; meil tuleks alati hoida isiklikku anonüümsust suhtlemisel ajakirjanduse, raadio või kinoga.

12. Anonüümsus on kõigi meie traditsioonide vaimne alus, mis tuletab alati meelde, et põhimõtted on isikutest tähtsamad.