Ajakirjandus - Sotsiaaltöötajatele

Sotsiaaltöötajatele

Kui alkohol võtab inimese elu üle võimust, siis tähendab see samas ka majanduslikke raskusi ning probleeme inimsuhetes. Mõnel juhul on sel isegi kriminaalsed tagajärjed. Salakaval on seejuures asjaolu, et alkohooliku meelest on see jälle uus põhjus joomiseks. Ta ei näe seda joomise tagajärjena. Tihti kuuleb alkoholi küüsis oleva inimese suust, kuidas ta võib lõpetada joomise millal tahes, kui vaid temalt võetaks teised probleemid.

Tegelikkuses toob probleemide “lahendamine” vaid hetkelise vabaduse. Kui joomine jätkub, siis uued raskused ootavad oma aega. Välimus võib hooti muutuda nii paremaks kui ka halvemaks, kuid alkohol võimutseb inimese elus endisest rohkem. Mõni on kogenud näiteks seda, et hetkeline majandusliku olukorra paranemine on hoopis joomakirge suurendanud

AA-s ei vähenda me argipäeva raskusi. Teame siiski, et ükskõik milline abi alkohoolikule on nagu vee kaevu kandmine, kui alkoholi tarbimine ei muutu. Kogemus näitab, et joomise piiramine ei aita. Alkoholi küüsis oleval inimesel on kõige tähtsamal kohal kainenemine. Ainult kainenemise järel on võimalik elada alkohoolikul täisväärtuslikku elu, kandes iseenese eest ka vastutust.

AA ei saa lubada ühelegi inimesele töökohta, perevägivalla lõppu või haigete käitumisviiside muutust - eriti veel kõike seda korraga. Me ei too lepitust tehtud kuritegudele, ei mõista õigeks täitmata kohustusi ega korralda võlakirjade kustutamist. Selle asemel võime anda tööriistad püsivaks kainuseks. See aitab terveneval alkohoolikul saavutada vaimne seisund, kus ta on võimeline endistele ülejõu käivatele asjadele selge pilguga otsa vaatama.

Kainenedes selgub tihti, et murekohad, mida pidasime ületamatuteks probleemideks, on tegelikult täiesti lahendatavad. Kainenemine võimaldab eluviisi, mille tõttu rikutud inimsuhteid võib taastada, võlad saab makstud, tööolukord muutub ja ennekõike taastub iseenda elurõõm ja -tahe. Mõnigi AA-lane, kes on toibunud sõnab: “Kainus on tagasi toonud mu eneseväärikuse. Tunnen olevat ennast täisväärtusliku ühiskonna liikmena.”

Alkoholismiga kaasneb tugev alaväärsustunne. Kuigi alkohoolik alguses tõrjub enda kohta käivat valusat tõde ja tõe esiletoomine nõuab tõelist hoolimist, siis soovime, et sotsiaaltöötajad peaks meeles AA pakutavaid võimalusi, kui nad parajasti oma kliendi jaoks tema olukorrast väljapääsu otsivad.

Kui inimese mõtetes on olemas kõige väiksemgi soov alkoholiga lõpparve teha, võib teise inimese impulss AA-s oleva võrgustiku kaudu teha otsustava pöörde. Kuigi see impulss jääb inimese pähe vaid idanevaks mõtteks, võib see hiljem saavutada tulemuse. Sellepärast soovimegi, et sotsiaaltöötajad suhtuks AA-sse avatud meelega.