Alkoholiprobleem - Tere tulemast!

Tere tulemast !

Ainult sina ise võid otsustada

Ainult sina ise otsustad kas AA sulle sobib. Mõned AA-sse jõudnud tõdevad üsna kiirelt, et on jõudnud õigesse paika. Kui see ei juhtu sinuga nii, soovitame proovida erinevaid rühmi. Kui su joomistavad on muutunud viimase aastaga halvemuse suunas, on üsna kindel, et see tee jätkub. Edasi võib olla vaid valikuvõimalus, et kas soovid jätkata oma elu või surra.

On muidugi teisi valikuid kui AA. Kuid mitte keegi ei saa sind aidata kui sul puudub soov koostööd teha. Mitte keegi ei saa sinu eest teha asju, mida sul endal tuleks teha.

Ära kurvasta kui sa kohe kõike aru ei saa, proovi käia koosolekutel eelavamustevaba suhtumisega ja ole aus enese vastu. Usume, et uue ja vana liikme vestluses alkoholismist ja AA-st saavad mõlemad osapooled tuge oma kainusele. Me kutsume sellist kogemuse jagamist toemehe tegevuseks. Loodame, et iga liige leiab endale usaldusisiku kellega vesteldes on võimalik abi leida igapäevastele probleemidele.

Väga üksikud liikmed on võimelised oma kainust säilitama juhul kui nad ei suhtle AA liikmetega ka väljaspool AA rühma.

AA koosolekud

AA koosolekud on kas avatud, millest võivad osa saada ka alkohoolikute lähedased ja teised asjast huvitatud, või kinnised, ainult alkohoolikutele mõeldud koosolekud. Lisaks tähistame AA kainuse iga-aastaseid sünnipäevasid ja korraldame teavitusüritusi ja samuti on AA rühmadel ühised üritused.

Erinevad koosolekud ja teave erinevatest rühmadest annab võimaluse olla ühenduses üksteisega. Rühmade loetelu on suureks abiks ja oled teretulnud ükskõik millisesse rühma. AA kodulehel on teave olemas, kuidas leida AA rühmasid välismaal.

Iga AA rühm otsustab iseseisvalt kuidas ta tegutseb. Tavaliselt loetakse rühma alguses tekstiosa AA kirjandusest, mille järel on rühmas ringi liikuv kõnevoor. Kui üks räägib, siis teised kuulavad. Teiste sõnavõtte ei kommenteerita. AA koosolekuid on ka mõningates raviasutustes ja näiteks naistel on oma AA rühmad. Erinevatest AA -rühmadest on võimalik teavet leida kodulehelt ja kontakttelefonile helistades.