Ajakirjandus - Ajakirjanikele

Ajakirjanikele

Alkoholismi teemat käsitletakse ajakirjanduses aeg-ajalt. Alkoholiprobleemid puudutavad endisest rohkem inimesi otseselt või kaudselt. Arvatakse, et Eestis on 60 000 probleemset alkohoolikut (2014 aasta andmetel / Kaire Adamsoo Põhja Eesti psühhiaatriakliiniku juhataja ütlus ajalehele Pealinn). Alkohol on üks peamisi surma põhjustajaid (tööealistel üks suuremaid).

AA -s suhtutakse alkoholiprobleemi arutelusse positiivselt. Me küll ei võta seisukohta alkoholipoliitika ja alkoholismist meditsiini vaatevinklis, samuti alkoholismist ühiskonnas. Vaatamate sellele on meil palju pakkuda. Me teame kuidas alkohoolik saab ennast ja enda käitumist muuta.

Kui sa oled kirjutamas alkoholismi puudutavat artiklit või tegemas saadet, püüame võimaluse korral abiks olla. Kui sa ei leia teavet nendelt lehekülgedelt soovime, et võtaksid meiega ühendust. Võime vajadusel korraldada kokkusaamisi AA-liikmetega ja AA lahtistele koosolekutele ligipääsu.
AA teavitustöö ei ole mingi kohaga seotud. Võimalusi kohtumisteks on üle Eesti.

Üks asi on aga absoluutselt kindel: me lähtume anonüümsusest. Soovime, et meediaväljaanded austavad meie soovi. Asi ei ole selles, et oleme mingi salaselts. Me kaitseme ka sellega oma liikmeid, kelle kainus on alles lapsekingades.