AA -liikmetele - AA 12 sammu juhis

AA 12 sammu juhis

“Kaksteist sammu” moodustavad isikliku paranemisprogrammi tuuma. Nad esitatakse vaid omamoodi soovitustena ja põhinevad nad AA varasemate liikmete kogemustel.

Nad kirjeldavad sellist asjassesuhtumist, mida need esimesed liikmed uskusid end kõige enam olevat aidanud nende pürgimisel kainele eluviisile. “Kaheteistkümne sammu” omaksvõtt  pole kohustuslik. Kogemus näitab ometi, et need AA-lased, kes tõsiselt püüdlevad järgima neid soovitusi ja sobitavad neid oma igapäevaeluga, saavad AA-st rohkem kui need, kes järgivad neid ebareeglipäraselt.

On öeldud, et võimatu on järgida samaaegselt kõike, mida sammudes on öeldud. Kuigi see on tõsi, arvavad paljud AA-lased siiski, et juba praktilistel põhjustel vajavad nad vältimatult samme, et suuta püsida jalgadel. “Kaksteist sammu” esindavad ju ellusuhtumist, mis on olnud paljudele alkohoolikutele täiesti võõras. “Kaheteistkümne sammu” sisu, mis esmakordselt avaldati AA-s saadud kogemustel põhinevas raamatus “Anonüümsed alkohoolikud”, on järgmine:

ESIMENE SAMM
Tunnistasime, et olime alkoholi ees jõuetud – et me ei tulnud oma eluga toime. Loe edasi...

TEINE SAMM
Hakkasime uskuma, et ainult meist suurem jõud võib meile tagasi anda terve vaimu. Loe edasi...

KOLMAS SAMM
Otsustasime anda oma tahte ja elu Jumala hoolde, nii nagu me Teda mõistame. Loe edasi...

NELJAS SAMM
Viisime läbi põhjaliku ja kartmatu moraalse enese-uuringu. Loe edasi...

VIIES SAMM
Tunnistasime Jumalale, iseendale ja mõnele teisele inimesele oma väärate tegude tõelist olemust. Loe edasi...

KUUES SAMM
Olime täiesti valmis selleks, et Jumal kõrvaldaks kõik meie iseloomuvead. Loe edasi...

SEITSMES SAMM
Palusime Teda alandlikult, et Ta kõrvaldaks meie puudused. Loe edasi...

KAHEKSAS SAMM
Koostasime nimekirja kõikidest inimestest, kellele olime kahju teinud, ja hakkasime soovima seda heastada. Loe edasi...

ÜHEKSAS SAMM
Hüvitasime vähimagi võimaluse korral neile inimestele tehtud kahju – välja arvatud juhul, kui oleksime teinud sellega halba neile või kellelegi teisele. Loe edasi...

KÜMNES SAMM
Jätkasime enese-uuringut ja kui olime milleski eksinud, tunnistasime seda kohe. Loe edasi...

ÜHETEISTKÜMNES SAMM
Püüdsime palve ja mõtiskluse abil täiustada oma teadlikku sidet Jumalaga, nii nagu me Teda mõistame, paludes vaid oskust mõista Tema tahet ja jõudu seda järgida. Loe edasi...

KAHETEISTKÜMNES SAMM
Olles kogenud nende sammude tulemusena vaimset ärkamist, püüdsime viia seda sõnumit alkohoolikuteni ja järgida neid põhimõtteid kõikides oma tegemistes. Loe edasi...