AA -liikmetele - Rühma tegevus

Rühmategevus

AA traditsioonide algupärane versioon sisaldas lauset : "Kes tahes kaks või kolm alkohoolikut kes kogunevad kokku kainuse pärast võivad kutsuda end AA-rühmaks, eeldusel - et nende rühm ei ole seotud mingi muu rühmitusega.

AA 12 traditsiooni annavad aluse rühma tegevusele.

Iga Eesti AA -teeninduses registreeritud rühmal on õigus saata üks kõne ja hääle õiguslik esindaja AA kesktoimetuse aastakoosolekule. Rühmade koosolekud toimuvad mõned korrad aastas kas AA -teeninduse poolt kutsetega või suve või talvepäevade ajal.