Ajakirjandus - Teavet AA lahtiste koosolekute kohta

Teavet AA lahtiste koosolekute kohta

Anonüümsed Alkohoolikud on Eestis tegutsenud alates 1990. aastast. AA rühmasid on hetkeseisuga 23, neist kaks vene rühma ja üks soomekeelne rühm. Täpset liikmete arvu ei teata, sest liikmeid ei registreerita. Aktiivseid AA liikmeid arvatakse olevat üle 150-ne (2018).

AA koosolekud on põhiliselt kahesuguseid: suletud ja avatud. Suletud on mõeldud ainult AA liikmetele. Nendest koosolekutest ei ole mittealkohoolikutel luba osa võtta. Avatud koosolekutest võivad osa saada alkohoolikute lähedased ja teised, kes asja vastu huvi tunnevad. Koosolekutel jagatakse AA liikmete vahel kogemusi, milline elu oli jooval ajal ja milline elu on kainena. Avatud koosolekutest osavõtt on kiireim moodus teada saada kuidas AA toimib.

Sotsiaal- ja tervishoiu esindajad, samuti üliõpilased ja meediaväljaannete esindajad on teretulnud meie avatud koosolekutele. Tahame jagada oma kogemust AA toibumisprogrammi abil, aga mitte meie rühmades käivate inimeste nimesid. AA-liikmete jutud on samas ka konfidentsiaalsed. Heaks tavaks on saanud, et külalised saabuvad enne koosoleku algust ja tutvustavad end rühma juhatajale.

Tavaliselt AA rühma alguses loetakse lõik teksti AA kirjandust, mille järel rühmas on ringiratast liikuv sõnavoor. Kui üks räägib, teised kuulavad. Iga AA rühm on muidugi iseseisev ja rühmade tavad võivad muutuda. Näiteks naistel on oma AA rühmad. Ka mõnes raviasutuses või vanglas võib olla AA rühm. Erinevatest AA rühmadest saab teavet meie kontakttelefonilt ja koosolekute lahtri all kodulehel.