Mis on AA? - Mis AA on

AA on

  • AA on - globaalne, vabatahtlikusel põhinev liikumine, mille esindajaid on ühiskonna igast klassist, meeste ja naiste seas. Neil kõigil on ühine tunnus - alkoholism. AA-s  kogunetakse omavahel - saavutamaks kainus ja selle hoidmine. Ainus nõue AA-sse kuulumiseks on soov joomine lõpetada. AA-s ei ole mingit kohustuslikku sissepääsu ega liikmemaksu.
  • Liikmete arv. Rühmasid on ligemale 114 000. Liikmeid on üle 2 miljoni 170 -s eri riigis. Eestis toimib 25 eestikeelset rühma.
  • AA suhestumine teistesse liikumistesse. Suhetes teistesse alkoholismi probleemiga tegelevatesse liikumistesse järgib AA põhimõtet -  ilma sidemeteta ühistöö. AA liikumisel tervikuna ei ole vastuseid AA välistele küsimustele. AA ei asetu kellegi vastu ega kellegi poolele.
  • AA rahastamine. Aastate jooksul on tekkinud ja tugevnenud AA omapära teguseda ja hakkama saada ilma igasuguse välise abita, AA liikmete vabatahtlike annetuste toel.
  • Kuidas AA-lased püsivad kainetena? AA programm on kainuse juhis. Liikmed jätavad vaid esimese pitsi joomata -  ühe päeva kaupa. Alkohoolikud hoiavad kainust jagades AA rühmades kogemust, jõudu ja lootust, kasutades toibumisprogrammi.