Mis on AA? - AA -st lähemalt

Teavet AA kohta 

Anonüümsed Alkohoolikud ehk Alcoholics Anonymous on rahvusvaheline ühendus, mille liikmete peamine eesmärk on püsida kaine ja aidata teistel alkohoolikutel seda saavutada.

AA liikumise asutajad olid Bill W.(William Griffith Wilson) ja "Dr. Bob" (Robert Holbrook Smith) Ameerika ühendriikides 1935-ndal aastal. Nad mõistsid, et üksteisega vesteldes oma joomistavade kohta ja selle tagajärgedest ning tegutsedes teiste alkoholi probleemiga inimestega nad püsivad kainena ja tervenevad.

AA koosolekute vaimsus põhineb 12. sammu tervenemisprogrammil. Koosolekul käsitletakse ka rühma tegevuse ühtsust määratlevaid 12. traditsiooni. Lisaks on kasutusel AA kirjandust nagu  "Anonüümsed Alkohoolikud", mis on samas ka kogu AA liikumise peamine raamat.

Kaheteist sammu programm põhineb esimeste liikmete kogemusele sellest, kuidas nad on püsinud kainetena. Kaksteist traditsiooni koosneb omakorda kogemustest kuidas rühmadel oleks parem toimida ja kuidas AA liikumine võiks säilitada ühtsuse. AA 3 pärandit on: Toibumine, tervenemine ja teenimine.

AA liikumine sai alguse Ameerika Ühendriikidest 1935. aastal. See on levinud umbes 180-nesse eri riiki. Tänaseks hetkeks arvatakse liikmete arvuks olevat üle terve maailma 2,3 miljonit. Eestis on AA tegutsenud 1990. aastast alates. AA rühmasid on hetke seisuga ca 23.